2016-02-23 12:51:19
 

Spotkanie nt. ASF we Lwowie

Z upoważnienia Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, we Lwowie (Ukraina) w dniach 17 i 18 lutego przebywała delegacja Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w składzie :

Dr Włodzimierz Skorupski - Główny Lekarz Weterynarii

Dr Krzysztof Jażdżewski - z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Profesor Krzysztof Niemczuk - dyrektor Instytutu

Strona ukraińska reprezentowana była przez zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii - Oleksandra Verzhykhowskiy'ego i współpracowników oraz dyrektora State Scientific Research Control Institute of Veterinary Prepariations and Feed Additives we Lwowie - pana profesora Ihora Kotsiumbasa, i Jego P.T. zastępców w osobach: Yuri Kosenko oraz Wiktor Muzyka, a także wojewódzkiego lekarza weterynarii we Lwowie.

Celem wizyty była wymiana informacji nt. zwalczania ASF na Ukrainie i w Polsce.

Członkowie delegacji polskiej przedstawili zasady postępowania administracyjnego (rozporządzenia , dyrektywy, wdrożone procedury) i diagnostyczno-epidemiologicznego, które pozwalają na utrzymanie ASF w Polsce na dotychczasowym terytorium. Strona polska podkreśliła, jak istotne są bezpośrednie i natychmiastowe działania w miejscu występowania ognisk i przypadków ASF oraz wdrożony program monitorowania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) u dzików padłych i odstrzelonych. Podkreślono, że bez przejrzystości działań po obu stronach granicy, nie uda się powstrzymać rozprzestrzeniania ASFV.
Dr Włodzimierz Skorupski i dr Krzysztof Jażdżewski omówili zasady monitoringu wzdłuż polsko – ukraińskiej granicy, jak również założenia strategii zwalczania ASF na Litwie, Łotwie i Estonii oraz w Polsce, m. in. w ramach wdrażanej strategii - WAMTA. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii zadeklarowali pomoc przy opracowaniu założeń podobnego programu, który miałaby wdrożyć strona ukraińska. Złożona deklaracja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dyrektor Krzysztof Niemczuk zwracał uwagę na aspekty związane z: wiarygodną diagnostyką laboratoryjną dotyczącą ASF, zagadnieniami epidemiologicznymi dotyczącymi ASFV oraz zadeklarował dalszą pomoc, polegającą na gotowości Instytutu do szkolenia personelu laboratoriów ukraińskich. Dodał ponadto, że personel krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, PIWet-PIB w Puławach gotowy jest cyklicznie potwierdzać kompetencje personelu ukraińskiego laboratorium odwoławczego, organizując badania biegłości.

Przedstawiciele delegacji polskiej omówili ponadto aktualną sytuację w zakresie ASF w naszym kraju zwracając uwagę na ograniczenie występowania dotychczasowych przypadków i ognisk ASF do obszaru jednego województwa i trzech powiatów. Ponadto szczegółowo omówiono zasady tworzenia stref, w sytuacji stwierdzania ognisk czy przypadków ASF.

W swojej prezentacji strona ukraińska przedstawiła aktualną sytuację w zakresie ASF na Ukrainie: przypadki u dzików, ogniska u trzody chlewnej oraz omówiono dotychczasowe działania administracyjne. Ponadto podkreślono, że mimo pewnych trudności natury organizacyjnej, obecne działania strony ukraińskiej są skuteczne i wiarygodne.

Wymieniono wzajemne doświadczenia odnośnie praktycznych aspektów zwalczania ASF oraz określono zagrożenia związane z tą chorobą jako problem na najwyższym poziomie państwowym.

Dwudniowe spotkanie przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze.

Przydatne linki