Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1996001a-zakaz stosowania w żywieniu zwierząt1
1997001b-zapewnienie zgodności produkowanych pasz z wymaganiami w określonym czasie1
1998001c-zatrzymanie, zakaz wprowadzania do obrotu produktu paszowego1
1999001d-wycofanie pasz z obrotu1
2000001e-zastosowanie zabiegu dekontaminacji pasz1
2001001f-przetwarzanie pasz w inny, odpowiedni sposób1
2002001g-przeznaczenia, użycie pasz do innych celów1
2003001h-cofnięcie paszy do miejsca pochodzenia1
2004001i-utylizacja, zniszczenie paszy1
2005001j-zakaz uboju zwierząt1
2006001k-ubój zwierząt1
2007001l-zatrzymanie, zakaz wprowadzania do obrotu produktu żywnościowego1
2008001m-wycofanie żywności z obrotu1
2009001n-przeznaczenie, użycie żywności do innych celów1
2010001o-utylizacja, zniszczenie żywności1
2011001p-inne podjęte środki i działania1