SĹ‚owniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
3003001PL BEZ 31
3000001PL DOR 20
3001001PL DOR 31
3002001PL GDN 11
3004001PL GDY 11
3008001PL HBZ 20
3005001PL HRE 31
3010001PL KOC 31
3006001PL KOR 31
3011001PL KUB 31
3012001PL SZZ 11
3007001PL TKO 21
3009001PL WAW 41