Historia Zakładu Wirusologii PIWet w Puławach

zebr

Historia Zakładu sięga 1951 r. Wówczas to, lek. wet. Leon Żebrowski, zorganizował Pracownię Wirusologii w ramach Zakładu Mikrobiologii. W 1955 r. została ona wyodrębniona z Zakładu Mikrobiologii jako samodzielna Pracownia Wirusologii Ogólnej I, której kierownikiem został lek. wet. Leon Żebrowski.

Prof. dr hab. Leon Żebrowski - Kierownik Zakładu Wirusologii (1957-1976)

Zakład został utworzony w 1955 r. jako ośrodek koordynujący prace pracownii wirusologicznych Instytutu. W skład Zakładu weszły następujące pracownie:
- Pracownia Wirusologii Ogólnej I działająca w Puławach, kierowana przez dr Leona Żebrowskiego
- Pracownia Wirusologii Ogólnej II (Pracownia Badań nad chorobą cieszyńską świń w Gumnej) utworzona w maju 1953 r. w Gumnej koło Cieszyna, kierowana przez dr Zdzisława Larskiego
- Pracownia Badań Ronienia Zakaźnego Klaczy w Warszawie, kierowana przez doc. dr hab. Stanisławę Woyciechowską
- Pracownia Wirusów Bakteryjnych w Warszawie, kierowana przez mgr Emmę Polityńską.
brill
Kierownikiem Zakładu, powstałego z połączenia wyżej wymienionych Pracowni, mianowany został prof. dr Juliusz Brill, kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie.

Prof.  dr hab. Juliusz Brill - (1955-1963)

                
W 1963 r. po likwidacji pracowni działających w Warszawie i odejściu prof. Brilla z Instytutu, Zakład przestał istnieć, a badania wirusologiczne prowadzone były przez Pracownię Wirusologii Ogólnej I, której kierownikiem był doc. dr hab. larskiLeon Żebrowski oraz Pracownię Wirusologii Ogólnej II, której kierownikiem był doc. dr hab. Zdzisław Larski, a którą to pracownię przeniesiono w marcu 1959 r. z Gumnej k. Cieszyna do Puław.Prof. dr hab. Zdzisław Larski - (1953-1967)

                  
Po odejściu w 1967 r. doc. Larskiego do Olsztyna kierowanie Pracownią Wirusologii Ogólnej II zostaje powierzone doc. dr hab. Irenie Janowskiej. W 1970 r. następuje połączenie Pracowni Wirusologii Ogólnej I i II i zostaje reaktywowany Zakład Wirusologii, którego kierownictwo obejmuje prof. dr hab. Leon Żebrowski.
bacz
W 1972 r. z Zakładu Wirusologii wyodrębniona zostaje Samodzielna Pracownia Diagnostyki Wirusologicznej, której kierownictwo powierzono doc. dr hab. Zbigniewowi Baczyńskiemu.  

W 1976 r. po odejściu prof. Żebrowskiego na emeryturę, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Wirusologicznej zostaje włączona do Zakładu Wirusologii, którego kierownikiem zostaje mianowany doc. dr hab. Zbigniew Baczyński.
Prof. dr hab. Zbigniew Baczyński - Kierownik Zakładu Wirusologii (1976-1990)W 1990 r. prof. Baczyński przechodzi na emeryturę, a kierowanie Zakładem zostaje powierzone doc. dr hab. Janowi F. Żmudzińskiemu który w roku 1997 otrzymuje tytuł profesora.


Prof. dr hab. Jan F. Żmudziński, Kierownik Zakładu Wirusologii (1990-)BYLI PRACOWNICY ZAKŁADU WIRUSOLOGII PIWet
Prof. dr Juliusz Brill  1959-1963
Prof. dr hab. Leon Żebrowski  1951-1976
Prof. dr hab. Zdzisław Larski  1954-1967
Prof. dr hab. Zbigniew Baczyński  1957-1990
Prof. dr hab. Irena Janowska  1959-1969
Dr Danuta Skulmowska-Kryszkowska  1961-1999
Dr Halina Majewska  1953-1981
Dr Adam Dzierżawski  1976-1979
Lek.wet. Henryk Lis  1957
Lek.wet. Janusz Derewicz  1970-1971
Dr Stanisław Karpiński  1971-1973
Lek.wet. Hanna Szymanderska  1974-1975
Lek.wet. Małgorzata Czaki  1975-1976
Lek.wet. Michał Bartoszcze  1966-1970
Mgr Alfred Polański  1963-1967
Mgr Janusz Matusiewicz  1967-1972
Mgr Jarosława Mikke  1973-1974
Mgr Zdzisław Bodziak  1979-1985
Lek.wet. Hanna Pasternak  1973-1974
Lek.wet. Włodzimierz Zbiniewicz  1979-1982
Lek.wet. Mieczysław Pardo  1982
Lek.wet. Leszek Zubik  1983-1984
Lek.wet. Bożena Pejsak  1984-1989
Lek.wet. Leszek Sadoch  1984-1988