Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1993001Hodowcy zwierząt gospodarskich1
1991001Importerzy i przedstawiciele przedsiębiorstw w krajach trzecich1
1995001Innego rodzaju działalności w zakresie pasz1
1987001Magazynowanie materiałów paszowych1
1992001Pośrednicy, dystrybutorzy i detaliści1
1988001Wytwórcy dodatków paszowych, premiksów, bioprotein i mieszanek paszowych dietetycznych1
1994001Wytwórcy karm dla zwierząt domowych (3)1
1986001Wytwórcy materiałów paszowych1
1989001Wytwórcy mieszanek paszowych (2)1
1990001Wytwórcy pasz leczniczych1