Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
77001liczba rodzin wykazujących zmiany choroboweliczba rodzin - zmiany ch2pole specyficzne dla rodzaju materiału: czerw0.000000.000000.00000 4_gospodarstwo