Metody centralne CELAB-CBD (aktualne)

idnazwanazwa_enuwagi
1244037001absorpcyjna spektrometria atomowa - analizator rtęci (DMA-AAS)Atomic absorption spectroscopy - Advanced mercury analyzerEFSA ID: F589A
9001absorpcyjna spektrometria atomowa / chemiczna metoda instrumentalnaEFSA ID: F052A
1240135001absorpcyjna spektrometria atomowa / chemiczna metoda instrumentalna (procenty)
1244036001absorpcyjna spektrometria atomowa - technika generacji wodorków (HG-AAS)Hydride generation atomic absorption spectrometryEFSA ID: F053A
1244035001absorpcyjna spektrometria atomowa - technika generacji zimnych par rtęci (CV-AAS)Cold vapour atomic absorption spectrometryEFSA ID: F351A
1244038001absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS)Graphite furnace atomic absorption spectrometryEFSA ID: F054A
1244039001absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (F-AAS)Flame atomic absorption spectrometryEFSA ID: F350A
1244017001aglutynacja mikroskopowa / określenie miana przeciwciał
58001aglutynacja mikroskopowa / wykrywanie przeciwciał
29001aglutynacja szkiełkowa / wykrywanie antygenów
59001aglutynacja szkiełkowa / wykrywanie przeciwciał
1240913001badanie cytologiczneCythological examination
78001badanie hematologiczne
81001badanie histopatologiczne
82001badanie immunohistochemiczne
77001badanie kliniczne i anatomopatologiczne
83001badanie makroskopowe
80001badanie sekcyjne
1241546001biotest-CALUX
1239001chemiczna metoda
4001chemiczna metoda instrumentalna
1240171001chemiczna (wykrywanie analitu)
1001chemiczna(oznaczanie poziomu analitu)
11001chromatografia cieczowa (LC)
1244027001chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)EFSA ID: F027A
12001chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas (LC-MS)
13001chromatografia cienkowarstwowa (TLC)thin layer chromatography
14001chromatografia gazowa (GC)GC
1244030001chromatografia gazowa z detektorem azotowo-fosforowym (GC-NPD)Gas chromatography with nitrogen/phosphorus sensitive detection (thermionic ionization detection)EFSA ID: F041A
1244031001chromatografia gazowa z detektorem płomieniowo-fotometrycznym (GC-FPD)Gas chromatography with (pulsed) flame photometric detectionEFSA ID: F050A
1244032001chromatografia gazowa z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)Gas chromatography with electron capture detectionEFSA ID: F039A
1244028001chromatografia gazowa z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)Gas chromatography with tandem mass spectrometry detector (GC-MS/MS)EFSA ID: F049A
1244029001chromatografia gazowa z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC-HRMS)Gas chromatography with high resolution mass spectrometric detectionEFSA ID: F047A
15001chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)GC-MS
3001ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu)
1240161001ELISA / metoda chemiczna (wykrywanie analitu)EFSA ID: F080A
1241548001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / określanie miana antygenów (+/-)
1240136001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / określanie miana przeciwciał (+/-/?)
1240623001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / określanie miana przeciwciał (+/-)
30001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie antygenów (+/-/?)
1240160001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie antygenów (+/-)
60001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (ilościowa) w stadzie
1240446001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-/?)metoda szczególnie przydatna w masowych badaniach monitoringowych np. EBB, bruceloza
1240912001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-)
1240328001ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (wartość OD) w stadzie
1240915001fizykochemiczne
19001fluorometryczna / chemiczna metoda instrumentalna
1241547001homogeniczność
43001hybrydyzacja / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju
32001immunobloting / wykrywanie antygenów
1240370001immunobloting / wykrywanie przeciwciał
1240371001instrumentalna / cytometria przepływowa
85001instrumentalna / krioskop termistorowy
87001instrumentalna / metoda fluoro-opto-elektroniczna (Fossomatic)
1240165001instrumentalna / oznaczanie liczby drobnoustrojów (Bactoscan)
1240168001instrumentalna / podczerwieńpoprzednio:
instrumentalna / oznaczanie skł. chem. mleka (Milkoscan)
41001instrumentalna / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju
1240909001instrumentalna / wykrywanie pozostałościnp. CHARM ROSA
1240162001instrumentalna ATB
1240718001instrumentalna (wielokierunkowa)
1240164001instrumentalna/CHARM II
1240163001Instrumentalna/COPAN MILK TEST
1241776001jałowości (metoda posiewowa)
16001kolorymetryczna / metoda chemiczna
92001kontrola seryjna
18001luminometryczna / chemiczna metoda instrumentalna
1241778001MALDIMALDI
1Metoda badawcza (wynik tekstowy)Metoda z tekstowym polem wyniku.
Należy ją stosować równocześnie z innymi metodami centralnymi lub gdy żadna z aktualnie istniejących metod nie daje możliwości podania wyniku w poprawnej formie.
46001metoda dyfuzji w agarze (krążkowa) / antybiotykoopornośćmetoda wymaga podania średnicy strefy zahamowania wzrostu bakterii w milimetrach
5001metoda elektroforetyczna / metoda chemiczna
7001metoda elektroforetyczna denaturacyjna / metoda chemiczna
6001metoda elektroforetyczna natywna / metoda chemiczna
1240562001metoda fizyczna
28001metoda instrumentalna / wykrywanie antygenów
48001metoda jakościowa / antybiotykoopornośćMetoda ta może służyć do wprowadzenia wyników jakościowych uzyskanych metodą dyfuzyjną lub testami komercyjnymi.
1240906001metoda jakościowa ogólnabrak konkretnej metody np. zgodnie z instrukcją producenta
2001metoda KjeldahlaOznaczanie zawartości azotu w przeliczeniu na białko należy przypisać do metody miareczkowej. Aktualnie pole wyniku nie jest jednak jeszcze skonfigurowane.
814001metoda miareczkowa
47001metoda najmniejszego stężenia hamującego (metoda rozcieńczeń, MIC) / antybiotykoopornośćmetoda wymaga podania wartości najmniejszego stężenia hamującego wzrost bakterii.
Zwykle dla danej substancji antybakteryjnej stosuje się od 4 do 8 rozcieńczeń podwójnych mieszczących się w przedziale od 0,003 do 2048 ug/ml
1244023001metoda opisowa prosta - termostabilność
1240350001metoda polarymetryczna/ chemiczna metoda instrumentalna
1241772001metoda poprzecznego przepływu
1240348001metoda potencjometryczna/ metoda chemiczna
1240910001metoda receptorowa (pozostałości antybiotyków w żywności)EFSA ID: F116A
813001metoda wagowa
56001metoda wytrawiania / metoda parazytologiczna
1240351001metoda z polami obliczeniowymi
1240157001metoda z polem tekstowym
1240138001mikrobiologiczna / identyfikacja biochemiczna drobnoustrojuJakościowa metoda hodowlana polegająca na określeniu właściwości biochemicznej izolatu (drobnoustroju) przy użyciu pożywek mikrobiologicznych, w tym testów komercyjnych.
Wybranie tej metody centralnej generuje tekstowe pole wyników, w którym można podać zarówno wyniki testów, jak i końcowy wynik badania
1. Wynik (wykrywanie drobnoustroju): dodatni / ujemny
1240139001mikrobiologiczna / identyfikacja serologiczna drobnoustrojuMetoda jakościowa polegająca na określeniu właściwości antygenowych izolatu (drobnoustroju)
Wybranie tej metody centralnej generuje tzw. zależne od kierunku badania pole wyników listą bakterii. Jeżeli Metoda (procedura) lokalna jest połączona z kierunkiem np. salmoneloza i Salmonella - będzie to lista serowarów Salmonella; Jeżeli jest to badanie w kierunku brucelozy - będzie to lista gatunków Brucella.
Gdy, pomimo wybrania tej metody centralnej nie pojawi się żadna lista, oznacza to, że:
1. nie został wybrany kierunek badania lub
2. CBD nie ma zdefiniowanego słownika dla tego kierunku - należy to zgłosić administratorowi CBD. Dorażnie można wprowadzić wyniki w polu tekstowym metody centralnej: identyfikacja biochemiczna drobnoustroju
21001mikrobiologiczna / metoda dyfuzyjna (pozostałości/zawartość substancji hamujących)
40001mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlanąJakościowa metoda hodowlana polegająca na hodowli drobnoustroju na pożywkach, zarodkach, hodowle komórkowe
Wybranie tej metody centralnej generuje pole wyników:
1. Wynik hodowli: dodatni / ujemny
1240330001mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlanąmetoda polegająca na wykrywaniu (izolacji) drobnoustroju metodą hodowlaną na pożywkach namnażających i selektywnych w okreslonej masie, objetości lub powierzchni próbki
42001mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) identyfikacja drobnoustroju (in vivo)metoda mikrobiologiczna polegająca na pasażu przez wrażliwe zwierzęta doświadczalne (próba biologiczna), zarodki, itp.
24001mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia koloniimetoda mikrobilogiczna służąca określaniu liczby drobnoustrojów metodą liczenia kolonii na pożywkach stałych
1241769001mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii (ISO/TS 19036)metoda mikrobilogiczna służąca określaniu liczby drobnoustrojów metodą liczenia kolonii na pożywkach stałych
25001mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)metoda mikrobiologiczna określająca liczbę drobnoustrojów metodą najbardziej prawdopodobnej liczby
1241770001mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) (ISO/TS 19036)metoda mikrobiologiczna określająca liczbę drobnoustrojów metodą najbardziej prawdopodobnej liczby
1240134001mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych
1241771001mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych (ISO/TS 19036)
1244057001mikrobiologiczna metoda dyfuzyjna (pozostałości/substancje przeciwbakteryjne) (Delvotest)EFSA ID: F579A
1244058001mikrobiologiczna metoda dyfuzyjna (pozostałości/substancje przeciwbakteryjne) (płytkowa)EFSA ID: F654A
86001mikroskopowa (+/-)
1240167001mikroskopowa / oznaczanie liczby komórek somatycznych
1240137001mikroskopowa / wykrywanie autofluorescencji tetracykliny w szlifach kostnychmetoda specyficzna dla diagnostyki wścieklizny. Służy ocenie stopnia przyjęcia szczepionki na podstawie markera tetracykliny
44001mikroskopowa / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju
1240170001mikroskopowa (wynik liczbowy)
55001mikroskopowa (wynik opisowy)
1241773001ocena efektu cytopatycznego w hodowli komórkowej
1240561001ocena składu granulometrycznego
1240333001odczyn aglutynacji (OA) / wykrywanie przeciwciał (+/-)
1240159001odczyn aglutynacji probówkowej (OA) / określenie miana przeciwciałwartość pola miano podawane jest w formacie A/B, gdzie
A oznacza siłę reakcji
B jest rozcieńczeniem surowicy, w którym reakcja wystąpiła
61001odczyn aglutynacji probówkowej (OA) / wykrywanie przeciwciał (+/-/?)
62001odczyn antyglobulinowy (OAG) / wykrywanie przeciwciał
63001odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP) / wykrywanie przeciwciał
1240329001odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie miana przeciwciał w stadzie
64001odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie poziomu/miana przeciwciał (+/-/?)
1244056001odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie poziomu/miana przeciwciał (+/-)
1240914001odczyn seroneutralizacji (SN) - RFFIT / określanie poziomu przeciwciał
1240175001odczyn seroneutralizacji (SN) / wykrywanie przeciwciał (+/-/?)
1240174001odczyn seroneutralizacji (SN) / wykrywanie przeciwciał (+/-)
65001odczyn wiązania dopełniacza (OWD) / wykrywanie przeciwciałwartość pola miano podawane jest w formacie A/B, gdzie
A oznacza siłę reakcji
B jest rozcieńczeniem surowicy, w którym reakcja wystąpiła
66001odczyn z dwumerkaptoetanolem (OME) / wykrywanie przeciwciał
1241779001określenie miana wirusa na zarodkach/hodowli komórkowej
1240176001opis
1241655001opis (do metody)
1244034001Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)Inductively coupled plasma - optical emission spectroscopyEFSA ID: F606A
1240169001oznaczanie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) - oznaczanie
91001oznaczanie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) - wykrywanie
53001parazytologiczna - ilościowado wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw określonym pasożytom (np. anty-Isospora) należy stosować właściwe metody serologiczne (np. ELISA)
49001parazytologiczna - jakościowado wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw określonym pasożytom (np. anty-Isospora) należy stosować właściwe metody serologiczne (np. ELISA)
1241774001parazytologiczna ilościowa / liczenie z wykorzystaniem komory
37001PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu
1244055001próba biologiczna na zwierzętach laboratoryjnych
1240911001radiometryczna
38001REA / wykrywanie materiału genetycznego/genu
17001spektrofotometryczna / chemiczna metoda instrumentalna
1241777001spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC)
1241768001Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)Inductively coupled plasma mass spectrometryEFSA ID: F064A
8001spektrometria promieniowania gammagamma-ray spectrometrymetoda służąca do oceny skażeń promieniotwórczych żywności i pasz
89001termostatowa / badanie trwałości i szczelności
67001test aglutynacji płytowej (SPA) / wykrywanie przeciwciał
1240238001test aglutynacji płytowej (SPA) / wykrywanie przeciwciał w stadzie
1240172001test hamowania hemaglutynacji (HI) / określanie miana przeciwciał
1240239001test hamowania hemaglutynacji (HI) / określanie miana przeciwciał w stadzie
68001test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał
33001test hemaglutynacji (HA) / wykrywanie antygenów
69001test hemaglutynacji (HA) / wykrywanie przeciwciał
1241766001test immunodyfuzji bibułowej / wykrywanie antygenów
1241767001test immunodyfuzji bibułowej / wykrywanie przeciwciał
31001test immunodyfuzji radialnej (RID) / wykrywanie antygenów
1238001test immunodyfuzji w żelu (AGID) / wykrywanie antygenów
70001test immunodyfuzji w żelu (AGID) / wykrywanie przeciwciał
1240349001test immunofluorescencji (IF) / określanie miana antygenów
1241775001test immunofluorescencji (IF) / określanie miana wirusa
34001test immunofluorescencji (IF) / wykrywanie antygenów
1240334001test immunofluorescencji (IF) / wykrywanie przeciwciał
1240917001test immunoperoksydazowy / wykrywanie przeciwciał
71001test immunoperoksydazowy (NPLA) / wykrywanie przeciwciał
35001test immunoperoksydazowy (PLA) / wykrywanie antygenów
1240237001test immunoprecypitacji / wykrywanie antygenównp. odczyn termoprecypitacji wg. Ascoliego
72001test szybkiej aglutynacji płytkowej (RSAT) / wykrywanie przeciwciał
75001toksykologiczna / oznaczania embriotoksyczności in vitrometoda służąca pomiarowi toksyczności
76001toksykologiczna / oznaczania teratogennościmetoda służąca pomiarowi toksyczności
36001wykrywanie materiału genetycznego/genu
1244024001wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem fluorescencyjnym (HPLC-FD)High Performance Liquid Chromatography with Fluorescent Detection (HPLC-FD)EFSA ID: F022A
1244025001wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV (HPLC-UV)High Performance Liquid Chromatography with UV Detection (HPLC-UV)EFSA ID: F021A
1244026001wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD)High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD)EFSA ID: F587A
1244033001wysokosprawna chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP-MS)High performance liquid chromatography inductively coupled plasma mass spectrometryEFSA ID: F029A