Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
76001liczba rodzin w pasieceiczba rodzin2pole specyficzne dla rodzaju materiaƂu: czerw0.000000.000000.00000 4_gospodarstwo