Szybkie testy w diagnostyce BSE:

Prionics Check
Bio-Rad TeSeE test
Enfer test

Przypadki gąbczastej encefalopatii bydła w Polsce

Monitoring BSE w Polsce, liczba wykonanych badań szybkimi testami diagnostycznymi 

Aktualności nt. BSE oraz innych chorób z grupy TSEs


Nasze Publikacje z zakresu BSE oraz Odnośniki Internetowe
KADRA NAUKOWA PROFIL NAUKOWY HISTORIA ZAKŁADU USŁUGI LINKI STRONA GŁÓWNA