USŁUGI DIAGNOSTYCZNE  
     ZAKŁADU WIRUSOLOGII
PIWet-PIB Puławy


 powrót do strony głównej

 

Badanie w kierunku Gąbczastej Encefalopatii Bydła - BSE
rodzaj testu - szybki test diagnostyczny: Prionics-Check

metoda - western blot

walidacja - pozytywna ocena ze strony UE (Decyzja Komisji z 29.12.2000 r. - 2001/8/EC)

czas badania:  7 - 8 godzin     (1-64 próbki)
                         9 -10 godzin (96-192 próbki)

!!!!!!!!! ze względu na powszechne przysyłanie próbek bez wcześniejszego uzgodnienia terminu, telefoniczne ustalanie terminów badań nie jest konieczne - badania wykonywane są w kolejności otrzymania próbek do badania - w przypadku dużej liczby próbek otrzymanych tego samego dnia - wykonanie części badań może być przesunięte na następny dzień.!!!!!!!!!!!

forma wysyłania wyników - faxem po uzyskaniu wyniku badania

koszt badania - 143 PLN (zlecający badanie dostarcza gotowy materiał do badania na koszt własny)
 

materiał do badań - rdzeń przedłużony na wysokości obexu bez móżdżku (patrz zdjęcie w sekcji "Zdjęcia z laboratorium" - "wygląd pobranego materiału do badań").

pobieranie materiału do badań - przy pomocy specjalnej łyżeczki - bezpłatne szkolenie w PIWet.

postępowanie z materiałem do badań - materiał nie może być utrwalony w formalinie i po pobraniu powinien być w miarę możliwości jak najszybciej dostarczony do Zakładu Wirusologii PIWet. Puławy. W przypadku konieczności przechowania materiału (od kilku godzin do 1-2 dni) należy umieścić go w temp. 4oC (lodówka). Dłuższe przechowywanie zalecane jest w temperaturze - 20oC. Jednakże należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania materiału. Próby utrwalone w formalinie badane są histopatologicznie wyłącznie w Zakładzie Anatomii Patologicznej (prof. Jacek Roszkowski, dr Wojciech Kozaczyński).

powrót na początek

Badania serologiczne:

1. test seroneutralizacji dla wirusów: IBR/IPV, BVD-MD, EAV, EHV1, EHV3;
2. test ELISA dla wirusa IBR/IPV;
3. test seroneutralizacji (RFFiT) przy badaniu efektywności doustnego uodporniania lisów przeciwko wściekliznie;
4. odczyn hamowania hemaglutynacji dla wirusa grypy koni oraz PI-3.

powrót na początek

Badanie wirusologiczne:

1.  test izolacji wirusa w hodowli komórkowej: IBR/IPV, EAV, EHV1, BVD-MD;
2. badanie mózgu w kierunku wścieklizny - test IF oraz izolacja;
3. test izolacji wirusa grypy koni na zarodkach kurzych.

Badanie efektywności doustnego uodporniania lisów przeciwko wściekliznie:

1. badanie markera TC;
2. różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny;
3. test seroneutralizacji (RFFIT).

powrót na początek

Aktualne ceny za badania usługowe (obowiązujące w 2003r.)


A. badanie serologiczne:
1. odczyn seroneutralizacji (bydło, konie) - 28,90 PLN
2. test seroneutralizacji (RFFiT) przy badaniu efektywności doustnego uodporniania lisów
    przeciwko wściekliznie - 93,40 PLN
3. Badanie serologiczne koni w kierunku niedokrwistości zakaźnej (immunodyfuzja) - 13 PLN
4. Badanie serologiczne koni w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni (arteritis) - 85 PLN

B. badanie wirusologiczne:
1. izolacja wirusa - 75 PLN
2. badanie mózgu w kierunku wścieklizny - test IF - 221 PLN
3. badanie mózgu w kierunku wścieklizny - test IF z izolacją (próba biologiczna) - 871 PLN

C. badanie efektywności doustnego uodporniania lisów przeciwko wściekliznie:
1. badanie markera TC - 77,70 PLN
2. Różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny - 183 PLN

D. Zwolnienie z badań kontrolnych preparatów - 100 PLN

E. Badanie w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) szybkim testem diagnostycznym: 143 PLN
 
 

powrót na początek


powrót do strony głównej