Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
34001dodatni+1
33001ujemny-1
36001wątpliwy?1