error
error

Weterynaryjne Centrum
Kształcenia Podyplomowego

error
error
Regulamin szkoleń WCKP

SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
"OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO"

OFERTA PIB 2020


Rejestracja na szkolenia PIB od godz. 10.00 (20. 01. 2020).


Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej
Z jednego loginu i hasła może korzystać wyłącznie jeden użytkownik

Rejestracja na szkolenie PIB

 
Nr. tematuTematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaTermin
1Badanie pozostałości chemicznych w żywności i u zwierząt3prof. dr hab. Andrzej Posyniak 2020-11-30 - 2020-12-02
2Krajowy program urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa pasz2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
3Wymagania weterynaryjne w nadzorze i produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 2dr Mirosław Michalski
4Podstawy przetwórstwa spożywczego i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego2dr Mirosław Michalski 2020-11-09 - 2020-11-10
5Zwalczanie wybranych chorób zakaźnych przeżuwaczy i koni- zdalne2prof. dr hab. Jerzy Rola
6Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego2dr hab. Jolanta G. Rola, prof. instytutu 2020-12-07 - 2020-12-08
7Parazytozy zwierząt i pasożyty w żywności pochodzenia zwierzęcego - zdalne2dr hab. Tomasz Cencek, prof. instytutu
8Choroby zakaźne drobiu podlegające obowiązkowi zwalczania oraz rejestracji 2dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu
9Wymagania weterynaryjne oraz nadzór nad materiałem biologicznym'2dr Tomasz Piech 2020-11-05 - 2020-11-06
10Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w Polsce i na świecie 2dr hab. Krystyna Pohorecka, prof. instytutu
11Choroby zakaźne zwierząt akwakultury objęte obowiązkiem zwalczania i wymagania weterynaryjne w ochronie zdrowia-zdalne2dr Jan Żelazny 2020-10-26 - 2020-10-27
12Wybrane choroby zakaźne świń, nadzór nad hodowlą, transportem, handlem z uwzględnieniem zadań inspekcji weterynaryjnej2dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. instytutu
13Antybiotyki w weterynarii: nadzór nad stosowaniem i pozostałościami substancji przeciwbakteryjnych w żywności oraz opornością bakterii-zdalne3dr hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu
14Analiza ryzyka i dynamika rozprzestrzeniania się infekcji w populacji zwierząt-aktualne zagrożenia epizootyczne w kraju, UE i świecie2mgr Łukasz Bocian
15Diagnostyka epidemiologiczna2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
16Dobrostan zwierząt w chowie i hodowli z uwzględnieniem transportu zwierząt-zdalne2prof. dr hab. Dariusz Bednarek
17Poprawa konkurencyjności produkcji zwierzęcej w Polsce - panel dla pracowników ODR2prof. dr hab. Mirosław P. Polak 2020-11-17 - 2020-11-18
18"Pobieranie próbek pasz" Szkolenia wynikające z aktualnych potrzeb związanych ze zmianami legislacyjnymi lub sytuacją epizootyczną-zdalne2Miejsca do dyspozycji GIW 2020-11-03 - 2020-11-04
2020-11-24 - 2020-11-25
2020-12-10 - 2020-12-11


PROPOZYCJA SZKOLEŃ ODPŁATNYCH w WCKP PIWet-PIB na 2020rok
  Rejestracja na szkolenie komercyjne
 
Lp.TematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaCena
brutto
1Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne (szkolenie laboratoryjne)3 dr Bernard Wasiński 2100 PLN
2Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne (szkolenie laboratoryjne)1dr Bernard Wasiński1200 PLN
3Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne (szkolenie laboratoryjne)2dr Agnieszka Kędrak-Jabłońska1800 PLN
4Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania2 dr Mirosław Różycki1000 PLN
5System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek1000 PLN
6Zagrożenia i ocena stanu zdrowia ryb - badanie kliniczne, sekcyjne, parazytologiczne i bakteriologiczne2dr Jan Żelazny1000 PLN
7Izolacja i identyfikacja Salmonella z próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej2dr hab. Dariusz Wasyl, prof. instytutu4800 PLN
 

Copyright 2020 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego All rights reserved.