2020-11-26 15:18:48
 

Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 listopada br., na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy, Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii dr. Bogdanem Konopką wzięli udział w konferencji prasowej Pana Ministra. Tematem konferencji była aktualna sytuacja w zakresie chorób zakaźnych zwierząt na terenie Polski.

Na wstępie Pan Minister Grzegorz Puda odniósł się do informacji medialnych na temat wykrycia przez gdańskich naukowców pierwszego przypadku SARS-CoV-2 u norek hodowlanych. Poinformował, że natychmiast po tym doniesieniu zlecił pobranie próbek od potencjalnie zakażonych zwierząt oraz ponowne przebadanie ich w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Ujemne wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie nie potwierdziły doniesień medialnych. Dodał, że w związku z informacjami z innych krajów o wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2 już w maju br. Dyrektor PIWet-PIB powołał zespół ekspertów ds. diagnostyki wirusa u zwierząt towarzyszących człowiekowi oraz zwierząt hodowlanych. Pan Minister poinformował także, że są opracowywanie projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które mają umożliwić podejmowanie skutecznych działań administracyjnych na wypadek stwierdzenia wirusa SARS-CoV-2 u norek.

Drugim tematem poruszonym podczas konferencji prasowej była grypa ptaków. Pan Minister poinformował o przypadkach grypy ptaków na terenie Wielkopolski. Poinformował, iż zlecił opracowanie rozwiązań pomocowych dla hodowców i rolników oraz stałą kontrolę ptactwa dzikiego. Zaapelował do rolników i hodowców o przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Została również poruszona kwestia afrykańskiego pomoru świń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad bioasekuracji, które muszą być dostosowane do specyfiki, rozmiaru i technologii chowu w gospodarstwach.

Następnie prof. Niemczuk wypowiedział się na temat badań prowadzonych w Instytucie. Potwierdził, że wyniki badań próbek pochodzących od zwierząt wyselekcjonowanych ze stada nie potwierdziły obecności wirusa SARS-CoV-2. Poinformował, że na chwilę obecną nie ma ogniska koronawirusa na fermach norek, jednak podkreślił, że to stado będzie nadal monitorowane pod względem klinicznym.

Następnie, Pan Minister Bogdan Konopka przekazał informacje na temat działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, grypy ptaków, jak również SARS-CoV-2 u norek.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsza-jest-bioasekuracja

Źródło zdjęć: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przydatne linki