About Us
 
 
For You
 

Prezentacja Instytutu -> Współpraca z organizacjami krajowymi

Informacje dotyczące współpracy z organizacjami krajowymi

Współpraca PIWet-PIB z instytutami i instytucjami rządowymi w kraju obejmuje między innymi takie jednostki, jak:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Główny Inspektorat Weterynarii,
 • wojewódzkie inspektoraty weterynarii,
 • zakłady higieny weterynaryjnej,
 • Katedra Hodowli Owiec i Kóz AR w Krakowie,
 • Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie,
 • Katedra Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Zakład Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Katedra Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu,
 • Katedra Patofizjologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie,
 • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej,
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,
 • Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Presentation Institute -> Cooperation with national unit

Info about cooperation with national unit

Cooperation NVRI with departments and government's departments in Poland :

 • Ministry Agricultural,
 • Main Veterinary Inspectorate,
 • voivodeship veterinary inspectorate,
 • Departments of veterinary hygienist,
 • Department breeding Sheeps and Goat of AR in Krakow,
 • Clinic Infection Department Veterinary Medic of AR in Lublin,
 • Department Epizootiology Department Veterinary Medic of Uniwersity of Warmińsko-Mazurskiego in Olsztyn,
 • Department of Molecular Wirusology of Uniwersity of Gdańsk,
 • Department Epizootiologii Department Veterinary Medic of AR in Wrocław,
 • Department Patofizjologii Department Veterinary Medic of SGGW in Warsaw,
 • Institute Chemist and Non-Organic Technology Technical university of Krakow,
 • Institute Biotechnology and Antibiotic in Warsaw,
 • National Hygienist Department in Warsaw.
 
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
error
error
error
error
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
JRC Geel

Copyright © 2018 - PIWet