Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
57001wiek/data ur.wiek/data ur.1wiek zwierzęcia lub stada zwierząt0.000000.00000 2_zwierzę lub stado