Słowniki docelowe CELAB-CBD (cslow2)

cslow2_idnazwanazwa2symboluwagistan
1862001ampC (produkcja cefalosporynazy typu AmpC)1
1865001brak oporności na cefalosporyny i karpapenemy1
1861001ESBL (produkcja β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania)1
1864001fenotyp nieokreślony1
1863001produkcja karbapenamazy1