O Nas
Dla Was

Cennik

Powrót do cennika podstawowego

ZESTAWIENIE cen za badania wykonywane
w systemie ekspresowym
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -
Państwowym Instytucie Badawczym

Uwaga: * Czas wykonania badań ekspresowych podany jest w dniach roboczych liczonych od dnia dostarczenia próbki.
Zakład:
Sortuj wg.:
Szukaj:
procedury badawcze, kierunki badań, materiały
Poz.zakładnazwacenaczas*
10
LDSLDS/PB-09 Wykonanie odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w diagnostyce zarazy stadniczej koni.
226.00
4
11
LDSLDS/PB-10 Test hamowania hemaglutynacji do wykrywania przeciwciał dla wirusa rzekomego pomoru drobiu
32.00
3
109
ZCHDZCHD/PB-03 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
466.00
3
111
ZCHDZCHD/PB-05 Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H5)
50.00
3
131
ZCHDZCHD/PB-30 Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą Real Time RT-PCR.
409.00
3
138
ZCHDZCHD/PB-20 Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą konwencjonalną RT-PCR.
529.00
3
143
ZCHDZCHD/PB-25 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków podtypów H5 i H7 metodą konwencjonalną RT-PCR.
529.00
3
234
ZFTZFT/PB/01-01 Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej - DDT i metabolity, izomery HCH.
ttt
Uwagi: DDT i metabolity, izomery alfa-, beta- i gamma-HCH
368.00
6
235
ZFTZFT/PB/01-01 Oznaczanie zawartości wskaźnikowych kongenerów polichlorowanych bifenyli w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej
637.00
6
236
ZFTZFT/PB/01-02 Oznaczanie pozostałości pestycydów fosfoorganicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej
396.00
6
237
ZFTZFT/PB/01-03 Oznaczanie pozostałości pyretroidów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej
487.00
6
245
ZFTZFT/PB/01-01 Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych w żywności zwierzęcego pochodzenia oraz w paszach metodą chromatografii gazowej
ttt
Uwagi: Aldryna, chlordan, dieldryna, endryna, endosulfan, HCB, heptachlor, izomery alfa-, beta- i gamma-HCH, DDT i metabolity
582.00
6
246
ZFTZFT/PB/02-06 Oznaczanie pozostałości sulfonamidów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej z detektorem FLD
354.00
6
249
ZFTZFT/PB/02-11 Oznaczanie pozostałości fenikoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Chloramfenikol
983.00
6
250
ZFTZFT/PB/02-12 Oznaczanie pozostałości nitrofuranów i ich metabolitów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Nitrofurany i ich metabolity.
983.00
6
251
ZFTZFT/PB/01-09 Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
851.00
6
255
ZFTZFT/PB/02-17 Oznaczanie pozostałości nitroimidazoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
918.00
6
259
ZFTZFT/PB/03-08 Oznaczanie pozostałości beta-agonistów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
988.00
6
263
ZFTZFT/PB/04-06 Oznaczanie zawartości diklazurilu w paszach metodą chromatografii cieczowej
482.00
6
268
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: Jaja
1400.00
6
272
ZFTZFT/PB/04-15 Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej
570.00
6
273
ZFTZFT/PB/05-07, edycja 1 Oznaczanie zawartości niklu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej
399.00
6
275
ZFTZFT/PB/04-18 Oznaczanie pozostałości kokcydiostatyków w tkankach i jajach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
970.00
6
276
ZFTZFT/PB/04-19 Oznaczanie iwermektyny w premiksach i paszach metodą chromatografii cieczowej
333.00
6
277
ZFTZFT/PB/05-01 Oznaczanie zawartości ołowiu lub kadmu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
255.00
6
278
ZFTZFT/PB/05-02 Oznaczanie zawartości rtęci w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
200.00
6
279
ZFTZFT/PB/05-03 Oznaczanie zawartości arsenu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
213.00
6
280
ZFTZFT/PB/05-04 Oznaczanie zawartości metali (Zn, Fe, Cu) w materiale biologicznym
213.00
6
281
ZFTZFT/PB/06-01 Oznaczanie zawartości ochratoksyny A w paszach metodą chromatografii cieczowej
651.00
6
282
ZFTZFT/PB/06-02 Oznaczanie zawartości ochratoksyny A w tkankach metodą chromatografii cieczowej
679.00
6
283
ZFTZFT/PB/06-03 Oznaczanie zawartości aflatoksyn B_1, B_2, G_1, G_2 w paszach metodą chromatografii cieczowej
728.00
6
285
ZFTZFT/PB/06-05 Oznaczanie zawartości fumonizyn B_1 i B_2 w paszach metodą chromatografii cieczowej
679.00
6
286
ZFTZFT/PB/06-12 Oznaczanie zawartości sterygmatocystyny w paszy i grzybni metodą chromatografii cieczowej
336.00
6
288
ZFTZFT/PB/06-09 Oznaczanie zawartości deoksyniwalenolu w paszach metodą chromatografii cieczowej
651.00
6
289
ZFTZFT/PB/06-10 Oznaczanie zawartości zearalenonu w paszach metodą chromatografii cieczowej
651.00
6
291
ZFTZFT/PB/07-05 Oznaczanie pozostałości kortykosteroidów w tkankach zwierzęcych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometria mas
970.00
6
292
ZFTZFT/PB/07-06 Oznaczanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w tkankach zwierząt metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
822.00
6
293
ZFTZFT/PB/08-01 Oznaczanie pozostałości barwników w materiale biologiczmnym metodą chromatografii cieczowej z detektorami UV-Vis i fluorescencyjnym.
494.00
6
294
ZFTZFT/PB/08-02 Oznaczanie pozostałości barwników w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
988.00
6
295
ZFTZFT/PB/10-01 Oznaczanie pozostałości trenbolonu w materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
918.00
6
296
ZFTZFT/PB/10-02 Oznaczanie pozostałości gestagenów w tłuszczu zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
918.00
6
298
ZFTZFT/PB/10-05 Oznaczanie zawartości 17 B-estradiolu i testosteronu w surowicy zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
847.00
6
299
ZFTZFT/PB/10-06 Oznaczanie pozostałości zeranolu i metabolitów w materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
918.00
6
305
ZFTZFT/PB/10-12 Oznaczanie pzostałości hormonów anabolicznych w próbkach bilogicznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
918.00
6
314
ZFTZFT/PB/10-22 Oznaczanie pozostałości hormonów steroidowych w próbkach biologicznych metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
1400.00
6
315
ZFTZFT/PB/10-19 Wykrywanie i oznaczanie hormonów anabolicznych w paszach
ttt
Uwagi: metoda GC/MS
918.00
6
316
ZFTZFT/PB/10-23 Oznaczanie pozostałości tyreostatyków w mleku i paszy metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
897.00
6
317
ZFT Szkolenie w zakresie oznaczania pozostałości chemicznych (1 osoba)
1158.00
6
320
ZHSPN-ISO 16649-2:2004 Horyzontalna metoda oznaczania B-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli (1 próbka)
284.00
4
322
ZHSZHS/PB-07 Identyfikacja toksotypów Clostridium perfringens metodą multipleks PCR
560.00
8
323
ZHSPN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 oraz PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes
351.00
7
324
ZHSPN-EN ISO 6579:2003 Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp
211.00
6
325
ZHSPN-EN ISO 4833-1:2013-12 Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.1. Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C
155.00
5
326
ZHSPN-R-64791:1994 Wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących
291.00
6
327
ZHSPN-R-64791:1994 Oznaczanie ogólnej liczby grzybów
190.00
9
328
ZHSPN-ISO 21528-2:2005 Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa
228.00
5
329
ZHSPN-R-64791:1994 Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych mezofilnych.
182.00
4
330
ZHSPN-ISO-15214:2002 Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej.
283.00
5
331
ZHSPN-EN ISO 7937:2005 Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens
207.00
6
332
ZHSPN-EN ISO 7932:2005 Horyzontalna metod oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus. Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C.
448.00
4
334
ZHSPN-EN-ISO 6888-2:2001/A1:2004 Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków).
448.00
5
336
ZHSPN-A-82055-12:1997 Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV).
ttt
Uwagi: Wykrywanie Clostridium botulinum i toksyny botulinowej.
476.00
6
339
ZHSZHS/PB-01 Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach metodą mikroskopową.
202.00
5
357
ZHZZHZ/PB-14 Identyfikacja genów chorobotwórczości shigatoksycznych Escherichia coli techniką PCR
326.00
3
666
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja jednego gatunku.
420.00
5
719
ZFTZFT/PB/11-01 Oznaczanie melaminy w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
988.00
6
777
ZFTZFT/PB/08-03 Oznaczanie pozostałości barwników w wodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
1144.00
6
778
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne -penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, dapson, pleuromutyliny, diaminopirymidyny.
1144.00
6
790
ZFTZFT/PB/02-11 Oznaczanie pozostałości fenikoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Tiamfenikol, florfenikol, florfenikol amina.
1120.00
6
791
ZFTZFT/PB/04-23 Oznaczanie benzoimidazoli w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej
566.00
6
798
ZFTZFT/PB/05-06 Oznaczanie zawartości chromu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
363.00
6
807
ZFTZFT/PB/04-25 Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w mięśniach ryb metodą chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną
686.00
6
866
ZFTZFT/PB/05-05 Oznaczanie zawartości selenu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
340.00
6
867
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Miód-fluorochinolony, makrolidy, tetracykliny, aminoglikozydy, linkozamidy.
1238.00
6
868
ZFTZFT/PB/06-11 Oznaczanie zawartości toksyn T-2 i HT-2 w paszach metodą chromatografii cieczowej
679.00
6
875
ZFTZFT/PB/04-20 Oznaczanie nikarbazyny w paszach i premiksach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
608.00
6
878
ZFTZFT/PB/04-21 Oznaczanie pozostałości leków przeciwrobaczych w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: edycja 2
960.00
6
880
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne-aminoglikozydy, tetracykliny,linkomycyna
1144.00
6
881
ZFTZFT/PB/10-21 Oznaczanie pozostałości tyreostatykóww materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
918.00
6
882
ZFTZFT/PB/10-20 Oznaczanie pozostałości Stanazololu i 16B-OH-Stanazololu w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: dotyczy próbek moczu
918.00
6
902
ZFTZFT/PB/05-01 Oznaczanie zawartości ołowiu i kadmu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
389.00
6
904
ZFTZFT/PB/04-26 Oznaczanie robenidyny w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej
596.00
6
952
ZFTZFT/PB/10-24 Oznaczanie laktonów kwasu rezorcylowego i stilbenów w próbkach biologicznych pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektometrią mas
ttt
Uwagi: Metoda potwierdzająca oznaczania zeranolu, taleranolu, zearalenonu, α-zeralenolu, β- zeralenolu oraz dietylostilbestrolu, dienestrolu, heksestrolu w próbkach moczu
1697.00
6
979
ZCHDZCHD/PB-05 Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H7)
50.00
3
1014
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas - w wodzie
ttt
Uwagi: woda - aminoglikozydy, tetracykliny, linkozamidy, penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, pleuromutyliny, diaminopirymidyny
833.00
6
1023
ZHSPN-EN 15789:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych
420.00
4
1031
ZHSPN-EN 15788:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E. faecium) spp.
420.00
4
1060
ZHSPN-EN ISO 4833-2:2013-12 Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.2. Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C
155.00
5
1062
ZFTZFT/PB/04-24 Oznaczanie kokcydiostatyków jonoforowych w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej z derywatyzacją pokolumnową (PREMIKS, PASZA-ZAWARTOŚĆ)
687.00
6
1065
ZCHSZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR (próbka paszy).
ttt
Uwagi: Jedna próbka pulowana z 2-3 próbek.Badanie na cito (12 godzin) - podmiot gospodarczy
504.00
1
1069
ZFTZFT/PB/03-09 Oznaczanie pozostałości neuroleptyków w próbkach biologicznych pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
868.00
6
1091
ZHSPN-ISO 4832:2007 Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa
350.00
6
1118
ZHSZHS/PB-31 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja jednego gatunku
493.00
5
1119
ZFTZFT/PB/04-22 Oznaczanie kokcydiostatyków w paszach niedocelowych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
1009.00
6
1120
ZFTZFT/PB/05-08 Oznaczanie zawartości pierwiastków w materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
ttt
Uwagi: Jeden z pierwiastków - Al, Ag, As, Ba, Be, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Se, Sn, Tl, Pb, Th, V, Zn.
266.00
6
1121
ZFTZFT/PB/05-08 Oznaczanie zawartości pierwiastków w materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
ttt
Uwagi: Powyżej 3 spośród wymienionych pierwiastków: Al, Ag, As, Ba, Be, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Se, Sn, Tl, Pb, Th, V, Zn.
980.00
6
1133
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja jednego gatunku.
420.00
5
1134
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja dwóch gatunków.
687.00
5
1135
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja trzech gatunków.
888.00
5
1177
ZFTZFT/PB/06-13 Oznaczanie mikotoksyn w paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
1121.00
6
1213
ZHSPN-EN 15784:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus spp.
420.00
6
1217
ZHSZHS/PB-34 Wykrywanie toksyn botulinowych typu A i B testem Badd Botulinum Toxin Test.
431.00
6
1280
PORPOR/PB-08 Oznaczanie stężeń PCDD, PCDF i PCB w żywności techniką HRGC-HRMS z zastosowaniem systemu automatycznego oczyszczania.
Badanie wykonywane w trybie ekspresowym.
3718.00
4
1296
ZFTZFT/PB/02-28 Oznaczanie pozostałości leków przeciwbakteryjnych w produktach pszczelich metodą chromatografii cieczowej ze spektometrią mas
1165.00
6
1301
ZFTZFT/PB/06-04 Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 w mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym i tandemową spektrometrią mas, wydanie 4.
851.00
0
1302
ZHSZHS/PB-24 Wykrywanie genów kodujących neurotoksyny botulinowe typu A-F szczepów Clostridium spp. metodami PCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania odnosi się do 5 próbek.
840.00
8
1303
ZHSZHS/PB-20 Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania odnosi się do 5 próbek.
700.00
6
1306
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Miód - sulfonamidy, diaminopirymidyny.
1019.00
6
1316
ZFTZFT/PB/06-14 Oznaczanie mikotoksyn w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
1403.00
6
1346
ZFTZFT/PB/01-12 Oznaczanie pozostałości fipronilu w żywności metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
757.00
6
1349
ZFTZFT/PB/12-04 Wykrywanie azotynów w materiale biologicznym.
ttt
Uwagi: Analiza jednej próbki.
224.00
6
1350
ZFTZFT/PB/12-04 Wykrywanie azotynów w materiale biologicznym.
ttt
Uwagi: Koszt analizy jednej próbki przy analizie od 2 do 4 próbek.
153.00
6
1351
ZFTZFT/PB/12-04 Wykrywanie azotynów w materiale biologicznym.
ttt
Uwagi: Koszt analizy jednej próbki przy analizie od 5 próbek wzwyż.
129.00
6
1357
ZHSPN-EN 15786:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby Pediococcus spp.
420.00
6
1358
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja czterech gatunków.
1081.00
5
1363
ZHSZHS/PB-20 Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania odnosi się do 1 próbki.
417.00
6
1391
ZHSZHS/PB-24 Wykrywanie genów kodujących neurotoksyny botulinowe typu A-F u szczepów Clostridium spp. metodami PCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania odnosi się do 1 próbki.
490.00
8
2005
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: Bacytracyna, kolistyna
988.00
6
2023
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja dwóch gatunków
687.00
5
2024
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja trzech gatunków.
888.00
5
 
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet