Słowniki centralne CELAB-CBD (cslow1)

idnazwauwagistan
18001antybiotykooporność1
83001Arcanobacterium 1
99001Campylobacter - gatunki1
86001Candida1
88001cel badania1
73001chA nr próbobrania1
40001Charakter obrzęku1
82001Corynebacterium1
44001dodatni / ujemny1
15001dodatni / ujemny / wątpliwy1
103001efekt hamującyOcena efektu hamującego wzrost bakterii jest wymagana w badaniach w ramach krajowych programów zwalczania Salmonella w stadach drobiu1
129001Enterococcus spp - gatunki1
87001Escherichia coli1
100001fenotypy oporności na cefalosporyny karbapenemy1
67001formuła dla wścieklizny0
6001Formy płatności1
7001Formy przekazania wyniku1
21001Gatunki zwierząt1
119001geny wirulencji STEC1
45001Gramatura1
12001Granice wykrywalności1
60001grupy produkcyjne zwierzątdotyczy głównie drobiu1
118001grupy serologiczne Escherichia coli shigatoksyczne1
55001grupy serologiczne Salmonella1
47001Hierarchia (rodzaj) stadainformacja dotycząca lokalizacji stada w hierarchicznej strukturze stad: np. stado reprodukcyjne i stado towarowe drobiu lub stado zarodowe i stado towarowe świń;1
1001Jednostki miary1
56001Jednostki miary masy, objetości, pola1
59001Jednostki miary mikrobiologiczne1
58001Jednostki miary stężeń1
50001Jednostki miary wieku1
137001kot angora turecka / Turkish Angora1
78001Listeria - gatunki1
112001Łowisko1
115001MALDI organism1
114001MALDI Q1
131001Metoda wędzenia1
116001miana1
11001Miejsca pobrań1
42001Mniejsze/Równe/Większe1
107001monitoring pasz - profil działalności1
109001monitoring pasz - sankcje1
108001monitoring pasz - środki i działania1
106001monitoring pasz - typ profili1
51001Mycoplasma spp - gatunki1
30001Nazwa i seria szczepu kontrolnego1
27001Nazwy pożywek1
17001Obecność1
26001Objawy chorobowe1
136001obszar ASF1
102001odczyt półilościowy1
49001Okres ciąży1
125001Personel wylęgarni1
97001Plan pobierania próbek1
91001pochodzenie paszy1
121001Pochodzenie ptaków1
90001podłoga chlewni1
128001Postępowanie z padłymi pisklętami1
101001pożywki bakteriologiczne1
98001Procedura pobierania próbek1
124001Program immunoprofilaktyczny1
71001projekty badawczeprojekty badawcze1
74001projekty Salmonella1
85001Proteus1
69001przeliczenia azotanów1
68001przeliczenia azotynów1
81001Pseudomonas1
134001Rasa1
132001Rasa gęsi1
120001Rasa (w316)1
31001Rasy - bydło1
52001Rasy - dróbrasy kur, indyków, gęsi, kaczek1
28001Rodzaj kontroli pożywki1
130001Rodzaj osłonki1
92001rodzaj paszy1
122001Rodzaj poideł1
72001rodzaj próbkobrania1
57001rodzaj szczepionki1
123001Rodzaj ściółki1
32001Rodzaje bydła0
38001Rodzaje dzików0
24001Rodzaje identyfikatrów zwierzęcia1
35001Rodzaje koni0
34001Rodzaje kóz0
10001Rodzaje materiału1
33001Rodzaje owiec0
22001Rodzaje produktów mięsnych0
37001Rodzaje świń0
36001Rodzaje tarpanów0
39001Rodzaje uboju0
20001Rodzaje zleceń0
89001rozdrobnienie paszy1
75001Salmonella - różnicowanie szczepu szczepionkowego1
43001Salmonella - serowary1
66001Salmonella - wyniki wg ISO65791
64001SANCO-gatunki1
65001SANCO-podgatunki1
70001serotypy Streptococcus suis1
84001Serratia1
61001sposób czyszczeniasposób czyszczenia obiektu (gospodarstwa, zakładu mięsnego itp) 1
111001Stan próbki1
25001Stan zwierzęcia podczas pobierania próbki1
79001Staphylococcus1
94001status zdrowotny stada świń1
63001stopień inwazji1
110001stopień rozkładu zwierzęcia1
96001stosowanie antybiotyków w stadzie1
104001strefa ASF1
80001Streptococcus1
14001stwierdzono / nie stwierdzono1
93001suplementy diety1
53001system chowusystem chowu zwierząt w stadzie lub systemy chowu stosowane w gospodarstwie1
105001Tak/Nie1
48001Tak/Nie/Brak danych1
41001Tak/Nie/Warunkowo1
5001Towary0
77001+/-/tox1
135001TRACES1
46001typ użytkowościUżytkowość zwierzęcia lub stada zwierząt1
8001Typy terminów1
19001Typy zleceń1
133001umaszczenie1
127001w316_gatunki1
13001Wartości graniczne1
138001wiek (alg.FoodEx2 - grupa A2+A3)1
113001wiek lisa1
117001wiek (przedział)1
54001właściwości1
76001wścieklizna - genotypy1
29001Wynik kontroli pożywki1
126001Występowanie Salmonella w środowisku ZWD1
95001występowanie zakażeń Salmonella w stadzie1
23001zwierzę - płeć1
62001zwierzęta rzeźne1