Pola definiowane CELAB-CBD (aktywne)

Typy pól definiowanych:
1 - tekstowy
2 - numeryczny
3 - słownikowy
4 - data
5 - słownik wielokrotny
idgrupasymbolnazwatypuwagi
112001 0cel_badCel badania3
113001 0cel_bad_tCel badania - opis1
132001 0plan_pobPlan pobierania próbek3
111001 0plan_pob_pPlan pobierania próbek - opis1
133001 0proc_pobProcedura pobierania próbek3
110001 0proc_pob_pProcedura pobierania próbek - opis1
218001@ 0mon_GrIWMonitoring graniczny3
65001 1_próbka1_l_p_zliczba próbek w próbce zbiorczej2liczba próbek wchodzących w skład próbki zbiorczej poddawanej badaniu
104001 1_próbkapobranienumer próbobrania3
43001 1_próbka1_o_popakowanie próbki1
136001 1_próbka1_osoby_obosoby obecne przy pobieraniu próbki1
135001 1_próbka1_t_psposób transportu i przechowywania próbki1
134001 1_próbkazab_przabezpieczenie próbki - rodzaj1
142001 1_próbka1_war_pobOpis warunków mogących mieć wpływ na pobranie próbek pierwotnych lub utworzenie próbki końcowej1
71001 1_próbka1_p_bwielkość próbki dostarczonej do badania2dotyczy masy lub objętości próbki pobranej/dostarczonej do badania, którą należy odróżnić od masy lub objętości próbki wykorzystanej w badaniu
72001 1_próbka1_p_b_jjednostka wielkość próbki dostarczonej do badania3dotyczy masy lub objętości próbki pobranej/dostarczonej do badania, którą należy odróżnić od masy lub objętości próbki wykorzystanej w badaniu
107001 2_zwierzę lub stadoPSalmprogram zwalczania Salmonella3
51001 2_zwierzę lub stadoz_ididentyfikator zwierzęcia1
16001 2_zwierzę lub stado2_id_rrodzaj identyfikatora zwierzęcia3
153001 2_zwierzę lub stadoid_w_zlecoznaczenie zwierzęcia w lab.1
6001 2_zwierzę lub stado23_gat_zwgatunek3gatunek zwierzecia lub stada zwierząt
52001 2_zwierzę lub stado23_r_drasa drobiu3
106001 2_zwierzę lub stadorasarasa1
15001 2_zwierzę lub stado2_pl_zwpłeć3
105001 2_zwierzę lub stadomascumaszczenie1Zglosz. serwisowe id.107110 zwiększenie długości z 40 do 50
60001 2_zwierzę lub stado2_cokres ciąży3
82001 2_zwierzę lub stado2_mc_zmasa ciała zwierzęcia [kg]2
57001 2_zwierzę lub stado23_wiekwiek/data ur.1wiek zwierzęcia lub stada zwierząt
56001 2_zwierzę lub stado23_wiek_jjednostka wieku3Jednostka wieku zwierzęcia lub stada zwierząt
17001 2_zwierzę lub stado2_st_zwstan zwierzęcia podczas pobierania próbki3
18001 2_zwierzę lub stado23_objobjawy chorobowe5Objawy chorobowe właściwe dla jednostki chorobowej, w kierunku której wykonywane jest badanie
58001 2_zwierzę lub stado2_ronronienie3
78001 2_zwierzę lub stado2_d_rondata ronienia4
59001 2_zwierzę lub stado2_o_ronokres ronienia3wskazać okres ciąży, w którym nastąpiło ronienie
47001 2_zwierzę lub stado23_uzytkużytkowość3użytkowość zwierzęcia lub stada zwierząt
53001 2_zwierzę lub stado23_szczszczepienie3Stosowanie szczepień profilaktycznych przeciwko jednostce chorobowej, w kierunku której wykonywane jest badanie
55001 2_zwierzę lub stado23_d_szczdata szczepienia4
81001 2_zwierzę lub stado23_r_szczrodzaj szczepionki3
54001 2_zwierzę lub stado23_szcz_nnazwa szczepionki1podać nazwy stosowanych szczepionek właściwych dla kierunku badania
83001 2_zwierzę lub stado23_antbantybiotykoterapia3Podać informację dotyczącą stosowania substancji antybakteryjnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym pobranie próbki
84001 2_zwierzę lub stado23_d_antybdata antybiotykoterapii4Podać datę stosowania substancji antybakteryjnych
85001 2_zwierzę lub stado23_antb2nazwa substancji antybakteryjnej1nazwa substancji antybakteryjnej stosowanej w okresie bezpośrednio poprzedzającym pobranie próbek. Zaleca się podawanie nazwy substancji czynnej, a nie nazwy preparatu komercyjnego
79001 2_zwierzę lub stado23_w_ubojuwiek w dniu uboju2przewidywany wiek zwierzęcia lub stada zwierząt w dniu uboju (próbki pobrane od zwierząt przed ubojem)
80001 2_zwierzę lub stado23_j_w_ubjednostka wieku w dniu uboju3
220001 2_zwierzę lub stadonazwa_wlasnazwa własna zwierzęcia1
67001 3_stado3_id_ststado - identyfikator1oznaczenie stada w obrębie gospodarstwa
48001 3_stado3_h_ststado - hierarchia (rodzaj)3lokalizacja stada w hierarchicznej strukturze stad: np. stado reprodukcyjne i stado towarowe drobiu lub stado zarodowe i stado towarowe świń;
70001 3_stado3_sch_ststado - system chowu3stosowany w stadzie system chowu zwierząt
49001 3_stado3_lz_ststado - liczba zwierząt2aktualna liczba zwierząt w stadzie w trakcie pobierania próbek; wielkość, liczebność stada
88001 3_stado3_st_l_cykstado - liczba cykli produkcyjnych2średnia liczba cykli produkcyjnych przypadających w ciągu roku kalendarzowego na każde stado w gospodarstwie o użytkowości i typie produkcji takich jak stado badane
50001 3_stado3_st_ststado - status stada urzędowo wolnego3Status „stado urzędowo wolne” w odniesieniu do jednostki chorobowej, w kierunku której prowadzone jest badanie
89001 3_stado3_sp_pstado - całe puste/całe pełne3stosowanie zasady „całe pełne – całe puste” w odniesieniu do badanego stada; zwierzęta w stadzie są w jednym wieku a planowana depopulacja będzie dotyczyła jednocześnie całego stada
69001 4_gospodarstwo4_wielkgospodarstwo - obsada maksymalna [szt]2wyrażona w sztukach maksymalna liczba zwierząt danego gatunku, która jednocześnie może przebywać na terenie gospodarstwa
90001 4_gospodarstwo4_l_stadgospodarstwo - liczba stad2liczba stad zwierząt danego gatunku przebywających na terenie gospodarstwa w czasie pobierania próbek
163001 4_gospodarstwo4_wnigospodarstwo - WNI1Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny gospodarstwa (podawać tylko jesłi pobranie nie odbywało się w gospodarstwie)
66001 4_gospodarstwo4_gatgospodarstwo - gatunki5wszystkie gatunki zwierząt, z wyjątkiem gatunku badanego, przebywające na terenie gospodarstwa w czasie pobierania próbek
87001 4_gospodarstwo4_gr_prodgospodarstwo - grupy produkcyjne5grupy produkcyjne w gospodarstwie
86001 4_gospodarstwo4_sch_stgospodarstwo - systemy chowu5stosowane w gospodarstwie systemy chowu zwierząt; można wybrać kilka terminów jednocześnie
91001 4_gospodarstwo4_gp_pgospodarstwo - całe puste/całe pełne3stosowanie zasady „całe pełne – całe puste” w odniesieniu do badanego gospodarstwa; zwierzęta w gospodarstwie są w jednym wieku a planowana depopulacja będzie dotyczyła jednocześnie całej obsady
76001 4_gospodarstwo4_lrpasliczba rodzin w pasiece2pole specyficzne dla rodzaju materiału: czerw
77001 4_gospodarstwo4_lrpzchliczba rodzin wykazujących zmiany chorobowe2pole specyficzne dla rodzaju materiału: czerw
40001 5_partia (seria)56_id_partidentyfikator partii (serii)1oznaczenie partii lub serii produktu
44001 5_partia (seria)56_w_pwielkość partii (serii)2
63001 5_partia (seria)56_w_p_jjednostka wielkości partii (serii)3
164001 5_partia (seria)56_pr_konfprodukt konfekcjonowany3
41001 5_partia (seria)56_d_prdata produkcji1
42001 5_partia (seria)56_d_wazdata ważności1
75001 6_zakład7_gatzakład mięsny - gatunki zwierząt5w zależności od tego, czy w zakładzie mięsnym prowadzony jest ubój zwierząt, rozbiór mięsa lub przetwarzanie mięsa, należy podać gatunki zwierząt poddawanych ubojowi, lub z których mięso jest rozbierane i przetwarzane
95001 6_zakład7_zm_wzakład mięsny - wielkość produkcji [t]2wielkość produkcji zakładu mięsnego w tonach w roku kalendarzowym poprzedzającym rok pobrania próbki
96001 6_zakład7_sz_ubojuzakład mięsny - szybkość uboju [szt/h]2średnia liczba sztuk zwierząt ubitych w rzeźni w ciągu godziny
92001 6_zakład7_id_tuszyzakład mięsny - identyfikator tuszy1oznaczenie tuszy lub tuszki, z której pobrano próbkę
93001 6_zakład7_m_tuszzakład mięsny - masa tuszy [kg]2masa tuszy lub tuszki, z której pobrano próbkę
98001 7_ZWD74_zwd_wZWD - liczba sztuk drobiu lężonych w ciągu roku2szacunkowa liczba sztuk jaj nałożonych do wylęgu lub wylężonych sztuk drobiu w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego
99001 7_ZWD74_g_drZWD - gatunki drobiu5wszystkie gatunki drobiu, których wylęg prowadzony jest w zakładzie
100001 7_ZWD74_id_pjZWD - identyfikator partii jaj wylęgowych (lub piskląt)1oznaczenie partii jaj wylęgowych lub piskląt, z których pobrano próbkę do badania
61001 7_ZWD74_d_nalZWD - data nałożenia4data nałożenia jaj do wylęgu
64001 7_ZWD74_d_wylZWD - data wylęgu4przewidywana data wylęgu nałożonej partii jaj lub rzeczywista data wylęgu piskląt
10100120_SANCODG_gatSANCO-gatunki3
10200120_SANCODG_podgatSANCO-podgatunki3
10300120_SANCODG_próbkaRodzaj próbkobrania3
30001C-teren23_r_brasa bydła3
46001C-terena_id_probNr identyfikacyjny próbki1oznaczenie próbki
33001C-terencharobrz1I. Charakter obrzęku3
37001C-terencharobrz2II. Charakter obrzęku3
31001C-terengrubflad1aI. Grubość fałdu skóry przed iniekcją [mm]2
32001C-terengrubflad1bI. Grubość fałdu skóry 72 godz po [mm]2
35001C-terengrubflad2aII. Grubość fałdu skóry przed iniekcją [mm]2
36001C-terengrubflad2bII. Grubość fałdu skóry 72 godz po [mm]2
216001C-terenjed_kon_czjednostka kontrolowanej części1
217001C-terenkolo_lowkoło łowieckie/Numer obwodu1
34001C-terentestpoj1I. Wynik testu pojedyńczego3
38001C-terentestpoj2II. Wynik testu pojedyńczego3
39001C-terentest_porWynik testu porównawczego3
3001C-terenzw_wiek2Wiek zwierzęcia w miesiącach2pole wykorzystywane w CELAB TEREN
108001C-terenzw_wiek3Wiek zwierzęcia w dniach2pole wykorzystywane w CELAB TEREN
109001C-terenzw_wiek4Wiek zwierzęcia w tygodniach2pole wykorzystywane w CELAB TEREN
2001C-terenzw_wiek1Wiek zwierzęcia w latach2pole wykorzystywane w CELAB TEREN
139001eportalekl_odbiorOdbiorca1
137001eportalekl_jakoscDeklarowana jakość materiału1
138001eportalekl_sprzSprzedawca1
140001eportalekl_skladSposób składowania/transportu i rodzaj opakowania1Dotyczy sposobu składowania partii a nie próbki!
141001eportalekl_stanpaStan ogólny partii1
143001eportalekl_protokPróbkę końcową przekazano wraz z protokołem1
148001IGŻbarwa_podłzmiana barwy podłoża1
147001IGŻbrzegbrzeg1
149001IGŻinneinne1
145001IGŻkolorkolor1
146001IGŻkształtkształt1
150001IGŻpożywkapożywka3
151001IGŻrozprozpoznanie1
144001KIP2salm_serserowar salmonella3
114001W212W212_01hodowla świń w cyklu zamkniętym3
115001W212W212_02liczba loch w gospodarstwie2
116001W212W212_03liczba tuczników w gospodarstwie2
117001W212W212_04bioasekuracja - ogrodzenie fermy3
118001W212W212_05bioasekuracja - śluza sanitarna dla personelu3
119001W212W212_06bioasekuracja - stosowanie mat dezynfekcyjnych3
120001W212W212_07bioasekuracja - pomieszczenie do kwarantanny w obrębie fermy3
121001W212W212_08bioasekuracja - rampa załadowczo-wyładowcza3
122001W212W212_09bioasekuracja - zwalczanie gryzoni3
123001W212W212_10bioasekuracja - zwalczanie owadów3
124001W212W212_11rodzaj podłogi w chlewni3
125001W212W212_12pochodzenie paszy3
126001W212W212_13rozdrobnienie paszy3
127001W212W212_14rodzaj paszy3
128001W212W212_15suplementy diety3
129001W212W212_16status zdrowotny3
130001W212W212_17występowanie zakażeń Salmonella3
131001W212W212_18stosowanie antybiotyków w stadzie3
170001w316dos_ptak_wDostęp ptaków do wybiegu3
172001bio_01bioasekuracja - dostęp do zbiornika wodnego3
173001bio_02bioasekuracja - mata dezynfekcyjna przy wjeździe na fermę/do zakładu3
174001bio_03bioasekuracja - mata dezynfekcyjna przy wejściu do budynku3
175001bio_04bioasekuracja - stosowanie odzieży ochronnej3
176001bio_05bioasekuracja - personel wylęgarni3
177001bio_06bioasekuracja - program zwalczania gryzoni3
178001bio_07bioasekuracja - program zwalczania owadów3
186001bio_08bioasekuracja - mata dezynfekcyjna przy wejściu do budynku (rampa wyładowcza)3
187001bio_09bioasekuracja - mata dezynfekcyjna przy wejściu do budynku (rampa załadunkowa)3
188001bio_10bioasekuracja - czy personel wylęgarni hoduje własny drób3
189001bio_11bioasekuracja - wdrożony program sanityzacji wylęgarni3
190001bio_12bioasekuracja - wdrożony program dezynfekcji wylęgarni3
191001bio_13bioasekuracja - postępowanie z padłymi pisklętami3
192001bio_14bioasekuracja - utylizacja odpadów po wylęgu3
162001data_przyddata przydatności do spożycia4
154001kntrprpobrano kontrpróbkę3Czy pobrano kontrpróbkę tak/nie
167001licz_gospLiczba gospodarstw2
157001lowiskoŁowisko3
165001poch_ptakPochodzenie ptaków3
171001prog_immunProgram immunoprofilaktyczny5
158001pr_uzuppróbka uzup.3
168001rodz_poidRodzaj poideł3
169001rodz_sciolRodzaj ściółki3
166001st_zas_ferStosowanie zasady ferma pełna/ferma pusta3
213001TRACESkod TRACES3
194001zt_01Obecność innych zwierząt5
193001zt_02Liczba zwierząt w terrarium (szt.)2
195001zt_03Liczba trzymanych zwierząt2
196001zt_04Stosowanie antybiotyków u zwierzęcia3
198001wwa_masaMasa elementu wędzonego (kg)2
199001wwa_średniŚrednica produktu (cm)2
200001wwa_mcieplProdukt z mięsa ciepłego?3
160001ekl_informDane podmiotu, który powiadomił o znalezieniu zwierząt, dokonał odstrzału lub odłowu zwierząt1
201001wwa_oslRodzaj osłonki3
159001ekl_objawyWywiad lekarski / Objawy chorobowe (opis)1
202001wwa_osadOsadzanie przed wędzeniem1
203001wwa_tradProdukt na liście produktów tradycyjnych?3
155001zab_pr_idzabezpieczenie próbki - identyfikator1Identyfikator zabezpieczenia próbki
204001wwa_certProdukt certyfikowany w UE?3
206001wwa_temwedTemperatura dymu w komorze (st. C / ciepłe / zimne)1
205001wwa_metwedMetoda wędzenia3
161001ekl_datznaData i godzina znalezienia zwłok, odstrzału lub odłowu zwierząt4
207001wwa_czawedCzas wędzenia (minuty)2
208001wwa_dodobrDodatkowa obróbka po wędzeniu (parzenie)1
209001wwa_czyszSposób i częstotliwość czyszczenia wędzarni (komory)1np. mycie, drapanie gładzi glinianej, itp. jak często
210001wwa_wyposDodatkowe wyposażenie wędzarni1np.zasuwy, szybry, dławiki, wentylatory nadmuchu i wyciągowe
211001wwa_dbprakCzy zakład wdrożył dobre praktyki wędzarnicze?3
212001wwa_wynwlaCzy zakład posiada wyniki badań właścicielskich? (jeśli tak podać niepewność)1
156001stan_zwłokstan zwłok zwierzęcia3
152001strefaASFstrefa ASF3
214001obszarASFobszar ASF3
1790014_wod_pt_dgospodarstwo - wodne ptaki dzikie3
1800014_pt_dgospodarstwo - ptaki dzikie3
21500156_w_k_cwielkość kontrolowanej części2
19700156_w_k_pwielkość kontrolowanej partii 1
184001zwd_01ZWD - gatunek ptaków lężonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy5
185001zwd_02ZWD - gatunek lężonych aktualnie ptaków5
181001zwd_03ZWD - maksymalny, jednorazowy nakład jaj (szt.) gatunku lężonego2
182001zwd_04ZWD - stosowanie programy immunoprofilaktyczne u lężonego gatunku3
183001zwd_05ZWD - występowanie Salmonella w środowisku ZWD 3
740018_d_impdata importu4data wwiezienia produktu lub zwierzęcia na terytorium kraju
730018_d_poldata połowu4data połowu ryb, mięczakow, skorupiaków
680018_sp_czyzakład - sposób czyszczenia3
940018_d_czyzakład - data czyszczenia4data ostatniego czyszczenia obiektu, bezpośrednio przed pobraniem próbek
970018_w_zpzzakład produkcji pasz - wielkość produkcji w roku [t]2wielkość produkcji (w tonach) w zakładzie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok pobrania próbki
219001prz_paszyprzeznaczenie paszy1