error
error

Weterynaryjne Centrum
Kształcenia Podyplomowego

error
error
Regulamin szkoleń WCKP

SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
"OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO" W 2017 ROKU

Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej

PISMO GIW


Rejestracja na szkolenia realizowane w ramach Programu Wieloletniego 2014-2018 w roku 2017 rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2017r. o godz. 10.00

Z jednego loginu i hasła może korzystać wyłącznie jeden użytkownik

Rejestracja na szkolenie PIB

 
Nr. tematuTematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaTermin
1Badanie pozostałości chemicznych w żywności i u zwierząt3prof. dr hab. Andrzej Posyniak
2Krajowy program urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa pasz2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
3Wymagania weterynaryjne w produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego2dr Mirosław Michalski
4Podstawy przetwórstwa spożywczego i technologia żywności2dr Mirosław Michalski
5Zwalczanie wybranych chorób zakaźnych przeżuwaczy2dr hab. Krzysztof Szulowski, prof nadzw.
6Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego2dr hab. Jolanta G. Rola, prof. nadzw.
7Parazytozy zwierząt i pasożyty w żywności pochodzenia zwierzęcego2dr hab. Tomasz Cencek, prof. nadzw. 2018-11-28 - 2018-11-29
8Zwalczanie chorób drobiu2dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.
9Wymagania weterynaryjne oraz nadzór nad materiałem biologicznym2prof.dr hab. Sławomir Zduńczyk
10Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w Polsce oraz na świecie2dr Krystyna Pohorecka
11Choroby zakaźne zwierząt akwakultury objęte obowiązkiem zwalczania2dr Jan Żelazny
12Wybrane choroby zakaźne świń2prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
13Antybiotykooporność w weterynarii2dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw.
14Analiza ryzyka i dynamika rozprzestrzeniania się infekcji i intoksykacji w populacji zwierząt2dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.
15Szkolenia wynikające z aktualnych potrzeb związanych z nową legislacją lub sytuacją epidemiologiczną 2Miejsca do dyspozycji GIW 2018-10-22 - 2018-10-23
2018-11-22 - 2018-11-23
16Epidemiologia diagnostyczna w laboratoriach 2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek 2018-11-08 - 2018-11-09


PROPOZYCJA SZKOLEŃ ODPŁATNYCH w WCKP PIWet-PIB na 2017rok
  Rejestracja na szkolenie komercyjne
 
Lp.TematCzas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialnaCena
brutto
1Diagnostyka brucelozy - badania serologiczne (szkolenie laboratoryjne)3 dr Bernard Wasiński 2700 PLN
2Diagnostyka brucelozy - badania bakteriologiczne (szkolenie laboratoryjne)11200 PLN
3Diagnostyka Nosacizny - badanie serologiczne (szkolenie laboratoryjne)2dr Agnieszka Kędrak-Jabłońska1800 PLN
4Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania2 dr Mirosław Różycki1000 PLN
5System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu2prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek1000 PLN
6Izolacja Salmonella z próbek pochodzących od zwierząt. Identyfikacja serologiczna szczepów Salmonella (szkolenie laboratoryjne)2dr Andrzej Hoszowski1200 PLN
7Ocena stanu zdrowotnego ryb - badanie kliniczne, sekcyjne, parazytologiczne i bakteriologiczne (szkolenie laboratoryjne)2dr Jan Żelazny1000 PLN
8Choroby drobiu wodnego2dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. nadzw.890 PLN
9Szkolenie z zakresu sterowania jakością badań w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań, zasady oceny wyników2dr Mirosław Różycki600 PLN
10Szkolenie z wykrywania i oznaczania GMO1prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek600 PLN
 

Copyright 2018 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego All rights reserved.