Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
56001jednostka wiekujednostka wieku3Jednostka wieku zwierzęcia lub stada zwierząt 2_zwierzę lub stado50001

Pozycje słownika(link): Jednostki miary wieku