Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
20570010-1 - młode1
20580011-2 - dorosłe1
20590012-3 - dorosłe1
2060001>3 - dorosłe1