PROFIL NAUKOWY

1. Aktualne tematy badawcze - działalność statutowa:


2000/02 - Smreczak M., Żmudziński J.F., Rożek W.,  Rola J.:Przygotowanie i ocena wartości diagnostycznej koniugatu  IF do rozpoznawania wścieklizny.

2000/02 - Polak M., Żmudziński J.F., Rola J., Rożek W.: Wrażliwość wybranych linii komórkowych na zakażenie wirusem BVD-MD w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej.

2000/01 - Kuźmak J., Polak M., Żmudziński J.F., Bicka L., Rola J., Rola M.: Występowanie zakażeń mieszanych wirusem biegunki bydła (BVD) i wirusem nabytego braku odporności bydła (BIV) u bydła w Polsce.

2001/02 - Rożek W., Żmudziński J.F.: Ocena statusu immunologicznego koni w stosunku do wirusa grypy koni na podstawie obecności przeciwciał dla białka NS1.

2001/02 - Rola J., Smreczak M., Żmudziński J.F., Rożek W.: Określenie rozprzestrzenienia wirusa BHV1 (IBR/IPV) w populacji bydła importowanego z Holandii, Francji i Niemiec oraz bydła rodzimego na podstawie badań serologicznych.

2. Granty KBN

Uzyskane:
Analiza porównawcza szczepów wirusa wścieklizny w Polsce po 10 latach wykładania szczepionki doustnej dla lisów - Smreczak M. 2003/2006

Badania porównawcze nad latencją i zmiennością wirusa BHV1 z wykorzystaniem technik biologii molekularnej - Rola J., Żmudziński J.F., Polak M. 2001/2003

Polimorfizm rejonu 5'UTR genomu krajowych szczepów wirusa BVD-MD - Polak M., Żmudziński J., Rola J. 2000/2002
Zrealizowane:

Siewstwo wirusa BHV1 (IBR/IPV) w obecności przeciwciał - Żmudziński J.F., Rola J.

Rola białka M2 w odporności przeciwgrypowej - Żmudziński J.F., Rożek W., Skulmowska-Kryszkowska D.

Porównanie czułości PCR wobec testu izolacji przy badaniu nasienia buhajów rozpłodowych na obecność wirusa BHV1 - Rola J., Żmudziński J.F.

Różnicowanie szczepów wirusa BVD-MD na podstawie analizy restrykcyjnej rejonu kodującego białko NS23 - Żmudziński J.F., Polak M.P. (grant promotorski).

Złożone - I.1999:
Badanie porównawcze szczepów wirusa wścieklizny izolowanych w Polsce - Żmudziński J.F., Smreczak M. (grant promotorski).

Zmienność wirusa wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w aspekcie diagnostyki i kontroli zakażeń - Polak M.P., Żmudziński J.F., Rola J., Rożek W.

3. Publikacje i Doniesienia

Polak M. P., Rożek W., Rola J. and Żmudziński J. F.: Prion protein glycoforms from BSE cases in Poland. Bull. Vet. Inst. Pul. 48, 201-205, 2004 

Rola J., Larska M., Żmudziński J.F.: Wprowadzenie testu RT-PCR do wykrywania obecności wirusa zapalenia tętnic koni w nasieniu ogierów. Medycyna Wet. 60 (3), 2004, 289-291.

Rożek W., Polak M.P. and Żmudziński J.F.: Evaluation of immunological status of horses against influenza virus based on the presence of antibodies against NS1 and M1 proteins. Bull.Vet.Inst.Pul. 47, 315-324, 2003.

Larska M., Rola J.: Wprowadzenie testu RT-PCR jako metody alternatywnej do wykrywania obecności wirusa zapalenia tętnic koni w nasieniu ogierów. Materiały VI Konferencji "Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych Zwierząt i Biotechnologii". Warszawa, 6.12.2003, Wydawnictwo SGGW, s. 130-135.

Larska M. and Rola J. : RT-PCR as effective detection method of equine arteritis virus in the semen of naturally infected stallions. Bull.Vet.Inst.Pul. 47, 307-313, 2003.

Rola J., Polak M.P. and Żmudziński J.F.: Shedding of BHV1 after experimental conjunctival inoculation and after the reactivation of latent infection in rabbits. Bull.Vet.Inst.Pul. 47, 301-306, 2003.


Polak M.P.: BSE - występowanie, diagnostyka, zoonoza. Mikrobiologia Medycyna 4 (33), 2002, 3-7.

Polak M. P., Larska M., Rożek W. and Żmudziński J. F.: Usefulness of rapid tests for diagnosis of BSE. Bull.Vet.Inst.Pul. 47, 89-93, 2003

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Obraz kliniczny zakażenia wirusem BVD-MD u cieląt. Magazyn Wet. 11, (74), 2002, 63-66.

Rola J.: Siewstwo wirusa BHV1 z nasieniem buhajów na podstawie wyników testu izolacji wirusa oraz PCR. Medycyna Wet. 58, (12), 2002, 973-976.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Genotypowanie krajowych izolatów wirusa BVD-MD.  Medycyna Wet. 58, (12), 2002, 960-962.

Polak M.P., Rożek W., Rola J., Larska M., Żmudziński J.F., Kozaczyński W., Reichert M., Wijaszka T., Ankiewicz K., Piróg-Komorowska A., Roels S..: Pierwsze przypadki BSE w Polsce. Medycyna Wet. 58, (11), 2002, s. 852-856.

Polak M.P., Larska M., Rożek W., Rola J., Żmudziński J.F.: Szybkie testy diagnostyczne stosowane w Polsce w monitornigu BSE. Medycyna Wet. 58, (10), 2002, s. 767-769.  .

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Czy Polsce zagraża epidemia BSE? Chów Bydła, 10, 2002, 4-5.

Smreczak M.,  Żmudziński J.F.: Wścieklizna na świecie. Medycyna Wet. 58, (6), 2002, 411-414.

Polak M.P., Rożek W., Żmudziński J.F.: Monitoring BSE w Polsce.  Medycyna Wet. 58, (5), 2002, 344-347.

Rola J.: Zastosowanie techniki PCR do wykrywania wirusa BHV1 w nasieniu buhajów. Postępy Mikrobiologii 2002, 41, Suppl. 1, 45-49.

Polak M.P., Rożek W., Żmudziński J.F.: Monitoring BSE.  Medycyna Wet. 58, (4), 2002, 265-266.

Smreczak M.: Próba zastosowania reakcji RT-PCR w diagnostyce wścieklizny. IV Konferencja: Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii. Warszawa, 8 grudnia 2001, 204-206.

Smreczak M.: Co wiemy o wściekliźnie nietoperzy? XV Ogólnopolska Konferencja Chropterologiczna, s. 19, Gdańsk 2001

Rola J., Żmudziński J.F.: Genomic diversity among equine herpesvirus 1 strains isolated in Poland. Cellular & Molecular Biology Letters 6, 3A, 2001, 812.

Smreczak M., Żmudziński J.F.: Characterization of rabies virus isolated in Poland. Cellular & Molecular Biology Letters 6, 3A, 2001, 816.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: BSE w Europie - dane epizootyczne. Medycyna Wet. 57 (4), 2001, 228-232.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: BSE jako zoonoza. Medycyna Wet. 57 (1), 2001, 5-8.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Experimental inoculation of calves with laboratory strains of bovine viral diarrhea virus. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 23, 2000, s.141-151

Rola J., Żmudziński J.F.: Zasady zwalczania zakażeń wirusem BHV 1 w Europie. Medycyna Wet. 56 (2), 2000, 99-102.

Rola J.: Profile restrykcyjne polskich izolatów herpeswirusa koni typ 1. Medycyna Wet. 56 (12), 2000, s. 813-815.

Rola J., Żmudziński J.F.: Sytuacja epizootyczna zakażeń wirusem BHV 1 w stadach krów mlecznych w Polsce. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Herpes i Retrowirusów. Puławy, 16-17 czerwca 2000, s. 151-155.

Rola J., Żmudziński J.F.: Wykorzystanie techniki PCR do wykrywania wirusa BHV 1 w nasieniu buhajów. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Herpes i Retrowirusów. Puławy, 16-17 czerwca 2000, s. 151-155.

Smreczak M., Żmudziński J.F.: Charakterystyka szczepów wirusa wścieklizny izolowanych w Polsce. Annales UMCS sec. DD, 2000, s. 373.

Żmudziński J.F.: Wirusowe zapalenia mózgowia i rdzenia kręgowego u koni.  Magazyn Weterynaryjny - suplement - konie, listopad 2000, s. 34-35.

Smreczak M., Żmudziński J.F.: Sytuacja wścieklizny w Polsce po 7 latach wykładania szczepionki doustnej dla lisów. Annales UMCS sec. DD, 2000, s. 374.

Smreczak M., Żmudziński J.F.: Sytuacja  epizootyczna wścieklizny w Polsce w latach 1990-1999 u ssaków domowych i dzikich. Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej - Bioróżnorodność i ochrona ssaków w Polsce, Lublin, 23-25 września, 2000, str. 100-102.

Smreczak M., Skrzypek H., Sudoł J.: Przypadki wścieklizny u wilka (Canis lupus) w Polsce w latach 1990-2000. Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej - Bioróżnorodność i Ochrona ssaków w Polsce, Lublin, 23-25 września, 2000, s. 98-99.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Diagnostyka zakaźnych gąbczastych encefalopatii. Medycyna Wet. 56 (3), 2000, s. 143-149.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Najnowsze informacje nt. laboratoryjnej diagnostyki gabczastych encefalopatii (transmissible spongiform encephalopathies - TSE) Medycyna Wet. 56 (4), 2000, s. 211-213.

Żmudziński J.F.: Influenza koni. Magazyn Weterynaryjny - suplement - konie, listopad 2000, s. 20-21.

Polak M.P., Zmudzinski J.F.: Prevalence of bovine viral diarrhea virus infection in bulls in artificial insemination centres in Poland. Veterinary Microbiology Vol. 64, No.2,3, 1999, 253-257.

Rola J., Żmudziński J.F.: Przeciwciała dla herpeswirusa bydła typ 1 u krów mlecznych w Polsce. Medycyna Weterynaryjna 55 (6), 384-386, 1999.

Bourhy H., Kissi B., Audry L., Smreczak M., Sadkowska-Todys M., Kulonen K., Tordo N., Zmudzinski J.F., Holmes E.C.: Ecology and evolution of rabies virus in Europe. Journal of General Virology, 80, 1999, 2545-2557

Rola J.: Comparison of Restriction Profiles of DNA From Abortigenic EHV1 Strains Isolated in Poland. Materiały II Konferencji Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych Zwierząt i Biotechnologii Warszawa, 10-11.12.1999, Wydawnictwo SGGW, s. 97-101.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Heterogenicity of Bovine Viral Diarrhoea Virus - Diagnostic Implications.  Materiały II Konferencji Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych Zwierząt i Biotechnologii Warszawa, 10-11.12.1999, Wydawnictwo SGGW, s. 125-130.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Prevalence of Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Infection in Cattle in Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol. 43, No.2, 1999, 107-111.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: RT-PCR in Diagnosis of BVDV Infection. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy,  Vol. 43, No.2, 1999, 113-118.

Rola J., Żmudziński J.F.: Detection of Bovine Herpesvirus 1 in Bull Semen by PCR. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol. 43, No.2, 1999, 119-123.

Żmudziński J.F.: Technologia wytwarzania mączek paszowych stosowana w zakładach utylizacyjnych DAKA w Danii. Pasze Przemysłowe Rok VII, nr 1, 1999, 14-17.

Polak M.: BVD-MD - występowanie, czynnik etiologiczny, diagnostyka. Materiały sesji Sekcji Epizootiologicznej PTNW i Katedry Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie pt. Dawne i nowe choroby zakaźne bydła. s. 20-24.

Smreczak M., Żmudziński J.F.: Wścieklizna u ludzi i zwierząt - występowanie, diagnostyka, zwalczanie. Postępy Psychiatrii i Neurologii, tom 8, zeszyt 1, 1999, s.37-49.

Żmudziński J.F., Smreczak M.: Wścieklizna - występowanie, diagnostyka, zwalczanie. Magazyn Weterynaryjny Vol. 8. nr 44 (6), 1999, 10-15.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Heterogeneity of field strains of BVD virus isolated in Poland. European Society for Veterinary Virology 4th Pestivirus Meeting, Giessen, Germany 15-19 March, P 6-12.

Truszczyński M., Żmudziński J.F.: Możliwości wczesnego wykrycia gąbczastej encefalopatii bydła oraz uznania populacji za wolną od tej choroby zgodnie z dyrektywami Międzynarodowego Urzędu Epizootii (OIE). Med. Wet. 54 (3), 1998, 147-150.

Żmudziński J.F.: BSE - implikacje dla zdrowia człowieka. Materiały Konferencji Naukowej nt. Zoonozy - realne zagrożenia, Legnica 30 maja 1998, s. 9-19.

Żmudziński J.F., Polak M.P.: Gąbczasta Encefalopatia Bydła - Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). Materiały Konferencji ODR Włocławek nt. Regulacje rynku mleka w UE; Choroby bydła 2 grudnia 1998, s.17-27.

Żmudziński J.F., Smreczak M.: Rabies situation and oral vaccination of foxes in Poland. Materiały Międzynarodowej Konferencji - Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt, ochrony środowiska oraz ich praktyczna realizacja. Legnica, 24-25.10.1997, 90-92.

Żmudziński J.F., Smreczak M.: Wścieklizna - występowanie, diagnostyka, zwalczanie. Materiały Sesji Naukowej - Zakażenia wspólne dla ludzi i zwierzą- 70 lat Wydziału Weterynaryjnego - Wydział Weterynaryjny SGGW, Warszawa, 10-11.10. 1997, 40-55.

Żmudziński J.F., Smreczak M.: Rabies situation and oral vaccination of foxes in Poland. Central European Conference on Modern Vaccinology - Vaccines and Immunization, Pulawy, Poland, May 6-9, 1997, W1-3.

Rola J., Żmudziński J.F.: Zastosowanie reakcji nested PCR do wykrywania wirusa BHV1 w nasieniu buhajów. Materiały Międzynarodowej Konferencji: Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii, wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998, str. 109-114.

Rola J.: Comparison of different ELISA tests in detection of antibidies to bovine herpesvirus type 1. Materiały XIV Międzynarodowej konferencji Diagnostyka mikrobiologiczna, Puławy, 26 maja 1998, str. 16.

Rola J.: Application of PCR for detection of bovine herpesvirus type 1 in bovine semen.  Materiały XIV Międzynarodowej konferencji - Diagnostyka mikrobiologiczna, Puławy, 26 maja 1998, str. 17.

Rola J.: Zastosowanie wybranych technik biologii molekularnej w badaniach nad BHV1. Konferencja naukowa PAN O. w Lublinie i PIWet. nt. Biotechnologia w Naukach Weterynaryjnych, Puławy, 10.11.1998.

Rola J., Żmudziński J.F.: Restriction enzyme analysis of abortigenic strains of EHV 1. ESVV 4th International Congress of Veterinary Virology �Virus Survival and Vaccination�, Edinburgh, Scotland, 24-27 August, 1997, s. 173.

Rola J., Żmudziński J.F.: Ocena testu ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa BHV. Med. Wet. 55 (3), 1997, 148-150.

Rola J., Żmudziński J.F.: Herpeswirus koński typ 1 (EHV 1) przyczyną poronień u klaczy w Polsce. Med. Wet. 53 (5), 1997, 268-269.

Rola J.: Restriction enzyme analysis of EHV 1 strains responsible for abortion outbreak in mares. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 41, 2, 1997, 67-71.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Czułość metody RT-PCR w wykrywaniu wirusa BVD-MD - Materiały Konferencji: Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii, str. 115-120, wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998.

Polak M.P., Polak E.: Wykorzystanie Internetu w doradztwie rolniczym. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2 (17), 1998, s.124-128, wyd. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.

Polak M., Żmudziński J.F.: Genotype analysis of field strains of bovine viral diarrhoea virus in Poland. Proceedings of the Third ESVV Symposium on Pestivirus Infections. Institute for Animal Science and Health (ID-DLO), Lelystad, The Netherlands, 19-20 September 1996 (published 1997 by Central Veterinary Laboratory, Weybridge, UK), 82-85.

Polak M., Żmudziński J.F.: Molekularne aspekty cytopatogenności wirusa biegunki bydła i choroby błon śluzowych. Biotechnologia 2 (37), 1997, 111-120.

Polak M., Żmudziński J.F.: RFLP analysis of field strains of BVDV. ESVV 4th International Congress of Veterinary Virology. �Virus Survival and Vaccination�, Edinburgh, Scotland, 24-27 August, 1997, s. 168.

Polak M.P., Żmudziński J.F.: Prevalence of BVDV infection ino the bull population in Poland. European Symposium on control of BVD-virus Infection in Cattle, Lillehammer, Norway, September 3-5, 1997, s.33.

Rożek W., Skulmowska-Kryszkowska D., Żmudziński J.F.: Kinetics of replication of equine influenza viruses in chicken embryos and selected cell lines. Bull. Vet. Inst. Pulawy 42, 1, 1998, 11-20.

Rożek W. Żmudziński J.F.: Detection of viral antigens in MDCK tissue culture after equine influenza virus infection. Bull. Vet. Inst. Pulawy 39, 2, 1995, 77-84.

 4. Staże i wyjazdy zagraniczne

Doc.Jerzy Rola  - staż naukowy w Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid oraz Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid)- Hiszpania - 23.06-4.07.2003

Dr Mirosław Polak  szkolenie z zakresu szybkiej diagnostyki BSE w firmie BioRad  -- Paryż, Francja- 25-26.01.2001.

Dr Mirosław Polak, mgr Wojciech Rożek - szkolenie z zakresu szybkiej diagnostyki BSE w firmie Prionics - Zurych, Szwajcaria - 14-15.12.2000.

Prof. dr habil. Jan F. Żmudziński - TAIEX seminarium na temat wścieklizny, Bruksela, Belgia - 19.12.2000.

Prof. dr habil. Jan F. Żmudziński - TAIEX seminarium - prezentacja systemu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce - 16-17.11.2000.

Prof. dr habil. Jan F. Żmudziński - Wielka Brytania - sytuacja BSE - 02-05.05.2000.

Prof. dr habil. Jan F. Żmudziński - Wielka Brytania - seminarium TAIEX/EMEA - procedury rejestracji leków w krajach Unii Europejskiej - 19-21.03.2000.

Prof. dr habil. Jan F.Żmudziński -  Szwajcaria - sytuacja BSE - 12-15.02.2000.

Dr Jerzy Rola, Dr Mirosław Polak, lek.wet. Marcin Smreczak - Training course on the laboratory diagnosis of horse diseases - Agence Francais de Securite Sanitaire des Aliments (AFSA, formerly CNEVA), Maisons-Alfort, Francja; 7-11 czerwca 1999; The PHARE Multicountry Veterinary Diagnosis and Control Programme, Project B5-96-001.

Prof. dr habil. Jan F. Żmudziński - wyjazd do Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Wusterhausen, Niemcy oraz Impstoffwerk Dessau-Tornau, Rosslau, Niemcy; 22-24.06.1999; diagnostyka i epidemiologia oraz zwalczanie wścieklizny.

Dr Jerzy Rola, Dr Mirosław Polak, lek.wet. Marcin Smreczak - Training course on the laboratory diagnosis of Rinderpest, PPR and Pox diseases, CIRAD-EMVET, Montpellier, Francja; 28.02-13.03.1999; The PHARE Multicountry Veterinary Diagnosis and Control Programme, Project B5-96-001.

Dr Mirosław Polak - Veterinary Laboratories Agency, Weybridge, New Haw, Surrey, Wielka Brytania, diagnostyka gąbczastych encefalopatii ze szczególnym uwzględnieniem gąbczastej encefalopatii bydła. 26-30.10.1998.

Dr Jerzy Rola - Institute for Animal Science and Health (ID-DLO), Lelystad, Holandia - badania nad zastosowaniem techniki PCR do wykrywania wirusa BHV 1 (IBR/IPV) w nasieniu oraz klonowanie fragmentu gD wirusa BHV 1. 1997.

Mgr Wojciech Rożek - Institute for Animal Health, Compton, Wielka Brytania - Analiza elektroforetyczna białek wirusów grypy koni - 27.10.-13.12.1997.

Lek.wet. Mirosław Polak - Dept. Vet. Med. Sci. - University Nebraska, Lincoln, Nebraska, USA, stypendium Fulbrighta. 1994-1995.

Lek.wet. Jerzy Rola - Animal Diseases Research Institute, Virology Section, Nepean, Kanada - stypendium naukowe dotyczące metod biologii molekularnej  3-11.1992.

5. Rozwój kadry naukowej

Dr Jerzy Rola - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego - 2001.

Mgr Wojciech Rożek - obrona pracy doktorskiej  i uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych - mianowanie na stanowisko adiunkta - 2001;

Lek.wet. Marcin Smreczak - obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych - mianowanie na stanowisko adiunkta - 2000;

Lek. wet. Mirosław Polak - obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych - mianowanie na stanowisko adiunkta - 1998  

6. Inne