Test FAVN

Test  FAVN (fluorescent antibody virus neutralization test) 
jest adaptacją metody RFFIT (rapid fluorescent focus inhibition test).
Jest on klasycznym testem seroneutralizacji i  metodą z wyboru przy określaniu poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny.

Zasada testu opiera się na reakcji neutralizacji in vitro stałej dawki wirusa wścieklizny   (szczep CVS) przez przeciwciała zawarte w badanej surowicy.

W teście na płytce 96-cio dołkowej wykonuje się seryjne rozcieńczenia badanej surowicy, która inkubowana jest z ustaloną dawką szczepu CVS wirusa wścieklizny (100 TCID50). Po inkubacji dodawane są komórki linii BHK-21 (Baby hamster kidney), które są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny, a płytka inkubowana jest 48 godzin w temperaturze 370C.

Ponieważ wirus wścieklizny nie powoduje powstania efektu cytopatycznego odczyt musi odbywać się na podstawie reakcji immunofluorescencji, w której komórki znakowane są koniugatem FITC, by uwidocznić ogniska namnażania się wirusa wścieklizny.

Jeśli badana surowica zawiera przeciwciała specyficzne wirus wścieklizny ulega neutralizacji, nie namnaża się w komórkach linii ciągłej BHK21, czego wyrazem jest brak fluorescencji. Jeśli badana surowica nie zawiera przeciwciał specyficznych, wirus wścieklizny zakaża komórki BHK21, a znakowanie koniugatem uwidacznia ogniska namnażania się wirusa.

Kiedy w surowicy jest wysoki poziom przeciwciał wówczas neutralizacja wirusa występowała będzie nawet przy wysokim rozcieńczeniu surowicy i odwrotnie - kiedy poziom przeciwciał jest niski lub jest ich brak nie dochodzi wówczas do neutralizacji wirusa nawet w pierwszym rozcieńczeniu surowicy użytym do badania.

Miano surowicy jest to odwrotność rozcieńczenia przy którym wirus neutralizowany jest w 50% dołków użytych  dla tego samego rozcieńczenia.

Wynik badania wyrażany jest w IU/ml (jednostki międzynarodowe) poprzez porównanie go z mianem neutralizującym surowicy standardowej (WHO lub OIE)  w tych samych warunkach.

Jeśli badana surowica zawiera ≥ 0,5 IU/ml wówczas zwierzę jest zabezpieczone przed zachorowaniem na wściekliznę. Jeśli miano jest < 0,5 IU/ml  zwierzę nie jest chronione przed zachorowaniem na wściekliznę. Należy wówczas zwierze poddać szczepieniu lub podać dawkę przypominająca szczepionki przeciwko wściekliźnie.


powrót do strony głównej