Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1916001nie badano/nie dotyczy1
1917001nie stwierdzono efektu hamującego wzrost bakterii1
1918001stwierdzono efekt hamujący wzrost bakterii1