2022-08-01 10:04:41
 

Wynik parametryzacji PIWet-PIB

W dniu 29 lipca br. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach otrzymał decyzję Ministra Edukacji i Nauki przyznającą naszej jednostce kategorię naukową A w dyscyplinie weterynaria.  

Wyniki oceny jakości działalności jednostek naukowych mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju, a także prestiżu i oddziaływania w środowisku naukowym, przede wszystkim w kraju, ale także za granicą. Opublikowane wyniki parametryzacji odzwierciedlają rangę naukową PIWet-PIB i są dużym sukcesem wszystkich pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową Instytutu.

Ocena obejmowała lata 2017-2021, a jej przedłużenie o rok, w stosunku do planowanego okresu, było wynikiem pandemii COVID-19. Cały okres oceny, a szczególnie ostatnie dwa lata, upłynęły na intensywnej aktywności naukowej naszych pracowników. Uzyskana kategoria potwierdza, że PIWet-PIB jest bardzo dobrą jednostką naukową, prowadzącą badania na wysokim poziomie oraz oddziałującą na otoczenie społeczno-gospodarcze w kraju.

Wszystkim pracownikom składamy serdeczne podziękowania za wspólny wysiłek w uzyskaniu tej kategorii naukowej.

Dyrekcja Instytutu w osobach:
Krzysztof Niemczuk
Jacek Kuźmak
Mirosław Polak

Przydatne linki