Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2192001brak danych1
2189001brak szczepień1
2190001choroba Derzsy’ego1
2191001inne szczepienia1