2016-02-26 15:04:40
 

Spotkanie Vet-Twin

W dniu 25 lutego br. w naszym Instytucie odbyło się spotkanie otwierające partnerów projektu „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety” (Vet-Twin), którego koordynatorem jest PIWet-PIB, a członkami konsorcjum są Instytut Analizy Ryzyka (BfR) z Berlina oraz Duński Uniwersytet Techniczny -Państwowy Instytut Weterynarii (DTU-Vet) z Kopenhagi. Projekt  ma na celu podniesienie rangi naukowej Instytutu, rozwój współpracy naukowej z partnerami z konsorcjum poprzez wspólne publikacje oraz aplikowanie o projekty badawcze UE, rozwój młodej kadry naukowej i zwiększenie jej mobilności oraz przygotowanie koncepcji współpracy naukowej trzech jednostek w przyszłości.

W spotkaniu uczestniczyli gości zagraniczni: dr Anne Mayer-Scholl z BfR oraz dr Kristian Moeller i dr Lars Ole Andresen z DTU-Vet oraz przedstawiciele Instytutu. Stronę polską reprezentowali: Dyrekcja w osobach dr hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzw. i prof. dr hab. Jacka Kuźmaka oraz mgr Monika Banaszek-Urban, dr Małgorzata Olejnik, dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw., dr hab. Dariusz Wasyl oraz dr hab. Grzegorz Woźniakowski.

W trakcie spotkania omówiono założenia współpracy, zasady komunikowania się w obrębie konsorcjum oraz tematykę planowanych szkoleń u partnerów zagranicznych. Szkolenia zagraniczne naszych pracowników rozpoczną się wiosną bieżącego roku.

Przydatne linki