About Us
 
 
For You
 

Prezentacja Instytutu -> Przynależność do organizacji międzynarodowych

Przynależność do organizacji międzynarodowych

PIWet-PIB jest członkiem następujących organizacji:

 • Office International des Epizooties, Francja;
 • Europejskie Stowarzyszenie Wirusologów Weterynaryjnych, Belgia;
 • European Federation of Parasitology, Holandia;
 • American Institute of Ultrasound in Medicine, USA;
 • Międzynarodowa Federacja Związków Pszczelarzy, Włochy;
 • European Association of Fish Pathologists , Wielka Brytania;
 • International Bee Research Association, Wielka Brytania;
 • American Society for Microbiology, USA;
 • Europejskie Towarzystwa Teratologiczne, Wielka Brytania;
 • Światowa Organizacja Drobiarska, Holandia;
 • Akademia Nauk Przyrodniczych Leopoldina, Niemcy;
 • Królewska Szwedzka Akademia Nauk Rolniczych i Leśnych, Szwecja;
 • International Dairy Federation, Belgia;
 • Society for Applied Microbiology, Wielka Brytania;
 • World Veterinary Poultry Association, Niemcy;
 • European Commission DG Research Committee for TSE, Belgia.

Presentation Institute -> Belong to international organization

Belong to international organization

THE NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE is member this organization:

 • Office International des Epizooties, France;
 • European Federation Veterinary Virusology, Belgium;
 • European Federation of Parasitology, Nederland;
 • American Institute of Ultrasound in Medicine, USA;
 • International Federation Apiculture Branch, Italy;
 • European Association of Fish Pathologists , Great Britain;
 • International Bee Research Association, Great Britain;
 • American Society for Microbiology, USA;
 • European Society for Teratology, Great Britain;
 • World Federation Poultry, Nederland;
 • Akademy Science Agroculture Leopoldina, Germany;
 • swedish Royal Akademy Science Agriculture and Forest, Sweden;
 • International Dairy Federation, Belgium;
 • Society for Applied Microbiology, Great Britain;
 • World Veterinary Poultry Association, Germany;
 • European Commission DG Research Committee for TSE, Belgium.
 
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
error
error
error
error
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
JRC Geel

Copyright © 2018 - PIWet