Aktualności

/var/www/ssl/piwet2019/partials/pl/aktualnosci.php:34:
array (size=3)
  0 => string 'images/news/random_img0.jpg' (length=27)
  1 => string 'images/news/random_img1.jpg' (length=27)
  2 => string 'images/news/random_img2.jpg' (length=27)
2016-03-17 08:12:15

Spotkanie szkoleniowe w ramach programu Horyzont 2020

14 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie szkoleniowe dla koordynatorów projektów twinnigowych otrzymanych w ramach programu Horyzont 2020. Instytut reprezentowali dr hab. Mirosław...

Więcej »

2016-03-11 07:53:00

Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii

11 marca br. na zaproszenie Dyrektora PIWet-PIB-KNOW Krzysztofa Niemczuka, w Instytucie gościł Pan Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii. Ponadto na spotkaniu obecni byli ...

Więcej »

2016-03-01 10:54:49

Spotkanie Ministrów ds. Rolnictwa i Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, przedstawicieli środowiska naukowego, Litwy, Łotw, Estonii, Finlandii, Słowacji, Węgier i Rumunii oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej w Tallinie w dniu 26 lutego 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z afrykańskim pomorem świń

W dniu 26 lutego 2016 r. estońskie Ministerstwo Rolnictwa zorganizowałow Tallinie kolejne spotkanie Ministrów ds. Rolnictwa oraz Głównych Lekarzy Weterynarii poświęcone tematyce afrykańskieg...

Więcej »

2016-02-26 15:04:40

Spotkanie Vet-Twin

W dniu 25 lutego br. w naszym Instytucie odbyło się spotkanie otwierające partnerów projektu „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in an...

Więcej »

2016-02-23 12:51:19

Spotkanie nt. ASF we Lwowie

Z upoważnienia Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, we Lwowie (Ukraina) w dniach 17 i 18 lutego przebywała delegacja Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjne...

Więcej »

2016-02-12 07:01:37

Spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami resortowych instytutów badawczych

W dniu 17 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się z przedstawicielami kierownictwa nadzorowanych instytutów badawczy...

Więcej »

2015-12-11 11:34:44

Wizyta przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie

W dniach 09-10 grudnia br. Instytut gościł przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych (SCIVP) we Lwowie: Pana Pro...

Więcej »

2015-12-11 11:27:52

Pan Profesor Zygmunt Pejsak otrzymał medal im. Michała Oczapowskiego

26 listopada 2015 r. Przewodniczący Kapituły medalu im. Michała Oczapowskiego Prof. Antoni Rutkowski czł. rzecz. PAN wręczył na zebraniu plenarnym Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynar...

Więcej »

2015-10-26 10:55:28

Prawo ochronne na znaki towarowe PIWet

Decyzjami Urzędu Patentowego RP z dnia 19 stycznia, 24 lutego, 23 września oraz 20 października 2015 r., Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy uzyskał prawo ochronne na ok...

Więcej »

2015-10-22 09:40:46

Konferencja „Polskie Maszyny i Technologie dla Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa w Algierii”

W dniach 11-13 października 2015 r. w Bordj Bou Arreridj i Algierze odbyła się konferencja pt. „Polskie Maszyny i Technologie dla Rolnictwa, Hodowli i Przetwórstwa w Algierii”. O...

Więcej »

Przydatne linki