Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
58001+0
60001+++0
1773001Brak kryterium interpretacjibrakbrak kryterium interpretacji1
57001opornyR1
59001średniowrażliwyI1
61001wrażliwyS1