Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
19520010 - wolna od ASF01
19530011 - ochronna (żółta)11
19540012 - z ograniczeniami (czerwona)21
19550013 - zagrożona (niebieska)31