Historia
Redaktor: Administrator   
03.10.2008.

     Przez wiele lat badaniami naukowymi z zakresu ichtiopatologii oraz zwalczania chorób ryb zajmowali się biolodzy, hydrobiolodzy i ichtiolodzy. Lekarze weterynarii zaczęli zajmować się ichtiopatologią w Polsce od 1937 r., kiedy to powołano Pracownie Chorób Ryb w Puławach, Bydgoszczy, Krakowie i Lwowie, który wówczas był polskim miastem. Laboratoria te były ściśle związane z Państwowym Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW) mieszczącym się w Puławach. Powołanie tych Pracowni miało między innymi na celu wdrażanie do praktyki Rozporządzenia Ministra Rolnictwa, w którym posocznicę karpi zaliczono do chorób zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania.

     Kierownikiem Pracowni Chorób Ryb w Puławach został dr Bronisław Kocyłowski – późniejszy profesor doktor habilitowany. Pracownia rozpoczęła działalność 1 kwietnia 1937 roku.

    Po Drugiej Wojnie Światowej Pracownię Chorób Ryb w Puławach przekształcono w Zakład Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynarii. W 1960 roku profesor Bronisław Kocyłowski i magister Tadeusz Miączyński wydali pierwszą po wojnie książkę z zakresu ichtiopatologii zatytułowaną „Choroby ryb i raków”.

     Przez wiele lat personel Zakładu Chorób Ryb – poza kierownikiem tego Zakładu – liczył tylko jednego, później dwóch pracowników naukowych. Głównym zadaniem wyznaczonym dla tego Zakładu była diagnostyka chorób ryb oraz opracowywanie metod ich zwalczania przy ścisłej współpracy z Departamentem Weterynarii, a później również z powiatowymi lekarzami weterynarii. Możliwości pracy naukowej w Zakładzie były wówczas bardzo ograniczone, głównie ze względu na brak odpowiedniej aparatury i odczynników i w związku z tym  były jedynie sporadyczne badania z zakresu bakteriologii i parazytologii.

     W 1977 roku dr Jerzy Antychowicz (od 1985 roku profesor) został powołany na kierownika Zakładu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynarii. Stopniowo w Zakładzie do badania chorób ryb zaczęto wdrażać metody wirusologiczne.  

Zmieniony ( 11.01.2009. )