Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2874001bioelektrownia1
2426001biogazowniabiogazownia1
2902001biokompostownia1
2425001brak danychbrak danych1
3299001chłodnia1
3256001ciepłownia1
2892001dane adresowe1
2952001elektrociepłownia1
1001gospodarstwo (ferma)1
949001gospodarstwo pszczelarskie (pasieka)1
540001gospodarstwo rybackie1
948001graniczny inspektorat weterynarii1
2219001hodowla zwierząt egzotycznych1
2076001hurtownia leków weterynaryjnych1
3300001kombinat1
1518001kompostowniazakład produkcji nawozów organicznych i organiczno-mineralnych1
1616001kopalnia1
1615001laboratorium1
1941001magazyn1
1624001miejsce publiczne1
1595001młynmłyn1
1942001morski terminal masowy1
2001obszar leśny1
1517001oczyszczalnia ścieków1
1566001ogród zoologiczny1
902001produkt w obrocie1
2101001prywatna posesjaprywatna posesja1
2218001prywatne gospodarstwo domowe1
3301001przedsiębiorstwo handlowe1
1623001przedsiębiorstwo paszowe1
1819001przedsiębiorstwo pszczelarskie1
1820001przedsiębiorstwo pszczelarskie0
1628001przedsiębiorstwo spożywczeprzedsiębiorstwo spożywcze1
1008001przedsiębiorstwo spożywcze - zakład jajczarskizakład jajczarski1
538001przedsiębiorstwo spożywcze - zakład mięsnyzakład mięsnyzakład prowadzący ubój zwierząt, rozbiór mięsa i przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego lub dowolny, jeden lub więcej, z wymienionych elementów1
901001przedsiębiorstwo spożywcze - zakład mięsny - rzeźniarzeźnia1
539001przedsiębiorstwo spożywcze - zakład przetwórstwa mlekazakład przetwórstwa mleka1
1294001przedsiębiorstwo spożywcze - zakład przetwórstwa rybzakład przetwórstwa ryb1
1506001przystań1
922001punkt pobierania próbek0
1981001punkt skupu dziczyznyDyrektywa Rady 92/45/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt odnoszących się do odstrzału dzikiej zwierzyny oraz wprowadzania do obrotu dziczyzny1
1009001punkt skupu jaj1
692001punkt skupu mleka1
1969001rzeźniarzeźnia1
1568001schronisko dla zwierząt1
1567001sklep zoologiczny1
2055001sortownia ryb1
1010001stacja inseminacyjna (punkt unasienniania)1
694001stacja kwarantannynp. przy imporcie zwierzęcia
Ewentualny kraj pochodzenia należy podać w polu dodatkowym "Kraj pochodzenia"
1
2054001statek / kuter1
2796001środki transportu1
714001środki transportu pasz (paszowóz)1
951001środki transportu zwierząt1
950001środki transportu żywności1
3277001u producenta1
526001ubojnia zwierząt rzeźnychnie dotyczy uboju drobiu0
2217001wystawa zwierząt1
1007001wytwórnia pasz1
943001zakład leczniczy dla zwierząt1
1970001zakład pakowania jajzakład pakowania jaj1
3298001zakład piekarniczy1
541001zakład przetwórczy0
1968001zakład przetwórstwa dziczyzny1
1011001zakład przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego1
707001zakład utylizacyjny1
693001zakład wylęgu drobiu1
2202001zakład wylęgu drobiu - magazyn jaj1
2203001zakład wylęgu drobiu - pomieszczenie inkubatorów1
2204001zakład wylęgu drobiu - pomieszczenie klujników1
2207001zakład wylęgu drobiu - pomieszczenie przygotowania do transportu piskląt1
2205001zakład wylęgu drobiu - pomieszczenie segregacji piskląt1
2206001zakład wylęgu drobiu - pomieszczenie szczepień1
2427001zbiornica padlinyzbiornica padliny1
2021001zbiornik wodny/ciek1