Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2036001bez zastrzeżeń1
2038001nieprzydatna do badań1
2156001próbka uszkodzona w transporcie1
2157001próbki częściowo wylane1
2037001przydatna do badań1