Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
2024001kości31
2025001nie dotyczy41
2023001w stanie rozkładu21
2022001zwłoki świeże11