Kierunki centralne CELAB-CBD (wszystkie)

idnazwasymbolnazwa_ennazwa_wydruknazwa_wydruk2uwagistan
1814001 Aminoglikozydy - Apramycyna65710-07-8ApramycinAminoglikozydyApramycyna1
90001A1 - Stilbeny - Dienestrol84-17-3DienestrolStilbenyDienestrol1
91001A1 - Stilbeny - Dietylostilbestrol56-33-1DiethylstilbestrolStilbenyDietylostilbestrol1
1213001A1 - Stilbeny - Heksestrol84-16-2HexestrolStilbenyHeksestrol1
613001A2 - Substancje tyreostatyczne - Fenylotiouracyl36822-11-4PhenylthiouracilSubstancje tyreostatyczneFenylotiouracylTYREOSTATYKI - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
611001A2 - Substancje tyreostatyczne - Metylotiouracyl1956-04-02 00:00:006-Methyl-2-thiouracilSubstancje tyreostatyczneMetylotiouracyl1
612001A2 - Substancje tyreostatyczne - Propylotiouracyl51-52-56-Propyl-2-thiouracilSubstancje tyreostatycznePropylotiouracyl1
305001A2 - Substancje tyreostatyczne - Tapazol60-56-0TapazolSubstancje tyreostatyczneTapazol1
610001A2 - Substancje tyreostatyczne - Tiouracyl141-90-2ThiouracilSubstancje tyreostatyczneTiouracyl1
776001A3 - Steroidy - 16beta-Hydroksystanozolol25590-76-3Stanozolol-16-Beta-HydroxySteroidy16beta-HydroksystanozololHORMONY: zalecane metody centralne:
ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu)
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
chromatografia gazowa
chromatografia gazowa ze spektrometrią mas
1
1330001A3 - Steroidy - 17alfa-19-Nortestosteron4409-34-1Epinandrolone (19-Norepitestosterone)Steroidy17alfa-19-Nortestosteron1
772001A3 - Steroidy - 17alfa-Trenbolon80657-17-617-Alpha-TrenboloneSteroidy17alfa-Trenbolon1
1329001A3 - Steroidy - 17beta-19-Nortestosteron434-22-0NandroloneSteroidy17beta-19-Nortestosteron1
775001A3 - Steroidy - 17beta-Boldenon846-48-0Boldenone-BetaSteroidy17beta-Boldenon1
87001A3 - Steroidy - 17beta-Estradiol50-28-2Estradiol-17-BetaSteroidy17beta-Estradiol1
100001A3 - Steroidy - 17beta-Testosteron58-22-0Testosterone-17-BetaSteroidy17beta-Testosteron1
773001A3 - Steroidy - 17beta-Trenbolon10161-33-817-Beta-TrenboloneSteroidy17beta-Trenbolon1
1366001A3 - Steroidy - Benzoesan testosteronu2088-71-3Testosterone benzoateSteroidyBenzoesan testosteronu1
1363001A3 - Steroidy - Dekanian nortestosteronu360-70-3Nandrolone decanoateSteroidyDekanian nortestosteronu1
1425001A3 - Steroidy - Dekanian testosteronu5721-91-5Testosterone decanoateSteroidyDekanian testosteronu1
92001A3 - Steroidy - Etynyloestradiol57-63-6EthinylestradiolSteroidyEtynyloestradiol1
1362001A3 - Steroidy - Fenylopropionian nortestosteronu62-90-8Nortestosterone phenylpropionateSteroidyFenylopropionian nortestosteronu1
1427001A3 - Steroidy - Fenylopropionian testosteronu1255-49-8Testosterone phenylpropionateSteroidyFenylopropionian testosteronu1
1426001A3 - Steroidy - Izokapronian testosteronu15262-86-9Testosterone isocaproateSteroidyIzokapronian testosteronu1
659001A3 - Steroidy - Metyloboldenon72-63-9Boldenone Methyl (Dianabol, Methandienon, Methandrostenolone, Testosterone dihydromethyl)SteroidyMetyloboldenon1
94001A3 - Steroidy - Metylotestosteron58-18-4MethyltestosteroneSteroidyMetylotestosteron1
95001A3 - Steroidy - Octan chlormadinonu302-22-7Chlormadinone acetateSteroidyOctan chlormadinonu1
96001A3 - Steroidy - Octan medroksyprogesteronu71-58-9Medroxyprogesteron acetateSteroidyOctan medroksyprogesteronu1
97001A3 - Steroidy - Octan megestrolu595-33-5Megestrol acetateSteroidyOctan megestrolu1
1365001A3 - Steroidy - Propionian testosteronu57-85-2Testosterone propionateSteroidyPropionian testosteronu1
99001A3 - Steroidy - Stanozolol10418-03-8StanozololSteroidyStanozolol1
1364001A3 - Steroidy - Undecylenian boldenonu13103-34-9Boldenone undecylenateSteroidyUndecylenian boldenonu1
706001A3 - Steroidy -Octan melengestrolu2919-66-6Melengestrol acetateSteroidyOctan melengestrolu1
774001A3 Steroidy - 17alfa-Boldenon27833-18-7Boldenone-AlphaSteroidy17alfa-Boldenon1
614001A4 - Laktony kwasu rezorcylowego - Taleranol42422-68-4Beta-Zearalanol (Taleranol)Laktony kwasu rezorcylowegoTaleranol1
716001A4 - Laktony kwasu rezorcylowego - Zearalanon5975-78-0ZearalanoneLaktony kwasu rezorcylowegoZearalanon1
102001A4 - Laktony kwasu rezorcylowego - Zeranol26538-44-3Alpha-Zearalanol (Zeranol)Laktony kwasu rezorcylowegoZeranol1
591001A5 - Beta-agoniści - Bromobuterol41937-02-4BrombuterolBeta-agoniściBrombuterolBETA-AGONIŚCI: zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
1266001A5 - Beta-agoniści - Izoksupryna395-28-8IsoxsuprineBeta-agoniściIzoksupryna1
31001A5 - Beta-agoniści - Klenbuterol37148-27-9ClenbuterolBeta-agoniściKlenbuterol1
32001A5 - Beta-agoniści - Mabuterol56341-08-3MabuterolBeta-agoniściMabuterol1
33001A5 - Beta-agoniści - Mapenterol54238-51-6MapenterolBeta-agoniściMapenterol1
683001A5 - Beta-agoniści - Raktopamina90274-24-1RactopamineBeta-agoniściRaktopamina1
34001A5 - Beta-agoniści - Salbutamol51022-70-9Salbutamol (albuterol)Beta-agoniściSalbutamol1
35001A5 - Beta-agoniści - Terbutalina23031-25-6TerbutalineBeta-agoniściTerbutalina1
682001A5 - Beta-agoniści - Zilpaterol117827-79-9ZilpaterolBeta-agoniściZilpaterol1
44001A6 - Amfenikole - Chloramfenikol56-75-7ChloramphenicolChloramfenikolChloramfenikolzalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
46001A6 - Chloropromazyna - Chloropromazyna50-53-3ChlorpromazineChloropromazynaChloropromazynazalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
1245001A6 - Dapson80-08-0DapsoneDapsonDapson1
152001A6 - Metabolity nitrofuranów - AHD (1-aminohydantoina)AHD (1-aminohydantoin)Metabolity nitrofuranówAHD (1-aminohydantoina)METABOLITY NITROFURANÓW - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
153001A6 - Metabolity nitrofuranów - AMOZ (3-amino-5-morfolinometylo-2-oksazolidon)AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidone)Metabolity nitrofuranówAMOZ (3-amino-5-morfolinometylo-2-oksazolidon)1
154001A6 - Metabolity nitrofuranów - AOZ (3-amino-2-oksazolidon)AOZ (3-amino-2-oxazolidone)Metabolity nitrofuranówAOZ (3-amino-2-oksazolidon)1
155001A6 - Metabolity nitrofuranów - SEM (semikarbazyd)SEM (semicarbazide)Metabolity nitrofuranówSEM (semikarbazyd)1
1326001A6 - Metabolity nitroimidazoli - HMMNI936-05-0HMMNI (2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole)Metabolity nitroimidazoliHMMNI (Hydroksymetylonitroimidazol)1
156001A6 - Metabolity nitroimidazoli - HMMNI, MNZOH [DO USUNIĘCIA]A6 Metabolity nitroimidazoliMetabolity nitroimidazoli (HMMNI, MNZOH)0
1328001A6 - Metabolity nitroimidazoli - IPZOH35175-14-5IPZOH (Hydroxyipronidazole)Metabolity nitroimidazoliIPZOH (Hydroksyipronidazol)1
1327001A6 - Metabolity nitroimidazoli - MNZOH4812-40-2MNZOH (Hydroxymetronidazol)Metabolity nitroimidazoliMNZOH (Hydroksymetronidazol) 1
196001A6 - Nitrofurany - Furaltadon139-91-3FuraltadoneNitrofuranyFuraltadonNITROFURANY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
197001A6 - Nitrofurany - Furazolidon67-45-8FurazolidoneNitrofuranyFurazolidon1
198001A6 - Nitrofurany - Nitrofurantoina67-20-9NitrofurantoinNitrofuranyNitrofurantoina1
199001A6 - Nitrofurany - Nitrofurazon59-87-0NitrofurazoneNitrofuranyNitrofurazon1
200001A6 - Nitroimidazole - Dimetridazol551-92-8DimetridazoleNitroimidazoleDimetridazolNITROIMIDAZOLE - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
823001A6 - Nitroimidazole - Hydroksyipronidazol [DO USUNIĘCIA]IPOH (Hydroxyipronidazole)NitroimidazoleHydroksyipronidazol0
588001A6 - Nitroimidazole - Hydroksymetronidazol [DO USUNIĘCIA]Hydroxymetronidazol (MNZOH)NitroimidazoleHydroksymetronidazol0
589001A6 - Nitroimidazole - Hydroksymetylonitroimidazol [DO USUNIĘCIA]HMMNI (2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole)NitroimidazoleHydroksymetylonitroimidazol0
586001A6 - Nitroimidazole - Ipronidazol14885-29-1IpronidazoleNitroimidazoleIpronidazol1
201001A6 - Nitroimidazole - Metronidazol443-48-1MetronidazoleNitroimidazoleMetronidazol1
202001A6 - Nitroimidazole - Ronidazol7681-76-7RonidazoleNitroimidazoleRonidazol1
590001A6 - Nitroimidazole - Suma nitroimidazoli [DO USUNIĘCIA]Nitroimidazoles (sum)NitroimidazoleSuma nitroimidazoli0
1adenomatoza (rozrostowe zapalenie jelit)adenomatoza (rozrostowe zapalenie jelit)1
1001afrykański pomór koni (AHS)afrykański pomór koni (AHS)
ZALECANA METODA CENTRALNA:

ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / określanie miana przeciwciał (+/-/?) -> 1240136001

1
2001afrykański pomór świń (ASF)ASFafrican swine fever1
1803001aktywność1
662001aktywność fosfatazy alkalicznejaktywność fosfatazy alkalicznejaktywność fosfatazy alkalicznej
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- fluorometryczna / chemiczna metoda instrumentalna -> 19001

1
450001aktywność trypsynyaktywność trypsynyaktywność trypsyny1
4001aktywność wody aktywność wody aktywność wody
ZALECANE METODY CENTRALNE:
- instrumentalna / krioskop termistorowy -> 85001
- chemiczna metoda instrumentalna -> 4001

1
1341001Albendazolu 2-amino-sulfon [DO USUNIĘCIA]Albendazolu 2-amino-sulfonAlbendazolu 2-amino-sulfon0
453001albuminaalbuminaalbumina1
5001aldehyd epihydrynowyaldehyd epihydrynowyaldehyd epihydrynowy1
452001alfa amylazaalfa amylazaalfa amylaza1
711001alkaloidy - strychninastrychninastrychnina1
1898001Alkaloidy pirolizydynowe - EchimidynaAlkaloidy pirolizydynoweEchimidyna1
1887001Alkaloidy pirolizydynowe - ErucifolinaAlkaloidy pirolizydynoweErucifolina1
1889001Alkaloidy pirolizydynowe - EuropinaAlkaloidy pirolizydynoweEuropina1
1894001Alkaloidy pirolizydynowe - HeliotrynaAlkaloidy pirolizydynoweHeliotryna1
1888001Alkaloidy pirolizydynowe - IntermedinaAlkaloidy pirolizydynoweIntermedina1
1891001Alkaloidy pirolizydynowe - JakobinaAlkaloidy pirolizydynoweJakobina1
1900001Alkaloidy pirolizydynowe - LasiokarpinaAlkaloidy pirolizydynoweLasiokarpina1
1890001Alkaloidy pirolizydynowe - LykopsaminaAlkaloidy pirolizydynoweLykopsamina1
1886001Alkaloidy pirolizydynowe - MonokrotalinaAlkaloidy pirolizydynoweMonokrotalina1
1892001Alkaloidy pirolizydynowe - RetrorsynaAlkaloidy pirolizydynoweRetrorsyna1
1895001Alkaloidy pirolizydynowe - SenecifilinaAlkaloidy pirolizydynoweSenecifilina1
1897001Alkaloidy pirolizydynowe - SenecioninaAlkaloidy pirolizydynoweSenecionina1
1896001Alkaloidy pirolizydynowe - SeneciwerninaAlkaloidy pirolizydynoweSeneciwernina1
1899001Alkaloidy pirolizydynowe - SenkirkinaAlkaloidy pirolizydynoweSenkirkina1
1893001Alkaloidy pirolizydynowe - TrichodesminaAlkaloidy pirolizydynoweTrichodesmina1
1931001alkaloidy sporyszu - α-ergokryptynaalkaloidy sporyszu - α-ergokryptyna1
1937001alkaloidy sporyszu - α-ergokryptyninaalkaloidy sporyszu - α-ergokryptynina1
1929001alkaloidy sporyszu - ergokorninaalkaloidy sporyszu - ergokornina1
1935001alkaloidy sporyszu - ergokornininaalkaloidy sporyszu - ergokorninina1
1930001alkaloidy sporyszu - ergokrystynaalkaloidy sporyszu - ergokrystyna1
1936001alkaloidy sporyszu - ergokrystyninaalkaloidy sporyszu - ergokrystynina1
1928001alkaloidy sporyszu - ergometrynaalkaloidy sporyszu - ergometryna1
1934001alkaloidy sporyszu - ergometryninaalkaloidy sporyszu - ergometrynina1
1927001alkaloidy sporyszu - ergotaminaalkaloidy sporyszu - ergotamina1
1933001alkaloidy sporyszu - ergotamininaalkaloidy sporyszu - ergotaminina1
1932001alkaloidy sporyszu - ergozynaalkaloidy sporyszu - ergozyna1
1938001alkaloidy sporyszu - ergozynininaalkaloidy sporyszu - ergozyninina1
1901001Alkaloidy tropanowe - AtropinaAlkaloidy tropanoweAtropina1
1902001Alkaloidy tropanowe - SkopolaminaAlkaloidy tropanoweSkopolamina1
1813001Aminoglikozydy - Amikacyna149022-22-0AmikacinAminoglikozydyAmikacyna1
493001aminokwasy - alaninaaminokwasyalanina1
503001aminokwasy - argininaaminokwasyarginina1
494001aminokwasy - cystynaaminokwasycystyna1
500001aminokwasy - fenyloalaninaaminokwasyfenyloalanina1
492001aminokwasy - glicynaaminokwasyglicyna1
501001aminokwasy - histydynaaminokwasyhistydyna1
497001aminokwasy - izoleucynaaminokwasyizoleucyna1
487001aminokwasy - kwas asparginowyaminokwasykwas asparginowy1
490001aminokwasy - kwas glutaminowyaminokwasykwas glutaminowy1
498001aminokwasy - leucynaaminokwasyleucyna1
502001aminokwasy - lizynaaminokwasylizyna1
496001aminokwasy - metioninaaminokwasymetionina1
491001aminokwasy - prolinaaminokwasyprolina1
489001aminokwasy - serynaaminokwasyseryna1
488001aminokwasy - treoninaaminokwasytreonina1
504001aminokwasy - tryptofanaminokwasytryptofan1
499001aminokwasy - tyrozynaaminokwasytyrozyna1
495001aminokwasy - walinaaminokwasywalina1
1347001Aminomebendazol [DO USUNIĘCIA]AminomebendazolAminomebendazol0
480001amoniakamoniakamoniak1
367001analiza powietrzaanaliza powietrzaanaliza powietrza
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001

1
368001analiza wodyanaliza wodyanaliza wody1
1423001anaplazmoza (Anaplasma spp.)1
1383001anaplazmoza granulocytarna(Anaplasma phagocytophilum)anaplazmoza granulocytarna(Anaplasma phagocytophilum)anaplazmoza granulocytarna(Anaplasma phagocytophilum)1
6001anemia zakaźna kurcząt (CAV)CAVchicken anaemiaanemia zakaźna kurczątzalecana metoda centralna:
ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (ilościowa) w stadzie
1
771001Antybiotyki betalaktamowe - GrupaAntybiotyki betalaktamoweObecność antybiotyków beta-laktamowych Badania inne niż Krajowy Program Badań Kontrolnych1
549001antybiotykooporność - amfoterycynaamphotericinantybiotykoopornośćamfoterycyna1
444001antybiotykooporność - amikacynaamikacinantybiotykoopornośćamikacyna1
445001antybiotykooporność - amoksycylinaamoxicillinantybiotykoopornośćamoksycylina1
369001antybiotykooporność - amoksycylina+kwas klawulanowyamoxicillin+clavulanic acidantybiotykoopornośćamoksycylina+kwas klawulanowy1
370001antybiotykooporność - amoksycylina+sulbaktamamoxicillin+sulbactamantybiotykoopornośćamoksycylina+sulbaktam1
371001antybiotykooporność - ampicylinaAmpampicillinantybiotykoopornośćampicylinazalecane metody centralne, w których należy podać zarówno wartość jak i interpretację wyniku:
1.metoda dyfuzji w agarze (krążkowa) / antybiotykooporność
2. metoda najmniejszego stężenia hamującego (metoda rozcieńczeń, MIC) / antybiotykooporność

Możliwe jest stosowanie metody:
metoda jakościowa / antybiotykooporność
w której występuje wyłącznie pole interpretacji wyniku: oporny/średniowrażliwy/wrażliwy

Uwaga - powyższe metody centralne należy stosować dla każdego z kierunków dotyczących oznaczania antybiotykooporności.
1
372001antybiotykooporność - ampicylina+sulbaktamampicillin+sulbactamantybiotykoopornośćampicylina+sulbaktam1
562001antybiotykooporność - apramycynaapramycinantybiotykoopornośćapramycyna1
373001antybiotykooporność - awilamycynaavilamycinantybiotykoopornośćawilamycyna1
990001antybiotykooporność - azytromycynaAzmazithromycinantybiotykoopornośćazytromycynazalecane metody centralne, w których należy podać zarówno wartość jak i interpretację wyniku:
1.metoda dyfuzji w agarze (krążkowa) / antybiotykooporność
2. metoda najmniejszego stężenia hamującego (metoda rozcieńczeń, MIC) / antybiotykooporność

Możliwe jest stosowanie metody:
metoda jakościowa / antybiotykooporność
w której występuje wyłącznie pole interpretacji wyniku: oporny/średniowrażliwy/wrażliwy

Uwaga - powyższe metody centralne należy stosować dla każdego z kierunków dotyczących oznaczania antybiotykooporności.
1
374001antybiotykooporność - bacytracynabacitracinantybiotykoopornośćbacytracyna1
638001antybiotykooporność - cefacetrilcefacetrilantybiotykoopornośćcefacetril1
924001antybiotykooporność - cefadroxilcefadroxilantybiotykoopornośćcefadroxil1
375001antybiotykooporność - cefaklorcefaclorantybiotykoopornośćcefaklor1
545001antybiotykooporność - cefaleksynacephalexinantybiotykoopornośćcefaleksyna1
376001antybiotykooporność - cefalotynacephalotinantybiotykoopornośćcefalotyna1
377001antybiotykooporność - cefamandolcefamandolantybiotykoopornośćcefamandol1
950001antybiotykooporność - cefapirincephapirinantybiotykoopornośćcefapirin1
378001antybiotykooporność - cefepimFepcefepimeantybiotykoopornośćcefepim1
556001antybiotykooporność - cefoksytynaFoxcefoxitinantybiotykoopornośćcefoksytyna1
379001antybiotykooporność - cefoperazoncefoperazonantybiotykoopornośćcefoperazon1
380001antybiotykooporność - cefotaksymCtxcefotaximeantybiotykoopornośćcefotaksym1
983001antybiotykooporność - cefotaksym/kwas klawulanowyCtccefotaxime/clavulanic acidantybiotykoopornośćcefotaksym/kwas klawulanowy1
615001antybiotykooporność - cefovecincefovecinantybiotykoopornośćcefovecin1
7001antybiotykooporność - cefquinomcefquinomantybiotykoopornośćcefquinom1
466001antybiotykooporność - cefradynacefradineantybiotykoopornośćcefradynanp. Nafpenzal1
675001antybiotykooporność - ceftazydymCazceftazidimeantybiotykoopornośćceftazydym1
984001antybiotykooporność - ceftazydym/kwas klawulanowyCcvceftazidime/clavulanic acidantybiotykoopornośćceftazydym/kwas klawulanowy1
381001antybiotykooporność - ceftiofurceftiofurantybiotykoopornośćceftiofur1
382001antybiotykooporność - ceftriaksonceftriaksonantybiotykoopornośćceftriakson1
383001antybiotykooporność - cefuroksymcefuroksymantybiotykoopornośćcefuroksym1
463001antybiotykooporność - cephaloniumcephaloniumantybiotykoopornośćcephalonium1
925001antybiotykooporność - cephradinecephradineantybiotykoopornośćcephradine1
974001antybiotykooporność - chinuprystyna/dalfoprystynaquinupristin/dalfopristinantybiotykoopornośćSynercid1
384001antybiotykooporność - chloramfenikolChlchloramphenicolantybiotykoopornośćchloramfenikol1
756001antybiotykooporność - ciclopiroxciclopiroxantybiotykoopornośćciclopirox1
385001antybiotykooporność - ciprofloksacynaCipciprofloxacinantybiotykoopornośćciprofloksacyna1
1320001antybiotykooporność - danofloksacynadanofloxacinantybiotykoopornośćdanofloksacyna1
964001antybiotykooporność - daptomycyna antybiotykoopornośćdaptomycyna 1
543001antybiotykooporność - difloksacynadifloxacinantybiotykoopornośćdifloksacyna1
546001antybiotykooporność - difloksymycynaantybiotykoopornośćdifloksymycyna0
387001antybiotykooporność - doksycyklinadoxicyclineantybiotykoopornośćdoksycyklina1
757001antybiotykooporność - econazoleeconazoleantybiotykoopornośćeconazole1
388001antybiotykooporność - enrofloksacynaenrofloxacinantybiotykoopornośćenrofloksacyna1
985001antybiotykooporność - ertapenemErtertapenemantybiotykoopornośćertapenem1
389001antybiotykooporność - erytromycynaEryerythromycinantybiotykoopornośćerytromycyna1
390001antybiotykooporność - flawomycynaflavomycinantybiotykoopornośćflawomycyna1
391001antybiotykooporność - florfenikolflorfenicolantybiotykoopornośćflorfenikol1
555001antybiotykooporność - flukonazolfluconazoleantybiotykoopornośćflukonazol1
392001antybiotykooporność - flumechinaflumequineantybiotykoopornośćflumechina1
551001antybiotykooporność - fluorocytozynafluorocitozinantybiotykoopornośćfluorocytozyna1
393001antybiotykooporność - fosfomycynafosfomycinantybiotykoopornośćfosfomycyna1
394001antybiotykooporność - furazolidonfurazolidoneantybiotykoopornośćfurazolidon1
395001antybiotykooporność - gentamycynaGengentamicinantybiotykoopornośćgentamycyna1
396001antybiotykooporność - gryzeofulwinagriseofulvinantybiotykoopornośćgryzeofulwina1
1222001antybiotykooporność - identyfikacja fenotypów oporności na cefalosporyny i karbapenemyidentification of cephalosporin and karbapenem resistance phenotypesresistance phenotypes1
1224001antybiotykooporność - identyfikacja indukowanej oporności na klindamycynęidentification of inducted clindamycin resistanceindukowana oporność na klindamycynę1
1223001antybiotykooporność - identyfikacja produkcji betalaktamazyidentification of betalactamase productionprodukcja betalaktamazy1
397001antybiotykooporność - imipenemImiimipenemantybiotykoopornośćimipenem1
758001antybiotykooporność - isoconazoleisoconazoleantybiotykoopornośćisoconazole1
759001antybiotykooporność - itraconazoleitraconazoleantybiotykoopornośćitraconazole1
398001antybiotykooporność - josamycynajosamycinantybiotykoopornośćjosamycyna1
544001antybiotykooporność - kanamycynakanamycinantybiotykoopornośćkanamycyna1
399001antybiotykooporność - karbenicylinacarbenicillinantybiotykoopornośćkarbenicylina1
400001antybiotykooporność - ketokonazolketoconazoleantybiotykoopornośćketokonazol1
401001antybiotykooporność - klindamycynaclindamycinantybiotykoopornośćklindamycyna1
402001antybiotykooporność - kloksacylinacloxacillinantybiotykoopornośćkloksacylina1
553001antybiotykooporność - klotrimazolclotrimazoleantybiotykoopornośćklotrimazol1
403001antybiotykooporność - kolistynaColcolistinantybiotykoopornośćkolistyna1
404001antybiotykooporność - kwas fusydowyfusidic acidantybiotykoopornośćkwas fusydowy1
405001antybiotykooporność - kwas klawulanowyclavulanic acidantybiotykoopornośćkwas klawulanowy1
406001antybiotykooporność - kwas nalidiksowyNalnalidixic acidantybiotykoopornośćkwas nalidiksowy1
407001antybiotykooporność - kwas oksolinowyoxolinic acidantybiotykoopornośćkwas oksolinowy1
561001antybiotykooporność - kwas pipemidowypipemidic acidantybiotykoopornośćkwas pipemidowy1
408001antybiotykooporność - lasalocydlasalocidantybiotykoopornośćlasalocyd1
1455001antybiotykooporność - lewofloksacynaLevlewofloksacynaantybiotykoopornośćlewofloksacyna1
1747001antybiotykooporność - linco-spectinantybiotykoopornośćlinco-spectin1
814001antybiotykooporność - linezolidlinezolidantybiotykoopornośćlinezolid1
409001antybiotykooporność - linkomycynalincomycinantybiotykoopornośćlinkomycyna1
464001antybiotykooporność - linkomycyna+neomycynalincomycin+neomycinantybiotykoopornośćlinkomycyna+neomycyna1
410001antybiotykooporność - linkomycyna+spektomycynalincomycin+spectomycinantybiotykoopornośćlinkomycyna+spektomycynanp. Linco-Spectin1
547001antybiotykooporność - marbofloksacynaantybiotykoopornośćmarbofloksacyna1
986001antybiotykooporność - meropenemMermeropenemantybiotykoopornośćmeropenem1
411001antybiotykooporność - metronidazolantybiotykoopornośćmetronidazol1
412001antybiotykooporność - metycylinaantybiotykoopornośćmetycylina1
552001antybiotykooporność - mikonazolantybiotykoopornośćmikonazol1
1456001antybiotykooporność - moksiflokasacynaMoxmoksiflokasacynaantybiotykoopornośćmoksiflokasacyna1
973001antybiotykooporność - mupirocynamupirocinantybiotykoopornośćmupirocyna1
413001antybiotykooporność - nafcylinaantybiotykoopornośćnafcylina1
414001antybiotykooporność - neomycynaantybiotykoopornośćneomycyna1
465001antybiotykooporność - neomycyna+bacytracyna+tetracyklinaantybiotykoopornośćneomycyna+bacytracyna+tetracyklinanp. Mastijet1
415001antybiotykooporność - nikarbazynaantybiotykoopornośćnikarbazyna1
416001antybiotykooporność - nitrofurantoinaantybiotykoopornośćnitrofurantoina1
417001antybiotykooporność - nitrofurazonantybiotykoopornośćnitrofurazon1
541001antybiotykooporność - norfloksacynaantybiotykoopornośćnorfloksacyna1
418001antybiotykooporność - nowobiocynaantybiotykoopornośćnowobiocyna1
548001antybiotykooporność - nowobiocyna+neomycyna+penicylina+streptomycynaantybiotykoopornośćnowobiocyna+neomycyna+penicylina+streptomycynanp. Tetra-Delta1
419001antybiotykooporność - nystatynaantybiotykoopornośćnystatyna1
558001antybiotykooporność - ofloksacynaantybiotykoopornośćofloksacyna1
420001antybiotykooporność - oksacylinaantybiotykoopornośćoksacylina1
421001antybiotykooporność - oksytetracyklinaoxytetracyclineantybiotykoopornośćoksytetracyklina1
422001antybiotykooporność - oleandomycynaantybiotykoopornośćoleandomycyna1
908001antybiotykooporność - orbifloksacynaantybiotykoopornośćorbifloksacyna1
900001antybiotykooporność - pefloksacynaantybiotykoopornośćpefloksacyna1
423001antybiotykooporność - penicylinaantybiotykoopornośćpenicylina1
467001antybiotykooporność - penicylina+novobiocynaantybiotykoopornośćpenicylina+novobiocyna1
557001antybiotykooporność - penicylina+streptomycyna+nafcylinaantybiotykoopornośćpenicylina+streptomycyna+nafcylina1
550001antybiotykooporność - pimarycynaantybiotykoopornośćpimarycyna1
424001antybiotykooporność - piperacylinaantybiotykoopornośćpiperacylina1
425001antybiotykooporność - pirlimycynaantybiotykoopornośćpirlimycyna1
426001antybiotykooporność - polimyksynaantybiotykoopornośćpolimyksyna1
427001antybiotykooporność - pristynamycynaantybiotykoopornośćpristynamycyna1
559001antybiotykooporność - rifaksyminaantybiotykoopornośćrifaksymina1
428001antybiotykooporność - rifampicynaantybiotykoopornośćrifampicyna1
901001antybiotykooporność - ryfampicynaantybiotykoopornośćryfampicyna1
429001antybiotykooporność - salinomycynaantybiotykoopornośćsalinomycyna1
430001antybiotykooporność - spektynomycynaantybiotykoopornośćspektynomycyna1
560001antybiotykooporność - spiramycynaantybiotykoopornośćspiramycyna1
431001antybiotykooporność - spiramycynaantybiotykoopornośćspiramycyna1
432001antybiotykooporność - streptomycynaStrstreptomycinantybiotykoopornośćstreptomycyna1
433001antybiotykooporność - sulbaktamantybiotykoopornośćsulbaktam1
616001antybiotykooporność - sulfametizolsulfamethizoleantybiotykoopornośćsulfametizol1
434001antybiotykooporność - sulfametoksazolSmxsulphamethoxazoleantybiotykoopornośćsulfametoksazol1
569001antybiotykooporność - sulfonamidy (złożone)sulphonamides (compound)antybiotykoopornośćsulfonamidy (złożone)1
815001antybiotykooporność - synacidsynacidantybiotykoopornośćsynacid1
435001antybiotykooporność - teikoplaninaantybiotykoopornośćteikoplanina1
987001antybiotykooporność - temocylinaTemtemocillinantybiotykoopornośćtemocylina1
760001antybiotykooporność - terbinafineterbinafineantybiotykoopornośćterbinafine1
436001antybiotykooporność - tetracyklinaTettetracyclineantybiotykoopornośćtetracyklina1
542001antybiotykooporność - tiamfenicolantybiotykoopornośćtiamfenicol1
437001antybiotykooporność - tiamulinaantybiotykoopornośćtiamulina1
965001antybiotykooporność - tigecyklina Tgctigecyclineantybiotykoopornośćtigecyklina 1
554001antybiotykooporność - tiokonazolantybiotykoopornośćtiokonazol1
438001antybiotykooporność - tobramycynaantybiotykoopornośćtobramycyna1
439001antybiotykooporność - trimetoprimTmptrimethoprimantybiotykoopornośćtrimetoprim1
639001antybiotykooporność - trimetoprim+sulfadiazynaantybiotykoopornośćtrimetoprim+sulfadiazyna1
640001antybiotykooporność - trimetoprim+sulfamerazynaantybiotykoopornośćtrimetoprim+sulfamerazyna1
440001antybiotykooporność - trimetoprim+sulfametoksazol (1,25+23,75)antybiotykoopornośćtrimetoprim+sulfametoksazol (1,25+23,75)1
1784001antybiotykooporność - tulatromycynaantybiotykoopornośćtulatromycyna1
441001antybiotykooporność - tylozynaantybiotykoopornośćtylozyna1
755001antybiotykooporność - voriconazolevoriconazoleantybiotykoopornośćvoriconazole1
442001antybiotykooporność - wankomycynaantybiotykoopornośćwankomycyna1
443001antybiotykooporność - wirginiamycynaantybiotykoopornośćwirginiamycyna1
1525001antygen Mycoplasma bovisMycoplasma bovis antigenantygen Mycoplasma bovis1
1663001antygen lyssawirusaantygen lyssawirusa1
1807001antygen rotawirusa grupy Aantigen of group A rotavirus antygen rotawirusa grupy A1
1676001antygen wirusa BVD-MDantygen wirusa BVD-MD1
1557001antygen wirusa choroby Mareka (MDV)antygen wirusa choroby Mareka (MDV)1
1789001antygen wirusa choroby pęcherzykowej świń (SVDV)antygen wirusa choroby pęcherzykowej świń (SVDV)1
1794001antygen wirusa krwotocznego syndromu europejskiego zająca szaraka (EBHSV)antygen wirusa krwotocznego syndromu europejskiego zająca szaraka (EBHSV)1
1793001antygen wirusa krwotocznej choroby królików (RHDV)antygen wirusa krwotocznej choroby królików (RHDV)1
1788001antygen wirusa pryszczycy (FMDV)antygen wirusa pryszczycy (FMDV)1
851001Ascaris sp.1
521001aspergilozaaspergillosis1
928001azoksystrobina [DO USUNIĘCIA]azoxystrobinazoksystrobinaazoksystrobina0
910001azot lotnych zasad amonowych1
8001azotany azotany azotany 1
9001azotynyazotynyazotyny1
739001B1 - Amfenikole - Florfenikol73231-34-2FlorfenicolAmfenikoleFlorfenikolzalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
1434001B1 - Amfenikole - Florfenikol (suma florfenikolu i jego metabolitów oznaczanych jako florfenikol amina)Florfenicol (sum of florfenicol and its metabolites measured as florfenicol-amine)AmfenikoleFlorfenikol (suma florfenikolu i jego metabolitów oznaczanych jako florfenikol amina)zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
1247001B1 - Amfenikole - Florfenikol-amina76639-93-5Florfenicol amineAmfenikoleFlorfenikol-amina1
740001B1 - Amfenikole - Tiamfenikol15318-45-3ThiamphenicolAmfenikoleTiamfenikolzalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
778001B1 - Aminoglikozydy - Dihydrostreptomycyna5490-27-7DihydrostreptomycinAminoglikozydyDihydrostreptomycynaAMINOGLIKOZYDY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
782001B1 - Aminoglikozydy - Gentamycyna1405-41-0GentamicinAminoglikozydyGentamycyna1
780001B1 - Aminoglikozydy - Kanamycyna25389-94-0KanamycinAminoglikozydyKanamycyna1
752001B1 - Aminoglikozydy - Neomycyna1405-10-3NeomycinAminoglikozydyNeomycyna1
781001B1 - Aminoglikozydy - Paromomycyna1263-89-4Aminosidin (Paromycin, Paromomycin)AminoglikozydyParomomycyna1
779001B1 - Aminoglikozydy - Spektynomycyna22189-32-8SpectinomycinAminoglikozydySpektynomycyna1
276001B1 - Aminoglikozydy - Streptomycyna3810-74-0StreptomycinAminoglikozydyStreptomycyna1
725001B1 - Cefalosporyny - Cefaleksyna15686-71-2CefalexinCefalosporynyCefaleksynaCEFALOSPORYNY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
727001B1 - Cefalosporyny - Cefalonium5575-21-3CefaloniumCefalosporynyCefalonium2016-12-14 MD (ujednolicenie nazwy na potrzeby systemu Eklient)1
723001B1 - Cefalosporyny - Cefapiryna24356-60-3CefapirinCefalosporynyCefapiryna1
728001B1 - Cefalosporyny - Cefazolina27164-46-1CefazolinCefalosporynyCefazolina2016-12-14 MD (ujednolicenie nazwy na potrzeby systemu Eklient)1
726001B1 - Cefalosporyny - Cefkwinom118443-89-3CefquinomCefalosporynyCefkwinom1
724001B1 - Cefalosporyny - Cefoperazon113826-44-1CefoperazonCefalosporynyCefoperazon1
729001B1 - Cefalosporyny - Cefradyna [DO USUNIĘCIA]CefradineB1 CefalosporynyCefradyna0
792001B1 - Cefalosporyny - Ceftiofur80370-57-6CeftiofurCefalosporynyCeftiofur1
730001B1 - Cefalosporyny - Cefuroksym [DO USUNIĘCIA]CefuroximeB1 CefalosporynyCefuroksym0
822001B1 - Diaminopirymidyny - Trimetoprim738-70-5TrimethoprimDiaminopirymidynyTrimetoprim1
963001B1 - Diaminopirymidyny - Trimetoprim [DO USUNIĘCIA]TrimethoprimB1 DiaminopirymidynyTrimetoprim0
585001B1 - Fluorochinolony - Ciprofloksacyna85721-33-1CiprofloxacinFluorochinolonyCiprofloksacynaFLUOROCHINOLONY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
795001B1 - Fluorochinolony - Danofloksacyna112398-08-0DanofloxacinFluorochinolonyDanofloksacyna1
797001B1 - Fluorochinolony - Difloksacyna91296-86-5DifloxacinFluorochinolonyDifloksacyna1
69001B1 - Fluorochinolony - Enrofloksacyna93106-60-6EnrofloxacinFluorochinolonyEnrofloksacyna1
1433001B1 - Fluorochinolony - Enrofloksacyna (suma enrofloksacyny i ciprofloksacyny)Enrofloxacin (sum of enrofloxacin and ciprofloxacin)FluorochinolonyEnrofloksacyna (suma enrofloksacyny i ciprofloksacyny)1
800001B1 - Fluorochinolony - Flumechina42835-25-6FlumequineFluorochinolonyFlumechina1
799001B1 - Fluorochinolony - Kwas nalidyksowy389-08-2Nalidixic acidFluorochinolonyKwas nalidyksowy1
798001B1 - Fluorochinolony - Kwas oksolinowy14698-29-4Oxolinic acidFluorochinolonyKwas oksolinowy1
793001B1 - Fluorochinolony - Marbofloksacyna115550-35-1MarbofloxacinFluorochinolonyMarbofloksacyna1
794001B1 - Fluorochinolony - Norfloksacyna70458-96-7NorfloxacinFluorochinolonyNorfloksacyna1
796001B1 - Fluorochinolony - Sarafloksacyna91296-87-6SarafloxacinFluorochinolonySarafloksacyna1
744001B1 - Linkozamidy - Linkomycyna7179-49-9LincomycinLinkozamidyLinkomycynazalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
1926001B1 - Makrolidy - Azytromycyna83905-01-5AzithromycinMakrolidyAzytromycyna1
666001B1 - Makrolidy - Erytromycyna59319-72-1Erythromycin (Erythromycin A)MakrolidyErytromycynaMAKROLIDY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
791001B1 - Makrolidy - Jozamycyna16846-24-5JosamycinMakrolidyJozamycyna1
788001B1 - Makrolidy - Spiramycyna8025-81-8SpiramycinMakrolidySpiramycyna1
790001B1 - Makrolidy - Tulatromycyna217500-96-4TulathromycinMakrolidyTulatromycyna1
789001B1 - Makrolidy - Tylmikozyna108050-54-0TilmicosinMakrolidyTylmikozyna1
665001B1 - Makrolidy - Tylozyna1405-53-4TylosinMakrolidyTylozyna1
222001B1 - Penicyliny - Amoksycylina61336-70-7AmoxycillinPenicylinyAmoksycylinaPENICYLINY- zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
223001B1 - Penicyliny - Ampicylina7177-48-2AmpicillinPenicylinyAmpicylina1
722001B1 - Penicyliny - Dikloksacylina13412-64-1DicloxacillinPenicylinyDikloksacylina1
720001B1 - Penicyliny - Kloksacylina7081-44-9CloxacillinPenicylinyKloksacylina1
721001B1 - Penicyliny - Nafcylina985-16-0NafcillinPenicylinyNafcylina1
719001B1 - Penicyliny - Oksacylina7240-38-2OxacillinPenicylinyOksacylina1
717001B1 - Penicyliny - Penicylina G113-98-4Benzylpenicillin (Penicillin G)PenicylinyPenicylina G1
718001B1 - Penicyliny - Penicylina V132-98-9Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin)PenicylinyPenicylina V1
801001B1 - Pleuromutyliny - Tiamulina55297-96-6TiamulinPleuromutylinyTiamulinazalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
1291001B1 - Pleuromutyliny - Walnemulina133868-46-9ValnemulinPleuromutylinyWalnemulina1
743001B1 - Polipeptydy - Bacytracyna22601-59-8BacitracinPolipeptydyBacytracynazalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
831001B1 - Polipeptydy - Kolistyna1264-72-8ColistinPolipeptydyKolistyna1
287001B1 - Substancje przeciwbakteryjneB1 Substancje przeciwbakteryjneObecność antybiotyków lub innych substancji przeciwbakteryjnychzalecane metody centralne:
metoda receptorowa (pozostałości antybiotyków w żywności)
1
288001B1 - Sulfonamidy - Sulfacetamid144-80-9SulfacetamideSulfonamidySulfacetamidSULFONAMIDY zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
786001B1 - Sulfonamidy - Sulfachinoksalina59-40-5SulfaquinoxalineSulfonamidySulfachinoksalina1
1338001B1 - Sulfonamidy - Sulfachinoksalina [DO USUNIĘCIA]SulfaquinoxalineB1 SulfonamidySulfachinoksalina0
1339001B1 - Sulfonamidy - Sulfachloropirazyna/Sulfaklozyna23307-72-4Sulfachloropyrazine (Sulfaclozine)SulfonamidySulfachloropirazyna/Sulfaklozyna1
1337001B1 - Sulfonamidy - Sulfachloropirydazyna80-32-0SulfachlorpyridazineSulfonamidySulfachloropirydazyna1
289001B1 - Sulfonamidy - Sulfadiazyna68-35-9SulfadiazineSulfonamidySulfadiazyna1
290001B1 - Sulfonamidy - Sulfadimetoksyna 122-11-2SulfadimethoxineSulfonamidySulfadimetoksyna1
787001B1 - Sulfonamidy - Sulfadimetoksyna [DO USUNIĘCIA]122-11-2SulfadimethoxineB1 SulfonamidySulfadimetoksyna0
785001B1 - Sulfonamidy - Sulfadoksyna2447-57-6SulfadoxineSulfonamidySulfadoksyna1
783001B1 - Sulfonamidy - Sulfaguanidyna57-67-0SulfaguanidineSulfonamidySulfaguanidyna1
291001B1 - Sulfonamidy - Sulfamerazyna127-79-7SulfamerazineSulfonamidySulfamerazyna1
292001B1 - Sulfonamidy - Sulfametazyna57-68-1SulfamethazineSulfonamidySulfametazyna1
885001B1 - Sulfonamidy - Sulfametizol144-82-1SulfamethizolSulfonamidySulfametizol0
293001B1 - Sulfonamidy - Sulfametoksazol723-46-6SulfamethoxazoleSulfonamidySulfametoksazol1
294001B1 - Sulfonamidy - Sulfametoksypirydazyna80-35-3SulfamethoxypyridazineSulfonamidySulfametoksypirydazyna1
784001B1 - Sulfonamidy - Sulfamonometoksyna1220-83-3SulfamonomethoxineSulfonamidySulfamonometoksyna1
1336001B1 - Sulfonamidy - Sulfapirydyna144-83-2SulfapyridineSulfonamidySulfapirydyna1
295001B1 - Sulfonamidy - Sulfatiazol72-14-0SulfathiazoleSulfonamidySulfatiazol1
1361001B1 - Sulfonamidy - Sulfisoksazol127-69-5SulfisoxazoleSulfonamidySulfisoksazol1
748001B1 - Sulfonamidy - SumaSulfonamides (sum of compounds)SulfonamidySuma sulfonamidów1
828001B1 - Tetracykliny - 4-epichlorotetracyklina101342-45-4Epi-ChlortetracyclineTetracykliny4-epichlorotetracyklina1
827001B1 - Tetracykliny - 4-epioksytetracyklina14206-58-7Epi-OxytetracyclineTetracykliny4-epioksytracyklina1
826001B1 - Tetracykliny - 4-epitetracyklina23313-80-6Epi-TetracyclineTetracykliny4-epitetracyklina1
297001B1 - Tetracykliny - Chlorotetracyklina64-72-2ChlortetracyclineTetracyklinyChlorotetracyklinaTETRACYKLINY: zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
1432001B1 - Tetracykliny - Chlorotetracyklina (suma chlorotetracykliny i jej 4-epimeru)Chlortetracycline (sum of chlortetracycline and 4-epioxytetracycline)TetracyklinyChlorotetracyklina (suma chlorotetracykliny i jej 4-epimeru)TETRACYKLINY: zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
298001B1 - Tetracykliny - Doksycyklina24390-14-5DoxycyclineTetracyklinyDoksycyklina1
299001B1 - Tetracykliny - Oksytetracyklina2058-46-0OxytetracyclineTetracyklinyOksytetracyklina1
1430001B1 - Tetracykliny - Oksytetracyklina (suma oksytetracykliny i jej 4-epimeru)Oxytetracycline (Sum of oxytetracycline and its 4-epimer)TetracyklinyOksytetracyklina (suma oksytetracykliny i jej 4-epimeru)1
300001B1 - Tetracykliny - Tetracyklina64-75-5TetracyclineTetracyklinyTetracyklina1
770001B1 - Tetracykliny - Tetracyklina [DO USUNIĘCIA]TetracyclineB1 TetracyklinyTetracyklina0
1431001B1 - Tetracykliny - Tetracyklina (suma tetracykliny i jej 4-epimeru)Tetracycline (Sum of tetracycline and its 4-epimer)TetracyklinyTetracyklina (suma tetracykliny i jej 4-epimeru)1
688001B2a - Leki przeciwrobacze - 2-Aminoflubendazol82050-13-32-AminoflubendazoleLeki przeciwrobacze2-AminoflubendazolBENZOIMIDAZOLE zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
690001B2a - Leki przeciwrobacze - 2-Aminomebendazol52329-60-9AminomebendazoleLeki przeciwrobacze2-Aminomebendazol1
684001B2a - Leki przeciwrobacze - 2-Aminosulfon albendazolu80983-34-2Albendazole 2-aminosulfoneLeki przeciwrobacze2-Aminosulfon albendazolu1
1346001B2a - Leki przeciwrobacze - 5-Hydroksymebendazol948-71-05-HydroxymebendazoleLeki przeciwrobacze5-Hydroksymebendazol1
692001B2a - Leki przeciwrobacze - 5-Hydroksytiabendazol948-71-05-HydroxythiabendazoleLeki przeciwrobacze5-Hydroksytiabendazol1
887001B2a - Leki przeciwrobacze - Albendazol (suma sulfotlenku albendazolu, sulfonu albendazolu i 2-aminosulfonu albendazolu)Albendazole (sum of albendazole sulfoxide, albendazole sulfone, and albendazole 2-amino-sulfone, expressed as albendazole)Leki przeciwrobaczeAlbendazol (suma sulfotlenku albendazolu, sulfonu albendazolu i 2-aminosulfonu albendazolu wyrażona jako albendazol)1
1342001B2a - Leki przeciwrobacze - Derkwantel187865-22-1DerquantelLeki przeciwrobaczeDerkwantel1
23001B2a - Leki przeciwrobacze - Fenbendazol53571-02-1FenbendazoleLeki przeciwrobaczeFenbendazol1
888001B2a - Leki przeciwrobacze - Fenbendazol (suma fenbendazolu, sulfonu fenbendazolu i sulfotlenku fenbendazolu)Fenbendazole (Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone)Leki przeciwrobaczeFenbendazol (Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utlenione do sulfonu oksfendazolu)1
24001B2a - Leki przeciwrobacze - Flubendazol31430-15-6FlubendazoleLeki przeciwrobaczeFlubendazol1
889001B2a - Leki przeciwrobacze - Flubendazol (suma flubendazolu i 2-aminoflubendazolu)Flubendazole (sum of flubendazole and (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone)Leki przeciwrobaczeFlubendazol (flubendazol i (2-amino 1H-benzimidazol-5-ilo) (4fluorofenylo) metanon łącznie) 1
691001B2a - Leki przeciwrobacze - Hydroksymebendazol [DO USUNIĘCIA]HydroxymebendazoleLeki przeciwrobaczeHydroksymebendazol0
1343001B2a - Leki przeciwrobacze - Ioksynil1689-83-4IoxynilLeki przeciwrobaczeIoksynil1
25001B2a - Leki przeciwrobacze - Kambendazol26097-80-3CambendazoleLeki przeciwrobaczeKambendazol1
694001B2a - Leki przeciwrobacze - Ketotriklabendazol1201920-88-8KetotriclabendazoleLeki przeciwrobaczeKetotriklabendazol1
1344001B2a - Leki przeciwrobacze - Klorsulon60200-06-8ClorsulonLeki przeciwrobaczeKlorsulon1
1345001B2a - Leki przeciwrobacze - Klozantel57808-65-8ClosantelLeki przeciwrobaczeKlozantel1
689001B2a - Leki przeciwrobacze - Lewamizol16595-80-5LevamisoleLeki przeciwrobaczeLewamizol1
890001B2a - Leki przeciwrobacze - Mebendazol (suma 2-aminomebendazolu i 5-hydroksymebendazolu)Mebendazole (sum of mebendazole methyl (5-(1- hydroxy, 1- phenyl) methyl-1H- benzimidazol- 2-yl) carbamate and (2-amino-1H- benzimidazol- 5-yl) phenylmethanone, expressed as mebendazole equivalents)Leki przeciwrobaczeMebendazol (suma metylo- (5-(1-hydroksy,1-fenylo)metylo- 1H-benzoimidazol-2- ilo)karbaminianu mebendazolu i (2- amino-1H- benzoimidazol-5-ilo) fenylometanonu, wyrażonych jako odpowiedniki mebendazolu)1
1350001B2a - Leki przeciwrobacze - Morantel69525-81-1MorantelLeki przeciwrobaczeMorantel1
1351001B2a - Leki przeciwrobacze - Niklozamid50-65-7NiclosamideLeki przeciwrobaczeNiklozamid1
1352001B2a - Leki przeciwrobacze - Nitroksynil1689-89-0NitroxynilLeki przeciwrobaczeNitroksynil1
28001B2a - Leki przeciwrobacze - Oksybendazol20559-55-1OxibendazoleLeki przeciwrobaczeOksybendazol1
1353001B2a - Leki przeciwrobacze - Oksyklozanid2277-92-1OxyclozanideLeki przeciwrobaczeOksyklozanid1
1354001B2a - Leki przeciwrobacze - Prazikwantel55268-74-1PraziquantelLeki przeciwrobaczePrazikwantel1
1355001B2a - Leki przeciwrobacze - Pyrantel15686-83-6PyrantelLeki przeciwrobaczePyrantel1
1356001B2a - Leki przeciwrobacze - Rafoksanid22662-39-1RafoxanideLeki przeciwrobaczeRafoksanid1
686001B2a - Leki przeciwrobacze - Sulfon albendazolu75184-71-3Albendazole sulfoneLeki przeciwrobaczeSulfon albendazolu1
687001B2a - Leki przeciwrobacze - Sulfon fenbendazolu43210-67-9Fenbendazole sulfoneLeki przeciwrobaczeSulfon fenbendazolu1
1349001B2a - Leki przeciwrobacze - Sulfon monepantelu851976-52-8Monepantel sulfoneLeki przeciwrobaczeSulfon monepantelu1
695001B2a - Leki przeciwrobacze - Sulfon triklabendazolu100648-13-3Triclabendazole sulfoneLeki przeciwrobaczeSulfon triklabendazolu1
685001B2a - Leki przeciwrobacze - Sulfotlenek albendazolu54029-12-8Albendazole sulfoxideLeki przeciwrobaczeSulfotlenek albendazolu1
27001B2a - Leki przeciwrobacze - Sulfotlenek fenbendazolu53716-50-0Fenbendazole sulfoxideLeki przeciwrobaczeSulfotlenek fenbendazolu1
693001B2a - Leki przeciwrobacze - Sulfotlenek triklabendazolu100648-14-4Triclabenzole sulfoxideLeki przeciwrobaczeSulfotlenek triklabendazolu1
29001B2a - Leki przeciwrobacze - Tiabendazol148-79-8ThiabendazoleLeki przeciwrobaczeTiabendazol1
891001B2a - Leki przeciwrobacze - Tiabendazol (suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu)Thiabendazole (sum of thiabendazole and 5-hydroxythiabendazole)Leki przeciwrobaczeTiabendazol (suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu)1
30001B2a - Leki przeciwrobacze - Triklabendazol68786-66-3TriclabendazoleLeki przeciwrobaczeTriklabendazol1
892001B2a - Leki przeciwrobacze - Triklabendazol (suma triklabendazolu, sulfotlenku triklabendazolu, sulfonu triklabendazolu i ketotriklabendazolu)Triclabendazole (sum of extractable residues which may be oxidised to ketotriclabendazole)Leki przeciwrobaczeTriklabendazol (suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utleniane do ketotriklabendazolu)1
145001B2a - Makrocykliczne laktony - Abamektyna71751-41-2Abamectin (Avermectin B1a)Makrocykliczne laktonyAbamektynaMAKROCYKLICZNE LAKTONY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
1
146001B2a - Makrocykliczne laktony - Doramektyna117704-25-3DoramectinMakrocykliczne laktonyDoramektyna1
824001B2a - Makrocykliczne laktony - Emamektyna119791-41-2Emamectin B1aMakrocykliczne laktonyEmamektyna1
147001B2a - Makrocykliczne laktony - Eprinomektyna123997-26-2Eprinomectin B1aMakrocykliczne laktonyEprinomektyna1
148001B2a - Makrocykliczne laktony - Iwermektyna70288-86-7Ivermectin (22,23-Dihydro-avermectin B1a)Makrocykliczne laktonyIwermektyna1
149001B2a - Makrocykliczne laktony - Moksydektyna113507-06-5MoxidectinMakrocykliczne laktonyMoksydektyna1
473001B2b - Kokcydiostatyki - Amprolium137-88-2AmproliumKokcydiostatykiAmproliumKOKCYDIOSTATYKI - zalecane metody centralne:
1. tkanki
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
2. pasze - oznaczanie zawartości
chromatografia cieczowa
3. pasze - oznaczanie zanieczyszczeń
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
1261001B2b - Kokcydiostatyki - Arprinocyd55779-18-5ArprinocidKokcydiostatykiArprinocyd1
594001B2b - Kokcydiostatyki - Benzochinolan metylu13997-19-8Methyl benzoquateKokcydiostatykiBenzochinolan metylu1
705001B2b - Kokcydiostatyki - Dekokwinat18507-89-6DecoquinateKokcydiostatykiDekokwinat1
109001B2b - Kokcydiostatyki - Diklazuril101831-37-2DiclazurilKokcydiostatykiDiklazuril1
595001B2b - Kokcydiostatyki - Dinitrokarbanilid (Nikarbazyna)587-90-6Dinitrocarbanilide (Nicarbazin)KokcydiostatykiDinitrokarbanilid (Nikarbazyna)1
886001B2b - Kokcydiostatyki - Etopabat59-06-3EthopabateKokcydiostatykiEtopabat1
110001B2b - Kokcydiostatyki - Halofuginon82186-71-8HalofuginoneKokcydiostatykiHalofuginon1
596001B2b - Kokcydiostatyki - Klazuril101831-36-1ClazurilKokcydiostatykiKlazuril1
111001B2b - Kokcydiostatyki - Klopidol2971-90-6ClopidolKokcydiostatykiKlopidol1
597001B2b - Kokcydiostatyki - Laidlomycyna [DO USUNIĘCIA]LaidlomycinKokcydiostatykiLaidlomycyna0
112001B2b - Kokcydiostatyki - Lazalocyd25999-31-9LasalocidKokcydiostatykiLazalocyd1
113001B2b - Kokcydiostatyki - Maduramycyna79356-08-4MaduramicinKokcydiostatykiMaduramycyna1
114001B2b - Kokcydiostatyki - Monenzyna17090-79-8MonensinKokcydiostatykiMonenzyna1
115001B2b - Kokcydiostatyki - Narazyna55134-13-9NarasinKokcydiostatykiNarazyna1
460001B2b - Kokcydiostatyki - Robenidyna25875-50-7RobenidineKokcydiostatykiRobenidyna1
117001B2b - Kokcydiostatyki - Salinomycyna53003-10-4SalinomycinKokcydiostatykiSalinomycyna1
598001B2b - Kokcydiostatyki - Semduramycyna113378-31-7SemduramicinKokcydiostatykiSemduramycyna1
1263001B2b - Kokcydiostatyki - Sulfon toltrazurilu69004-04-2Toltrazuril sulfoneKokcydiostatykiSulfon toltrazurilu1
1428001B2c - Karbaminiany - Indoksakarb144171-61-9IndoxacarbKarbaminianyIndoksakarb1
876001B2c - Karbaminiany - Karbaryl63-25-2CarbarylKarbaminianyKarbaryl1
878001B2c - Karbaminiany - Propoksur114-26-1PropoxurKarbaminianyPropoksur1
1204001B2c - Pyretroidy - alfa-Cypermetryna [DO USUNIĘCIA]Cypermethrin-AlphaPyretroidyalfa-Cypermetryna0
701001B2c - Pyretroidy - Bifentryna82657-04-3BifenthrinPyretroidyBifentrynaPYRETROIDY - zalecane metody centralne:
chromatografia gazowa
1
702001B2c - Pyretroidy - Cyflutryna [DO USUNIĘCIA]CyfluthrinPyretroidyCyflutryna0
1436001B2c - Pyretroidy - Cyflutryna (suma izomerów)68359-37-5Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)PyretroidyCyflutryna (suma izomerów)1
256001B2c - Pyretroidy - Cypermetryna [DO USUNIĘCIA]CypermethrinpyretroidyCypermetryna0
1437001B2c - Pyretroidy - Cypermetryna (suma izomerów)52315-07-8Cypermethrin (Cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))PyretroidyCypermetryna (suma izomerów)1
1207001B2c - Pyretroidy - Deltametryna52918-63-5Deltamethrin (cis-deltamethrin)PyretroidyDeltametryna1
704001B2c - Pyretroidy - Fenwalerat (suma izomerów)51630-58-1Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate)PyretroidyFenwalerat (suma izomerów)1
703001B2c - Pyretroidy - lambda-Cyhalotryna (w tym gamma-cyhalotryna) (suma izomerów)91465-08-6Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers)Pyretroidylambda-Cyhalotryna (w tym gamma-Cyhalotryna) (suma izomerów)1
259001B2c - Pyretroidy - Permetryna (suma izomerów)52645-53-1Permethrin (sum of isomers)PyretroidyPermetryna (suma izomerów)1
1275001B2c - Pyretroidy - Resmetryna (suma izomerów)10453-86-8Resmethrin (resmethrin including other mixtures of consituent isomers (sum of isomers))PyretroidyResmetryna (suma izomerów)1
1157001B2c - Pyretroidy - Tau-fluwalinat102851-06-9Tau-FluvalinatePyretroidyTau-fluwalinat1
1429001B2d - Azaperon (suma azaperonu i azaperolu)Azaperone (sum of azaperone and azaperol)NeuroleptykiAzaperon (suma azaperonu i azaperolu)1
992001B2d - Neuroleptyki - Azaperol (metabolit azaperonu)2804-05-9AzaperolNeuroleptykiAzaperol (metabolit azaperonu)zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
181001B2d - Neuroleptyki - Azaperon1649-18-9AzaperoneNeuroleptykiAzaperon1
182001B2d - Neuroleptyki - Karazolol57775-29-8CarazololNeuroleptykiKarazolol1
1293001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-Acetyloaminoantypiryna83-15-84-AcetylaminoantipyrinNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-AcetyloaminoantypirynaNLPZ - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
1292001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-acetyloaminofenazon [DO USUNIĘCIA]B2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-acetyloaminofenazonNLPZ - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
0
700001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-acetyloaminofenazon [DO USUNIĘCIA]B2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-acetyloaminofenazonNLPZ - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
0
1294001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-Aminoantypiryna83-07-84-AminoantipyrinNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-Aminoantypiryna1
1359001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-aminofenazon [DO USUNIĘCIA]B2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-aminofenazon0
1295001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-dimetylofenazon [DO USUNIĘCIA]B2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-dimetylofenazon0
1296001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-Formyloaminoantypiryna1672-58-84-FormylaminoantipyrinNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-Formyloaminoantypiryna1
699001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-formyloaminofenazon [DO USUNIĘCIA]B2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-formyloaminofenazon0
1297001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-Metyloaminoantypiryna519-98-24-MethylaminoantipyrinNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-Metyloaminoantypiryna1
1360001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 4-metyloaminofenazon [DO USUNIĘCIA]B2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)4-metyloaminofenazon0
1298001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - 5-Hydroksyfluniksyna75369-61-85-HydroxyflunixinNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)5-Hydroksyfluniksyna1
1299001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Celekoksyb169590-42-5Celecoxib`Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Celekoksyb1
1300001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Diklofenak15307-79-6DiclofenacNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Diklofenak1
1301001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Fenylobutazon50-33-9PhenylbutazoneNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Fenylobutazon1
1302001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Firokoksyb189954-96-9FirocoxibNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Firokoksyb1
1303001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Fluniksyna42461-84-7FlunixinNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Fluniksyna1
1304001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Ibuprofen15687-27-1IbuprofenNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Ibuprofen1
1305001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Karprofen53716-49-7CarprofenNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Karprofen1
1445001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Kwas flufenamowy530-78-9Flufenamic acidNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Kwas flufenamowyCAS: 530-78-91
1307001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Kwas mefenamowy61-68-7Mefenamic AcidNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Kwas mefenamowy1
1446001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Kwas niflumowy4394-00-7Niflumic acidNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Kwas niflumowyCAS: 4394-00-71
1308001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Kwas tolfenamowy13710-19-5Tolfenamic acidNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Kwas tolfenamowy1
1309001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Meloksykam71125-38-7MeloxicamNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Meloksykam1
193001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Meloksykam [DO USUNIĘCIA]MeloxicamB2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Meloksykam0
1310001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Naproksen22204-53-1NaproxenNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Naproksen1
697001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Naproksen [DO USUNIĘCIA]NaproxenB2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Naproksen0
1311001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Oksyfenylobutazon7081-38-1OxyphenbutazoneNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Oksyfenylobutazon1
194001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Oksyfenylobutazon [DO USUNIĘCIA]OxyphenbutazoneB2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Oksyfenylobutazon0
904001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Rofekoksyb162011-90-7RofecoxibNiesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Rofekoksyb1
1312001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Rofekoksyb [DO USUNIĘCIA]RofecoxibB2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Rofekoksyb0
1313001B2e - Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - Wedaprofen [DO USUNIĘCIA]VedaprofenB2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Wedaprofen0
195001B2e - Niesterydowe leki przeciwzapalne - Wedaprofen [DO USUNIĘCIA]VedaprofenB2e Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)Wedaprofen0
3001B2f - Akarycydy - Amitraza33089-61-1AmitrazAkarycydyAmitraza1
1435001B2f - Akarycydy - Amitraza (suma amitrazy, DMF i DMPF, wyrażona jako amitraza)Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)AkarycydyAmitraza (suma amitrazy, DMF i DMPF, wyrażona jako amitraza)1
227001B2f - Akarycydy - Bromopropylat18181-80-1BromopropylateAkarycydyBromopropylat1
998001B2f - Akarycydy - DMF (2,4 - dimetylofenylo-formamid) (metabolit amitrazy)60397-77-5DMF (2,4-dimethylphenyl-formamide)AkarycydyDMF (2,4-dimetylofenylo-formamid)1
999001B2f - Akarycydy - DMPF (N-(2,4-dimetylofenylo)-N'-metyloformamidyna) (metabolit amitrazy)33089-74-6DMPF (N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine)AkarycydyDMPF (N-(2,4-dimetylofenylo)-N'-metyloformamidyna)1
134001B2f - Kortykosteroidy - Betametazon378-44-9BetamethasoneKortykosteroidyBetametazonKORTYKOSTEROIDY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
1
135001B2f - Kortykosteroidy - Deksametazon50-02-2DexamethasoneKortykosteroidyDeksametazon1
136001B2f - Kortykosteroidy - Flumetazon2135-17-3FlumethasoneKortykosteroidyFlumetazon1
634001B2f - Kortykosteroidy - Metyloprednizolon83-43-2MethylprednisoloneKortykosteroidyMetyloprednizolon1
137001B2f - Kortykosteroidy - Prednizolon50-24-8PrednisoloneKortykosteroidyPrednizolon1
138001B2f - Kortykosteroidy - Triamcinolonu acetonid76-25-5Triamcinolone acetonideKortykosteroidyTriamcinolonu acetonid1
1246001B2f - Metabolit olakwindoksu - MQCA (Kwas metylokarbiksylowy quinoksaliny)74003-63-7MQCA (3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid)Metabolit olakwindoksuMQCA (Kwas metylokarbiksylowy quinoksaliny)1
835001B2f - Metabolity karbadoksu - DCBX (Bisdesoksykarbadoks)55456-55-8DCBX (Desoxycarbadox)Metabolity karbadoksuDCBX (Bisdesoksykarbadoks)1
834001B2f - Metabolity karbadoksu - QCA (Kwas karboksylowy quinoksaliny)879-65-2QCA (2-Quinoxalinecarboxylic acid)Metabolity karbadoksuQCA (Kwas karboksylowy quinoksaliny)1
224001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Aldryna309-00-2AldrinPestycydy chloroorganiczneAldrynaPESTYCYDY CHLOROORGANICZNE - zalecane metody centralne:
chromatografia gazowa
chromatografia gazowa ze spektrometrią mas
1
1444001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Aldryna i dieldryna łącznie wyrażone jako dieldrynaAldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)Pestycydy chloroorganiczneAldryna i dieldryna łącznie wyrażone jako dieldryna1
805001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - alfa-Endosulfan959-98-8alpha-EndosulfanPestycydy chloroorganicznealfa-Endosulfan1
225001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCH319-84-6Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer Pestycydy chloroorganicznealfa-HCH1
806001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - beta-Endosulfan33213-65-9beta-EndosulfanPestycydy chloroorganicznebeta-Endosulfan1
226001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCH319-85-7Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer Pestycydy chloroorganicznebeta-HCH1
1333001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Chlordan (suma izomerów chlordanu cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan)Chlordane (sum of cis- and trans-isomers and oxychlordane expressed as chlordane)Pestycydy chloroorganiczneChlordan (suma izomerów chlordanu cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan)1
803001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - cis-Chlordan5103-71-9cis-Chlordane (alpha isomer)Pestycydy chloroorganicznecis-Chlordan1
896001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - cis-epoksyd Heptachloru1024-57-3cis-Heptachlor epoxide (isomer B)Pestycydy chloroorganicznecis-epoksyd Heptachloru1
229001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, i p,p'-DDE i p,p'TDE (DDD) wyrażona jako DDT)DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)Pestycydy chloroorganiczneDDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, i p,p'-DDE i p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT)1
230001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Dieldryna60-57-1DieldrinPestycydy chloroorganiczneDieldryna1
1334001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Endosulfan (suma izomerów endosulfanu alfa i beta oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)Pestycydy chloroorganiczneEndosulfan (suma izomerów endosulfanu alfa i beta oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)1
231001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Endryna72-20-8EndrinPestycydy chloroorganiczneEndryna1
232001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCH (Lindan)58-89-9Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))Pestycydy chloroorganicznegamma-HCH (Lindan)1
233001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - HCB118-74-1HCB (Hexachlorbenzene)Pestycydy chloroorganiczneHCB1
1335001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Heptachlor76-44-8HeptachlorPestycydy chloroorganiczneHeptachlor1
802001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)Pestycydy chloroorganiczneHeptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)1
234001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Heptachloru epoksyd A [DO USUNIĘCIA]B3a Pestycydy chloroorganiczneHeptachloru epoksyd A0
235001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Heptachloru epoksyd B [DO USUNIĘCIA]B3a Pestycydy chloroorganiczneHeptachloru epoksyd B0
804001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Oksychlordan27304-13-8OxychlordanePestycydy chloroorganiczneOksychlordan1
810001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - o,p'- DDT789-02-6o,p'-DDTPestycydy chloroorganiczneo,p'- DDT1
808001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - p,p'-DDD72-54-8p,p'-DDDPestycydy chloroorganicznep,p'-DDD1
807001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - p,p'-DDE72-55-9p,p'-DDEPestycydy chloroorganicznep,p'-DDE1
809001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - p,p'-DDT50-29-2p,p'-DDTPestycydy chloroorganicznep,p'-DDT1
813001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - Siarczan endosulfanu1031-07-8Endosulfan sulfatePestycydy chloroorganiczneSiarczan endosulfanu1
228001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - trans-Chlordan5103-74-2trans-Chlordane (gamma isomer)Pestycydy chloroorganicznetrans-Chlordan1
897001B3a - Pestycydy chloroorganiczne - trans-epoksyd Heptachloru28044-83-9trans-Heptachlor epoxide (isomer A)Pestycydy chloroorganicznetrans-epoksyd Heptachloru1
121001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB 10137680-73-2PCB 101Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB 101PCB - zalecane metody centralne:
chromatografia gazowa
chromatografia gazowa ze spektrometrią mas
1
122001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB 118 [DO USUNIĘCIA]PCB 118B3a Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB 1180
123001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB 13835065-28-2PCB 138Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB 1381
124001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB 15335065-27-1PCB 153Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB 1531
125001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB 18035065-29-3PCB 180Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB 1801
126001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB 287012-37-5PCB 28Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB 281
127001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB 5235693-99-3PCB 52Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB 521
961001B3a - Polichlorowane bifenyle (PCB) - PCB (suma 6 wskaźnikowych kongenerów)PCB (sum of 6 PCB indicators)Polichlorowane bifenyle (PCB)PCB (suma 6 wskaźnikowych kongenerów)1
840001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Azynofos2642-71-9Azinphos-ethylPestycydy fosforoorganiczneAzynofos1
236001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Chlorfenwinfos470-90-6ChlorfenvinphosPestycydy fosforoorganiczneChlorfenwinfos1
237001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Chloropiryfos2921-88-2ChlorpyrifosPestycydy fosforoorganiczneChloropiryfos1
1014001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Chloropiryfos [DO USUNIĘCIA]ChlorpyrifosB3b Pestycydy fosforoorganiczneChloropiryfos0
952001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Chloropiryfos etylowy [DO USUNIĘCIA]Chlorpyrifos ethylB3b Pestycydy fosforoorganiczneChloropiryfos etylowy0
820001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Chloropiryfos metylowy5598-13-0Chlorpyrifos methylPestycydy fosforoorganiczneChloropiryfos metylowy1
1015001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Chloropiryfos metylowy [DO USUNIĘCIA]Chlorpyrifos methylB3b Pestycydy fosforoorganiczneChloropiryfos metylowy0
238001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Diazynon333-41-5DiazinonPestycydy fosforoorganiczneDiazynon1
577001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Fenitrotion122-14-5FenitrothionPestycydy fosforoorganiczneFenitrotion1
1051001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Fention55-38-9FenthionPestycydy fosforoorganiczneFention1
1453001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Fention (suma fentionu, sulfotlenku fentionu i sulfonu fentionu, wyrażona jako fention)Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent)Pestycydy fosforoorganiczneFention (suma fentionu, sulfotlenku fentionu i sulfonu fentionu, wyrażona jako fention)1
1052001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Fentionu sulfon3761-42-0Fenthion sulfonePestycydy fosforoorganiczneFentionu sulfon1
1053001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Fentionu sulfotlenek3761-41-9Fention sulfoxidePestycydy fosforoorganiczneFentionu sulfotlenek1
241001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Kumafos56-72-4CoumaphosPestycydy fosforoorganiczneKumafos1
580001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Malation121-75-5Malathion (Carbofos)Pestycydy fosforoorganiczneMalation1
842001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Metydation950-37-8MethidathionPestycydy fosforoorganiczneMetydation1
243001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Paration56-38-2ParathionPestycydy fosforoorganiczneParation1
845001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Paration etylowy [DO USUNIĘCIA]Parathion ethylB3b Pestycydy fosforoorganiczneParation etylowy0
242001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Paration metylowy298-00-0Parathion methyl (Metaphos)Pestycydy fosforoorganiczneParation metylowy1
821001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Pirymifos metylowy29232-93-7Pirimiphos methylPestycydy fosforoorganicznePirymifos metylowy1
1276001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Profenofos41198-08-7ProfenofosPestycydy fosforoorganiczneProfenofos1
843001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Pyrazofos13457-18-6PyrazophosPestycydy fosforoorganicznePyrazofos1
844001B3b - Pestycydy fosforoorganiczne - Triazofos24017-47-8TriazophosPestycydy fosforoorganiczneTriazofos1
157001B3c - Metale toksyczne - Arsen (As)7440-38-2ArsenicB3c Pierwiastki toksyczneArsen (As)METALE TOKSYCZNE - zalecane metody centralne
absorbcja atomowa / chemiczna metoda instrumentalna
1
159001B3c - Metale toksyczne - Kadm (Cd)7440-43-9CadmiumB3c Pierwiastki toksyczneKadm (Cd)1
161001B3c - Metale toksyczne - Ołów (Pb)7439-92-1LeadB3c Pierwiastki toksyczneOłów (Pb)1
162001B3c - Metale toksyczne - Rtęć (Hg)7439-97-6MercuryB3c Pierwiastki toksyczneRtęć (Hg)1
165001B3d - Mikotoksyny - Aflatoksyna M11162-65-8Aflatoxin M1Mikotoksynyaflatoksyna M11
171001B3d - Mikotoksyny - Ochratoksyna A303-47-9Ochratoxin AMikotoksynyOchratoksyna A1
174001B3d - Mikotoksyny - Toksyna T-221259-20-1T-2 mycotoxinB3d MikotoksynyToksyna T-21
606001B3e - Barwniki - Fiolet krystaliczny548-62-9Crystal VioletBarwnikiFiolet krystalicznyBARWNIKI - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa
chromatografia cieczowa ze spektrometria mas
1
20001B3e - Barwniki - Fiolet krystaliczny (suma fioletu krystalicznego i fioletu leukokrystalicznego)Sum of crystal violet and leucocrystal violetBarwnikiFiolet krystaliczny (suma fioletu krystalicznego i fioletu leukokrystalicznego)1
607001B3e - Barwniki - Fiolet leukokrystaliczny603-48-5Leucocrystal violetBarwnikiFiolet leukokrystaliczny1
609001B3e - Barwniki - Pararozanilina [DO USUNIĘCIA]PararosanilineBarwnikiPararozanilina0
608001B3e - Barwniki - Zieleń brylantowa 633-03-4Brillant GreenBarwnikiZieleń brylantowa1
605001B3e - Barwniki - Zieleń leukomalachitowa129-73-7Leucomalachite GreenBarwnikiZieleń leukomalachitowa1
604001B3e - Barwniki - Zieleń malachitowa569-64-2Malachite GreenBarwnikiZieleń malachitowa1
21001B3e - Barwniki - Zieleń malachitowa (suma zieleni malachitowej i zieleni leukomalachitowej)Sum of malachite green and leucomalachite greenBarwnikiZieleń malachitowa (suma zieleni malachitowej i zieleni leukomalachitowej)1
11001badanie bakteriologicznepathogenic bacteriabadanie bakteriologicznebakterie chorobotwórcze1
1746001Badanie bakteriologiczne - Salmonella spp.Badanie bakteriologiczne - Salmonella spp.1
1744001Badanie bakteriologiczne – Escherichia coliBadanie bakteriologiczne – Escherichia coli0
12001badanie hematologiczne1
1395001badanie jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych 1
1396001badanie jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych będących przedmiotem obrotu lub stosowania1
741001Badanie jakościowe preparatów z rynku1
13001badanie kliniczne1
365001badanie laboratoryjne krwi - aminotransferaza alaninowa (ALAT)badanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)aminotransferaza alaninowa (ALAT)1
623001badanie laboratoryjne krwi - aminotransferaza asparaginowa (ASAT)badanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)aminotransferaza asparaginowa (ASAT)1
625001badanie laboratoryjne krwi - bilirubinabadanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)bilirubina1
628001badanie laboratoryjne krwi - dehydrogenaza mleczanowa (LDHbadanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)dehydrogenaza mleczanowa (LDH)1
624001badanie laboratoryjne krwi - fosfataza alkaliczna (AP)badanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)fosfataza alkaliczna (AP)1
627001badanie laboratoryjne krwi - karotenybadanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)karoteny1
626001badanie laboratoryjne krwi - ketonybadanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)ketony1
629001badanie laboratoryjne krwi - kinaza kreatyninowa (CK)badanie laboratoryjne krwi (parametry biochemiczne)kinaza kreatyninowa (CK)1
366001badanie laboratoryjne moczu1
563001badanie mykologiczne1
664001badanie organoleptycznebo1
1959001badanie parazytologicznebadanie parazytologiczne1
15001badanie sekcyjne1
461001badanie szczelnościtightness testingbadanie szczelnościbadanie szczelności1
883001badanie toksykologiczne
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- metoda jakościowa ogólna -> 1240906001

1
462001badanie trwałości (próba termostatowa)badanie trwałości (próba termostatowa)badanie trwałości (próba termostatowa)1
2093001bakteriebacteriabakterie1
16001bakterie beztlenowebakterie beztlenowebakterie beztlenowe
ZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
1767001bakterie Melissococcus plutoniusMelissococcus plutonius bacteriabakterie Melissococcus plutonius1
1766001bakterie Paenibacillus larvaePaenibacillus larvae bacteriabakterie Paenibacillus larvae1
538001bakterie proteolitycznebakterie proteolitycznebakterie proteolityczne1
17001bakterie psychrotrofowepsychrotrophic bacteria1
363001bakterie termofilnebakterie termofilnebakterie termofilne1
18001bakterie z grupy colicoliformsbakterie z grupy colibakterie z grupy coliZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
19001bakteryjna choroba nerek (BKD)bakteryjna choroba nerek (BKD)1
1233001Bar (Ba)7440-39-3Barium (Ba)PierwiastkiBar (Ba)1
1236001Beryl (Be)7440-41-7Beryllium (Be)PierwiastkiBeryl (Be)1
592001Beta-agoniści - Cimaterol54239-37-1CimaterolBeta-agoniściCimaterol2017-03-08 Aktualizacja nazwy (M. Durkalec)
2020-06-09 poza planem M. Antczak
1
593001Beta-agoniści - Karbuterol34866-47-2CarbuterolBeta-agoniściKarbuterol2017-03-08 Aktualizacja nazwy (M. Durkalec)
2020-06-09 poza planem M. Antczak
1
36001beztlenowe laseczki przetrwalnikująceanaerobic spore-forming bacillibeztlenowe laseczki przetrwalnikującebeztlenowe laseczki przetrwalnikująceZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
37001białaczki ptaków (ALV)ALVavian leucosisbiałaczki ptaków1
38001białko całkowitebiałko całkowitebiałko całkowite1
1651001białko prionowebiałko prionowe1
361001białko rozpuszczalnebiałko rozpuszczalnebiałko rozpuszczalne1
362001białko strawnebiałko strawnebiałko strawne1
1237001białko zwierzęcebiałko zwierzęcebiałko zwierzęce1
39001biotoksyny morskiebiotoksyny morskiebiotoksyny morskie
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu) -> 3001

1
519001błonnik pokarmowybłonnik pokarmowybłonnik pokarmowy1
1956001bonamiozabonamioza1
40001bonamioza ostrygbonamioza ostryg1
749001borelioza - Borrelia burgdorferi (IgG)borelioza - Borrelia burgdorferiIgG0
750001borelioza - Borrelia burgdorferi (IgM)borelioza - Borrelia burgdorferiIgM0
41001borelioza (Borrelia burgdorferi)boreliosisboreliozazalecana metoda centralna: ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa)
generuje 3 pola wyników (dodatni/ujemny/wątpliwy) dla 1. boreliozy; 2. przeciwciał klasy IgG i 3. przeciwciał klasy IgM
1
957001boskalidboskalid1
42001bruceloza - Brucella spp.brucellosisbrucelozaZALECANE METODY CENTRALNE:1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 400012. odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP) / wykrywanie przeciwciał -> 630013. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-/?) -> 12404460014. odczyn aglutynacji probówkowej (OA) / określenie miana przeciwciał -> 12401590015. odczyn antyglobulinowy (OAG) / wykrywanie przeciwciał -> 620016. odczyn wiązania dopełniacza (OWD) / wykrywanie przeciwciał -> 650017. odczyn z dwumerkaptoetanolem (OME) / wykrywanie przeciwciał -> 660018. test szybkiej aglutynacji płytkowej (RSAT) / wykrywanie przeciwciał -> 720011
1225001Bryl (Be) [DO USUNIĘCIA]Bryl (Be)0
765001Cefalosporyny (oznaczane metoda receptorową) [DO USUNIĘCIA]CefalosporynyCefalosporyny (oznaczane metoda receptorową)1
1406001Chlamydia abortusChlamydia abortusChlamydia abortusChlamydia abortus1
1409001Chlamydia aviumChlamydia aviumChlamydia aviumChlamydia avium1
1408001Chlamydia gallinaceaChlamydia gallinaceaChlamydia gallinaceaChlamydia gallinacea1
1410001Chlamydia pecorumChlamydia pecorumChlamydia pecorumChlamydia pecorum1
1407001Chlamydia psittaciChlamydia psittaciChlamydia psittaciChlamydia psittaci1
1411001Chlamydia suisChlamydia suisChlamydia suisChlamydia suis1
43001chlamydiozachlamydiozachlamydioza
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. odczyn wiązania dopełniacza (OWD) / wykrywanie przeciwciał -> 65001
2. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
3. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) identyfikacja drobnoustroju (in vivo) -> 42001

1
478001chlorek cholinychlorek cholinychlorek choliny1
45001chlorkichlorkichlorki1
454001cholesterolcholesterolcholesterol1
47001choroba AujeszkyegochAAujesky's disease (pseudorabies)ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-/?) -> 1240446001
2. odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie poziomu przeciwciał -> 64001
3. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
4. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001

UWAGA:
Kierunek choroba Aujeszkyego - gE należy wykorzystywać przy różnicowaniu świń szczepionych od świń zakażonych

1
645001choroba Aujeszkyego - glikoproteina BchAAujesky's disease (pseudorabies)choroba Aujeszkyegokierunek do ew. wykorzystania po wprowadzeniu zakazu szczepień p/chA, nawet szczepionkami delecyjnymi0
644001choroba Aujeszkyego - glikoproteina EchAAujesky's disease (pseudorabies)choroba Aujeszkyegobadanie to umożliwia odróżnienie świń szczepionych od świń zakażonych lub szczepionych i zakażonych1
48001choroba Derzsy'ego (DD)DDDerzsy diseasechoroba Derzsy'ego
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
2. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
3. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (wartość OD) w stadzie -> 1240328001
4. odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie miana przeciwciał w stadzie -> 1240329001
5. badanie histopatologiczne -> 81001

1
49001choroba GlässeraGlässer's diseasechoroba Glässera1
84001choroba guzowatej skóry bydłacattle lumpy skin diseasechoroba guzowatej skóry bydła1
50001choroba maedi-visna (MVV)MVVmaedi-visnachoroba maedi-visna
ZALECANA METODA CENTRALNA:

ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-/?) -> 1240446001

1
51001choroba Mareka (MD)MDMarek's diseasechoroba Mareka
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
2. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
3. test immunodyfuzji w żelu (AGID) / wykrywanie przeciwciał -> 70001
4. test immunodyfuzji radialnej (RID) / wykrywanie antygenów -> 31001

1
52001choroba niebieskiego języka (Bluetongue)Bluetongue diseasechoroba niebieskiego języka
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-/?) -> 1240446001
2. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
3. test immunodyfuzji w żelu (AGID) / wykrywanie przeciwciał -> 70001

1
53001choroba PachecaPacheco's diseasechoroba Pachecazalecana metoda centralna:
badanie histopatologiczne
1
54001choroba pęcherzykowa świń (SVD)swine vesicular diseasechoroba pęcherzykowa świń
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-/?) -> 1240446001
2. odczyn seroneutralizacji (SN) / wykrywanie przeciwciał (+/-/?) -> 1240175001
3. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
4. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001

1
360001choroba roztoczowa pszczół - akarapidoza (Acarapis woodi)acariosis of beeschoroba roztoczowa pszczółzalecana metoda centralna:
parazytologiczna - jakościowa
1
1413001choroba żółtej głowyYellowhead diseasechoroba żółtej głowy1
967001chorobotwórcze Escherichia coli (EPEC, ETEC, EIEC, EAggEC)1
753001Chrom (Cr)7440-47-3Chromium (Cr)Pierwiastki Chrom (Cr)1
2074001Cirkowirus kaczyDuck Circovirus (DuCV)Cirkowirus kaczydotyczy procedury badaczej - ZCHD/PB-551
55001Clostridium botulinumClostridium botulinumClostridium botulinumClostridium botulinum1
56001Clostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
512001cukrycukrycukry1
57001cyjankicyjankicyjanki1
1232001Cyna (Sn)7440-31-5Tin (Sn)Pierwiastki Cyna (Sn)1
158001Cynk (Zn) 7440-66-6Zinc (Zn)PierwiastkiCynk (Zn)1
956001cyprodinil [DO USUNIĘCIA]cyprodinil0
1542001czynnik hemaglutynującyczynnik hemaglutynujący1
1801001czystość1
953001difenkonazol [DO USUNIĘCIA]difenkonazol0
58001dioksynydioksynydioksynyzalecana metoda centralna:
chromatografia gazowa ze spektrometrią mas
1
1480001dioksyny - suma PCDD i PCDFdioksynysuma PCDD i PCDF1
1460001dioksyny - suma PCDD/PCDFsum of PCDD/PCDFdioksynysuma PCDD/PCDF1
1461001dioksyny - suma PCDD/PCDF/dl-PCBsum of PCDD/PCDF/DL-PCBdioksynysuma PCDD/PCDF/dl-PCB1
1462001dioksyny - zawartość lipidów w próbcedioksynyzawartość lipidów w próbce1
1421001dirofilarioza (Dirofilaria spp.)1
1488001dl-PCB - PCB 105dl-PCBPCB 1051
1489001dl-PCB - PCB 114dl-PCBPCB 1141
1490001dl-PCB - PCB 118dl-PCBPCB 1181
1491001dl-PCB - PCB 123dl-PCBPCB 1231
1486001dl-PCB - PCB 126dl-PCBPCB 1261
1492001dl-PCB - PCB 156dl-PCBPCB 1561
1493001dl-PCB - PCB 157dl-PCBPCB 1571
1494001dl-PCB - PCB 167dl-PCBPCB 1671
1487001dl-PCB - PCB 169dl-PCBPCB 1691
1495001dl-PCB - PCB 189dl-PCBPCB 1891
1484001dl-PCB - PCB 77dl-PCBPCB 771
1485001dl-PCB - PCB 81dl-PCBPCB 811
1499001dl-PCB - suma PCDD i PCDF oraz dl-PCBdl-PCBsuma PCDD i PCDF oraz dl-PCB1
1629001DNA białka drobiowegoDNA białka drobiowego1
1631001DNA białka końskiegoDNA of horse proteinsDNA białka końskiego1
1630001DNA białka owczegoDNA białka owczego1
1626001DNA białka przeżuwaczyDNA of ruminant proteinsDNA białka przeżuwaczy1
1628001DNA białka wieprzowegoDNA białka wieprzowego1
1627001DNA białka wołowegoDNA białka wołowego1
1561001DNA szczepu szczepionkowego HVT FC 126DNA szczepu szczepionkowego HVT FC 1261
1560001DNA szczepu szczepionkowego Rispens CVI 988DNA szczepu szczepionkowego Rispens CVI 9881
1562001DNA wirusa choroby Derzsy’ego (DDV)DNA wirusa choroby Derzsy’ego (DDV)1
1559001DNA zjadliwego szczepu wirusa choroby Mareka (MDV)DNA zjadliwego szczepu wirusa choroby Mareka (MDV)1
1219001drożdżedrożdżedrożdżeZALECANA METODA CENTRALNA:
- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001

1
59001drożdże i pleśniedrożdże i pleśniedrożdże i pleśnie
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001

1
60001dyzenteria (SD)1
61001dżuma rakówdżuma raków1
573001echinokokoza (bąblowica) - Echinococcus spp.echinococcosisechinokokoza
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. parazytologiczna - jakościowa -> 49001
2. parazytologiczna - ilościowa -> 53001

1
2083001efekt uwrażliwieniasensitising effectefekt uwrażliwienia1
2081001Campylobacter fetus subsp. venerealisCampylobacter fetus subsp. venerealisCampylobacter fetus subsp. venerealis1
2068001wirusowe zapalenie wątroby kaczątDuck Hepetitis Virus (DHV)wirusowe zapalenie wątroby kaczątcecha ta dotyczy procedury badawczej - ZCHD/PB-551
643001energia metaboliczna paszyenergia metaboliczna paszy dla drobiu1
62001EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceaeEnterobacteriaceaeEnterobacteriaceaeZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
446001enterotoksyny gronkowcowestaphylococcal enterotoxins
ZALECANE METODY CENTRALNE:
- metoda instrumentalna / wykrywanie antygenów ->28001
- PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001

1
63001enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń (choroba cieszyńska lub talfańska)enterivirus encephalomielitisenterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świńzalecana metoda centralna:
badanie histopatologiczne
1
64001enzootyczna białaczka bydła (EBB)enzootic bovine leucosisenzootyczna białaczka bydłazalecane metody centralne:
1. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa) (+/-/?)
2. test immunodyfuzji w żelu (AGID) / wykrywanie przeciwciał
1
65001eperytrozoonoza (EP)eperytrozoonoza1
1255001epidemiczna biegunka świń (PEDV)PEDVporcine epidemic diarrhoea virus1
895001epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (EHN)epizootic haematopoietic necrosis (EHN)EHN1
1422001erlichioza (Ehrilcha spp.)1
1384001erlichioza monocytarna (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris)erlichioza monocytarna (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris)erlichioza monocytarna (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris)1
68001fenolefenolefenole1
954001fludioxonil [DO USUNIĘCIA]fludioxonil0
636001Fluor (F) 7782-41-4Fluoride (F)Pierwiastki Fluor (F)1
767001Fluorochinolony (oznaczane metoda receptorową) [DO USUNIĘCIA]FluorochinolonyFluorochinolony (oznaczane metoda receptorową)Badania inne niż Krajowy Program Badań Kontrolnych
1
1416001formaldehydformaldehydformaldehyd1
14001formy pasożytów w środowiskuparasites forms in the environmentdotyczy stanu sanitarnego środowiska, żywności lub paszy (np. próbki gleby, wody, nawozu organicznego itp.)
zalecane metody centralne:
1. parazytologiczna - jakościowa
2. parazytologiczna - ilościowa
1
70001fosfor całkowity (ogólny)fosfor całkowity (ogólny)fosfor całkowity (ogólny)
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- metoda wagowa -> 813001

1
515001fosfor nieorganicznyfosfor nieorganicznyfosfor nieorganiczny1
71001fosforek cynku (Zn3P2)fosforek cynku (Zn3P2)fosforek cynku (Zn3P2)1
475001fosforek glinu (AlP)fosforek glinu (AlP)fosforek glinu (AlP)1
474001fosforek wapnia (Ca3P2)fosforek wapnia (Ca3P2)fosforek wapnia (Ca3P2)1
511001frakcje włóknafrakcje włóknafrakcje włókna1
930001fungicydy - boksalid [DO USUNIĘCIA]fungicydyboksalid0
932001fungicydy - bromukonazol [DO USUNIĘCIA]fungicydybromukonazol0
934001fungicydy - cyprodynil [DO USUNIĘCIA]fungicydycyprodynil0
935001fungicydy - cyprokonazol [DO USUNIĘCIA]fungicydycyprokonazol0
936001fungicydy - difenokonazol [DO USUNIĘCIA]fungicydydifenokonazol0
937001fungicydy - epoksykonazol [DO USUNIĘCIA]fungicydyepoksykonazol0
939001fungicydy - fenbukonazoll [DO USUNIĘCIA]fungicydyfenbukonazoll0
940001fungicydy - fenpropimorf [DO USUNIĘCIA]fungicydyfenpropimorf0
941001fungicydy - fluchinkonazol [DO USUNIĘCIA]fungicydyfluchinkonazol0
942001fungicydy - fludioksonil [DO USUNIĘCIA]fungicydyfludioksonil0
943001fungicydy - flusilazol [DO USUNIĘCIA]fungicydyflusilazol0
944001fungicydy - flutriafol [DO USUNIĘCIA]fungicydyflutriafol0
945001fungicydy - iprodion [DO USUNIĘCIA]fungicydyiprodion0
946001fungicydy - krezoksym metylowy [DO USUNIĘCIA]fungicydykrezoksym metylowy0
947001fungicydy - propikonazol [DO USUNIĘCIA]181274-15-7fungicydypropikonazol0
948001fungicydy - tebukonazol [DO USUNIĘCIA]83121-18-0fungicydytebukonazol0
949001fungicydy - trifloksystrobina [DO USUNIĘCIA]fungicydytrifloksystrobina0
72001gammaglobulinygammaglobulinygammaglobuliny1
73001gatunkowość mięsa i produktów mięsnychgatunkowość mięsa i produktów mięsnychgatunkowość mięsa i produktów mięsnych
ZALECANE METODY CENTRALNE:
- PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
- metoda elektroforetyczna natywna / metoda chemiczna -> 6001
- ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie antygenów (+/-) -> 1240160001

1
74001gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)bovine spongiform encephalopathy
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie antygenów (+/-) -> 1240160001

Testy potwierdzające, wykonywane w laboratorium referencyjnym to:

2. immunobloting / wykrywanie antygenów -> 32001
3. badanie histopatologiczne -> 81001
4. badanie immunohistochemiczne -> 82001

1
1756001Gen cpa kodujący toksynę α Cl. perfringensGen cpa kodujący toksynę α Cl. perfringens1
1757001Gen cpb kodujący toksynę ß Cl. perfringensGen cpb kodujący toksynę ß Cl. perfringens1
1758001Gen cpb2 kodujący toksynę ß2 Cl. perfringensGen cpb2 kodujący toksynę ß2 Cl. perfringens1
1751001Gen kodujący fimbrie F18 E. coliGen kodujący fimbrie F18 E. coli1
1750001Gen kodujący fimbrie F4 E. coliGen kodujący fimbrie F4 E. coli1
1836001Gen kodujący neurotoksyny botulinoweGene encoding botulinum neurotoxinsGen kodujący neurotoksyny botulinowe1
1749001Gen kodujący toksynę Stx2e E. coliGen kodujący toksynę Stx2e E. coli1
1752001Gen toxA kodujący dermonekrotoksynę Pasteurella multocidaGen toxA kodujący dermonekrotoksynę Pasteurella multocida1
1597001genotyp wykrytego wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV)genotyp wykrytego wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV)1
839001gęstośćdensity1
2088001gęstość komórekCell Concentrationgęstość komórek1
1226001Glin (Al) 7429-90-5Aluminium (Al)PierwiastkiGlin (Al)1
816001globalna aktywność beta1
455001glukozaglukozaglukoza1
668001gluten (ilość i jakość, %)gluten (ilość i jakość, %)gluten (ilość i jakość, %)1
670001gluten (rozpływalność)gluten (rozpływalność)gluten (rozpływalność)1
1833001GMO - bawełna genetycznie zmodyfikowana - 281-24-236GMO - bawełna genetycznie zmodyfikowana - 281-24-2361
1834001GMO - bawełna genetycznie zmodyfikowana - 3006-210-23GMO - bawełna genetycznie zmodyfikowana - 3006-210-231
1620001GMO - DNA - NetiiGMO - DNANetii1
1827001GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - 5307GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - 53071
1823001GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - Bt 11GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - Bt 111
1824001GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - Bt 176GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - Bt 1761
1822001GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - MON 810GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - MON 8101
1826001GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - MON 88017GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - MON 880171
1825001GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - T 25GMO - kukurydza genetycznie zmodyfikowana - T 251
1612001GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - GT73GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - GT731
1615001GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - MON 88302GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - MON 883021
1614001GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - Ms8GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - Ms81
1613001GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - Rf3GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - Rf31
1616001GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - T45GMO - rzepak genetycznie zmodyfikowany - T451
1622001GMO - sekwencja - barGMO - sekwencja - bar1
1623001GMO - sekwencja - CTP2-CP4-EPSPSGMO - sekwencja - CTP2-CP4-EPSPS1
1821001GMO - sekwencja - nptIIGMO - sekwencja - nptII1
1617001GMO - sekwencja - P35SGMO - sekwencja - P35S1
1621001GMO - sekwencja - patGMO - sekwencja - pat1
1619001GMO - sekwencja - pFMVGMO - sekwencja - pFMV1
1618001GMO - sekwencja - T-nosGMO - sekwencja - T-nos1
1832001GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - A2704-12GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - A2704-121
1884001GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - BPS-CV127-9GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - BPS-CV127-91
1828001GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 40-3-2GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 40-3-21
1830001GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 87701GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 877011
1831001GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 87705GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 877051
1829001GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 89788GMO - soja genetycznie zmodyfikowana - MON 897881
75001gorączka doliny RiftRift valley diseasegorączka doliny Rift1
76001gorączka QQ feavergorączka Qgorączka Q
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. odczyn wiązania dopełniacza (OWD) / wykrywanie przeciwciał -> 65001
2. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
3. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) identyfikacja drobnoustroju (in vivo) -> 42001

1
78001gruczolakowatość płuc u owiec (adenomatoza płuc)sheep pulmonary adenomatosisgruczolakowatość płuc u owiec
ZALECANA METODA CENTRALNA:

badanie histopatologiczne -> 81001

1
620001gruźlica - gamma interferoninterferon gammagruźlicagamma interferonZALECANA METODA CENTRALNA:

ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu) -> 3001

1
79001gruźlica - Mycobacterium spp.tuberculosisgruźlica
ZALECANA METODA CENTRALNA:

mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001

1
80001grypa (influenza) konigrypa koni1
81001grypa (influenza) ptaków (AI)AIavian influenzagrypa ptaków (AI)zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną
2. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu
3. test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał
4. test hamowania hemaglutynacji (HI) / określanie miana przeciwciał w stadzie
5. test hamowania hemaglutynacji (HI) / określanie miana przeciwciał
6. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (ilościowa) w stadzie
7. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (ilościowa)
8. ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa) (+/-/?)
1
630001grypa (influenza) ptaków (AI) - hemaglutynina H5AIavian influenzagrypa ptaków (AI)hemaglutynina H5zalecane metody centralne:
test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał
1
631001grypa (influenza) ptaków (AI) - hemaglutynina H7AIavian influenzagrypa ptaków (AI)hemaglutynina H7zalecane metody centralne:
test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał
1
632001grypa (influenza) ptaków (AI) - neuramidaza N1AIavian influenzagrypa ptaków (AI)neuraminidaza N11
82001grypa (influenza) świń (SI)SIswine influenzagrypa świńzalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną
2. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu
3. test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał
4. test hamowania hemaglutynacji (HI) / określanie miana przeciwciał
1
646001grypa (influenza) świń (SI) - hemaglutynina H1SIswine influenzagrypa świńhemaglutynina H1zalecane metody centralne:
test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał
1
647001grypa (influenza) świń (SI) - hemaglutynina H3SIswine influenzagrypa świńhemaglutynina H3zalecane metody centralne:
test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał
1
648001grypa (influenza) świń (SI) - neuraminidaza N1SIswine influenzagrypa świńneuraminidaza N11
649001grypa (influenza) świń (SI) - neuraminidaza N2SIswine influenzagrypa świńneuraminidaza N21
83001grzybicagrzybica1
621001grzybica wapienna - Ascosphaera apischalkbroodgrzybica wapiennajednostka chorobowa specyficzna dla pszczół
zalecana metoda centralna:
parazytologiczna - jakościowa
1
85001gyrodaktylozagyrodactylosisgyrodaktyloza1
86001gzawicagzawica0
2060001herpeswirus kotów1
344001histaminahistaminahistamina1
459001homogenicznośćhomogenicznośćhomogeniczność1
353001hydroksyprolinahydroksyprolinahydroksyprolina1
1625001hydrolizowane białko o masie powyżej 10 000 DaltonówHydrolysed protein with a mass above than 10,000 Daltonshydrolizowane białko o masie powyżej 10 000 Daltonów1
1741001Actinobacillus pleuropneumoniaeActinobacillus pleuropneumoniae1
707001Aethina tumidasmall hive beetle1
1703001Anisakis spp.Anisakis spp.1
977001Arcanobacterium spp.1
10001Bacillus cereusBacillus cereus
ZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
1257001Bacillus spp.1
1258001Bifidobacterium spp.1
1840001Bonamia ostreaBonamia ostrea1
1738001Bordetella bronchisepticaBordetella bronchiseptica1
1743001Brachyspira hyodesenteriaeBrachyspira hyodesenteriae1
1527001Campylobacter fetus venerealisCampylobacter fetus venerealis1
1390001Campylobacter spp.Campylobacter spp.Campylobacter spp.1
356001Campylobacter spp. (gatunki termotolerancyjne)termotolerant Campylobacter spp.Campylobacter spp. (gatunki termotolerancyjne)Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
2. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001
3. mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001

1
980001Candida spp.Candida spp.1
1745001Clostridium perfringensClostridium perfringens1
976001Corynebacterium spp.Corynebacterium spp.1
103001identyfikacja pasożytów0
635001Enterococcus spp.EnterococcusEnterococcus spp.1
66001Escherichia coliEscherichia coliZalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
2. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001
3. mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
4. mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
1862001Escherichia coli O157
1
67001Escherichia coli shigatoksyczneShiga toxin – producing Escherichia coli1
989001Escherichia coli (szczepy komensalne)Escherichia coli (commensal)Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
1
1221001Escherichia coli (szczepy oporne na cefalosporyny)Escherichia coli (cephalosporin resistant)Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
1
1265001Escherichia coli (szczepy oporne na karbapenemy)Escherichia coli (carbapenems resistant)Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
1
1454001Escherichia coli (szczepy oporne na kolistynę)Escherichia coli (colistin resistant)Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
1
836001Escherichia coli (VTEC) w tym O104:H4Escherichia coli (VTEC) including O104:H4
ZALECANE METODY CENTRALNE:

PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001

1
993001Giardia spp.Giardia spp.Giardia spp.1
1742001Haemophilus parasuisHaemophilus parasuis1
447001Lactobacillus spp.1
143001Listeria monocytogenesListeria monocytogeneskierunek ten obejmuje wszelkie badania polegające na wykrywaniu bakterii Listeria monocytogenes w żywności i paszach, w środowisku rzeźni, środowisku zakładów produkujących żywność, środowisku zakładów produkujących pasze, środkach transportu żywności i środkach transportu pasz

Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
2. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001
3. mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001

1
1397001Listeria spp.Listeria spp.1
1839001Marteilia refringensMarteilia refringens1
1552001Mycoplasma spp.Mycoplasma spp.Mycoplasma spp.1
104001infekcja KHVKHVKHV infectioninfekcja KHV1
1739001Pasteurella multocidaPasteurella multocida1
1259001Pediococcus spp.1
351001Proteus spp.1
979001Prototheca spp. (algi)1
357001Pseudomonas spp.1
1841001Renibacterium salmoninarumRenibacterium salmoninarum1
270001Salmonella - Salmonella spp.Salmonella spp.Salmonella spp.Salmonella spp.kierunek ten obejmuje wszelkie badania polegające na wykrywaniu bakterii Salmonella w żywności i paszach, w środowisku rzeźni, środowisku zakładów produkujących żywność, środowisku zakładów produkujących pasze, środkach transportu żywności i środkach transportu pasz

Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
2. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

1
584001Salmonella - salmonellozaSalmonella spp. - salmonellosissalmonellozaSalmonella spp.kierunek ten obejmuje wszelkie badania polegające na wykrywaniu bakterii Salmonella w próbkach pochodzących od zwierząt, ze środowiska chowu zwierząt, środków transportu zwierząt, zarówno w przypadku klinicznej formy choroby, jak też zakażeń bezobjawowych (nosicielstwo)

zalecana metody centralne:
1. mikrobiologiczna/wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną
2. mikrobiologiczna/identyfikacja serologiczna drobnoustroju
1
1922001Salmonella spp. - identyfikacja serologiczna Salmonella Enteritidis i Salmonella TyphimuriumSalmonella spp. - serological identification of Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimuriumidentyfikacja serologiczna Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimuriumkierunek ten obejmuje badania polegające na identyfikacji Salmonella Enteritidis i S. Typhimurium
Zalecane metody centralne:
1. mikrobiologiczna/identyfikacja serologiczna drobnoustroju
1
978001Serratia spp.Serratia spp.1
1220001Shigella - shigellozashigellosisshigelloza1
358001Staphylococcus spp.Staphylococcus spp.ZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
1740001Streptococcus suisStreptococcus suis1
352001Streptococcus spp.Streptococcus spp.Streptococcus spp.Streptococcus spp.1
1211001Tritrichomonas foetusTritrichomonas foetusTritrichomonas foetus1
708001Tropilaelaps spp.Tropilaelaps mite1
308001Vibrio parahaemolyticusVibrio parahaemolyticusVibrio parahaemolitycusZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
1864001Yersinia enterocolitica1
1217001izraelski wirus ostrego paraliżu pszczół (IAPV)ZCHP1
364001jakość nasienia1
1802001jałowośćsterility1
105001jersinioza i Yersinia spp.1
658001Jod (I)7553-56-2Iodine (I)Pierwiastki Jod (I)1
2062001kaliciwirus kotów1
355001kampylobakterioza bydła (choroba mętwikowa)campylobacteriosiskampylobakterioza bydła (choroba mętwikowa)
ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu -> 37001
2. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001

1
106001karbaminiany - karbaryl [DO USUNIĘCIA]karbaminianykarbaryl0
107001karbaminiany - propoksur [DO USUNIĘCIA]karbaminianypropoksur0
481001karotenoidykarotenoidykarotenoidy1
518001karotenoidy - kantaksantynakarotenoidy - kantaksantynakarotenoidy - kantaksantyna1
622001kierunek testowyproszę nie przypisywać lokalnych metod badawczych do kierunku testowego - służy on wyłącznie do sprawdzania konfiguracji CBD1
108001klasyczny pomór świń (CSF)classical swine feverklasyczny pomór świń (CSF)1
1452001kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV)kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV)kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV)1
77001koagulazo-dodatnie Staphylococcus spp.coagulase-positive Staphylococcus spp.
ZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
1229001Kobalt (Co)7440-48-4Cobalt (Co)Pierwiastki Kobalt (Co)1
1240001Kokcydiostatyki - Lazalocyd sól, sodowa25999-20-6Lasalocid sodiumKokcydiostatykiLazalocyd, sól sodowa1
1241001Kokcydiostatyki - Maduramycyna, sól amonowa84878-61-5Maduramicin ammoniumKokcydiostatykiMaduramycyna, sól amonowa1
1242001Kokcydiostatyki - Monenzyna, sól sodowa22373-78-0Monensin sodiumKokcydiostatykiMonenzyna, sól sodowa1
116001Kokcydiostatyki - Nikarbazyna330-95-0NicarbazinKokcydiostatykiNikarbazyna1
1243001Kokcydiostatyki - Salinomycyna, sól sodowa55721-31-8Salinomycin sodiumKokcydiostatykiSalinomycyna, sól sodowa1
1244001Kokcydiostatyki - Semduramycyna, sól sodowa119068-77-8Semduramicin sodiumKokcydiostatykiSemduramycyna, sól sodowa1
1264001Kokcydiostatyki - Sulfotlenek toltrazurilu69004-15-5Toltrazuril sulfoxideKokcydiostatykiSulfotlenek toltrazurilu1
1262001Kokcydiostatyki - Toltrazuril69004-03-1ToltrazurilKokcydiostatykiToltrazuril1
118001kokcydioza - ocena statusu immulogicznegoobecność przeciwciał anty-Eimeria świadcząca o skuteczności szczepienia przeciwko kokcydiozie
zalecana metoda centralna:
ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (ilościowa) w stadzie
1
618001kolagen1
119001kolibakteriozacolibacteriosis1
120001komórki somatyczne w mleku surowymkomórki somatyczne w mleku surowymkomórki somatyczne w mleku surowym1
128001kontrola aktywności bakteriobójczejkontrolaaktywność bakteriobójcza1
129001kontrola biopreparatu1
710001kontrola seryjna wstępna1
130001kontrola środków dezynfekcyjnych1
131001kontrola środków farmaceutycznych1
663001kontrola wyrobów medycznych stosowanych w weterynarii1
132001kontrola zestawu diagnostycznego1
133001koronawirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (TGE)1
456001kreatyninakreatyninakreatynina1
469001krwotoczne zapalenie jelit0
539001krwotoczne zapalenie jelit (HEV)1
471001kryptosporydioza0
637001księgosuszrinderpestksięgosusz1
832001kwas domoikowy
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu) -> 3001

1
762001kwas masłowybutric acidkwas masłowy2010-06-14 K.Grądziel1
761001kwas mlekowylakcid acidkwas mlekowy2010-06-14 K.Grądziel1
457001kwas moczowykwas moczowykwas moczowy1
1958001kwas nukleinowy grzyba Aphanomyces invadanskwas nukleinowy grzyba Aphanomyces invadans1
1965001kwas nukleinowy Renibacterium salmoninarumkwas nukleinowy Renibacterium salmoninarum1
1966001kwas nukleinowy Tetracapsula bryosalmonaekwas nukleinowy Tetracapsula bryosalmonae1
1964001kwas nukleinowy pasożyta Bonamia ostreaekwas nukleinowy pasożyta Bonamia ostreae1
1963001kwas nukleinowy pasożyta Marteilia refringenskwas nukleinowy pasożyta Marteilia refringens1
830001kwas okadaikowy
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu) -> 3001

1
1800001kwasowość1
354001kwasowośćkwasowośćkwasowość1
714001Laktony kwasu rezorcylowego - Alfa-Zearalenol36455-72-8Zearalenol-AlphaLaktony kwasu rezorcylowegoAlfa-Zearalenol1
715001Laktony kwasu rezorcylowego - Beta-Zearalenol71030-11-0Zearalenol-BetaLaktony kwasu rezorcylowegoBeta-Zearalenol1
1212001Laktony kwasu rezorcylowego - Zearalenon17924-92-4ZearalenoneLaktony kwasu rezorcylowegoZearalenon1
1367001Laktony kwasu rezorcylowego - Zearalenon [DO USUNIĘCIA]ZearalenoneLaktony kwasu rezorcylowegoZearalenon0
846001Laktony kwasu rezorcylowego [DO USUNIĘCIA]Laktony kwasu rezorcylowegoZeranol, Taleranol, Zearalanon0
652001laktoza1
1701001Larwy włośni Trichinella spp.Larwy włośni Trichinella spp.1
22001Leki przeciwrobacze - Albendazol54965-21-8AlbendazoleLeki przeciwrobaczeAlbendazol1
26001Leki przeciwrobacze - Mebendazol31431-39-7MebendazoleLeki przeciwrobaczeMebendazol1
1348001Leki przeciwrobacze - Monepantel887148-69-8MonepantelLeki przeciwrobaczeMonepantel1
838001lepkośćviscosity1
139001leptospirozaleptospirozaprzeciwciała anty - Leptospira sppZalecane metody centralne:
1. aglutynacja mikroskopowa / wykrywanie przeciwciał -> 58001

1
1440001leptospiroza - CanicolaleptospirozaCanicola1
1443001leptospiroza - GrippotyphosaleptospirozaGrippotyphosa1
1438001leptospiroza - IcterohaemorrhagiaeleptospirozaIcterohaemorrhagiae1
1439001leptospiroza - PomonaleptospirozaPomona1
1441001leptospiroza - SejroeleptospirozaSejroe1
1442001leptospiroza - TarassovileptospirozaTarassovi1
1992001Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coliThe number of β-glucuronidase positive Escherichia coli1
1983001Liczba bakterii z rodziny EnterobacteriaceaeThe number of bacteria from Enterobacteriaceae family1
208001liczba drobnoustrojównumber of microorganismsliczba drobnoustrojówliczba drobnoustrojówZALECANA METODA CENTRALNA:
- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001

1
1998001Liczba Enterococcus (E. faecium) spp.The number of Enterococcus (E. faecium) spp.1
1995001Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)The number of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)1
1991001Liczba Clostridium perfringensThe number of Clostridium perfringens1
1994001Liczba Listeria monocytogenes i Listeria spp.The number of Listeria monocytogenes and Listeria spp.1
140001liczba komórek somatycznych w mlekuliczba komórek somatycznych w mlekuliczba komórek somatycznych w mleku
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- mikroskopowa / oznaczanie liczby komórek somatycznych -> 1240167001

1
141001liczba kwasowa tłuszczuliczba kwasowa tłuszczuliczba kwasowa tłuszczu
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- metoda miareczkowa -> 814001

1
1990001Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowejThe number of mesophilic lactic acid bacteria1
142001liczba nadtlenkowa tłuszczuliczba nadtlenkowa tłuszczuliczba nadtlenkowa tłuszczu
ZALECANA METODA CENTRALNA:
- metoda miareczkowa -> 814001

1
669001liczba opadanialiczba opadanialiczba opadania1
1996001Liczba przypuszczalnych Bacillus cereusThe number of putative Bacillus cereus1
1997001Liczba szczepów drożdży probiotycznychThe number of probiotic yeast strains1
144001listerioza - Listeria monocytogeneslisteriosislisteriozaListeria spp. (listerioza)Kierunek ten obejmuje wszelkie badania polegające na wykrywaniu bakterii Listeria monocytogenes w próbkach pochodzących od zwierząt.

ZALECANE METODY CENTRALNE:

1. mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
2. odczyn aglutynacji probówkowej (OA) / określenie miana przeciwciał -> 1240159001

1
1668001lyssawiruslyssawirus1
350001Magnez (Mg)7439-95-4Magnesium (Mg)Pierwiastki Magnez (Mg)1
966001Makrolidy - Azytromycyna [DO USUNIĘCIA]MakrolidyAzytromycynaMAKROLIDY - zalecane metody centralne:
chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas
0
768001Makrolidy (oznaczane metoda receptorową) [DO USUNIĘCIA]MakrolidyMakrolidy (oznaczane metoda receptorową)Badania inne niż Krajowy Program Badań Kontrolnych
1
349001Mangan (Mn)7439-96-5Manganese (Mn)Pierwiastki Mangan (Mn)1
1957001marteiliozamarteilioza1
150001marteiloza1
151001masa cząsteczkowa białekmasa cząsteczkowa białekmasa cząsteczkowa białek1
529001mastitismastitis1
1598001materiał genetyczny adenowirusów ptasich (FAdVs)materiał genetyczny adenowirusów ptasich (FAdVs)1
1566001materiał genetyczny astrowirusamateriał genetyczny astrowirusa1
1605001materiał genetyczny cirkowirusamateriał genetyczny cirkowirusa1
1728001Materiał genetyczny cirkowirusa świń typu 2 (PCV2)Genetic material of porcine circovirus type 2 (PCV2)Materiał genetyczny cirkowirusa świń typu 2 (PCV2)1
2079001materiał genetyczny Cryptosporidium parvumCryptosporidium parvum genetic materialmateriał genetyczny Cryptosporidium parvum1
2084001materiał genetyczny Melissococcus plutoniusgenetic material of Melissococcus plutoniusmateriał genetyczny Melissococcus plutonius1
2085001materiał genetyczny Paenibacillus larvaegenetic material of Paenibacillus larvaemateriał genetyczny Paenibacillus larvae1
2069001Materiał genetyczny Renibacterium salmoninarumGenetic material of Renibacterium salmoninarumMateriał genetyczny Renibacterium salmoninarum1
1608001materiał genetyczny herpeswirusa gołębi (CoHV-1)materiał genetyczny herpeswirusa gołębi (CoHV-1)1
1955001Materiał genetyczny herpeswirusa koi KHVGenetic material of KHVMateriał genetyczny herpeswirusa koi KHV1
1759001Materiał genetyczny Actinobacillus pleuropneumoniaeMateriał genetyczny Actinobacillus pleuropneumoniae1
1842001materiał genetyczny Aphanomyces invadansmateriał genetyczny Aphanomyces invadans1
1838001materiał genetyczny Bonamia ostreamateriał genetyczny Bonamia ostrea1
1734001Materiał genetyczny Brachyspira hyodysenteriaeMateriał genetyczny Brachyspira hyodysenteriae1
1916001materiał genetyczny Clostridium perfringensmateriał genetyczny Clostridium perfringensmateriał genetyczny Clostridium perfringensZALECANE METODY CENTRALNE - wg podziału:

Metoda badawcza:

1. Wykrywanie obecności drobnoustroju

- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną -> 40001
- mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną -> 1240330001

2. Oznaczanie liczby drobnoustroju

2.1. Metoda liczenia kolonii

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii -> 24001
- mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych -> 1240134001

2.2. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

- mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) -> 25001

1
1948001materiał genetyczny Cryptosporidiumgenetic material of Cryptosporidiummateriał genetyczny Cryptosporidium1
1808001materiał genetyczny Cryptosporydiummateriał genetyczny Cryptosporydium0
1748001Materiał genetyczny Haemophilus parasuisMateriał genetyczny Haemophilus parasuis1
1733001Materiał genetyczny Lawsonia intracellularisMateriał genetyczny Lawsonia intracellularis1
1837001materiał genetyczny Marteilia refringensmateriał genetyczny Marteilia refringens1
1555001materiał genetyczny Mycoplasma gallisepticum (MG)genetic material of Mycoplasma gallisepticum (MG)materiał genetyczny Mycoplasma gallisepticum (MG)1
1736001Materiał genetyczny Mycoplasma hyopneumoniaeMateriał genetyczny Mycoplasma hyopneumoniae1
1610001materiał genetyczny Mycoplasma meleagridis (MM)materiał genetyczny Mycoplasma meleagridis (MM)1
1556001materiał genetyczny Mycoplasma synoviae (MS)genetic material of Mycoplasma synoviae (MS)materiał genetyczny Mycoplasma synoviae (MS)1
1587001materiał genetyczny Mycoplasma spp.materiał genetyczny Mycoplasma spp.1
1774001materiał genetyczny Nosema apisgenetic material of Nosema apismateriał genetyczny Nosema apis1
1775001materiał genetyczny Nosema ceranaegenetic material of Nosema ceranaemateriał genetyczny Nosema ceranae1
1586001materiał genetyczny Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)materiał genetyczny Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)1
1843001materiał genetyczny Renibacterium salmoninarummateriał genetyczny Renibacterium salmoninarum1
1844001materiał genetyczny Tetracapsula bryosalmonaemateriał genetyczny Tetracapsula bryosalmonae1
1778001materiał genetyczny izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół (IAPV)genetic material of Israeli acute paralysis virus (IAPV)materiał genetyczny izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół (IAPV)1
1565001materiał genetyczny koronawirusamateriał genetyczny koronawirusa1
1939001materiał genetyczny koronawirusów SARS-podobnychmateriał genetyczny koronawirusów SARS-podobnych1
1670001materiał genetyczny lyssawirusamateriał genetyczny lyssawirusa1
1669001materiał genetyczny lyssawirusa-gatunekmateriał genetyczny lyssawirusa-gatunek1
1804001materiał genetyczny norowirusa GIgenetic material of norovirus GI materiał genetyczny norowirusa GI1
1805001materiał genetyczny norowirusa GIIgenetic material of norovirus GIImateriał genetyczny norowirusa GII1
1564001materiał genetyczny parwowirusamateriał genetyczny parwowirusa1
1606001materiał genetyczny poliomawirusamateriał genetyczny poliomawirusa1
1607001materiał genetyczny reowirusa (ARV)materiał genetyczny reowirusa (ARV)1
1567001materiał genetyczny rotawirusamateriał genetyczny rotawirusa1
1943001materiał genetyczny SARS-CoV-2SARS-CoV-2 genetic materialmateriał genetyczny SARS-CoV-21
1540001materiał genetyczny specyficzny dla Anaplasma phagocytophilumgenetic material specific for Anaplasma phagocytophilummateriał genetyczny specyficzny dla Anaplasma phagocytophilum1
1537001materiał genetyczny specyficzny dla Borrelia burgdorferi sensu latogenetic material specific for Borrelia burgdorferi sensu latomateriał genetyczny specyficzny dla Borrelia burgdorferi sensu lato1
1539001materiał genetyczny specyficzny dla Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia murisgenetic material specific for Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia murismateriał genetyczny specyficzny dla Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris1
1538001materiał genetyczny specyficzny dla wirusa TBEVgenetic material specific for TBEVmateriał genetyczny specyficzny dla wirusa TBEV1
1761001Materiał genetyczny wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)Materiał genetyczny wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV)1
1685001materiał genetyczny wirusa AHSVmateriał genetyczny wirusa AHSV1
1576001materiał genetyczny wirusa anemii zakaźnej kur (CAV)materiał genetyczny wirusa anemii zakaźnej kur (CAV)1
1656001materiał genetyczny wirusa BHV-1materiał genetyczny wirusa BHV-11
1577001materiał genetyczny wirusa białaczki ptaków (ALV)materiał genetyczny wirusa białaczki ptaków (ALV)1
1950001materiał genetyczny wirusa BTbluetongue virus genetic materialmateriał genetyczny wirusa BT1
1677001materiał genetyczny wirusa BVD-MDmateriał genetyczny wirusa BVD-MD1
1861001Materiał genetyczny wirusa CEVGenetic material of CEV virusMateriał genetyczny wirusa CEV1
1810001materiał genetyczny wirusa choroby aleuckiejgenetic material of Aleutian mink disease virusmateriał genetyczny wirusa choroby aleuckiej1
1777001materiał genetyczny wirusa choroby czarnych mateczników (BQCV)genetic material of black queen cell virus (BQCV)materiał genetyczny wirusa choroby czarnych mateczników (BQCV)1
1647001materiał genetyczny wirusa choroby niebieskiego języka (BT)materiał genetyczny wirusa choroby niebieskiego języka (BT)1
1653001materiał genetyczny wirusa choroby niebieskiego języka (BTV)BTV RNAmateriał genetyczny wirusa choroby niebieskiego języka (BTV)1
1796001materiał genetyczny wirusa choroby pęcherzykowej świń (SVDV)materiał genetyczny wirusa choroby pęcherzykowej świń (SVDV)1
1776001materiał genetyczny wirusa choroby woreczkowej czerwiu (SBV)genetic material of sacbrood virus (SBV)materiał genetyczny wirusa choroby woreczkowej czerwiu (SBV)1
1781001materiał genetyczny wirusa chronicznego paraliżu pszczół (CBPV)genetic material of chronic bee paralysis virus (CBPV)materiał genetyczny wirusa chronicznego paraliżu pszczół (CBPV)1
1655001materiał genetyczny wirusa EAVgenetic material of EAV virusmateriał genetyczny wirusa EAV1
1851001Materiał genetyczny wirusa EHNGenetic material of EHN virusMateriał genetyczny wirusa EHN1
1662001materiał genetyczny wirusa EHV-1/EHV-4materiał genetyczny wirusa EHV-1/EHV-41
1760001Materiał genetyczny wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDV)Materiał genetyczny wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDV)1
1545001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV)genetic material of avian influenza virus (AIV)materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV)1
1632001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H1materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H11
1633001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H2materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H21
1548001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H3genetic material of avian influenza virus (AIV) of H3 subtypemateriał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H31
1634001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H4materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H41
1546001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H5genetic material of avian influenza virus (AIV) of H5 subtypemateriał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H51
1635001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H6materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H61
1547001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H7genetic material of avian influenza virus (AIV) of H7 subtypemateriał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H71
1636001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H8materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H81
1637001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H9materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H91
1549001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N1genetic material of avian influenza virus (AIV) of N1 subtypemateriał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N11
1638001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N2materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N21
1639001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N3materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N31
1640001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N4materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N41
1641001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N5materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N51
1642001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N6materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N61
1643001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N7materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N71
1644001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N8materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N81
1645001materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N9materiał genetyczny wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu N91
2090001Materiał genetyczny wirusa grypy świńGenetic material of swine influenza virusMateriał genetyczny wirusa grypy świńProszę o usunięcie cechy: [1754001] - Materiał genetyczny wirusa grypy świń (SIV)1
1754001Materiał genetyczny wirusa grypy świń (SIV)Materiał genetyczny wirusa grypy świń (SIV)1
1853001Materiał genetyczny wirusa IHNGenetic material of IHN virusMateriał genetyczny wirusa IHN1
1674001materiał genetyczny wirusa influenzy koni (EIV)materiał genetyczny wirusa influenzy koni (EIV)1
1854001Materiał genetyczny wirusa IPNGenetic material of IPN virusMateriał genetyczny wirusa IPN1
1850001Materiał genetyczny wirusa ISAGenetic material of ISA virusMateriał genetyczny wirusa ISA1
1849001Materiał genetyczny wirusa KHVGenetic material of KHVMateriał genetyczny wirusa KHV1
1729001Materiał genetyczny wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV)Genetic material of classical swine fever virus (CSFV)Materiał genetyczny wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV)1
1809001materiał genetyczny wirusa myksomatozygenetic material of myxoma virusmateriał genetyczny wirusa myksomatozy1
1585001materiał genetyczny wirusa ospy ptakówmateriał genetyczny wirusa ospy ptaków1
1780001materiał genetyczny wirusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV)genetic material of acute bee paralysis virus (ABPV)materiał genetyczny wirusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV)1
1797001materiał genetyczny wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV)materiał genetyczny wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV)1
1981001materiał genetyczny wirusa PPVmateriał genetyczny wirusa PPV1
1982001materiał genetyczny wirusa PRVmateriał genetyczny wirusa PRV1
1799001materiał genetyczny wirusa pryszczycy (FMDV)materiał genetyczny wirusa pryszczycy (FMDV)1
1918001materiał genetyczny wirusa retikuloendoteliozy ptaków (REV)1
1553001materiał genetyczny wirusa rzekomego pomoru drobiu (NDV)genetic material of Newcastle disease virus (NDV)materiał genetyczny wirusa rzekomego pomoru drobiu (NDV)1
1857001Materiał genetyczny wirusa SAVGenetic material of SAV virusMateriał genetyczny wirusa SAV1
1681001materiał genetyczny wirusa Schmallenberg (SBV)materiał genetyczny wirusa Schmallenberg (SBV)1
1856001Materiał genetyczny wirusa SDVGenetic material of SDV virusMateriał genetyczny wirusa SDV1
1855001Materiał genetyczny wirusa SVCGenetic material of SVC virusMateriał genetyczny wirusa SVC1
1581001materiał genetyczny wirusa syndromu obrzęku głowy kur (SHS)materiał genetyczny wirusa syndromu obrzęku głowy kur (SHS)1
1860001Materiał genetyczny wirusa TSVGenetic material of TSV virusMateriał genetyczny wirusa TSV1
1852001Materiał genetyczny wirusa VHSGenetic material of VHS virusMateriał genetyczny wirusa VHS1
1858001Materiał genetyczny wirusa WSSVGenetic material of WSSV virusMateriał genetyczny wirusa WSSV1
1945001materiał genetyczny wirusa wściekliznymateriał genetyczny wirusa wścieklizny1
1859001Materiał genetyczny wirusa YHVGenetic material of YHV virusMateriał genetyczny wirusa YHV1
1599001materiał genetyczny wirusa Zachodniego Nilu (WNV)