Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2375001bezpośrednie - palenisko tradycyjne pod wędzonym produktemwwa_bppalźródłem ciepła i dymu są spalane w ogniu szczapy drewna1
2377001pośrednie - komora wędzarniczo-parzelnicza, dymogenerator żarowywwa_pk1
2376001pośrednie - palenisko oddalone od komory wędzeniawwa_ppalŹródłem ciepła i dymu są spalane w ogniu szczapy drewna1