Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
261001Elementy mięsa1
265001Kiełbasy surowe1
267001Konserwy1
263001Mięso mielone1
262001Mięso odkost. mech. (MOM)1
264001Półprodukty1
266001Produkty gotowe do spożycia1
260001Tusze i tuszki1
268001Wędliny1
269001Wyroby garmażeryjne1