SĹ‚owniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
3191001< 1 rok1
3192001>=1rok <=2 lata1
3193001>2lata1