Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2201001brak danych1
2197001nie stwierdzano1
2200001stwierdzano w przeszłości1
2199001stwierdzono w ciągu ostatnich 12 miesięcy1
2198001stwierdzono w ciągu ostatniego miesiąca1