XII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
"Różne oblicza toksykologii"
Puławy 19-22 września 2017

Szanowni Państwo

     W imieniu Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Szkoleniowo-Naukową pt. „Różne oblicza toksykologii”, która odbędzie się w dniach 19 – 22 września 2017 roku w Puławach.
     Zjazdy naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Toksykologiczne są najszerszą formą prezentacji dorobku naukowego polskich toksykologów i przyczyniają się nie tylko do rozwoju toksykologii, ale także stanowią wkład tego środowiska w ochronę zdrowia społeczeństwa i rozwój nauki.
     Udział w Konferencji pozwoli na zaprezentowanie aktualnych wyników badań, wymianę doświadczeń, a także integrację środowisk naukowych.

Zagadnienia sesji tematycznych poświęcone będą:

  • analizie ryzyka,
  • mechanizmom toksyczności,
  • metodom alternatywnym i zasadzie 3R,
  • metodom analitycznym w toksykologii,
  • nanotoksykologii,
  • toksykologii klinicznej i sądowej,
  • toksykologii środowiska i żywności,
  • toksykologii przemysłowej,
  • toksykologii weterynaryjnej.

     Podczas Konferencji odbędzie się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.
Jeszcze raz zapraszam do udziału w konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Bogumił Biernacki               

Organizatorzy:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
Państwowy Instytut  Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Prawa autorskie © Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy 2017