2021-09-22 10:12:53
 

PIWet-PIB w Puławach podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Na zaproszenie Pana Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektor PIWet-PIB w Puławach wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii, dr. Mirosławem Welzem, podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, moderowali niezwykle ważny merytorycznie panel dyskusyjny, pt. Ekonomiczne aspekty chorób zwierząt.

W dyskusji podkreślono rangę i konieczność współpracy krajowych laboratoriów referencyjnych PIWet-PIB w Puławach z Głównym Inspektoratem Weterynarii i pozostałymi strukturami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i przygotowywania opinii i ekspertyz naukowych, które są wykorzystywane w podejmowaniu śmiałych, często nowatorskich ale zgodnych z prawem decyzji administracyjnych, wykorzystywanych np. podczas zwalczania grypy ptaków czy ognisk ASF. Chorób, których wystąpienie na terytorium RP powoduje konieczność zabezpieczenia określonych środków finansowych dedykowanych rolnikom dotkniętym koniecznością okresowej likwidacji hodowli jak również koniecznych do likwidacji samego ogniska.

Podczas dyskusji wskazano także, jak ważna jest współpraca Państwowego Instytutu Weterynaryjnego z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podkreślono również rangę nowatorskich prac badawczych nad epidemiologią chorób zakaźnych zwierząt, nad nowymi metodami diagnostycznymi, czy prac nad szczepionkami skierowanymi przeciwko określonym chorobom, które są prowadzone w PIWet-PIB w Puławach.

W dyskusji wzięli również udział przedstawiciele wydziałów weterynaryjnych z dwóch kluczowych uczelni wyższych z : Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
- Pan prof. dr hab. Andrzej Koncicki i ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Pan dr hab. Lucjan Witkowski. Panowie Profesorzy wskazywali na swoje doświadczenia we współpracy z Instytutem jak również z Głównym Lekarzem Weterynarii np. poprzez udział w ciałach eksperckich, które funkcjonują przy GLW, gdzie mogą doradzać w najważniejszych, kluczowych obszarach, które pozostają w gestii władz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Panel dyskusyjny: Ekonomiczne aspekty chorób zwierząt,  był bardzo dobrze odebrany przez Gości Forum Ekonomicznego w Karpaczu, jako niezwykle merytoryczny i potrzebny w przedstawieniu, czym są nauki weterynaryjne i jak ważnym jest współpraca czołowych ośrodków naukowych z tej dyscypliny dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Więcej informacji znajdą Państwo, klikając w poniższe linki:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jakosc-produkcji-jest-wieksza-wartoscia-niz-jej-wielkosc

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/w-karpaczu-o-polskim-ladzie-w-rolnictwie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-ekologicznej-zywnosc-w-karpaczu

top agrar/bk

Przydatne linki