Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
485001Badanie biegłości (PT)/30/101
655001Badanie inne/50np. naukowe, nie mieszczące się w innych kategoriach badań1
484001Badanie międzylaboratoryjne/300
654001Badanie przedrejestracyjne/401
651001Badanie urzędowe/101
652001Badanie urzędowe monitoringowe/10/20/10było: Badanie urzędowe monitoringowe przesiewowe/skryningowe1
64001Badanie urzędowe monitoringowe/10/200
480001Badanie urzędowe monitoringowe odwoławcze/10/20/301
479001Badanie urzędowe monitoringowe potwierdzające/10/20/201
476001Badanie urzędowe rutynowe/10/101
478001Badanie urzędowe rutynowe odwoławcze/10/10/201
477001Badanie urzędowe rutynowe potwierdzające/10/10/101
63001Badanie usługowe/201
483001Badanie usługowe odwoławcze/20/201
482001Badanie usługowe potwierdzające/20/101
653001Międzylaboratoryjne sprawdzanie metod (ICS)/30/200
1562001Porównania międzylaboratoryjne (ILC)1
1456001Potwierdzenie ważności wyników badań/30/301
1500001Urzędowa kontrola biopreparatów1
481001Urzędowa kontrola weterynaryjnych produktów leczniczych/10/300