O Nas
Dla Was

Cennik

ZESTAWIENIE cen za badania wykonywane
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -
Państwowym Instytucie Badawczym

Szukaj:
procedury badawcze, kierunki badań, materiały, można podać wiele słów
Poz.NazwaCenaCena
ekspr.
2
Badanie serologiczne w kierunku białaczki bydła testem ELISA skryningowym
36.00
--
9
Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Chlamydia sp. metodą odczynu wiązania dopełniacza.
29.00
--
10
Wykonanie odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w diagnostyce zarazy stadniczej koni.
130.00
226.00
11
Test hamowania hemaglutynacji do wykrywania przeciwciał dla wirusa rzekomego pomoru drobiu
23.00
32.00
13
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń
26.00
--
14
Wykrywanie przeciwciał przeciwko BHV1 testem ELISA.
22.00
--
15
Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG).
9.00
--
16
Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma meleagridis (MM).
19.00
--
17
Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma synoviae (MS).
11.00
--
18
Test ELISA do wykrywania przeciwciał swoistych dla zakażeń Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS), Mycoplasma meleagridis (MM).
13.00
--
19
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa choroby Aujeszkyego
21.00
--
20
Wykrywanie przeciwciał anty-Coxiella burnetii testem Elisa.
36.00
--
21
Wykrywanie przeciwciał anty-Chlamydia abortus testem ELISA
36.00
--
23
Przesiewowa metoda oznaczania zawartości dioksyn i dl-PCB w żywności i paszach
984.00
25
Oznaczanie lotnych N-nitrozoamin metodą chromatografii gazowej z detektorem energii termicznej
1920.00
27
Oznaczanie stężeń promieniotwórczych Cs-137 i Cs-134 metodą spektrometrii promieniowania gamma w żywności i w paszach
100.00
--
29
Diagnostyka choroby Mareka - izolacja wirusa.
1292.00
--
30
Diagnostyka choroby Mareka metodą PCR.
415.00
--
31
Diagnostyka choroby Derzsy'ego u drobiu wodnego - izolacja wirusa
968.00
--
32
Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Derzsy'ego testem immunoenzymatycznym ELISA
24.00
--
49
Wykrywanie antygenu wirusa choroby Mareka w brodawkach piór chorych ptaków testem immunodyfuzji radialnej w żelu agarowym (RID)
33.00
--
50
Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Mareka w surowicy ptaków odczynem immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID)
17.00
--
60
Diagnostyka choroby Derzsy'ego metodą PCR
407.00
--
74
Konsultacje
323.00
--
75
Opracowanie opinii w sprawie wyników
452.00
--
76
Badanie histopatologiczne do 7 wycinków
192.00
77
Badanie histopatologiczne za każdy następny wycinek
29.00
78
Badanie histopatologiczne w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec i kóz (scrapie)
131.00
79
Przygotowanie preparatów histopatologicznych do badań diagnostycznych (3 preparaty)
41.00
80
Badanie immunohistochemiczne w kierunku trzęsawki owiec i kóz (scarpie)
197.00
84
Badanie immunohistochemiczne w kierunku gąbczastej encefalopatii (BSE)
197.00
85
Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem AGID
21.00
--
86
Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA
Uwaga: do 20 próbek badanych w kierunku MVV/CAEV
36.00
41.00
88
Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA
Uwaga: 20-50 próbek badanych w kierunku MVV/CAEV
32.00
--
90
Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA
Uwaga: powyżej 50 próbek badanych w kierunku MVV/CAEV
27.00
--
105
Szkolenie z zakresu metod serologicznych -enzootyczna białaczka bydła (1 dzień/1osoba)
492.00
106
Międzylaboartoryjne badania porównawcze w zakresie diagnostyki białaczki bydła dla laboratoriów spoza Inspekcji Weterynaryjnej- przygotowanie 1 próbki surowicy w ilości 200 ampułek
62.00
107
Izolacja czynnika hemaglutynującego na zarodkach kurzych SPF
279.00
--
108
Identyfikacja wirusa grypy (influenzy) ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innych ortoawulawirusów w teście hamowania hemaglutynacji (z jedną surowicą).
18.00
--
109
Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki lub próbki zbiorczej. Cena za badanie w kierunku jednego genu/podtypu.
138.00
--
111
Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H5)
29.00
41.00
112
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa influenzy ptaków
29.00
--
117
Izolacja Mycoplasma spp.
283.00
--
118
Wykrywanie wirusów związanych z występowaniem enteropatii u drobiu metodami biologii molekularnej.
290.00
--
119
Wykrywanie Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma synoviae metodą PCR
310.00
--
129
Badanie sekcyjne. Drób, ptaki ozdobne i wolnożyjące (do 5 szt.)
71.00
--
130
Badanie sekcyjne. Drób, ptaki ozdobne i wolnożyjące (do 10 szt.)
205.00
--
131
Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą real time RT-PCR.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki lub próbki pulowanej (do 5 szt.).
134.00
--
135
Badania bakteriologiczne ogólne z antybiotykogramem
57.00
136
Określenie indeksu domózgowej zjadliwości (ICPI) na 1-dniowych kurczętach SPF
795.00
138
Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą konwencjonalną RT-PCR.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki lub próbki pulowanej (do 5 szt.) w przypadku uzyskania wyniku dodatniego metodą real time RT-PCR (ZCHD/PB-30).
97.00
--
140
Wykrywanie wirusów zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (choroba Gumboro) metodą real time RT-PCR
333.00
141
Wykrywanie wirusów zakaźnego zapalenia oskrzeli metodą real time RT-PCR.
206.00
--
143
Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków podtypów H5 i H7 metodą konwencjonalną RT-PCR.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki lub próbki pulowanej (do 5 szt.) w przypadku uzyskania wyniku dodatniego metodą real time RT-PCR (ZCHD/PB-03). Cena dla jednego kierunku (H5 lub H7).
97.00
--
146
Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR.
Uwaga: Dotyczy: MG
351.00
--
148
Autoszczepionka przeciwko jersiniozie ryb łososiowatych
Uwaga: za 1 litr wystarczający na zaszczepienie 500kg ryb
522.00
149
Izolacja i identyfikacja wirusowej krwotocznej posocznicy - VHS - za 10 sztuk ryb
Uwaga: rutynowa próbka 3X10 sztuk
136.00
150
Izolacja i identyfikacja wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego - IHN- za 10 sztuk ryb
Uwaga: rutynowa próbka 3X10 sztuk
136.00
151
Izolacja i identyfikacja wirusa zakaźnej martwicy trzustki - IPN - za 10 ryb
Uwaga: rutynowa próbka 3x10 sztuk
136.00
152
Izolacja i rozpoznawanie bakterii chorobotwórczych dla ryb
Uwaga: w przypadku braku bakterii w badanej próbce, koszt badania wyniesie 89 zł
300.00
159
Badanie kliniczne i sekcyjne ryb
45.00
160
Badanie parazytologiczne ryb
52.00
161
Badanie bakteriologiczne na antybiotykooporność
66.00
162
Izolacja i identyfikacja wirusa wiosennej wiremii karpi - SVC.
Uwaga: Cena za 5 sztuk ryb - rutynowa próbka 30 ryb (6 x 5 sztuk).
136.00
--
163
Wykrywanie zakażeń ryb Renibacterium salmoninarum przy użyciu testu ELISA
Uwaga: za jedną próbkę
203.00
--
164
Konsultacje, opinie, ekspertyzy (za 1 godz.czynności)
131.00
--
165
Badanie sekcyjne świni
31.00
175
Badanie serologiczne w kierunku leptospirozy (Leptospira interrogans-serowar Bratislava) przy użyciu odczynu aglutynacji mikroskopowej
14.00
182
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma hyopneumoniae
Uwaga: do 20 szt
28.00
183
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma hyopneumoniae
Uwaga: powyzej 20 szt
22.00
184
Test ELISA do wykrywania przeciwcial dla wirusa TGE
30.00
185
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leptospir
Uwaga: do 10 szt
28.00
186
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leptospir
Uwaga: powyzej 10 szt
25.00
187
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leotospir
Uwaga: powyżej 1000 szt.
17.00
190
Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla wirusa PRRS (ID)
43.00
--
192
Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla wirusa PRRS
Uwaga: 1 szt.
21.00
--
193
Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla wirusa PRRS
Uwaga: pakiet 32 szt.
452.00
--
194
Test zahamowania hemaglutynacji do wykrywania obecności przeciwciał specyficznych dla wirusa grypy świń
30.00
--
198
Wykrywanie cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) przy użyciu metody hybrydyzacji in situ
41.00
--
200
Wykrywanie i różnicowanie obecności materiału genetycznego wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) przy użyciu testu real-time RT PCR.
Uwaga: cena za 1 próbkę
126.00
--
201
Wykrywanie i różnicowanie obecności materiału genetycznego wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) przy użyciu testu real-time RT PCR.
Uwaga: cena za próbkę zbiorczą - 5 szt.
152.00
--
202
Wykrywanie obecności materiału genetycznego Lawsonia intracellularis przy użyciu testu Real-Time PCR
105.00
--
203
Wykrywanie materiału genetycznego Brachyspira hyodysenteriae przy użyciu testu Real-Time PCR
103.00
--
204
Wykrywanie obecności wirusa klasycznego pomoru świń (PLA)
1308.00
205
Wykrywanie obecności przeciwciał specyficznych dla wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu odczynu seronutralizacji (NPLA)
1119.00
--
209
Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma hyopneumoniae przy użyciu testu PCR
105.00
211
Wykrywanie patogennej dla świń flory bakteryjnej
55.00
212
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla Actinobacillus pleuropneumoniae
25.00
220
Wykrywanie obecności materiału genetycznego Haemophilus parasuis przy użyciu testu PCR
99.00
223
Wykrywanie obecności genu kodującego wytwarzanie toksyny Stx2e oraz genów kodujących ekspresję fimbrii F18 oraz fimbrii F4 Escherichia coli
99.00
--
226
Wykrywanie genu toxA Pasteurella multocida przy użyciu testu PCR
Uwaga: 1 wymaz
93.00
--
227
Wykrywanie genu toxA Pasteurella multocida przy użyciu testu PCR
Uwaga: jedna próbka pulowana z 2-5 wymazów
152.00
--
228
Test ELISA do wykrywania przeciwciał specyficznych dla cirkowirusa świń typu 2 (PCV2)
22.00
--
231
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa grypy świń przy użyciu testu rRT-PCR
183.00
--
233
Badanie bakteriologiczne w kierunku lekowrażliwości
30.00
--
234
Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych (DDT i metabolity, izomery alfa-, beta- i gamma-HCH, HCB) w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej.
263.00
368.00
235
Oznaczanie zawartości kongenerów wskaźnikowych polichlorowanych bifenyli (PCB nr 28, 52, 101, 138, 153, 180) w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej.
455.00
637.00
237
Oznaczanie pozostałości pyretroidów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej.
348.00
487.00
249
Oznaczanie pozostałości chloramfenikolu w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
702.00
983.00
250
Oznaczanie pozostałości nitrofuranów i ich metabolitów w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
702.00
983.00
251
Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
608.00
851.00
255
Oznaczanie pozostałości nitroimidazoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
656.00
918.00
259
Oznaczanie pozostałości beta-agonistów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
706.00
988.00
263
Oznaczanie zawartości diklazurilu w paszach metodą chromatografii cieczowej.
344.00
482.00
264
Oznaczanie obecności związków toksycznych z grupy karbaminianów, rodentycydów i moluskocydów.
599.00
--
268
Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych w jajach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
1000.00
1400.00
272
Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej.
407.00
570.00
273
Oznaczanie zawartości niklu w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej.
285.00
399.00
275
Oznaczanie pozostałości kokcydiostatyków w tkankach i jajach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
693.00
970.00
276
Oznaczanie iwermektyny w premiksach i paszach metodą chromatografii cieczowej.
238.00
333.00
277
Oznaczanie zawartości ołowiu lub kadmu w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
182.00
255.00
278
Oznaczanie zawartości rtęci w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
142.00
200.00
279
Oznaczanie zawartości arsenu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
152.00
213.00
280
Oznaczanie zawartości metali (Zn, Fe, Cu) w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
152.00
213.00
281
Oznaczanie zawartości ochratoksyny A w paszach metodą chromatografii cieczowej.
465.00
651.00
282
Oznaczanie zawartości ochratoksyny A w tkankach metodą chromatografii cieczowej.
485.00
679.00
283
Oznaczanie zawartości aflatoksyn B_1, B_2, G_1, G_2 w paszach metodą chromatografii cieczowej.
520.00
728.00
288
Oznaczanie zawartości deoksyniwalenolu w paszach metodą chromatografii cieczowej.
465.00
651.00
289
Oznaczanie zawartości zearalenonu w paszach metodą chromatografii cieczowej.
465.00
651.00
291
Oznaczanie pozostałości kortykosteroidów w tkankach zwierzęcych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometria mas.
693.00
970.00
292
Oznaczanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
587.00
822.00
294
Oznaczanie pozostałości barwników w mięśniach ryb, mięczaków i skorupiaków metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
706.00
988.00
295
Oznaczanie pozostałości trenbolonu w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
656.00
918.00
296
Oznaczanie pozostałości gestagenów w tłuszczu zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
656.00
918.00
298
Oznaczanie zawartości 17 B-estradiolu i testosteronu w surowicy zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
605.00
847.00
299
Oznaczanie pozostałości zeranolu i metabolitów w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
656.00
918.00
305
Oznaczanie pozostałości hormonów anabolicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
656.00
918.00
313
Diagnostyka toksykologiczna metodami chromatograficznymi ze spektrometrią mas.
756.00
--
314
Oznaczanie pozostałości hormonów steroidowych w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
1000.00
1400.00
315
Oznaczanie hormonów anabolicznych w paszach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
656.00
918.00
316
Oznaczanie pozostałości tyreostatyków w mleku i paszy metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
641.00
897.00
319
Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną.
223.00
--
320
Horyzontalna metoda oznaczania B-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli (1 próbka).
241.00
337.00
321
Oznaczanie amoksycyliny, linkomycyny i tylozyny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną.
195.00
--
322
Identyfikacja toksotypów Clostridium perfringens metodą multipleks PCR.
400.00
560.00
323
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 1: Metoda wykrywania.
251.00
351.00
324
Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
214.00
300.00
325
Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.1. Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C.
111.00
155.00
326
Wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących.
208.00
291.00
327
Oznaczanie ogólnej liczby grzybów.
136.00
190.00
328
Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Metoda liczenia kolonii (1 próbka).
262.00
367.00
329
Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych mezofilnych.
130.00
182.00
330
Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej.
202.00
283.00
331
Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens.
148.00
207.00
332
Horyzontalna metod oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus. Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C.
320.00
448.00
333
Oznaczanie tiamuliny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną.
201.00
--
334
Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków).
320.00
448.00
335
Oznaczanie sulfaguanidyny w premiksach leczniczych metodą miareczkową.
197.00
--
336
Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV). Wykrywanie Clostridium botulinum i toksyny botulinowej.
400.00
560.00
339
Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach metodą mikroskopową.
144.00
202.00
340
Oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego.
156.00
341
Wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach metodą mikrobiologiczną.
219.00
--
343
Oznaczanie masy cząsteczkowej białek hydrolizowanych.
431.00
346
Oznaczanie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w paszach.
2168.00
--
347
Oznaczanie soi genetycznie zmodyfikowanej w paszach.
2168.00
--
351
Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań weterynaryjnych.
2000.00
--
352
Identyfikacja gatunkowości mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie pH (IEF).
213.00
--
355
Oznaczanie zawartości DNA białka końskiego w mięsie i przetworach mięsnych z zastosowaniem techniki real-time PCR.
451.00
--
356
Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko (Mięso i przetwory mięsne, mięso ryb)
97.00
--
357
Identyfikacja genów chorobotwórczości shigatoksycznych Escherichia coli techniką PCR
233.00
326.00
358
Mikrobiologiczna metoda wykrywania substancji przeciwbakteryjnych - DELVOTEST SP-NT
38.00
360
Mikrobiologia żywności i pasz. Określanie aktywności wody.
27.00
--
361
Mleko pełne. Oznaczanie zawartości tłuszczu mlecznego, białka i laktozy. Wytyczne obsługi analizatorów w zakresie średniej podczerwieni.
4.00
362
Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości soli kuchennej
68.00
--
365
Artykuły rolno-spożywcze. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko
97.00
--
370
Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu
Uwaga: Wykrywanie i identyfikacja wielofosforanów dodanych do mięsa metodą TLC
213.00
--
374
Mleko. Oznaczanie liczby komórek somatycznych. Część 2. Przewodnik obsługi liczników fluoro-opto-elektronicznych
3.00
375
Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Eschericha coli O157
190.00
--
376
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 st.C.
58.00
--
377
Mleko. Oznaczanie punktu zamarzania. Metoda z użyciem krioskopu termistorowego (metoda odwoławcza)
3.00
--
378
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego - Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella - Część 1: Wykrywanie Salmonella spp.
116.00
--
380
Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem.
79.00
381
Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich(Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 3:Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczby metodą NPL.Wykrywanie obecności
63.00
383
Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza)
22.00
--
384
Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego
103.00
--
386
Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-beta-D-glukuronidu.
70.00
--
393
Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli.Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.Wykrywanie obecności.
43.00
396
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 3: Wykrywanie i oznaczanie techniką najbardziej prawdopodobnej liczby z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-beta-D-glukuronidu.
121.00
--
400
Wykrywanie Listeria monocytogenes - VIDAS LMO2
78.00
401
Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i produktach rybnych metodą HPLC
220.00
--
402
Badanie mięsa surowego na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania
209.00
403
Identyfikacja termotolerancyjnych izolatów Campylobacter techniką PCR
126.00
404
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda immunoenzymatycznego wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności.
272.00
--
405
Oznaczanie zawartości azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) w rybach i produktach rybołówstwa.
Uwaga: Metoda określona w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005
174.00
--
406
Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą wytrawiania
172.00
--
409
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenie zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (1 kierunek badania)
628.00
--
410
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenie zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (2 kierunki badania)
858.00
--
411
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (3 kierunki badania)
974.00
--
412
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (4 kierunki badania)
1161.00
--
413
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (5 kierunków badania)
1324.00
--
414
Badania bieglości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (6 kierunków badania)
1422.00
--
415
Badania biegłości w zakresie oznaczania w mleku surowym ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (ocena skuteczności pasteryzacji) - 1 kierunek badań.
305.00
--
416
Badania biegłości w zakresie oznaczania w mleku surowym ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (ocena skuteczności pasteryzacji) - 2 kierunki badań
416.00
--
417
Badania biegłości w zakresie oznaczania w mleku surowym ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (ocena skuteczności pasteryzacji) - 3 kierunki badań
539.00
--
418
Badania biegłości w zakresie oznaczania punktu zamarzania mleka (1 kierunek badań)
305.00
--
420
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (7 kierunków badania)
1568.00
--
421
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (8 kierunków badania)
1656.00
--
422
Wykrywanie obecności laseczek Bacillus anthracis w materiale biologicznym.
447.00
--
423
Wykrywanie Salmonella spp. w próbkach pochodzących od zwierząt i w próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej.
100.00
--
424
Wykrywanie Salmonella spp. w próbkach nawozu organicznego lub organiczno - mineralnego z komponentą pochodzenia zwierzęcego.
496.00
--
425
Wykrywanie obecności Salmonella Gallinarum w materiale klinicznym.
135.00
--
426
Wykrywanie przeciwciał anty-M. avium subsp. paratuberculosis w surowicy krwi zwierząt metodą ELISA.
29.00
--
427
Metoda hodowlana wykrywania obecności Mycobacterium bovis w próbkach tkankowych.
78.00
--
428
Metoda mikroskopowa wykrywania obecności prątków w próbkach tkankowych.
42.00
--
429
Metoda biologiczna wykrywania obecności Mycobacterium bovis w próbkach tkankowych.
167.00
--
434
Oznaczanie antybiotykooporności Salmonella i Escherichia coli metodą najmniejszego stężenia hamującego.
152.00
--
435
Badanie surowicy krwi bydła w kierunku brucelozy odczynem antyglobulinowym (OAG).
18.00
--
436
Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem z dwumerkaptoetanolem (OME).
18.00
--
437
Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi bydła przy użyciu testu ELISA.
21.00
--
438
Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w mleku krów przy użyciu testu ELISA.
21.00
--
439
Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi zajęcy przy użyciu testu ELISA.
19.00
--
440
Badanie serologiczne w kierunku nosacizny odczynem wiązania dopełniacza (OWD).
46.00
--
441
Badanie surowicy krwi psów w kierunku Brucella canis odczynem aglutynacji probówkowej (OA).
21.00
--
442
Badanie surowicy krwi psów w kierunku Brucella canis testem szybkiej aglutynacji płytkowej (RSAT).
12.00
--
443
Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella canis w surowicy krwi psów przy użyciu testu ELISA.
21.00
--
444
Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Brucella.
435.00
--
445
Kontrola antygenu Brucella abortus do OKAP.
1679.00
--
446
Kontrola antygenu Brucella abortus do OWD.
1966.00
--
447
Kontrola antygenu do aglutynacji Brucellognost.
1981.00
--
448
Wykrywanie obecności Salmonella spp., z wyjątkiem S. Gallinarum, w materiale klinicznym.
131.00
--
449
Badanie surowicy krwi bydła odczynem aglutynacji mikroskopowej z 16 serowariantami leptospir.
50.00
--
450
Badanie surowicy krwi zajęcy w kierunku tularemii odczynem aglutynacji probówkowej (OA).
16.00
--
451
Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem aglutynacji probówkowej (OA).
14.00
--
452
Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Francisella tularensis.
61.00
--
453
Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Taylorella equigenitalis.
271.00
--
455
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 1: Metoda wykrywania.
430.00
--
459
Wykrywanie obecności Salmonella spp., z wyjątkiem S. Gallinarum, w próbkach treści przewodu pokarmowego i odchodów pochodzących z materiału klinicznego.
67.00
--
462
Identyfikacja serologiczna szczepu Salmonella spp.
209.00
--
466
Badanie serologiczne w kierunku listeriozy metodą aglutynacji.
58.00
--
467
Oznaczanie antybiotykooporności szczepu bakteryjnego.
72.00
--
468
Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi świń przy użyciu testu ELISA.
21.00
--
469
Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi zwierząt metodą OKAP.
5.00
--
470
Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem wiązania dopełniacza (OWD).
27.00
--
471
Badanie serologiczne surowicy przeżuwaczy w kierunku gruźlicy bydlęcej testem gamma interferonowym.
101.00
--
473
Genotypowanie izolatów bakteryjnych rodziny Mycobacteriaceae.
202.00
--
474
Badanie bakteriologiczne materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt.
164.00
--
475
Badanie bakteriologiczne próbki zbiorczej do 10 sztuk z materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt.
203.00
--
478
Surowica diagnostyczna anty-brucella (1 liofilizat).
179.00
--
481
Badanie koproskopowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - flotacja wg. Fűlleborna
28.00
482
Badanie koproskopowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - dekantacja wg. Żarnowskiego i Josztowej
22.00
483
Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae
Uwaga: badania przedrejestracyjne preparatów
1100.00
484
Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae
Uwaga: badanie wrażliwości nadesłanej przez zleceniodawcę próbki populacji roztoczy na wybrany akarycyd
410.00
485
Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae
Uwaga: określenie LT50
1843.00
486
Badanie larwoskopowe w kierunku wykrycia larw nicieni płucnych - metoda Baermana
28.00
487
Koproskopowe badanie ilościowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - metoda McMaster'a wg. Raynaud
28.00
489
Badanie wymazów z jamy dzioba i wola, treści jelit, kloaki i dróg rodnych w kierunku wykrycia rzęsistków
35.00
490
Badanie zeskrobin w celu wykrycia pasożytów zewnętrznych
33.00
492
Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych w kompostach
827.00
493
Identyfikacja gatunku włośni metodą PCR
152.00
--
494
Mikroskopowa identyfikacja pasozytów
95.00
496
Wykonanie odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w diagnostyce zarazy stadniczej koni
130.00
498
Wykrywanie pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia z użyciem immunomagnetycznej separacji i immunofluorescencji bezpośredniej
1145.00
--
500
Określanie liczby i gatunku oocyst kokcydiów zawartych w szczepionkach przeciwko kokcydiozie
401.00
--
501
Wykrywanie Varroa destructor w próbkach pszczół
31.00
--
502
Wykrywanie Varroa destructor w próbkach czerwiu pszczoły miodnej
70.00
--
507
Wykrywanie bakterii Melissococcus plutonius w czerwiu pszczoły miodnej
53.00
--
509
Wykrywanie mikrosporydiów z rodzaju Nosema w próbkach pszczół metodą mikroskopową
36.00
--
512
Badanie parazytologiczne kału metodą flotacji z użyciem Percollu.
28.00
519
Badanie in vitro preparatów przeciwpasożytniczych
640.00
520
Badanie sekcyjne parazytologiczne małych zwierzat (drób,króliki, zające)
85.00
521
Badanie w kierunku pasozytów krwi
53.00
522
Badanie wirusologiczne -próba biologiczna na pszczołach
95.00
523
Ocena skuteczności terenowej preparatów przeciwwarrozowych, badanie przedrejestracyjne (1 rodzina)
253.00
524
Opinie z zakresu parazytologii i chorób inwazyjnych
383.00
527
Konsultacje (1 godz)
113.00
528
Szkolenie - podstawowe metody parazytologiczne (1 dzień).
498.00
--
529
Wykrywanie wirusa pryszczycy i wirusa choroby pęcherzykowej świń w materiale biologicznym -test izolacji wirusa
70.00
--
531
Wykrywanie antygenu wirusa pryszczycy i wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
33.00
--
533
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - metoda seroneutralizacji.
42.00
--
534
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - metoda seroneutralizacji.
29.00
--
535
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA.
Uwaga: próbka 1-50 szt.
22.00
--
536
Wykrywanie przeciwciał dla białek niestrukturalnych wirusa pryszczycy - test ELISA.
49.00
--
537
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
Uwaga: próbka 1-50 szt.
25.00
--
538
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA.
Uwaga: próbka 51-100 szt.
21.00
--
539
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa krwotocznej choroby królików - test ELISA.
24.00
--
541
Wykrywanie antygenu wirusa krwotocznej choroby królików-metoda hemaglutynacji (HA).
19.00
--
543
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby pęcherzykowej świń - test RT-PCR.
147.00
--
544
Wykrywanie antygenu wirusa krwotocznej choroby królików-test ELISA.
19.00
--
558
Wykrywanie obecności antygenu lyssawirusa testem immunofluorescencji bezpośredniej.
314.00
--
559
Mianowanie wirusa wścieklizny oraz ocena wyglądu szczepionek i badanie termostabilności przynęty szczepionek doustnych.
856.00
1712.00
562
Wykrywanie obecności tetracykliny.
78.00
--
564
Wykrywanie obecności patologicznej formy białka prionowego testem Immunoblot.
720.00
--
566
Immunodyfuzja w żelu agarowym dla NZK
19.00
568
Wykrywanie obecności przeciwciał wirusa BVD-MD testem ELISA
29.00
--
569
Test izolacji wirusa BVD-MD
106.00
570
Test seroneutralizacji wirusa BVD-MD.
41.00
--
571
Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gB BHV1 testem ELISA.
22.00
--
574
Test seroneutralizacji wirusa BHV1.
41.00
--
575
Test izolacji wirusa BHV1
106.00
576
Test izolacji wirusa EHV1
106.00
577
Test seroneutralizacji wirusa EHV-1.
41.00
--
578
Test izolacji wirusa EAV.
106.00
--
579
Test seroneutralizacji EAV
121.00
580
Określenie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi influenzy koni w teście hamowania hemaglutynacji.
20.00
--
582
Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa Schmallenberg (SBV).
151.00
--
584
Wykrywanie obecności antygenu wirusa BVD-MD testem ELISA.
78.00
--
585
Wykrywanie obecności białka prionowego testem ELISA.
Uwaga: do 12 próbek
325.00
--
586
Wykrywanie obecności białka prionowego testem ELISA.
Uwaga: powyżej 44 próbek
156.00
--
587
Wykrywanie obecności białka prionowego testem ELISA.
Uwaga: do 44 próbek
188.00
--
605
Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi Schmallenberg testem ELISA.
49.00
--
606
Wykrywanie obecności materiału genetycznego Lyssawirusów przy użyciu testu hemi nested RT-PCR
307.00
609
Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma agalactiae testem ELISA
31.00
--
610
Badanie serologiczne w kierunku obecności przeciwciał anty-Mycoplasma bovis testem ELISA.
28.00
--
611
Wykrywanie antygenu Mycoplasma bovis u bydła testem ELISA
34.00
614
Izolacja wirusów w hodowlach komórkowych - za 10 sztuk ryb
Uwaga: Rutynowa próbka 3 x 10 sztuk
126.00
--
617
Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Chlamydia sp. metodą odczynu wiązania dopełniacza
29.00
41.00
626
Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) z wykorzystaniem odczynu wiązania dopełniacza.
34.00
--
627
Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) testem ELISA
30.00
--
628
Wydanie atestu/opinii dla zestawu ELISA do badania surowic
1476.00
629
Wydanie atestu/opinii na komercyjny antygen i surowicę kontrolną dodatnią do wykrywania w surowicy krwi przeciwciał anty-Coxiella burnetti za pomocą odczynu wiązania dopełniacza
1476.00
630
Konsultacje, szkolenia
617.00
641
Wykonanie 1 płytki pożywki agarowej SDA+SS do selektywnej izolacji pałeczek Brucella.
11.00
--
642
Wykonanie 40 ml pożywki bulionowej SDB+SS do selektywnej izolacji pałeczek Brucella.
21.00
--
643
Wykonanie 100 ml pożywki agarowej AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella.
39.00
--
648
Szczep roboczy LaSota do szczepionki Vaccina L ( 1 ampułka)
241.00
653
Surowice dodatnia MG 1ml
321.00
--
654
Surowica dodatnia MS 1ml
331.00
--
658
Izolacja lyssawirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy.
434.00
--
667
Różnicowanie szczepu dzikiego S. Enteritidis lub S. Typhimurium od szczepu szczepionkowego przy użyciu testu AviPro Plate (Lohmann Animal Health GmbH&Co.).
141.00
--
669
Świnka morska
23.00
670
Mysz
7.00
673
Wykrywanie przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w surowicy testem aglutynacji lateksowej
16.00
678
Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych w nawozach organicznych zmodyfikowaną metodą wg Quinn
868.00
--
679
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa BT metodą real-time RT-PCR.
Uwaga: Pula 1-4, wynik ujemny
205.00
--
683
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
Uwaga: próbka 51-100 szt.
24.00
--
684
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
Uwaga: próbka 101 i więcej szt.
23.00
--
687
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR.
Uwaga: próbka 1-5 szt
152.00
--
690
Badanie serologiczne w kierunku zarazy stadniczej koni metodą immunofluorescencji (IFAT)
49.00
691
Badanie serologiczne w kierunku Toxoplasma gondii metodą immunofluorescencji (IFAT)
56.00
692
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA.
Uwaga: próbka 51-100 szt.
20.00
--
693
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA.
Uwaga: próbka 101 i więcej szt.
19.00
--
695
Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej. Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka i napojów na bazie mleka
109.00
--
696
Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej. Część 2: Metoda fluorymetryczna dla sera.
129.00
--
697
Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Campylobacter fetus veneralis metodą PCR.
ZHZ
137.00
--
702
Wykrywanie inwazji Echinococcus spp. u żywicieli ostatecznych metodą sedymentacyjną (SCT)
41.00
703
Wykrywanie inwazji Echinococcus spp. u żywicieli ostatecznych metodą zeskrobin z błony śluzowej jelita (IST)
23.00
704
Oznaczanie triheptanianu glicerolu (GTH) w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego techniką chromatografii gazowej ze spektrometrią mas.
393.00
--
705
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR.
Uwaga: próbka 1-5 szt.
152.00
--
706
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR.
Uwaga: próbka 6-50 szt.
135.00
--
707
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR.
Uwaga: próbka 51 i więcej szt.
107.00
--
717
Oznaczanie zawartości tlenku wapnia w polepszaczach gleby.
93.00
--
718
Surowice ujemna SPF 1ml
280.00
--
719
Oznaczanie melaminy w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
706.00
988.00
727
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA.
Uwaga: próbka 1-50 szt.
21.00
--
729
Oznaczanie antybiotykooporności izolatów bakteryjnych metodą MIC
Uwaga: Campylobacter spp.
137.00
730
Diagnostyka zakażeń adenowirusami u drobiu metodą PCR
429.00
--
731
Mięso i przetwory mięsne - Pomiar pH - Metoda odwoławcza
30.00
--
732
Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie.
Uwaga: Oznaczanie zawartości wapnia w mięsie oddzielonym mechanicznie wg pkt. 5.3.6
135.00
--
733
Opracowanie opinii.
2072.00
--
734
Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gE BHV1 testem ELISA.
Uwaga: do 6 próbek
30.00
--
735
Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gE BHV1 testem ELISA.
Uwaga: powyżej 6 próbek
27.00
--
747
Badanie skuteczności i nieszkodliwości szczepionki przeciw kokcydiozie drobiu
10852.00
753
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (9 kierunków badania)
1653.00
--
754
Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwięrzecego- laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (10 kierunków badania)
1804.00
--
757
Opracowanie ekspertyzy - opinii.
686.00
--
760
Wykrywanie i oznaczanie bawełny genetycznie zmodyfikowanej 281-24236/3006-210-23 w paszach.
2198.00
--
761
Identyfikacja herpeswirusa koi karpia (KHV) metodą PCR
550.00
762
Identyfikacja wirusa zakaźnej anemii łososi (ISA) metodą RT-PCR
Uwaga: identyfikacja bezpośrednia do 10 szt ryb
497.00
763
Izolacja i identyfikacja epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego - EHN
Uwaga: izolacja i identyfikacja do 10 szt ryb
595.00
764
Izolacja i identyfikacja epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego - EHN
Uwaga: identyfikacja bezpośrednia do 10 szt. ryb
446.00
765
Mleko. Oznaczanie liczby komórek somatycznych . Część 1: Metoda mikroskopowa (metoda odniesienia)
76.00
766
Surowica dodatnia MM 1ml
350.00
--
767
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR.
Uwaga: próbka 6-50 szt.
135.00
--
768
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR.
Uwaga: próbka 51 i więcej szt.
107.00
--
772
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa BT metodą real-time RT-PCR.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki po rozpulowaniu dodatniej puli 1-4.
205.00
--
777
Oznaczanie pozostałości barwników w wodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
817.00
1144.00
778
Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, dapson, pleuromutyliny, diaminopirymidyny) w mięsie i produktach mięsnych, mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
817.00
1144.00
779
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie metod serologicznych stosowanych w diagnostyce rzekomego pomoru drobiu /ND/ oraz grypy (influenzy) ptaków /AI/
444.00
780
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie metod serologicznych stosowanych w diagnostyce mykoplazmozy drobiu
505.00
781
Badanie histopatologiczne w kierunku nowotworów zwierząt
55.00
782
Hodowla doświadczalnych świnek morskich
30.00
785
Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym z utrwaleniem preparatu
Uwaga: wykonanie preparatu i jego ocena w SEM
1196.00
789
Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko AHSV testem ELISA.
35.00
--
790
Oznaczanie pozostałości fenikoli (tiamfenikol, florfenikol, florfenikol amina) w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
800.00
1120.00
791
Oznaczanie benzoimidazoli w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej.
404.00
566.00
793
Opiniowanie Laboratorium w związku z wnioskiem o zatwierdzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii
2472.00
794
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa BVD-MD testem RT-PCR.
172.00
--
795
Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach leczniczych metoda chromatografii cieczowej ze spektrometria mas.
338.00
--
796
Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki pierwotnej (homogeniczność, n=5)
193.00
--
798
Oznaczanie zawartości chromu w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
259.00
363.00
807
Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w mięśniach ryb metodą chromatografii cieczowej.
490.00
686.00
866
Oznaczanie zawartości selenu w żywości pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
243.00
340.00
867
Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (fluorochinolony, makrolidy, tetracykliny, aminoglikozydy, linkozamidy) w miodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
884.00
1238.00
875
Oznaczanie nikarbazyny w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej.
434.00
608.00
878
Oznaczanie pozostałości leków przeciwrobaczych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
686.00
960.00
880
Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (aminoglikozydy, tetracykliny, linkomycyna) w mięsie i produktach mięsnych, mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
817.00
1144.00
881
Oznaczanie pozostałości tyreostatyków w mięśniach i moczu metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
656.00
918.00
882
Oznaczanie pozostałości stanozololu i 16β-OH-stanozololu w moczu metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
656.00
918.00
883
Wykrywanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych mikrobiologiczną metodą skriningową
116.00
162.40
884
Wykrywanie pozostałości beta-laktamów i tetracyklin w mleku testem CHARM ROSA MRL BL/TET
51.00
887
Genotypowanie Lyssavirusów
412.00
888
Diagnostyka zakażeń wirusowych u drobiu wodnego metodą PCR
1671.00
--
894
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (6 kierunków).
958.00
--
895
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (7 kierunków).
1059.00
--
896
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (8 kierunków).
1110.00
--
897
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (1 kierunek badań).
420.00
--
898
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (2 kierunki badań).
570.00
--
899
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (3 kierunki badań).
650.00
--
900
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (4 kierunki badań).
780.00
--
901
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (5 kierunków badań).
880.00
--
902
Oznaczanie zawartości ołowiu i kadmu w żywności pochodzenia zwierzęcego i innnym materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
278.00
389.00
903
Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Coxiella burnetii metodą real-time PCR
140.00
--
904
Oznaczanie robenidyny w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej.
426.00
596.00
910
Wykrywanie jaj pasozytów jelitowych w osadach ściekowych
890.00
--
913
Test Immunoblotting do wykrywania obecności przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń
146.00
--
914
Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową
Uwaga: badanie 1-50 próbek
247.00
915
Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową
Uwaga: badanie 51-250 próbek
156.00
916
Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową
Uwaga: badanie 251-500 próbek
62.00
935
Monitoring jakości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych.
Uwaga: Wydanie Protokołu z badań.
200.00
--
938
Badanie produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego z "rynku" - szczepionka Yersi-Fishvax
312.00
943
Identyfikacja szczepu bakteryjnego wyizolowanego z materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt.
114.00
--
947
Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR.
Uwaga: Dotyczy: MS
351.00
--
948
Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki lub próbki zbiorczej. Cena za badanie w kierunku dwóch genów/podtypów.
241.00
--
952
Oznaczanie laktonów kwasu rezorcylowego i stilbenów w mięśniach i moczu metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektometrią mas.
Uwaga: Metoda potwierdzająca oznaczania zeranolu, taleranolu, zearalanonu, α-zearalenolu, β-zearalenolu, zearalenonu oraz dietylostilbestrolu, dienestrolu, heksestrolu w próbkach moczu.
1212.00
1697.00
954
Ryby, przetwory rybne i produkty uboczne z ryb - Oznaczanie zawartości tłuszczu.
88.00
--
955
Ryby i przetwory rybne. Oznaczanie zawartości soli kuchennej
61.00
--
958
Surowica referencyjna ujemna N27 do białaczki bydła ( wycena 1ml surowicy)
16.00
--
959
Surowica referencyjna dodatnia P9 do białaczki bydła (za 1ml)
16.00
--
970
Różnicowanie szczepów Mycoplasma gallisepticum metodą RFLP.
153.00
--
976
Surowica dodatnia AIV - H5 0,5 ml
163.00
--
977
Surowica dodatnia AIV- H7 0,5 ml
163.00
--
978
Surowica dodatnia PMV-1 (NDV) 0,5 ml
163.00
--
979
Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H7)
29.00
41.00
981
Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
Uwaga: Wykrywanie norowirusa GI i GII w owocach miękkich metodą real- time (RT)PCR - 1 próbka.
1646.00
--
982
Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
Uwaga: Wykrywanie norowirusa GI i GII w owocach miękkich metodą real- time (RT)PCR - 5 próbek.
2755.00
--
983
Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
Uwaga: Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 1 próbka.
1437.00
--
984
Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
Uwaga: Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 5 próbek.
2402.00
--
985
Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
Uwaga: Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 1 próbka.
1856.00
--
986
Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
Uwaga: Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 5 próbek.
3108.00
--
1005
Surowica referencyjna
Uwaga: cena za 1 sztukę
153.00
--
1014
Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (β-laktamy, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, aminoglikozydy, tetracykliny, linkozamidy, pleuromutyliny, diaminopirymidyny) w wodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
595.00
833.00
1016
Izolacja i identyfikacja Campylobacter fetus subsp. veneralis metodą mikrobiologiczną
Uwaga: od 1 do 5 próbek
216.00
--
1017
Izolacja i identyfikacja Campylobacter fetus subsp. veneralis metodą mikrobiologiczną
Uwaga: powyżej 5 próbek
152.00
--
1023
Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych.
300.00
420.00
1026
Wykrywanie i oznaczanie rzepaku genetycznie zmodyfikowanego w paszach.
2168.00
--
1027
Udział w badaniu biegłości laboratoriów w zakresie diagnostyki pałeczek Salmonella spp. izolowanych od zwierząt i środowiska ich chowu.
Uwaga: Dotyczy laboratoriów ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
3500.00
--
1028
Oczyszczanie szczepu Salmonella przesłanego do badań w niejednorodnej hodowli bakteryjnej.
82.00
--
1030
Wykrywanie mikrosporydiów z rodzaju Nosema i identyfikacja gatunkowa metodą multiplex PCR
187.00
--
1031
Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E. faecium) spp.
300.00
420.00
1032
Badania biegłości w zakresie substancji przeciwbakteryjnych
305.00
--
1033
Badanie serologiczne w kierunku boreliozy psów testem Elisa
182.00
--
1034
Badania biegłości w zakresie chemii żywności pochodzenia zwierzęcego
600.00
--
1035
Badania biegłości w zakresie oznaczania histaminy w rybach i produktach rybnych dla laboratoriów nieurzędowych.
600.00
--
1036
Zestaw materiałów eksploatacyjnych - monitoring entomologiczny
61.00
--
1037
Wykrywanie obecności antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w wodzie (monitoring)
49.00
--
1049
Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i produktach rybnych metodą HPLC.
Uwaga: 9 próbek do oceny partii, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005.
900.00
--
1050
Koordynacja badań jakościowych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych.
1485.00
--
1060
Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.2. Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C.
111.00
155.00
1062
Oznaczanie kokcydiostatyków jonoforowych w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej.
491.00
687.00
1064
Wykrywanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach za pomocą metod przesiewowej detekcji GMO.
2120.00
--
1065
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR (próbka paszy).
Uwaga: Jedna próbka pulowana z 2-3 próbek.
Uwaga ekspr.: Badanie na cito (12 godzin) - podmiot gospodarczy
252.00
504.00
1067
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA.
Uwaga: próbka 101 i więcej szt.
20.00
--
1069
Oznaczanie pozostałości neuroleptyków w nerkach i moczu metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
620.00
868.00
1089
Identyfikacja wirusów ryb - VHS, IHN, IPN, SDV, SVC metodą RT-PCR
Uwaga: identyfikacja 1 wirusa
240.00
--
1101
Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 1
38.00
--
1102
Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 2
38.00
--
1103
Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 3
43.00
--
1104
Test AGID do wykrywania w surowicy przeciwciał dla wirusa białaczki bydła
25.00
--
1109
Wykrywanie herpeswirusa koi (KHV) metodą Real Time PCR.
Uwaga: Cena za 1 próbkę zbiorczą - od 2 do 5 sztuk ryb. Rutynowa próbka 30 sztuk ryb.
107.00
--
1112
Wykrywanie i oznaczanie tetracyklin i fluorochinolonów w wodzie techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym.
317.00
--
1113
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (9 kierunków).
1200.00
--
1117
Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu u ptaków i koni.
Uwaga: Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu testem ELISA u ptaków i koni.
84.00
--
1118
Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem Real-Time PCR.
Uwaga: Identyfikacja jednego gatunku
352.00
493.00
1119
Oznaczanie kokcydiostatyków niedocelowych w paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
721.00
1009.00
1120
Oznaczanie zawartości pierwiastków w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
Uwaga: Jeden z pierwiastków - Al, Ag, As, Ba, Be, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Se, Sn, Tl, Pb, Th, V, Zn.
190.00
266.00
1121
Oznaczanie zawartości pierwiastków w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
Uwaga: Powyżej 3 spośród wymienionych pierwiastków: Al, Ag, As, Ba, Be, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Se, Sn, Tl, Pb, Th, V, Zn.
700.00
980.00
1122
Oznaczanie pozostałości pestycydów w pszczołach i produktach pszczelich metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas.
1114.00
--
1123
Oznaczanie mocznika.
123.00
--
1124
Wykrywanie genów CPA, CPB i CPB2 kodujących wytwarzanie toksyny α, β i β2 Clostridium perfringens przy użyciu testu PCR.
127.00
--
1128
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa anemii zakaźnej kurcząt (CAV).
300.00
--
1129
Identyfikacja gatunkowości mięsa testem F.A.S.T. (3 gatunki).
Uwaga: Od 1 do 3 próbek.
354.00
--
1130
Identyfikacja gatunkowości mięsa testem F.A.S.T. (3 gatunki).
Uwaga: Powyżej 3 próbek.
301.00
--
1131
Identyfikacja grzyba Aphanomyces invadans metodą PCR.
Uwaga: Wykrywanie kwasu nukleinowego grzyba Aphanomyces invadans przy użyciu metody PCR.
231.00
--
1132
Wykrywanie pozostałości antybiotyków w mleku testem 4Sensor.
47.00
--
1133
Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
Uwaga: Identyfikacja jednego gatunku.
300.00
420.00
1134
Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
Uwaga: Identyfikacja dwóch gatunków.
491.00
687.00
1135
Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
Uwaga: Identyfikacja trzech gatunków.
634.00
888.00
1136
Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą wytrawiania; Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą kompresorową
Uwaga: kalkulacja kosztów szkolenia dla jednej osoby
564.00
--
1161
Szkolenie z zakresu diagnostyki Anisakis sipleks.
Uwaga: Cena za 1 osobę.
400.00
--
1177
Oznaczanie mikotoksyn w paszach i materiałach paszowych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
801.00
1121.00
1178
Badanie pepsyny.
258.00
--
1182
Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
Uwaga: Reowirusy
448.00
--
1183
Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
Uwaga: Cirkowirus kaczy (DuCV)
412.00
--
1184
Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
Uwaga: Cirkowirus gęsi (GoCV)
412.00
--
1185
Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
Uwaga: Gęsi poliomawirus (GHPV)
412.00
--
1186
Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
Uwaga: Wirusowe zapalenie jelit kaczek (DEV)
412.00
--
1187
Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
Uwaga: Wirusowe zapalenie wątroby kaczek (DHV).
448.00
--
1188
Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
Uwaga: Parwowiroza kaczki piżmowej (MDPV)
375.00
--
1189
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 1 próbki.
704.00
--
1190
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 2-4 próbek.
936.00
--
1191
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 5-8 próbek.
1246.00
--
1192
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 9 próbek.
1445.00
--
1193
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 10-12 próbek.
1678.00
--
1194
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 13-16 próbek.
1987.00
--
1195
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 17-32 próbek.
3584.00
--
1196
Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
Uwaga: Koszt zbadania 33-48 próbek.
5042.00
--
1197
Identyfikacja Renibacterium salmoninarum metodą nested-PCR.
Uwaga: Wykrywanie kwasu nukleinowego bakterii Renibacterium salmoninarum przy użyciu metody nested-PCR.
274.00
--
1198
Szkolenie z zakresu wykrywania i oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach.
Uwaga: Cena za 1 osobę, 1 dzień szkolenia.
203.00
--
1199
Wykrywanie pasożytów z rodzaju Giardia w kale zwierząt metodą PCR.
75.00
--
1200
Wykrywanie i oznaczanie fluorochinolonów w paszach techniką chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym.
365.00
--
1203
Wykrywanie obecności materiału genetycznego Actinobacillus pleuropneumoniae przy użyciu testu PCR.
114.00
--
1204
Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia w kale i ściekach z użyciem immunofluorescencji bezpośredniej.
113.00
--
1205
Wykrywanie pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia z użyciem filtracji membranowej, immunomagnetycznej separacji i immunofluorescencji bezpośredniej.
440.00
--
1206
Opracowanie opinii, konsultacje z zakresu farmakologii i toksykologii w sprawie wyników badań.
Uwaga: Za 1 godzinę czynności.
83.00
--
1208
Wykrywanie i oznaczanie tetracyklin w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
417.00
--
1211
Badania nad określeniem czynnika chorobotwórczego.
208.00
--
1212
Udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych w kierunku wykrywania i oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach dla laboratoriów innych niż Inspekcji Weterynaryjnej - 1 kierunek badań.
500.00
--
1214
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa epidemicznej biegunki świń PEDV przy użyciu testu real time RT-PCR.
158.00
--
1218
Wykrywanie i oznaczanie tylozyny w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
409.00
--
1221
Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym.
200.00
--
1222
Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym.
Uwaga: Badanie homogeniczności (n=5)
731.00
--
1223
Badanie homogeniczności pasz leczniczych na podstawie oznaczenia zawartości substancji czynnej metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: Badanie próbki seryjnej (n=5)
805.00
--
1224
Wykrywanie p-ciał anty-Neospora caninum w surowicy przeżuwaczy testem ELISA.
Uwaga: Kalkulacja kosztów badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu ≤4 próbek.
106.00
--
1225
Wykrywanie p-ciał anty-Neospora caninum w surowicy przeżuwaczy testem ELISA.
Uwaga: Kalkulacja kosztów badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 4 próbek.
40.00
--
1228
Badanie sekcyjne zwłok małych zwierząt od 0,5 kg do 7 kg z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji.
Uwaga: Sekcja zwłok psa (dorosłego ras małych), kota, małego zwierzęcia futerkowego (z jednej hodowli do 2 szt.), ptaka (w tym małe ptaki do 1 kg do 2 szt.), młodych zwierząt do 0,5 kg z jednego miotu (do 3 szt.) i innych zwierząt (do 7 kg).
227.00
--
1229
Badanie sekcyjne zwłok psa ras dużych i średnich oraz innnych zwierząt z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji.
Uwaga: Sekcja zwłok psa (dorosłego ras dużych i średnich), owcy, kozy, świni, źrebięcia, cielęcia, daniela, sarny, strusia i innych.
322.00
--
1230
Badanie sekcyjne zwłok zwierząt dużych z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji.
Uwaga: Sekcja zwłok konia, krowy i innych dużych zwierząt.
823.00
--
1232
Ocena zgodności opakowania i ulotki informacyjnej z zatwierdzonym wzorem.
332.00
--
1233
Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Uwaga: Przy badaniu próbek w liczbie 1-10 szt. cena odnosi się do każdej próbki.
27.00
--
1234
Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Uwaga: Przy badaniu próbek w liczbie 11-50 szt. cena odnosi się do każdej próbki.
24.00
--
1235
Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Uwaga: Przy badaniu próbek w liczbie 51 szt. i więcej cena odnosi się do każdej próbki.
23.00
--
1236
Wykrywanie przeciwciał anty-Coxiella burnetii testem Elisa.
36.00
--
1237
Woda - oznaczanie w skali mikro-w biopreparatach liofilizowanych.
1313.00
--
1238
Potencjometryczna metoda oznaczania pH w produktach leczniczych.
577.00
--
1239
Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych.
Uwaga: Oznaczanie lepkości z użyciem wiskozymetru.
731.00
--
1240
Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych.
Uwaga: Oznaczanie gęstości.
731.00
--
1241
Metoda oceny objętości produktów leczniczych uzyskiwanej z pojemnika.
802.00
--
1242
Organoleptyczna metoda oceny wyglądu produktów leczniczych.
314.00
--
1246
Badanie PLWI z rynku/wykrywanie substancji czynnej w szczepionce przeciwko RHD
350.00
--
1248
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka test RT-PCR.
Uwaga: Pula próbek 1-4, wynik ujemny.
200.00
--
1249
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka test RT-PCR.
Uwaga: Pojedyncza próbka po rozpulowaniu dodatniej puli 1-4.
200.00
--
1252
Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusa EAV.
175.00
--
1262
Mianowanie wirusa w szczepionkach doustnych przeciwko wściekliźnie.
856.00
1712.00
1266
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR.
Uwaga: Badanie 1 krwi lub 1 narządu od 1 świni lub 1 dzika.
87.00
--
1267
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 2-3 krwi lub pulowanych 2-3 narządów od świń lub dzików.*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików, próbki od zwierząt z objawami choroby.
101.00
--
1268
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR.
Uwaga: Badanie 1 kości od 1 świni lub 1 dzika.
118.00
--
1269
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 2-3 kości od świń lub dzików.*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików, próbki od zwierząt z objawami choroby.
132.00
--
1270
Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń
Uwaga: Badanie jednej surowicy.
112.00
--
1273
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV) metodą rRT-PCR.
141.00
--
1275
Wykrywanie i identyfikacja shigatoksycznych Escherichia coli (STEC) w tym O104:H4 w żywności metodą real-time PCR.
433.00
--
1279
Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma spp.
505.00
--
1280
Oznaczanie stężeń PCDD, PCDF i PCB w żywności techniką HRGC-HRMS z zastosowaniem systemu automatycznego oczyszczania.
Badanie wykonywane w trybie ekspresowym.
3718.00
3718.00
1281
Oznaczanie stężenia promieniotwórczego strontu-90 w żywności metodą ciekłej scyntylacji.
654.00
--
1282
Oznaczanie stężenia PBDE w żywności metodą HRGC-HRMS.
1600.00
--
1284
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (Mycoplasma gallisepticum-MG, Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma synoviae - MG/MS)
Uwaga: Cena za 1 próbkę
13.00
--
1285
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (białaczka podgrupy J-ALV-J)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
13.00
--
1286
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie nosa i tchawicy -TRT)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
17.00
--
1287
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (reowirusy ptaków-REV)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
17.00
--
1288
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (Ornithobacterium rhinotracheale -ORT)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
13.00
--
1289
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (anemia zakaźna kurcząt - CAV)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
20.00
--
1290
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (rzekomy pomór drobiu - ND)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
13.00
--
1291
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie oskrzeli - IB)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
13.00
--
1292
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (choroba Gumboro- IBD)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
15.00
--
1293
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego -AE)
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
18.00
--
1294
Określenie typu wykrytego IBV metodą PCR/sekwencjonowanie.
110.00
--
1295
Różnicowanie szczepów ulicznych i szczepu szczepionkowego wirusa wścieklizny metodą PCR-RFLP.
185.00
--
1296
Oznaczanie pozostałości leków przeciwbakteryjnych w produktach pszczelich metodą chromatografii cieczowej ze spektometrią mas.
832.00
1165.00
1297
Wykrywanie i oznaczanie sulfonamidów w paszach techniką chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną.
459.00
--
1298
Wykrywanie i oznaczanie fenikoli w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektorometrią mas.
450.00
--
1299
Oznaczanie zawartości fenikoli w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki.
369.00
--
1300
Oznaczanie zawartości fenikoli w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową.
Uwaga: Badanie homogeniczności, n=5
1329.00
--
1301
Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 w mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
608.00
851.00
1302
Wykrywanie genów kodujących neurotoksyny botulinowe typu A-F szczepów Clostridium spp. metodami PCR.
Uwaga: Koszt badania odnosi się do 5 próbek.
600.00
840.00
1303
Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR.
Uwaga: Koszt badania odnosi się do 5 próbek.
500.00
700.00
1304
Oznaczanie zawartości fosforu w żywności pochodzenia zwierzęcego.
Uwaga: Oznaczanie fosforu całkowitego w mięsie, przetworach mięsnych, rybach i produktach rybnych.
161.00
--
1306
Oznaczanie leków przeciwbakteryjnych (sulfonamidy, diaminopirymidyny) w miodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
728.00
1019.00
1307
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: PSZCZOŁY -koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
79.00
--
1308
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: PSZCZOŁY - koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
70.00
--
1309
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: MIÓD (ZAPASY POKARMU CUKROWEGO) - koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
79.00
--
1310
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: MIÓD (ZAPASY POKARMU CUKROWEGO) - koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
70.00
--
1311
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: WOSK -koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
74.00
--
1312
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: WOSK -koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
62.00
--
1313
Wykrywanie wirusów pszczół metodą multiplex RT-PCR.
Uwaga: Koszt badania 1 próbki, przy badaniu w kierunku 3 wirusów pszczelich: DWV, SBV, CBPV lub ABPV, IAPV, BQCV.
170.00
--
1314
Wykrywanie wirusów pszczół metodą multiplex RT-PCR.
Uwaga: Koszt badania 1 próbki, przy badaniu w kierunku 6 wirusów pszczelich: DWV, SBV, CBPV, ABPV, IAPV, BQCV.
210.00
--
1315
Oznaczanie zawartości fosforu w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz PN-A-04018:1975.
Uwaga: Oznaczanie zawartości fosforu dodanego do mięsa, produktów mięsnych, ryb i produktów rybnych.
198.00
--
1316
Oznaczanie mikotoksyn w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
1002.00
1403.00
1317
Oznaczanie pozostałości pestycydów w pszczołach i produktach pszczelich metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas.
Uwaga: Oznaczenie do 20 związków lub jednej grupy np. pyretroidy, akarycydy i inne.
559.00
--
1322
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: Czerw-koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
53.00
--
1323
Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
Uwaga: Czerw-koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
50.00
--
1331
Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma spp.
505.00
--
1338
Oznaczanie estrów steroidów w sierści i surowicy zwierząt rzeźnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
690.00
--
1343
Oznaczanie kolistyny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną.
298.00
--
1344
Określanie patogenności wirusów grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu metodą sekwencjonowania.
140.00
--
1347
Wykrywanie soi genetycznie zmodyfikowanej w paszach.
862.00
--
1348
Wykrywanie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w paszach.
862.00
--
1349
Oznaczanie azotynów w paszy i innym materiale biologicznym.
Uwaga: Oznaczanie jednej próbki.
160.00
224.00
1350
Oznaczanie azotynów w paszy i innym materiale biologicznym.
Uwaga: Koszt analizy jednej próbki przy analizie od 2 do 4 próbek.
109.00
153.00
1351
Oznaczanie azotynów w paszy i innym materiale biologicznym.
Uwaga: Koszt analizy jednej próbki przy analizie od 5 próbek wzwyż.
92.00
129.00
1352
Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Badanie szczelności konserw hermetycznie zamkniętych.
Uwaga: Badanie konserw w opakowaniach metalowych i szklanych.
50.00
--
1353
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 5 krwi lub pulowanych 5 narządów od świń lub dzików*
*Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
112.00
--
1354
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu real-time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 5 kości od świń lub dzików*
*Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
140.00
--
1355
Wykrywanie DNA Histomonas meleagridis metodą PCR.
88.00
--
1356
Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas.
Uwaga: Oznaczanie do 20 związków spośród pestycydów chloroorganicznych, wskaźnikowych kongenerów PCB, pestycydów fosforoorganicznych, pyretroidów, karbaminianów i innych pestycydów.
543.00
--
1358
Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
Uwaga: Identyfikacja czterech gatunków.
772.00
1081.00
1359
Ocena miana wirusa myksomatozy w hodowli komórkowej.
Uwaga: Określenie miana wirusa zawartego w immunologicznych weterynaryjnych produktach leczniczych. (dotyczy jednego IWPL)
5437.00
--
1361
Ocena miana parwowirusa w hodowli komórkowej.
Uwaga: Określenie miana wirusa zawartego w immunologicznych weterynaryjnych produktach leczniczych. (dotyczy jednego IWPL)
5992.00
--
1362
Oznaczanie progesteronu w tkance mięśniowej metodą LC-MS/MS.
268.00
--
1363
Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR.
Uwaga: Koszt badania odnosi się do 1 próbki.
298.00
417.00
1364
Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (10 kierunków).
1306.00
--
1367
Kontrola Seryjna Wstępna produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego na rynek europejski (EU OCABR).
Uwaga: Wydanie certyfikatu OCABR.
1204.00
--
1378
Koordynacja wydania certyfikatu Kontroli Seryjnej Wstępnej produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego na rynek europejski (EU OCABR).
419.00
--
1379
Kontrola Seryjna Wstępna produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego na rynek europejski (EU OBPR).
Uwaga: Wydanie certyfikatu OBPR.
773.00
--
1390
Koordynacja wydania certyfikatu Kontroli Seryjnej Wstępnej produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego na rynek europejski (EU OBPR).
209.00
--
1391
Wykrywanie genów kodujących neurotoksyny botulinowe typu A-F u szczepów Clostridium spp. metodami PCR.
Uwaga: Koszt badania odnosi się do 1 próbki.
350.00
490.00
1392
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa EHV-1 i EHV-4 metodą real-time PCR.
209.00
--
1393
Ilościowa, zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii
5254.00
--
1394
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu testu real-time RT PCR.
Uwaga: Badanie 1 próbki (narządy, szpik, krew) - manualna lub zautomatyzowana izolacja RNA.
109.00
--
1395
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu testu real-time RT PCR (próbki pulowane do 3 szt.).
Uwaga: Badanie puli do 3 próbek - manualna lub zautomatyzowana izolacja RNA.
132.00
--
1396
Zawiesina 1% czerwonych krwinek od kur SPF.
Uwaga: Cena za 1 ml.
8.00
--
1397
Oznaczanie zawartości formaldehydu w mieszankach paszowych i kiszonkach techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową.
346.00
--
1409
Wykrywanie DNA Echinococcus multilocularis metodą nested PCR
129.00
--
1410
Wykrywanie DNA Echinococcus granulosus metodą PCR
85.00
--
1412
Różnicowanie szczepu dzikiego S. Enteritidis od szczepu szczepionkowego przy użyciu testu IDT Salmonella Diagnostic Kit RTU.
152.00
--
1413
Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa bakterii z rodziny Chlamydiaceae metodą real-time PCR.
Uwaga: Badanie wykrywające obecność Chlamydia spp.
136.00
--
1414
Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa bakterii z rodziny Chlamydiaceae metodą real-time PCR.
Uwaga: Badanie identyfikujące gatunek chlamydii.
81.00
--
1415
Wykrywanie wirusów VHS, IHN i ISA metodą Real-Time RT-PCR.
Uwaga: Cena za 1 oznaczenie dla jednego wirusa.
440.00
--
1416
Oznaczanie pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w żywności pochodzenia zwierzęcego metodami chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas.
836.00
--
1417
Molekularna identyfikacja gatunkowości larw Anisakidae metodą PCR/RFLP
256.00
--
1421
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
Uwaga: Badanie 1 krwi lub 1 narządu od 1 świni lub 1 dzika.
87.00
--
1422
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 2-3 krwi lub pulowanych 2-3 narządów od świń lub dzików*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików, próbki od zwierząt z objawami choroby.
101.00
--
1423
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
Uwaga: Badanie 1 kości od 1 świni lub 1 dzika.
118.00
--
1424
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 2-3 kości od świń lub dzików.*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików, próbki od zwierząt z objawami choroby.
132.00
--
1425
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 5 krwi lub pulowanych 5 narządów od świń lub dzików.*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
112.00
--
1426
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
Uwaga: Badanie pulowanych 5 kości od świń lub dzików.*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
140.00
--
1427
Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń.
Uwaga: Badanie jednej surowicy.
112.00
--
1430
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Badanie jałowości metodą z użyciem sączków membranowych.
3833.00
--
1431
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Badanie jałowości metodą bezpośredniego posiewu - badanie odczynnika.
1067.00
--
1432
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Badanie jałowości metodą bezpośredniego posiewu (do 2 ml).
1510.00
--
1433
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Badanie jałowości metodą bezpośredniego posiewu (pow. 2 ml).
1993.00
--
1434
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Badanie jałowości metodą z użyciem sączków membranowych (z zastosowaniem płynu D).
4329.00
--
1435
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Badanie jałowości metodą z użyciem sączków membranowych (z zastosowaniem płynu K).
4529.00
--
1436
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Test przydatności badania jałowości metodą z użyciem sączków membranowych (z zastosowaniem płynu D).
3673.00
--
1437
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Test przydatności metody z użyciem sączków membranowych.
3333.00
--
1438
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Test przydatności metody bezpośredniego posiewu (do 2 ml).
1485.00
--
1439
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Test przydatności metody bezpośredniego posiewu (pow. 2 ml).
1908.00
--
1440
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Test przydatności badania jałowości metodą z użyciem sączków membranowych (z zastosowaniem płynu K).
3793.00
--
1441
Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
Uwaga: Badanie jałowości i test przydatności metody bezpośredniego posiewu - badanie odczynnika.
1247.00
--
1442
Wykrywanie Salmonella spp. w próbce nawozu organicznego lub organiczno - mineralnego bez komponenty pochodzenia zwierzęcego.
100.00
--
1445
Różnicowanie szczepu dzikiego S. Enteritidis od szczepu szczepionkowego PRIMUN Salmonella E przy użyciu testu MIC-STRIP LABORATORIOS Calier.
127.00
--
1448
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa myksomatozy królików metodą IAC-PCR.
Uwaga: Badanie 1 próbki.
171.00
--
1449
Wykrywanie materiału genetycznego wirusa myksomatozy królików metodą IAC-PCR.
Uwaga: Cena za badanie 1 próbki przy badaniu dwóch lub więcej próbek.
120.00
--
1450
Kontrola tuberkuliny PPD bydlęcej i ptasiej.
Uwaga: Kontrola tuberkuliny ptasiej/bydlęcej.
14114.00
--
1452
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Część 1: Wykrywanie Enterobacteriaceae.
Uwaga: Oznaczanie liczby.
125.00
--
1453
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae.- Część 2: Metoda liczenia kolonii.
73.00
--
1454
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i Listeria spp.- Część 1: Metoda wykrywania.
124.00
--
1455
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i Listeria spp.- Część 2: Metoda oznaczania liczby.
141.00
--
1456
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Campylobacter spp.- Część 1: Metoda wykrywania.
198.00
--
1457
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego-Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Campylobacter spp.- Część 2: Metoda liczenia kolonii.
198.00
--
1458
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania Vibrio spp. część 1: Wykrywanie potencjalnie enteropatogennych Vibrio parahaemolyticus, V. cholerae i V. vulnificus.
Uwaga: Wykrywanie Vibrio parahaemolyticus.
196.00
--
1459
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 2: Metoda oznaczania liczby.
251.00
351.00
1460
Test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń.
Uwaga: Badanie 1 próbki (surowica).
26.00
--
1461
Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku surowym metodą instrumentalną na aparacie Bactoscan FC+
17.00
--
1462
Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru koni (AHSV).
218.00
--
1463
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa EIV testem RT-PCR
235.00
--
1464
Dokonanie zmiany w opinii dotyczącej zmian parametrów wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej.
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT
738.00
--
1465
Wydanie opinii o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej.
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT
1476.00
--
1466
Przedłużenie ważności wpisu wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej.
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT
738.00
--
1467
Opłata za przeprowadzenie badania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej, który służy do wykrycia jednego czynnika, patogenu lub jednego rodzaju przeciwciał.
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT
3813.00
--
1468
Opłata za przeprowadzenie badania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej, który służy do wykrycia więcej niż jednego czynnika, patogenu lub przeciwciała, jest równa iloczynowi kwoty 3 813 zł i liczby wykrytych czynników, patogenów lub przeciwciał.
Uwaga: Cena zawiera podatek VAT
3813.00
--
1532
Oznaczanie kwasu domoikowego w małżach testem ELISA.
Uwaga: Oznaczanie kwasu domoikowego (ASP).
346.00
--
1534
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa wścieklizny metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Uwaga: Przy badaniu próbek w liczbie minimum 50 szt. cena odnosi się do każdej próbki.
68.00
--
1535
Test PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania materiału genetycznego wirusa BHV -1.
225.00
--
1537
Wykrywanie wirusa Zachodniego Nilu metodą RT-PCR.
333.00
--
1541
Wykrywanie i oznaczanie linkomycyny, spiramycyny, tylozyny i tiamuliny w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
520.00
--
1542
Szkolenie z zakresu diagnostyki wścieklizny metodą izolacji lyssawirusów w hodowli komórek neuroblastomy
950.00
--
1543
Szkolenie z zakresu diagnostyki wścieklizny metodą immunofluorescencji bezpośredniej
844.00
--
1544
Identyfikacja i określenie serogrup Listeria monocytogenes.
130.00
--
1545
Wykrywanie materiału genetycznego dla Borrelia burgdorferii sensu lato (borelioza) u kleszczy metodą real-time PCR.
180.00
--
1546
Wykrywanie materiału genetycznego dla Borrelia burgdorferii sensu lato (borelioza) i wirusa TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) u kleszczy metodą real-time PCR.
248.00
--
1547
Wykrywanie materiału genetycznego dla Borrelia burgdorferii sensu lato (borelioza), wirusa TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu), Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris (erlichioza) i Anaplasma phagocytophilum (anaplazmoza) u kleszczy metodą real-time PCR.
330.00
--
1548
Wykrywanie materiału genetycznego dla wirusa TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) u kleszczy metodą real-time PCR.
150.00
--
1550
Szkolenie z zakresu badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania wspomaganego mieszadłem magnetycznym - kurs 10 osób
2718.00
--
1553
Identyfikacja pasożyta Tetracapsula bryosalmonae metodą PCR.
Uwaga: Wykrywanie kwasu nukleinowego pasożyta Tetracapsula bryosalmonae przy użyciu metody PCR.
272.00
--
1554
Szkolenie - serologiczna diagnostyka zarazy stadniczej koni (1dzień).
721.00
--
1555
Wykrywanie p-ciał anty-Toxoplasma gondii u zwierząt testem ELISA.
Uwaga: Koszt badania jednej próbki przy jednorazowym badaniu ≤ 4 próbek.
100.00
--
1556
Wykrywanie p-ciał anty-Toxoplasma gondii u zwierząt testem ELISA.
Uwaga: Koszt badania jednej próbki przy jednorazowym badaniu ≥ 5 próbek.
42.00
--
1557
Badanie histopatologiczne i histomorfometryczne jelit (1 preparat histopatologiczny).
59.00
--
1558
Izolacja i identyfikacja Yersinia enterocolitica
164.00
--
1559
Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekujących i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii przeciwko ASFV.
8622.00
--
1561
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (astrowirusy kurze typu B).
19.00
--
1562
Wykrywanie M. synoviae metodą LAMP.
250.00
--
1563
Szkolenie z zakresu wykonania metody badawczej PN-Z-19005:2018-10 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego jaj pasożytów z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odnionych osadach ściekowych przeznaczonych do wprowadzenia do gleby - kurs 10 osób/2 dni.
818.00
--
1565
Oznaczanie zawartości form specjacyjnych arsenu w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
1800.00
2520.00
1566
Opracowanie opinii dla klienta wg zgłaszanego zapotrzebowania.
739.00
--
1567
Badanie parazytologiczne ryb słodkowodnych na obecność pasożytów chorobotwórczych dla ludzi.
299.00
--
1568
Test Immunoperoksydazowy do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń.
184.00
--
1569
Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych w płynie ustnym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
759.00
1063.00
1570
Zestaw próbek do sterowania jakością (4 próbki na różnych poziomach) dla pracowni wykonujących badanie mięsa na obecność włośni.
800.00
--
1571
Identyfikacja podtypu wirusa grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki lub próbki zbiorczej. Cena za badanie w kierunku jednego genu/podtypu.
122.00
--
1572
Identyfikacja Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium.
172.00
--
1575
Oznaczanie zawartości sulfonamidów i trimetoprimu w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
Uwaga: Badanie pojedynczej próbki.
385.00
--
1576
Oznaczanie zawartości sulfonamidów i trimetoprimu w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
Uwaga: Badanie homogeniczności, n=5.
1000.00
--
1577
Określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny testem FAVN.
250.00
500.00
1579
Metoda oceny rozpuszczalności immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych.
333.00
--
1580
Woda - oznaczanie w skali półmikro w biopreparatach liofilizowanych.
1321.00
--
1581
Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych.
Uwaga: Oznaczanie lepkości z użyciem Reometru.
543.00
--
1583
Wykrywanie wirusów WSSV, YHV i TSV wywołujących zakażenia u skorupiaków.
Uwaga: Cena za 1 próbkę zbiorczą - 10 sztuk skorupiaków.
120.00
--
1584
Kontrola Seryjna Wstępna immunologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego.
Uwaga: Wydanie orzeczenia.
429.00
--
1585
Koordynacja wydania orzeczenia Kontroli Seryjnej Wstępnej immunologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego.
175.00
350.00
1595
Diagnostyka zakażeń reowirusami u drobiu metodą PCR.
Uwaga: Wykrywanie materiału genetycznego reowirusów.
435.00
--
1602
Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Tabic Var206.
7600.00
--
1603
Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Cevac Vitapest L.
8505.00
--
1604
Oznaczanie alkaloidów pirolizydynowych i tropanowych w miodzie techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
653.00
--
1605
Oznaczanie alkaloidów pirolizydynowych w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
618.00
--
1606
Badanie skuteczności trawienia dla preparatu pepsyna wg zaleceń EURLP.
1053.00
--
1607
Wykrywanie obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2.
Uwaga: Próbki kliniczne od zwierząt. Badanie pojedynczej próbki lub próbki pulowanej (do 5 szt.).
219.00
--
1608
Wykrywanie obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2.
Uwaga: Próbki kliniczne od zwierząt, produkty mleczne i ich opakowania. Badanie potwierdzające.
128.00
--
1609
Badanie sekcyjne małego zwierzęcia do 0,5 kg z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji.
Uwaga: Sekcja zwłok małego zwierzęcia lub ptaka do 0,5 kg, młodego zwierzęcia do 0,5 kg.
192.00
--
1610
Wykrywanie przeciwciał testem ELISA przeciw retikuloendoteliozie (REV) w surowicy kurcząt.
Uwaga: Cena za 1 próbkę.
16.00
--
1611
Oznaczanie stężenia PCDD, PCDF i PCB w żywności i paszach metodą HRGC-HRMS.
2145.00
--
1612
Opracowanie opinii dotyczącej oddziaływania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza glebowego na zdrowie zwierząt.
2000.00
--
1613
Oznaczanie hormonów anabolicznych w moczu i tkance mięśniowej zwierząt rzeźnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas z wykorzystaniem techniki QuEChERS.
Uwaga: Metoda oznaczania stilbenów, steroidów, laktonów kwasu rezorcylowego w moczu i tkance mięśniowej zwierząt rzeźnych.
665.00
931.00
1614
Wykrywanie przeciwciał dla wirusa rzekomego pomoru drobiu metodą hamowania hemaglutynacji.
23.00
--
1615
Zmiana w treści opinii PIWet-PIB dotyczącej oddziaływania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza gleby na zdrowie zwierząt, po prawidłowym jego zastosowaniu, wynikająca z przyczyn nie leżących po stronie PIWet-PIB.
483.00
--
1616
Akceptacja zmian w treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza gleby wynikających z przyczyn nie leżących po stronie PIWet-PIB.
298.00
--
1617
Ocena żywotności jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris, Toxocara i Trichuris przy użyciu barwników fluorescencyjnych.
Uwaga: Koszt badania 1 próbki.
1117.00
--
1618
Wykrywanie przeciwciał dla SARS-CoV-2 metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Uwaga: Badanie próbek w liczbie 1-10. Uwaga: Cena odnosi się do każdej próbki.
44.00
--
1619
Wykrywanie przeciwciał dla SARS-CoV-2 metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Uwaga: Badanie próbek w liczbie 11-50. Uwaga: Cena odnosi się do każdej próbki.
37.00
--
1620
Wykrywanie przeciwciał dla SARS-CoV-2 metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Uwaga: Badanie próbek w liczbie 51 i więcej. Uwaga: Cena odnosi się do każdej próbki.
Cena odnosi się do każdej próbki.
32.00
--
1624
Oznaczanie mikotoksyn w paszach i materiałach paszowych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
Uwaga: Jeden analit.
468.00
655.00
1626
Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA.
Uwaga: 1 badana cecha z 4 możliwych w procedurze badawczej: obecność Listeria monocytogenes (A), obecność Salmonella spp. (N), obecność Campylobacter spp. (N), obecność Escherichia coli O157 (N).
122.00
--
1627
Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA.
Uwaga: 2 badane cechy z 4 możliwych w procedurze badawczej: obecność Listeria monocytogenes (A), obecność Salmonella spp. (N), obecność Campylobacter spp. (N), obecność Escherichia coli O157 (N).
202.00
--
1628
Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA.
Uwaga: 3 badane cechy z 4 możliwych w procedurze badawczej: obecność Listeria monocytogenes (A), obecność Salmonella spp. (N), obecność Campylobacter spp. (N), obecność Escherichia coli O157 (N).
282.00
--
1629
Wykrywanie drobnoustrojów patogennych metodą ELFA.
Uwaga: 4 badane cechy z 4 możliwych w procedurze badawczej: obecność Listeria monocytogenes (A), obecność Salmonella spp. (N), obecność Campylobacter spp. (N), obecność Escherichia coli O157 (N).
363.00
--
1630
Akceptacja zmian w treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu organicznego/środka wspomagającego uprawę roślin/polepszacza gleby wymikajacych z przyczyn nie leżących po stronie PIWet-PIB.
298.00
--
1631
Wykrywanie obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2.
Uwaga: Produkty mleczne i ich opakowania.
285.00
--
1632
Tożsamość szczepionkowego wirusa rzekomego pomoru drobiu metodą RT-PCR.
866.00
--
1633
Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Tabic IB Var.
7600.00
--
1634
Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Nobilis IB 4-91.
15863.00
--
1635
Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Nobilis ILT.
11154.00
--
1636
Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Cevac IBD L.
7930.00
--
1637
Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Hipragumboro-GM97.
7930.00
--
1639
Zdjęcie mikroskopowe 1 preparatu histopatologicznego, obróbka i opis fotografii.
47.00
--
1640
Opis 10 preparatów histopatologicznych z uwzględnieniem identyfikacji zmian i oceny ich nasilenia (scoring).
54.00
--
1641
Opis preparatów histopatologicznych z uwzględnieniem identyfikacji zmian i oceny ich nasilenia (scoring) - każdy następny narząd/wycinek.
7.00
--
1643
Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR.
Uwaga: Dotyczy: Badanie MG i MS
452.00
--
1646
Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa BCoV.
139.00
--
1648
Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu E w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą real-time (RT) PCR.
Uwaga: badanie 5 próbek
3397.00
--
1649
Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkaicznej. Część 1: Metoda fluorometryczna dla mleka i napojów na bazie mleka.
85.00
--
1654
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PRV przy użyciu testu Real Time-PCR.
Uwaga: Manualna izolacja DNA - 1 próbka.
129.00
--
1655
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PRV przy użyciu testu Real Time-PCR.
Uwaga: Zautomatyzowana izolacja DNA - badanie 1 próbki.
132.00
--
1656
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PPV przy użyciu testu Real Time - PCR.
Uwaga: Zautomtyzowana izolacja DNA.
108.00
--
1657
Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa PPV przy użyciu testu Real Time - PCR.
Uwaga: Manualna izolacja DNA.
95.00
--
1659
Wykrywanie bakterii Renibacterium salmoninarum metoda real time PCR
200.00
--
1660
Mleko - oznaczanie komórek somatycznych. Część 1. Metoda mikroskopowa (metoda odniesienia)
149.00
--
2002
Oznaczanie obecności werotosycznych E. coli (VTEC) oraz oznaczanie serogrup O157, O111, O26, O103 i O145 metodą real-time PCR – w przypadku wyniku ujemnego
345.00
--
2003
Oznaczanie obecności werotosycznych E. coli (VTEC) oraz oznaczanie serogrup O157, O111, O26, O103 i O145 metodą real-time PCR – w przypadku wyniku dodatniego
661.00
--
2005
Oznaczanie bacytracyny i kolistyny w żywności pochodzenia zwierzęcego i innym materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
706.00
988.00
2011
Badanie próbek w kierunku włośni dla potrzeb Policji
977.00
--
 
Error was: