Pole opis CELAB-CBD

idnazwanazwa_skrtypuwagiwart1_defwart2_defwart3_defwart4_defwart_maxwart_mingrupacslow1_id
16001rodzaj identyfikatora zwierzęciazwierzę - rodzaj ID3 2_zwierzę lub stado24001

Pozycje słownika(link): Rodzaje identyfikatrów zwierzęcia