Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2196001brak danych1
2193001brak personelu zewnętrznego1
2194001zewnętrzny – hoduje drób1
2195001zewnętrzny – nie hoduje drobiu1