O Nas
Dla Was

Cennik

ZESTAWIENIE cen za badania wykonywane
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -
Państwowym Instytucie Badawczym


Zapytania dotyczące cennika prosimy kierować pod numery telefonów:
81-889-3357,
81-889-3386,
81-889-3402,
81-889-3358 


Cennik badań wykonywanych w systemie ekspresowym

Zakład:
Sortuj wg.:
Szukaj:
procedury badawcze, kierunki badań, materiały
Poz.zakładnazwacena
2
LDSLDS/PB-02 Badanie serologiczne w kierunku białaczki bydła testem ELISA skryningowym
36,00
4
LDSLDS/PB-04 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy zwierząt metodą OKAP
5,00
5
LDSLDS/PB-05 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem aglutynacji probówkowej (OA)
14,00
6
LDSLDS/PB-06 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem wiązania dopełniacza (OWD)
27,00
8
LDSLDS/PB-07 Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla gorączki Q z wykorzystaniem odczynu wiązania dopełniacza (OWD)
29,00
9
LDSLDS/PB-08 Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla chlamydiozy z wykorzystaniem odczynu wiązania dopełniacza (OWD)
29,00
10
LDSLDS/PB-09 Wykonanie odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w diagnostyce zarazy stadniczej koni.
130,00
11
LDSLDS/PB-10 Test hamowania hemaglutynacji do wykrywania przeciwciał dla wirusa rzekomego pomoru drobiu
23,00
13
LDSLDS/PB-12 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń
26,00
14
LDSLDS/PB-13 Wykrywanie przeciwciał dla BHV1 testem ELISA
22,00
15
LDSLDS/PB-14 Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).
ttt
Uwagi: Mycoplasma gallisepticum (MG)
9,00
16
LDSLDS/PB-14 Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).
ttt
Uwagi: Mycoplasma meleagridis (MM)
19,00
17
LDSLDS/PB-14 Test aglutynacji płytowej (SPA) do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).
ttt
Uwagi: Mycoplasma synoviae (MS)
11,00
18
LDSLDS/PB-15 Test ELISA do wykrywania przeciwciał swoistych dla zakażeń Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS), Mycoplasma meleagridis (MM).
13,00
19
LDSLDS/PB-16 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa choroby Aujeszkyego (Idexx Herd Check PRV/ADV gI)
21,00
20
LDSLDS/PB-17 Wykrywanie przeciwciał anty-Coxiella burnetii testem Elisa.
36,00
21
LDSLDS/PB-18 Wykrywanie przeciwciał anty-Chlamydia abortus testem ELISA
36,00
22
LDSRozporządzenie MRiRW z dnia 6.03.2006 (Dz. U. Nr 54, poz. 389) Wykrywanie niedozwolonych stymulatorów wzrostu.
111,00
23
PORPOR/PB-01 Przesiewowa metoda oznaczania zawartości dioksyn i dl-PCB w żywności i paszach
984,00
24
PORPOR/PB-02 Oznaczanie stężenia PCDD, PCDF i PCB żywności i paszach metodą HRGC-HRMS
3075,00
25
PORPOR/PB-03 Oznaczanie lotnych N-nitrozoamin metodą chromatografii gazowej z detektorem energii termicznej
1920,00
27
PORPOR/PB-04 Oznaczanie stężeń promieniotwórczych Cs-137 i Cs-134 metodą spektrometrii promieniowania gamma w żywności i w paszach
100,00
29
ZCHDZCHD/PB-52 Diagnostyka choroby Mareka - izolacja wirusa.
1292,00
30
ZCHDZCHD/PB-43 Diagnostyka choroby Mareka metodą PCR.
415,00
31
ZCHDZCHD/PB-53 Diagnostyka choroby Derzsy'ego u drobiu wodnego - izolacja wirusa
968,00
32
ZCHDZCHD/PB-51 Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Derzsy'ego testem immunoenzymatycznym ELISA
24,00
34
ZCHDZCHD/PB-54 Izolacja reowirusów z narządów wewnętrznych
1208,00
49
ZCHDZCHD/PB-41 Wykrywanie antygenu wirusa choroby Mareka w brodawkach piór chorych ptaków testem immunodyfuzji radialnej w żelu agarowym (RID)
33,00
50
ZCHDZCHD/PB-42 Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi choroby Mareka w surowicy ptaków odczynem immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID)
17,00
59
ZCHD Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
60
ZCHDZCHD/PB-44 Diagnostyka choroby Derzsy'ego metodą PCR
407,00
70
ZCHDDz.U.Nr 173, poz. 1177 par.1 p.a Wydanie opinii o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w diagostyce weterynryjnej
1476,00
71
ZCHD Kontrola seryjna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
72
ZCHDDz.U.Nr 173, poz. 1177 Przegląd ocena dokumentacji i wykonanie badania potwierdzającego skuteczność wyrobów do diagnostyki in vitro - jeden czynnik, patogen lub rodzaj przeciwciał
3813,00
73
ZCHDDz.U.Nr 173, poz. 1177 par.1 p.b Przedłużenie ważności wpisu wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej.Zmiany w opinii o wyrobie dotyczące zmiany parametru wyrobu
738,00
74
ZCHD Konsultacje
323,00
75
ZCHD Opracowanie opinii w sprawie wyników
452,00
76
ZAPZAP/PB-01 Badanie histopatologiczne do 7 wycinków
192,00
77
ZAPZAP/PB-01 Badanie histopatologiczne za każdy następny wycinek
29,00
78
ZAPZAP/PB-05 Badanie histopatologiczne w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec i kóz (scrapie)
131,00
79
ZAPZAP/PB-01 Przygotowanie preparatów histopatologicznych do badań diagnostycznych (3 preparaty)
41,00
80
ZAPZAP/PB-02 Badanie immunohistochemiczne w kierunku trzęsawki owiec i kóz (scarpie)
197,00
83
ZAPZAP/PB-04 Identyfikacja wirusa IHN metodą RT-PCR
100,00
84
ZAPZAP/PB-10 Badanie immunohistochemiczne w kierunku gąbczastej encefalopatii (BSE)
197,00
85
ZBZB/PB-02 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem AGID
21,00
86
ZBZB/PB-04 Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA
ttt
Uwagi: do 50 próbek badanych w kierunku MVV/CAEV
36,00
88
ZBZB/PB-04 Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA
ttt
Uwagi: 50-100 próbek badanych w kierunku MVV/CAEV
32,00
90
ZBZB/PB-04 Wykrywanie przeciwciał dla MVV i CAEV w surowicy krwi u owiec i kóz testem ELISA
ttt
Uwagi: powyżej 100 próbek badanych w kierunku MVV/CAEV
27,00
102
ZBDz.U.Nr 173, poz. 1177 Wydanie atestu/opinii dla zestawu diagnostycznego
1476,00
103
ZBDz.U.Nr 173, poz. 1177 Przegląd ocena dokumentacji i wykonanie badania potwierdzającego skuteczność wyrobów do diagnostyki in vitro - jeden czynnik, patogen lub rodzaj przeciwciał
3813,00
104
ZBDz.U.Nr 173, poz. 1177 Wydanie opinii o przedłużeniu ważności wpisu do rejestru. Zmiany w opinii o wyrobie dotyczące zmiany parametru wyrobu
738,00
105
ZB Szkolenie z zakresu metod serologicznych -enzootyczna białaczka bydła (1 dzień/1osoba)
492,00
106
ZB Międzylaboartoryjne badania porównawcze w zakresie diagnostyki białaczki bydła dla laboratoriów spoza Inspekcji Weterynaryjnej- przygotowanie 1 próbki surowicy w ilości 200 ampułek
62,00
107
ZCHDZCHD/PB-01 Izolacja czynnika hemaglutynującego na zarodkach kurzych SPF
279,00
108
ZCHDZCHD/PB-02 Identyfikacja wirusów grypy (influenzy) ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innych paramyksowirusów w teście hamowania hemaglutynacji (z jedna surowicą)
18,00
109
ZCHDZCHD/PB-03 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
333,00
111
ZCHDZCHD/PB-05 Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H5)
36,00
112
ZCHDZCHD/PB-06 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa influenzy ptaków
29,00
117
ZCHDZCHD/PB-11 Metoda izolacji Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).
ttt
Uwagi: Dotyczy: Mycoplasma gallisepticum (MG)
383,00
118
ZCHDZCHD/PB-12 Wykrywanie wirusów związanych z występowaniem enteropatii u drobiu metodami biologii molekularnej.
524,00
119
ZCHDZCHD/PB-13 Wykrywanie Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma synoviae metodą PCR
310,00
123
ZCHD Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
129
ZCHDZCHD/PB-16 Badanie sekcyjne. Drób, ptaki ozdobne i wolnożyjące (do 5 szt.)
71,00
130
ZCHDZCHD/PB-16 Badanie sekcyjne. Drób, ptaki ozdobne i wolnożyjące (do 10 szt.)
205,00
131
ZCHDZCHD/PB-30 Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą Real Time RT-PCR.
292,00
135
ZCHDZCHD/PB-17 Badania bakteriologiczne ogólne z antybiotykogramem
57,00
136
ZCHDZCHD/PB-18 Określenie indeksu domózgowej zjadliwości (ICPI) na 1-dniowych kurczętach SPF
795,00
138
ZCHDZCHD/PB-20 Wykrywanie wirusów rzekomego pomoru drobiu metodą konwencjonalną RT-PCR.
378,00
140
ZCHDZCHD/PB-22 Wykrywanie wirusów zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (choroba Gumboro) metodą real time RT-PCR
333,00
141
ZCHDZCHD/PB-23 Wykrywanie wirusów zakaźnego zapalenia oskrzeli metodą real time RT-PCR.
333,00
143
ZCHDZCHD/PB-25 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków podtypów H5 i H7 metodą konwencjonalną RT-PCR.
378,00
146
ZCHDZCHD/PB-28 Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR
ttt
Uwagi: dotyczy MG
458,00
147
ZCHD Kontrola seryjna wstępna /zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
148
ZCHR Autoszczepionka przeciwko jersiniozie ryb łososiowatych
ttt
Uwagi: za 1 litr wystarczający na zaszczepienie 500kg ryb
522,00
149
ZCHRZCHR/PB-01 Izolacja i identyfikacja wirusowej krwotocznej posocznicy - VHS - za 10 sztuk ryb
ttt
Uwagi: rutynowa próbka 3X10 sztuk
136,00
150
ZCHRZCHR/PB-02 Izolacja i identyfikacja wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego - IHN- za 10 sztuk ryb
ttt
Uwagi: rutynowa próbka 3X10 sztuk
136,00
151
ZCHRZCHR/PB-03 Izolacja i identyfikacja wirusa zakaźnej martwicy trzustki - IPN - za 10 ryb
ttt
Uwagi: rutynowa próbka 3x10 sztuk
136,00
152
ZCHRZCHR/PB-04 Izolacja i rozpoznawanie bakterii chorobotwórczych dla ryb
ttt
Uwagi: w przypadku braku bakterii w badanej próbce, koszt badania wyniesie 89 zł
300,00
153
ZCHRZCHR/PB-06 Izolacja i identyfikacja Renibacterium salmoninarum
217,00
154
ZCHRZCHR/PB-20 Wykrywanie zakażeń ryb Renibacterium salmoninarum przy użyciu testu ELISA
ttt
Uwagi: badanie 2-5 próbek
130,00
155
ZCHRZCHR/PB-20 Wykrywanie zakażeń ryb Renibacterium salmoninarum przy użyciu testu ELISA
ttt
Uwagi: badanie 6-9 próbek
100,00
156
ZCHRZCHR/PB-20 Wykrywanie zakażeń ryb Renibacterium salmoninarum przy użyciu testu ELISA
ttt
Uwagi: badanie 10 i więcej próbek
77,00
157
ZCHR Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
158
ZCHRZCHR/PB-11 Wykrywanie obecności bakterii w tkankach i narządach ryb
87,00
159
ZCHRZCHR/PB-12 Badanie kliniczne i sekcyjne ryb
45,00
160
ZCHRZCHR/PB-13 Badanie parazytologiczne ryb
52,00
161
ZCHRZCHR/PB-14 Badanie bakteriologiczne na antybiotykooporność
66,00
162
ZCHRZCHR/PB-15 Izolacja i identyfikacja wirusa wiosennej wiremii karpi - SVC - za 10 sztuk ryb
ttt
Uwagi: rutynowa próbka 3x10 sztuk
136,00
163
ZCHRZCHR/PB-20 Wykrywanie zakażeń ryb Renibacterium salmoninarum przy użyciu testu ELISA
ttt
Uwagi: za jedną próbkę
203,00
164
ZCHR Konsultacje, opinie, ekspertyzy, szkolenie stażystów (za 1 godz.czynności)
119,00
165
ZCHS Badanie sekcyjne świni
31,00
166
ZCHS Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
167
ZCHSI-17/ZCHS/KJZ Produkcja autoszczepionki przeciwko jednemu lub dwóm patogenom bakteryjnym swiń
ttt
Uwagi: 1 - 5 litrów
1172,00
168
ZCHSI-17/ZCHS/KJZ Produkcja autoszczepionki przeciwko jednemu lub dwóm patogenom bakteryjnym swiń
ttt
Uwagi: 5-10 litrów
1055,00
169
ZCHSI-17/ZCHS/KJZ Produkcja autoszczepionki przeciwko jednemu lub dwóm patogenom bakteryjnym swiń
ttt
Uwagi: powyżej 10 litrów
938,00
170
ZCHSFarmakopea Polska Wyd. VII Tom I,5.2 Badanie serii (ocena wystepowania wirusów zewnątrzpochodnych, jałowości) atenuowanej żywej szczepionki przeciw zakażeniom Lawsonia intracellularis u świń-Enterisol lleitis
8525,00
171
ZCHSFarmakopea Polska Wyd. VII Tom I,5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Escherichia coli, Clostridium perfringens typu C i Clostridium novyi u świń-Suiseng
8507,00
172
ZCHSI-15/ZCHS/KJZ Szkolenie zakładowe
594,00
173
ZCHSFarmakopea Polska Wyd. VII Tom I,5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Haemophilus parasuis u świń-Porcilis Glasser
8507,00
174
ZCHSFarmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm, jałowości i miana wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń) szczepionki atenuowanej przeciw zespołowi rozrodczo-oddechowemu świń – Ingelvac PRRS MLV
12386,00
175
ZCHSZCHS/PB-78 Badanie serologiczne w kierunku leptospirozy (Leptospira interrogans-serowar Bratislava) przy użyciu odczynu aglutynacji mikroskopowej
14,00
176
ZCHSFarmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm, jałowości oraz ilościowe określenie zawartości wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń) szczepionki atenuowanej przeciw zespołowi rozrodczo-oddechowemu świń - Porcilis PRRS
9853,00
177
ZCHS Kontrola seryjna biopreparatów bakteriologicznych lub wirusologicznych
2792,00
178
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Escherichia coli u świń - Coliporc
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
182
ZCHSZCHS/PB-07 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma hyopneumoniae
ttt
Uwagi: do 20 szt
28,00
183
ZCHSZCHS/PB-07 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla Mycoplasma hyopneumoniae
ttt
Uwagi: powyzej 20 szt
22,00
184
ZCHSZCHS/PB-08 Test ELISA do wykrywania przeciwcial dla wirusa TGE
30,00
185
ZCHSZCHS/PB-13 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leptospir
ttt
Uwagi: do 10 szt
28,00
186
ZCHSZCHS/PB-13 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leptospir
ttt
Uwagi: powyzej 10 szt
25,00
187
ZCHSZCHS/PB-13 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla określonych serowarów leotospir
ttt
Uwagi: powyżej 1000 szt.
17,00
190
ZCHSZCHS/PB-12 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa PRRS (ID)
43,00
192
ZCHSZCHS/PB-14 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa PRRS
ttt
Uwagi: 1 szt.
21,00
193
ZCHSZCHS/PB-14 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa PRRS
ttt
Uwagi: pakiet 32 szt.
452,00
194
ZCHSZCHS/PB-15 Test zahamowania hemaglutynacji do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa grypy świń
30,00
195
ZCHSZCHS/PB-20 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu testu RRT-PCR
ttt
Uwagi: cena za 1 próbkę
205,00
196
ZCHSZCHS/PB-20 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu testu RRT-PCR
ttt
Uwagi: cena za próbkę zbiorczą - 3 szt.
216,00
198
ZCHSZCHS/PB-19 Wykrywanie cirkowirozy świń przy użyciu metody hybrydyzacji in situ
41,00
200
ZCHSZCHS/PB-21 Wykrywanie i różnicowanie obecności materiału genetycznego wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) przy użyciu testu RRT-PCR
ttt
Uwagi: cena za 1 próbkę
126,00
201
ZCHSZCHS/PB-21 Wykrywanie i różnicowanie obecności materiału genetycznego wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) przy użyciu testu RRT-PCR
ttt
Uwagi: cena za próbkę zbiorczą - 5 szt.
152,00
202
ZCHSZCHS/PB-22 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Lawsonia intracellularis przy użyciu testu Real-Time PCR
105,00
203
ZCHSZCHS/PB-23 Wykrywanie materiału genetycznego Brachyspira hyodysenteriae przy użyciu testu Real-Time PCR
103,00
204
ZCHSZCHS/PB-24 Wykrywanie obecności wirusa klasycznego pomoru świń (PLA)
1308,00
205
ZCHSZCHS/PB-25 Wykrywanie obecności przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń przy użyciu odczynu seronutralizacji (NPLA)
1119,00
209
ZCHSZCHS/PB-38 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma hyopneumoniae przy użyciu testu PCR
105,00
211
ZCHSZCHS/PB-40 Wykrywanie patogennej dla świń flory bakteryjnej
55,00
212
ZCHSZCHS/PB-44 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla Actinobacillus pleuropneumoniae
25,00
213
ZCHSFarmakopea Polska Wyd.VII Tom I,5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Mycoplasma hyopneumoniae u świń-Hyoresp
8525,00
214
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Mycoplasma hyopneumoniae u świń - M+PAC
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
220
ZCHSZCHS/PB-57 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Haemophilus parasuis przy użyciu testu PCR
99,00
223
ZCHSZCHS/PB-60 Wykrywanie obecności genu kodującego wytwarzanie toksyny Stx2e oraz genów kodujących ekspresję fimbrii F18 oraz fimbrii F4 Escherichia coli
99,00
226
ZCHSZCHS/PB-63 Wykrywanie genu toxA Pasteurella multocida przy użyciu testu PCR
ttt
Uwagi: 1 wymaz
93,00
227
ZCHSZCHS/PB-63 Wykrywanie genu toxA Pasteurella multocida przy użyciu testu PCR
ttt
Uwagi: jedna próbka pulowana z 2-5 wymazów
152,00
228
ZCHSZCHS/PB-65 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla cirkowirusa świń typu 2 (PCV2)
22,00
229
ZCHS Badanie efektywności środka dezynfekcyjnego w odniesieniu do wybranych wirusów świń (dwa różne wirusy)
1666,00
231
ZCHSZCHS/PB-68 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa grypy świń przy użyciu testu RRT-PCR
183,00
232
ZCHS Kontrola seryjna wstępna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
233
ZCHSZCHS/PB-40 Badanie bakteriologiczne w kierunku lekowrażliwości
30,00
234
ZFTZFT/PB/01-01 Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej - DDT i metabolity, izomery HCH.
ttt
Uwagi: DDT i metabolity, izomery alfa-, beta- i gamma-HCH
263,00
235
ZFTZFT/PB/01-01 Oznaczanie zawartości wskaźnikowych kongenerów polichlorowanych bifenyli w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszach metodą chromatografii gazowej
455,00
236
ZFTZFT/PB/01-02 Oznaczanie pozostałości pestycydów fosfoorganicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej
283,00
237
ZFTZFT/PB/01-03 Oznaczanie pozostałości pyretroidów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej
348,00
238
ZFTZFT/PB/01-04 Oznaczanie pozostałości insektycydów karbaminianów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej
310,00
245
ZFTZFT/PB/01-01 Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych w żywności zwierzęcego pochodzenia oraz w paszach metodą chromatografii gazowej
ttt
Uwagi: Aldryna, chlordan, dieldryna, endryna, endosulfan, HCB, heptachlor, izomery alfa-, beta- i gamma-HCH, DDT i metabolity
416,00
246
ZFTZFT/PB/02-06 Oznaczanie pozostałości sulfonamidów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej z detektorem FLD
253,00
249
ZFTZFT/PB/02-11 Oznaczanie pozostałości fenikoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Chloramfenikol
702,00
250
ZFTZFT/PB/02-12 Oznaczanie pozostałości nitrofuranów i ich metabolitów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Nitrofurany i ich metabolity.
702,00
251
ZFTZFT/PB/01-09 Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
608,00
255
ZFTZFT/PB/02-17 Oznaczanie pozostałości nitroimidazoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
656,00
259
ZFTZFT/PB/03-08 Oznaczanie pozostałości beta-agonistów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
706,00
263
ZFTZFT/PB/04-06 Oznaczanie zawartości diklazurilu w paszach metodą chromatografii cieczowej
344,00
264
ZFTZFT/PB/12-02 Wykrywanie obecności związków toksycznych z grup karbaminianów i rodentycydów
599,00
268
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: Jaja
1000,00
272
ZFTZFT/PB/04-15 Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej
407,00
273
ZFTZFT/PB/05-07, edycja 1 Oznaczanie zawartości niklu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej
285,00
275
ZFTZFT/PB/04-18 Oznaczanie pozostałości kokcydiostatyków w tkankach i jajach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
693,00
276
ZFTZFT/PB/04-19 Oznaczanie iwermektyny w premiksach i paszach metodą chromatografii cieczowej
238,00
277
ZFTZFT/PB/05-01 Oznaczanie zawartości ołowiu lub kadmu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
182,00
278
ZFTZFT/PB/05-02 Oznaczanie zawartości rtęci w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
142,00
279
ZFTZFT/PB/05-03 Oznaczanie zawartości arsenu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
152,00
280
ZFTZFT/PB/05-04 Oznaczanie zawartości metali (Zn, Fe, Cu) w materiale biologicznym
152,00
281
ZFTZFT/PB/06-01 Oznaczanie zawartości ochratoksyny A w paszach metodą chromatografii cieczowej
465,00
282
ZFTZFT/PB/06-02 Oznaczanie zawartości ochratoksyny A w tkankach metodą chromatografii cieczowej
485,00
283
ZFTZFT/PB/06-03 Oznaczanie zawartości aflatoksyn B_1, B_2, G_1, G_2 w paszach metodą chromatografii cieczowej
520,00
285
ZFTZFT/PB/06-05 Oznaczanie zawartości fumonizyn B_1 i B_2 w paszach metodą chromatografii cieczowej
485,00
286
ZFTZFT/PB/06-12 Oznaczanie zawartości sterygmatocystyny w paszy i grzybni metodą chromatografii cieczowej
240,00
288
ZFTZFT/PB/06-09 Oznaczanie zawartości deoksyniwalenolu w paszach metodą chromatografii cieczowej
465,00
289
ZFTZFT/PB/06-10 Oznaczanie zawartości zearalenonu w paszach metodą chromatografii cieczowej
465,00
291
ZFTZFT/PB/07-05 Oznaczanie pozostałości kortykosteroidów w tkankach zwierzęcych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometria mas
693,00
292
ZFTZFT/PB/07-06 Oznaczanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w tkankach zwierząt metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
587,00
293
ZFTZFT/PB/08-01 Oznaczanie pozostałości barwników w materiale biologiczmnym metodą chromatografii cieczowej z detektorami UV-Vis i fluorescencyjnym.
353,00
294
ZFTZFT/PB/08-02 Oznaczanie pozostałości barwników w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
706,00
295
ZFTZFT/PB/10-01 Oznaczanie pozostałości trenbolonu w materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
656,00
296
ZFTZFT/PB/10-02 Oznaczanie pozostałości gestagenów w tłuszczu zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
656,00
298
ZFTZFT/PB/10-05 Oznaczanie zawartości 17 B-estradiolu i testosteronu w surowicy zwierząt rzeźnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
605,00
299
ZFTZFT/PB/10-06 Oznaczanie pozostałości zeranolu i metabolitów w materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
656,00
305
ZFTZFT/PB/10-12 Oznaczanie pzostałości hormonów anabolicznych w próbkach bilogicznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
656,00
313
ZFTZFT/PB/12-01 Badania diagnostyczne metodami chromatograficznymi ze spektrometrią mas
756,00
314
ZFTZFT/PB/10-22 Oznaczanie pozostałości hormonów steroidowych w próbkach biologicznych metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
1000,00
315
ZFTZFT/PB/10-19 Wykrywanie i oznaczanie hormonów anabolicznych w paszach
ttt
Uwagi: metoda GC/MS
656,00
316
ZFTZFT/PB/10-23 Oznaczanie pozostałości tyreostatyków w mleku i paszy metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
641,00
317
ZFT Szkolenie w zakresie oznaczania pozostałości chemicznych (1 osoba)
827,00
319
ZHSZHS/PB-11 Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną.
223,00
320
ZHSPN-ISO 16649-2:2004 Horyzontalna metoda oznaczania B-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli (1 próbka)
203,00
321
ZHSZHS/PB-12 Oznaczanie amoksycyliny, linkomycyny i tylozyny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną
195,00
322
ZHSZHS/PB-07 Identyfikacja toksotypów Clostridium perfringens metodą multipleks PCR
400,00
323
ZHSPN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 oraz PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes
251,00
324
ZHSPN-EN ISO 6579:2003 Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp
151,00
325
ZHSPN-EN ISO 4833-1:2013-12 Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.1. Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C
111,00
326
ZHSPN-R-64791:1994 Wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących
208,00
327
ZHSPN-R-64791:1994 Oznaczanie ogólnej liczby grzybów
136,00
328
ZHSPN-ISO 21528-2:2005 Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa
163,00
329
ZHSPN-R-64791:1994 Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych mezofilnych.
130,00
330
ZHSPN-ISO-15214:2002 Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej.
202,00
331
ZHSPN-EN ISO 7937:2005 Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens
148,00
332
ZHSPN-EN ISO 7932:2005 Horyzontalna metod oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus. Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C.
320,00
333
ZHSZHS-PB/13 Oznaczanie tiamuliny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną
201,00
334
ZHSPN-EN-ISO 6888-2:2001/A1:2004 Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków).
320,00
335
ZHSZHS/PB-10 Oznaczanie sulfaguanidyny w premiksach leczniczych metodą miareczkową
197,00
336
ZHSPN-A-82055-12:1997 Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV).
ttt
Uwagi: Wykrywanie Clostridium botulinum i toksyny botulinowej.
340,00
337
ZHSPN-ISO 16649-2:2004 Horyzontalna metoda oznaczania B-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli (5 próbek)
754,00
339
ZHSZHS/PB-01 Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach metodą mikroskopową.
144,00
340
ZHSZHS/PB-02 Oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego.
156,00
341
ZHSZHS/PB-03 Wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach metodą mikrobiologiczną
219,00
342
ZHSZHS/PB-04 Wykrywanie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w paszach
862,00
343
ZHSZHS/PB-05 Oznaczanie masy cząsteczkowej białek hydrolizowanych.
431,00
344
ZHSZHS/PB-06 Wykrywanie soi genetycznie zmodyfikowanej w paszach
862,00
345
ZHSPN-ISO 21528-2:2005 Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania Liczby Enterobacteriaceae (5 próbek)
813,00
346
ZHSZHS/PB-08 Oznaczanie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w paszach
2168,00
347
ZHSZHS/PB-09 Oznaczanie soi genetycznie zmodyfikowanej w paszach
2168,00
348
ZHS Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych - szczepionka MILOXAN (nie obejmuje badań na zwierzętach)
500,00
349
ZHSZHS/PB-22 Wykrywanie rzepaku genetycznie zmodyfikowanego GT73, Ms8, Rf3, Ms8xRf3, T45 w paszach
862,00
350
ZHS Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
351
ZHS Wydanie opinii w sprawie spełnienia wymagań weterynaryjnych przez nawóz
782,00
352
ZHSZHS/PB-23 Identyfikacja gatunkowości mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie ph (IEF)
213,00
353
ZHZ Udział w badaniach biegłości w zakresie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych-za 1 kierunek (matrycę)
253,00
354
ZHSZHS/PB-25 Oznaczanie zawartości DNA białka końskiego w mięsie i przetworach mięsnych z zastosowaniem techniki Real-Time PCR.
225,00
355
ZHS Określanie gatunkowości mięsa i przetworów mięsnych techniką real-time PCR - badanie ilościowe (ZHS/PB-25)
451,00
356
ZHZPN-A-04018:1975, I-10/ZHZ/PN-75-A-04018, Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko (Mięso i przetwory mięsne, mięso ryb)
97,00
357
ZHZZHZ/PB-14 Identyfikacja genów chorobotwórczości shigatoksycznych Escherichia coli techniką PCR
233,00
358
ZHZZHZ/PB-17 Mikrobiologiczna metoda wykrywania substancji przeciwbakteryjnych - DELVOTEST SP-NT
38,00
359
ZHZZHZ/PB-06 Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku surowym metodą instrumentalną na aparacie Bactoscan
5,00
360
ZHZPN-ISO 21807:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Określanie aktywności wody.
27,00
361
ZHZPN-ISO 9622:2006 Mleko pełne. Oznaczanie zawartości tłuszczu mlecznego, białka i laktozy. Wytyczne obsługi analizatorów w zakresie średniej podczerwieni.
4,00
362
ZHZPN-A-82112:1973 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości soli kuchennej
68,00
363
ZHZPN-A-82114:1974 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów
ttt
Uwagi: Oznaczanie azotynów
75,00
364
ZHZPN-A-82114:1974 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów
ttt
Uwagi: Oznaczanie azotanów
99,00
365
ZHZPN-A-04018:1975 Artykuły rolno-spożywcze. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko
97,00
366
ZHZPN-A-82114:1975 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów
ttt
Uwagi: Suma azotanów i azotynów wyrażona jako azotyn sodu
109,00
368
ZHZPN-93/A-86034/04 Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne. Ogólna liczba drobnoustrojów - oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C.
49,00
370
ZHZPN-A-82060:1999 Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu
ttt
Uwagi: Wykrywanie i identyfikacja wielofosforanów dodanych do mięsa metodą TLC
213,00
372
ZHZPN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Metoda wykrywania obecności.
102,00
373
ZHZPN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Metoda oznaczania liczby.
140,00
374
ZHZPN-EN ISO 13366-2:2007 Mleko. Oznaczanie liczby komórek somatycznych. Część 2. Przewodnik obsługi liczników fluoro-opto-elektronicznych
3,00
375
ZHZPN-EN ISO 16654:2002+A1:2017-06 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Eschericha coli O157
190,00
376
ZHZPN-EN ISO 4833-1:2013-12 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 st.C.
58,00
377
ZHZPN-EN ISO 5764:2010 Mleko. Oznaczanie punktu zamarzania. Metoda z użyciem krioskopu termistorowego (metoda odwoławcza)
3,00
378
ZHZPN-EN ISO 6579-1:2017-04 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego - Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella - Część 1: Wykrywanie Salmonella spp
110,00
380
ZHZPN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem.
79,00
381
ZHZPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich(Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 3:Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczby metodą NPL.Wykrywanie obecności
63,00
382
ZHZPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 3:Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL. Oznaczanie liczby
90,00
383
ZHZPN-ISO 1442:2000 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza)
22,00
384
ZHZPN-ISO 1444:2000 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego
103,00
385
ZHZPN-ISO 15213:2005 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych
69,00
386
ZHZPN-ISO 16649-2:2004 Mikrobiologia żywności i pasz.Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich E.coli.Część 2:Metoda płytkowa w temperaturze 44C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolio-beta-D-glukuronidu.
52,00
387
ZHZPN-ISO 21528-1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae - Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem
ttt
Uwagi: Wykrywanie obecności
45,00
388
ZHZPN-ISO 21528-1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae - Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem.Oznaczanie liczby
73,00
389
ZHZPN-ISO 21528-2:2005 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae - Część 2: Metoda płytkowa.Oznaczanie liczby
72,00
390
ZHZPN-ISO 4831:2007 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.
51,00
391
ZHZPN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz.Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby z grupy coli. Metoda płytkowa.
58,00
392
ZHZPN-EN ISO 660:2005 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości
79,00
393
ZHZPN-ISO 7251:2006 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli.Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.Wykrywanie obecności.
43,00
394
ZHZPN-ISO 7251:2006 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli.Metoda najbardziej prawdopodnej liczby.Oznaczanie liczby
80,00
395
ZHZPN-ISO 7954:1999 Mikrobiologia. Ogólne zasady oznaczania liczby drożdży i pleśni. Metoda płytkowa w 25st.C
54,00
396
ZHZISO/TS 16649-3:2005 Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazododatnich Escherichia coli. Metoda NPL z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-idolilo-beta-D-glukuronidu
174,00
398
ZHZPN-EN ISO-3960:2012 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
113,00
400
ZHZZHZ/PB-02 Wykrywanie Listeria monocytogenes - VIDAS LMO2
78,00
401
ZHZZHZ/PB-16 Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i produktach rybnych metodą HPLC
220,00
402
ZPZP/PB-44 Badanie mięsa surowego na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania
209,00
403
ZHZZHZ/PB-18 Identyfikacja termotolerancyjnych izolatów Campylobacter techniką PCR
126,00
404
ZHZZHZ/PB-19 Europejska metoda skriningowa CRL-CPS wykrywania enterotoksyn gronkowcowych
272,00
405
ZHZZHZ/PB-32 Oznaczanie zawartości azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) w rybach i produktach rybołówstwa.
ttt
Uwagi: Metoda określona w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005
174,00
406
ZPZP/PB-45 Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą wytrawiania
172,00
408
ZHZPN-EN ISO 10272-1:2007+Ap1:2008 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczanie liczby Campylobacter spp. Część 1: Metoda wykrywania.
159,00
409
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenie zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (1 kierunek badania)
570,00
410
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenie zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (2 kierunki badania)
780,00
411
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (3 kierunki badania)
884,00
412
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (4 kierunki badania)
1050,00
413
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (5 kierunków badania)
1200,00
414
ZHZ Badania bieglości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (6 kierunków badania)
1283,00
415
ZHZ Badania biegłości w zakresie oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych, temperatury zamarzania mleka oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (1 kierunek badań)
305,00
416
ZHZ Badania biegłości w zakresie oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych, temperatury zamarzania mleka oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (2 kierunki badań)
416,00
417
ZHZ Badania biegłości w zakresie oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych, temperatury zamarzania mleka oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (3 kierunki badań)
539,00
418
ZHZ Badania biegłości w zakresie oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby komórek somatycznych, temperatury zamarzania mleka oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (4 kierunki badań)
604,00
420
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (7 kierunków badania)
1425,00
421
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego-laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (8 kierunków badania)
1505,00
422
ZMZM/PB-01 Wykrywanie obecności laseczek Bacillus anthracis w materiale biologicznym
447,00
423
ZMZM/PB-12 Wykrywanie /Salmonella/ spp. w kale zwierząt i w próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej oraz ich identyfikacja (badanie próbki)
81,00
424
ZMZM/PB-12 Wykrywanie /Salmonella/ spp. w kale zwierząt i w próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej oraz ich identyfikacja (badanie 5 próbek nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego)
492,00
425
ZMZM/PB-43 Wykrywanie obecnosci Salmonella spp. w materiale klinicznym . Badanie w kierunku Salmonella Gallinarum.
135,00
426
ZMZM/PB-08 Wykrywanie przeciwciał anty-M.avium subsp. paratuberculosis w surowicy krwi zwierząt metodą ELISA
29,00
427
ZMZM/PB-10 Wykrywanie i identyfikacja prątka bydlęcego Mycobacterium bovis
ttt
Uwagi: Badanie bakteriologiczne w kierunku gruźlicy
78,00
428
ZMZM/PB-10 Wykrywanie i identyfikacja prątka bydlęcego Mycobacterium bovis
ttt
Uwagi: Badanie bakterioskopowe w kierunku gruźlicy
42,00
429
ZMZM/PB-10 Wykrywanie i identyfikacja prątka bydlęcego Mycobacterium bovis
ttt
Uwagi: Badanie biologiczne w kierunku gruźlicy
167,00
430
ZMZM/PB-11 Kontrola seryjna tuberkulin PPD bydlecej i PPD ptasiej
ttt
Uwagi: Kontrola Avituberkuliny
3537,00
431
ZMZM/PB-11 Kontrola seryjna tuberkulin PPD bydlecej i PPD ptasiej
ttt
Uwagi: Kontrola Bovituberkuliny
3537,00
432
ZMZM/PB-36 Oznaczanie antybiotykooporności Salmonella i Escherichia coli przy użyciu testu ATBVet
51,00
433
ZMZM/PB-37 Oznaczanie antybiotykooporności Salmonella i Escherichia coli metodą krążkową
51,00
434
ZMZM/PB-13 Oznaczanie antybiotykooporności Salmonella i Escherichia coli metodą najmniejszego stężenia hamującego
152,00
435
ZMZM/PB-15 Badanie surowicy krwi bydła w kierunku brucelozy odczynem antyglobulinowym (OAG)
18,00
436
ZMZM/PB-16 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem z dwumerkaptoetanolem (OME)
18,00
437
ZMZM/PB-17 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi bydła przy użyciu testu ELISA
21,00
438
ZMZM/PB-18 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w mleku krów przy użyciu testu ELISA
21,00
439
ZMZM/PB-19 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi zajęcy przy użyciu testu ELISA
19,00
440
ZMZM/PB-02 Badanie serologiczne w kierunku nosacizny odczynem wiązania dopełniacza (OWD)
46,00
441
ZMZM/PB-20 Badanie surowicy krwi psów w kierunku Brucella canis odczynem aglutynacji probówkowej (OA)
21,00
442
ZMZM/PB-21 Badanie surowicy krwi psów w kierunku Brucella canis testem szybkiej aglutynacji płytkowej (RSAT)
12,00
443
ZMZM/PB-22 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella canis w surowicy krwi psów przy użyciu testu ELISA
21,00
444
ZMZM/PB-23 Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Brucella
435,00
445
ZMZM/PB-24 Kontrola antygenu Brucella abortus do OKAP
1679,00
446
ZMZM/PB-25 Kontrola antygenu Brucella abortus do OWD
1966,00
447
ZMZM/PB-26 Kontrola antygenu do aglutynacji Brucellognost
1981,00
448
ZMZM/PB-43 Wykrywanie obecności Salmonella spp. w materiale klinicznym . Badanie w kierunku Salmonella spp., z wyjatkiem S.Gallinarum.
131,00
449
ZMZM/PB-28 Badanie surowicy krwi bydła odczynem aglutynacji mikroskopowej z 16 serowariantami leptospir
50,00
450
ZMZM/PB-29 Badanie surowicy krwi zajęcy w kierunku tularemii odczynem aglutynacji probówkowej (OA)
16,00
451
ZMZM/PB-03 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem aglutynacji probówkowej (OA)
14,00
452
ZMZM/PB-30 Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Francisella tularensis
61,00
453
ZMZM/PB-31 Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów Taylorella equigenitalis
271,00
454
ZM Przygotowanie szczepu muzealnego do wysyłki
171,00
455
ZMZM/PB-09 Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w materiale biologicznym
183,00
456
ZMZM/PB-43 Wykrywanie obecności Salmonella spp. w materiale klinicznym. Badanie w kierunku Salmonella Gallinarum - zamarłe zarodki.
69,00
459
ZMZM/PB-43 Wykrywanie obecności Salmonella spp. w materiale klinicznym . Badanie w kierunku Salmonella spp., z wyjatkiem S.Gallinarum, - próbki treści przewodu pokarmowego i odchodów.
67,00
462
ZMZM/PB-12 Wykrywanie /Salmonella/spp. w kale zwierząt i próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej oraz ich identyfikacja
ttt
Uwagi: Identyfikacja serologiczna szczepu Salmonella
194,00
463
ZMZM/PB-39 Różnicowanie szczepu dzikiego S.Enteritidis od szczepu szczepionkowego przy użyciu testu IDT (Merial)
306,00
464
ZM Ocena szczepionki GALLIVAC SE
5300
466
ZMZM/PB-35 Badanie serologiczne w kierunku listeriozy metodą aglutynacji
58,00
467
ZMZM/PB-41 Oznaczanie antybiotykooporności szczepu bakteryjnego
72,00
468
ZMZM/PB-04 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi świń przy użyciu testu ELISA
21,00
469
ZMZM/PB-05 Wykrywanie przeciwciał anty-Brucella w surowicy krwi zwierząt metodą OKAP
5,00
470
ZMZM/PB-06 Badanie surowicy krwi zwierząt w kierunku brucelozy odczynem wiązania dopełniacza (OWD)
27,00
471
ZMZM/PB-40 Badanie serologiczne surowicy przeżuwaczy w kierunku gruźlicy bydlęcej testem gamma interferonowym
101,00
473
ZM Genotypowanie izolatów bakteryjnych rodziny Mycobacteriaceae
202,00
474
ZMZM/PB-32 Badanie bakteriologiczne materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt
164,00
475
ZMZM/PB-32 Badanie bakteriologiczne materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt
ttt
Uwagi: próbka zbiorcza do 10 szt.
203,00
476
ZM Kontrola seryjna wstępna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
477
ZM Antygen Brucella ovis do OWD
720,00
478
ZM Surowica diagnostyczna anty-brucella (1 liofilizat
179,00
479
ZMDz.U.Nr 173, poz. 1177 Wydanie opinii o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w diagostyce weterynryjnej
1476,00
480
ZM Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
481
ZPZP/PB-01 Badanie koproskopowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - flotacja wg. Fűlleborna
28,00
482
ZPZP/PB-02 Badanie koproskopowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - dekantacja wg. Żarnowskiego i Josztowej
22,00
483
ZPZP/PB-03 Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae
ttt
Uwagi: badania przedrejestracyjne preparatów
1100,00
484
ZPZP/PB-03 Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae
ttt
Uwagi: badanie wrażliwości nadesłanej przez zleceniodawcę próbki populacji roztoczy na wybrany akarycyd
410,00
485
ZPZP/PB-03 Określenie metodą in vitro skuteczności akarycydów w stosunku do roztoczy Dermanyssus gallinae
ttt
Uwagi: określenie LT50
1843,00
486
ZPZP/PB-04 Badanie larwoskopowe w kierunku wykrycia larw nicieni płucnych - metoda Baermana
28,00
487
ZPZP/PB-05 Koproskopowe badanie ilościowe w kierunku wykrycia inwazji pasożytów - metoda McMaster'a wg. Raynaud
28,00
489
ZPZP/PB-10 Badanie wymazów z jamy dzioba i wola, treści jelit, kloaki i dróg rodnych w kierunku wykrycia rzęsistków
35,00
490
ZPZP/PB-11 Badanie zeskrobin w celu wykrycia pasożytów zewnętrznych
33,00
491
ZPZP/PB-12 Badanie zeskrobin z błony śluzowej jelita w celu wykrycia form rozwojowych pierwotniaków
17,00
492
ZPZP/PB-43 Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych w kompostach
827,00
493
ZPZP/PB-46 Identyfikacja gatunku włośni metodą PCR
152,00
494
ZPZP/PB-14 Mikroskopowa identyfikacja pasozytów
95,00
495
ZPZP/PB-15 Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych w nawozach organicznych, osadach ściekowych i glebie
868,00
496
ZPZP/PB-16 Wykonanie odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w diagnostyce zarazy stadniczej koni
130,00
497
ZP Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
498
ZPZP/PB-49 Wykrywanie pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia z użyciem immunomagnetycznej separacji i immunofluorescencji bezpośredniej
1145,00
500
ZPZP/PB-18 Określanie liczby i gatunku oocyst kokcydiów zawartych w szczepionkach przeciwko kokcydiozie
401,00
501
ZCHPZCHP/PB-01 Wykrywanie Varroa destructor w próbkach pszczół
31,00
502
ZCHPZCHP/PB-07 Wykrywanie Varroa destructor w próbkach czerwiu pszczoły miodnej
70,00
503
ZCHPZCHP/PB-09 Wykrywanie Paenibacillus larvae metodą PCR
153,00
507
ZCHPZCHP/PB-05 Wykrywanie bakterii Melissococcus plutonius w czerwiu pszczoły miodnej
53,00
509
ZCHPZCHP/PB-06 Wykrywanie mikrosporydiów z rodzaju Nosema w próbkach pszczół metodą mikroskopową
36,00
510
ZCHPZCHP/PB-10 Wykrywanie Melissococcus plutonius metodą PCR
153,00
512
ZPZP/PB-31 Badanie parazytologiczne kału metodą flotacji z użyciem Percollu.
28,00
513
ZPZP/PB-32 Badanie w kierunku określenia skuteczności preparatów insektobójczych i repelentnych in vivo
ttt
Uwagi: szampony insektobójcze 2 preparaty
3965,00
514
ZPZP/PB-32 Badanie w kierunku określenia skuteczności preparatów insektobójczych i repelentnych in vivo
ttt
Uwagi: insektycydy i akarycydy wraz z określeniem długotrwałego efektu repelentnego
8602,00
516
ZCHPZCHP/PB-08 Badanie makroskopowe w kierunku wykrycia obecności Aethina tumida i Tropilaelaps spp.
ttt
Uwagi: Aethina tumida
28,00
517
ZPZP/PB-35 Wykrywanie przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w surowicy testem aglutynacji bezpośredniej (OA-2ME)
36,00
518
ZCHPZCHP/PB-08 Badanie makroskopowe w kierunku wykrycia obecności Aethina tumida i Tropilaelaps spp.
ttt
Uwagi: Tropilaelaps spp.
28,00
519
ZP Badanie in vitro preparatów przeciwpasożytniczych
640,00
520
ZP Badanie sekcyjne parazytologiczne małych zwierzat (drób,króliki, zające)
85,00
521
ZP Badanie w kierunku pasozytów krwi
53,00
522
ZP Badanie wirusologiczne -próba biologiczna na pszczołach
95,00
523
ZP Ocena skuteczności terenowej preparatów przeciwwarrozowych, badanie przedrejestracyjne (1 rodzina)
253,00
524
ZP Opinie z zakresu parazytologii i chorób inwazyjnych
383,00
525
ZP Wydanie opinii w sprawie oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt
1030,00
526
ZP Kontrola seryjna wstępna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
527
ZP Konsultacje (1 godz)
113,00
528
ZP Szkolenie (1 dzień)
161,00
529
ZPrZPr/PB-01 Wykrywanie wirusa pryszczycy i wirusa choroby pęcherzykowej świń w materiale biologicznym -test izolacji wirusa
70,06
531
ZPrZPr/PB-02 Wykrywanie antygenu wirusa pryszczycy i wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
33,83
533
ZPrZPr/PB-03 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - metoda seroneutralizacji.
42,84
534
ZPrZPr/PB-04 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - metoda seroneutralizacji.
29,34
535
ZPrZPr/PB-05 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 1-50 szt.
22,28
536
ZPrZPr/PB-06 Wykrywanie przeciwciał dla białek niestrukturalnych wirusa pryszczycy - test ELISA.
49,20
537
ZPrZPr/PB-07 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 1-50 szt.
12,30
538
ZPrZPr/PB-05 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 51-100 szt.
21,61
539
ZPrZPr/PB-11 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa krwotocznej choroby królików - test ELISA.
24,35
541
ZPrZPr/PB-08 Wykrywanie antygenu wirusa krwotocznej choroby królików-metoda hemaglutynacji (HA).
19,46
542
ZPrZPr/PB-09 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa krowotocznej choroby królików-metoda hamowania hemaglutynacji (HI).
20,91
543
ZPrZPr/PB-17 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby pęcherzykowej świń - test RT-PCR.
147,60
544
ZPrZPr/PB-10 Wykrywanie antygenu wirusa krwotocznej choroby królików-test ELISA.
19,46
545
ZPrDz.U.2010.173.1177 §1 pkt 1a Wydanie opinii dla zestawu diagnostycznego.
1476,00
546
ZPrDz.U.2010.173.1177 §2 pkt 1 Przegląd, ocena dokumentacji i wykonanie badania potwierdzającego skuteczność wyrobów do diagnostyki in vitro - jeden czynnik, patogen lub rodzaj przeciwciał.
3813,00
547
ZPrDz.U.2010.173.1177 §1 pkt 1b, pkt 2 Wydanie opinii o przedłużeniu ważności wpisu do rejestru. Zmiany opinii o wyrobie dotyczace zmiany parametru wyrobu.
738,00
548
ZW Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
549
ZWK/CAN Ocena skuteczności szczepionki
ttt
Uwagi: Canisanin
1341,00
550
ZWK/CAN Kontrola szczepionki przeciwko nosówce i chorobie Rubartha
ttt
Uwagi: Canivac FH i FHL
1230,00
551
ZWK/CAN kontrola szczepionki przeciwko nosówce
ttt
Uwagi: Canivac F
1034,00
552
ZWK/CAN kontrola szczepionki przeciwko wsciekliźnie zwierząt
1268,00
553
ZWK/CAN kontrola surowicy przeciwko nosówce
ttt
Uwagi: Canicanin F
812,00
556
ZWOP/BSE Wydanie opinii o wyrobie zgodnie z instrukcją producenta testu
1476,00
557
ZWOP/IBR Wydanie opinii o wyrobie zgodnie z instrukcją producenta testu
1476,00
558
ZWZW/PB-01 Wykrywanie obecności antygenu lyssawirusa testem immunofluorescencji bezpośredniej.
314,00
559
ZWZW/PB-02 Mianowanie wirusa wścieklizny
729,00
562
ZWZW/PB-05 Wykrywanie obecności tetracykliny.
78,00
564
ZWZW/PB-07 Wykrywanie obecności patologicznej formy białka prionowego testem Immunoblot.
720,00
566
ZWZW/PB-11 Immunodyfuzja w żelu agarowym dla NZK
19,00
568
ZWZW/PB-13 Wykrywanie obecności przeciwciał wirusa BVD-MD testem ELISA
29,00
569
ZWZW/PB-14 Test izolacji wirusa BVD-MD
106,00
570
ZWZW/PB-15 Test seroneutralizacji wirusa BVD-MD.
41,00
571
ZWZW/PB-16 Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gB BHV1 testem ELISA.
22,00
574
ZWZW/PB-19 Test seroneutralizacji BHV1.
41,00
575
ZWZW/PB-20 Test izolacji wirusa BHV1
106,00
576
ZWZW/PB-21 Test izolacji wirusa EHV1
106,00
577
ZWZW/PB-22 Test seroneutralizacji wirusa EHV-1.
41,00
578
ZWZW/PB-23 Test izolacji wirusa EAV.
106,00
579
ZWZW/PB-24 Test seroneutralizacji EAV
121,00
580
ZWZW/PB-25 Określenie poziomu przeciwciał dla wirusa influenzy koni w teście hamowania hemaglutynacji
20,00
581
ZWZW/PB-26 Określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny testem FAVN
162,00
582
ZWZW/PB-37 Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusa Schmallenberg (SBV)
151,00
584
ZWZW/PB-28 Wykrywanie obecności antygenu wirusa BVD-MD testem ELISA.
78,00
585
ZWZW/PB-30 Wykrywanie obecności białka prionowego testem ELISA.
ttt
Uwagi: do 12 próbek
325,00
586
ZWZW/PB-30 Wykrywanie obecności białka prionowego testem ELISA.
ttt
Uwagi: powyżej 44 próbek
156,00
587
ZWZW/PB-30 Wykrywanie obecności białka prionowego testem ELISA.
ttt
Uwagi: do 44 próbek
188,00
588
ZW Kontrola seryjna wstępna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
591
ZW Szkolenie w zakresie diagnostyki serologicznej, oraz molekularnej wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) - 1 osoba/2 dni
1757,00
592
ZWZSZWZS/PB-04 Badanie wirusologiczne w kierunku zakażeń wirusem myksomatozy królików testem AGID.
44,00
597
ZWZS Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
598
ZW Badanie inaktywowanej szczepionki przeciwko herpeswirusom i influenzie koni, Equilis Resequin NN Plus (Intervet, International B.V.)
ttt
Uwagi: bez doświadczeń na zwierzętach
202,00
599
ZW Resztkowa zjadliwość
4628,00
602
ZW Określenie miana wirusa wścieklizny w szczepionkach do doustnej immunizacji lisów przeciwko wściekliźnie przesłanej z terenu-Lysvulpen,Fuchsoral
ttt
Uwagi: bez badań na zwierzętach
421,00
604
ZW Czystość mikrobiologiczna (jałowość) dla szczepionki przeciwko wściekliźnie - Leptorabisin
ttt
Uwagi: bez badań na zwierzętach
114,00
605
ZWZW/PB-38 Wykrywanie obecności przeciwciał dla wirusa Schmallenberg testem ELISA.
49,00
606
ZWZW/PB-39 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Lyssawirusów przy użyciu testu hemi nested RT-PCR
307,00
607
ZWZS Kontrola seryjna wstępna/ zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia.
337,00
608
ZCHBZCHB/PB-01 Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Coxiella burnetii metodą odczynu wiązania dopełniacza
28,00
609
ZCHBZCHB/PB-05, wydanie 10 Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma agalactiae testem ELISA
31,00
610
ZCHBZCHB/PB-08 Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma u bydła testem ELISA
28,00
611
ZCHBZCHB/PB-09 Wykrywanie antygenu Mycoplasma bovis u bydła testem ELISA
34,00
612
ZCHB Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: wydanie protokołu
450,00
614
ZCHRZCHR/PB-01, 02, 03, 15 Izolacja wirusów w hodowlach komórkowych - za 10 sztuk ryb
ttt
Uwagi: Rutynowa próbka 3 x 10 sztuk
126,00
617
ZCHBZCHB/PB-02 Wykrywanie przeciwciał specyficznych dla Chlamydia spp. metodą odczynu wiązania dopełniacza
29,00
620
ZCHBZCHB/PB-07 Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Coxiella burnetii metodą PCR
137,00
621
ZCHBZCHB/PB-06 Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Chlamydia spp. metodą PCR
137,00
622
ZCHBZCHB/PB-11 Wykrywanie w materiale biologicznym obecności patogenu Chlamyophila psitaci, Chlamydophila abortus,Coxiella burnetii metoda hodowli komórkowej na zarodkach kurzych
1421,00
626
ZCHBZCHB/PB-04, wydanie 12 Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) z wykorzystaniem odczynu wiązania dopełniacza.
34,00
627
ZCHBZCHB/PB-03, wydanie 12 Badanie serologiczne w kierunku Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) testem ELISA
30,00
628
ZCHBDz.U.Nr 173, poz. 1177 Wydanie atestu/opinii dla zestawu ELISA do badania surowic
1476,00
629
ZCHBDz.U.Nr 173, poz. 1177 Wydanie atestu/opinii na komercyjny antygen i surowicę kontrolną dodatnią do wykrywania w surowicy krwi przeciwciał anty-Coxiella burnetti za pomocą odczynu wiązania dopełniacza
1476,00
630
ZCHB Konsultacje, szkolenia
617,00
631
ZCHB Kontrola seryjna wstępna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
641
PP Wykonanie pożywki agarowej SDA+SS do selektywnej izolacji pałeczek Brucella za 1 płytkę
11,00
642
PP Wykonanie pożywki bulionowej SDB+SS za 40 ml
12,00
643
PP Wykonanie pożywki AKG (1 butelka -100 ml)
21,00
648
ZCHD Szczep roboczy LaSota do szczepionki Vaccina L ( 1 ampułka)
241,00
653
ZCHD Surowice dodatnia MG 1ml
321,00
654
ZCHD Surowica dodatnia MS 1ml
331,00
656
ZHZPN-ISO-936:2000 Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie popiołu całkowitego
38,00
657
ZCHDZCHD/PB-29 Badanie wirusologiczne metodą PCR w kierunku zakażeń wirusem zapalenia krtani i tchawicy u kur (ILT)
309,00
658
ZWZW/PB-29 Izolacja lyssawirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy.
434,00
662
LDSLDS/PB-19 Badanie serologiczne w kierunku nosacizny odczynem wiązania dopełniacza (OWD)
46,00
663
ZP Koszty uczestnictwa w badaniach biegłości w kierunku Toxoplasma gondii metodą aglutynacji lateksowej dla laboratoriów prywatnych
222,00
664
ZM Przygotowanie i liofilizacja szczepów bakteryjnych (za 1 fiolkę)
11,00
666
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja jednego gatunku.
300,00
667
ZMZM/PB-38 Różnicowanie szczepu dzikiego S.Enteritidis lub S.Typhimurium od szczepu szczepionkowego przy użyciu testu AviPro Plate
51,00
669
CUZD Świnka morska
23,00
670
CUZD Mysz
7,00
671
ZCHS Przeprowadzenie RINGTESTU (badań międzylaboratoryjnych) w kierunku choroby Aujeszkyego dla laboratoriów prywatnych
1210,00
673
ZPZP/PB-36 Wykrywanie przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w surowicy testem aglutynacji lateksowej
16,00
674
ZCHS Surowica referencyjna przeciw PRRSV genotyp europejski i amerykański -1 ml
ZFT
61,00
678
ZPZP/PB-37 Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych w nawozach organicznych zmodyfikowaną metodą wg Quinn
868,00
679
ZWZW/PB-31 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa BT metodą real-time RT-PCR.
ttt
Uwagi: Pula 1-4, wynik ujemny
205,00
683
ZPrZPr/PB-07 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 51-100 szt.
11,93
684
ZPrZPr/PB-07 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej świń - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 101 i więcej szt.
11,44
687
ZPrZPr/PB-20 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR.
ttt
Uwagi: próbka 1-5 szt
152,30
689
ZFWDz.U. 2010 r. nr 173 poz. 1177 par.1 p.a Wydanie opinii o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynryjnej
1476,00
690
ZPZP/PB-38 Badanie serologiczne w kierunku zarazy stadniczej koni metodą immunofluorescencji (IFAT)
49,00
691
ZPZP/PB-41 Badanie serologiczne w kierunku Toxoplasma gondii metodą immunofluorescencji (IFAT)
56,00
692
ZPrZPr/PB-22 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 51-100 szt.
20,65
693
ZPrZPr/PB-22 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 101 i więcej szt.
19,80
695
ZHZPN-EN ISO 11816-1:2014-02 PN-EN ISO 11816-1:2014-02 Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej. Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka i napojów na bazie mleka
109,00
696
ZHZPN-EN ISO 11816-2:2005 PN-EN ISO 11816-2:2005 Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej. Część 2: Metoda fluorymetryczna dla serów
129,00
697
ZCHBZCHB/PB-10 Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Campylobacter fetus veneralis metodą PCR.
ZHZ
137,00
698
ZHZPN-A-82055-12:1997 Mięso i przetwory mięsne.Badania mikrobiologiczne.Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV).
ZHZ
76,00
702
ZPZP/PB-39 Wykrywanie inwazji Echinococcus spp. u żywicieli ostatecznych metodą sedymentacyjną (SCT)
41,00
703
ZPZP/PB-40 Wykrywanie inwazji Echinococcus spp. u żywicieli ostatecznych metodą zeskrobin z błony śluzowej jelita (IST)
23,00
704
ZHSZHS/PB-17 Oznaczanie triheptanianu glicerolu (GTH) w produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego przy użyciu chromatografii gazowej
347,00
705
ZPrZPr/PB-25 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR.
ttt
Uwagi: próbka 1-5 szt.
152,00
706
ZPrZPr/PB-25 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR.
ttt
Uwagi: próbka 6-50 szt.
135,00
707
ZPrZPr/PB-25 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pryszczycy - test RT-PCR.
ttt
Uwagi: próbka 51 i więcej szt.
107,00
713
ZCHSFarmakopea Polska wyd. VII tom I, 2006 (Monografia 01/2005:0745) Badanie serii (ocena występowanie wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm, jałowości i miana wirusa choroby Aujeszkyego) szczepionki przeciw chorobie Aujeszkyego, żywej, liofilizowanej do podania pozajelitowego - Auskipra GN/A3
12567,00
714
ZCHSFarmakopea Polska wyd. VII tom I, 2006 (Monografia 01/2005:0745) Badanie serii (ocena występowanie wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm, jałowości i miana wirusa choroby Aujeszkyego) szczepionki przeciw chorobie Aujeszkyego, żywej, liofilizowanej do podania pozajelitowego-Porcilis Begonia
12567,00
716
ZCHS Ocena obecności enterotoksyn bakteryjnych w szczepionkach i surowicach przeznaczonych dla świń
1716,00
717
ZHSGIWlab-702-9/13 Oznaczanie zawartości tlenku wapnia w polepszaczach gleby
93,00
718
ZCHD Surowice ujemna SPF 1ml
280,00
719
ZFTZFT/PB/11-01 Oznaczanie melaminy w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
706,00
722
ZCHDDz.U. Nr 173, poz. 1177 Przegląd, ocena dokumentacji i badanie wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej - jeden czynnik, patogen lub rodzaju przeciwciał
3813,00
724
ZHZPKN-ISO/TS 10272-2:2008 Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. Część 2-Metoda liczenia kolonii.
142,00
727
ZPrZPr/PB-22 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 1-50 szt.
21,29
728
LDSLDS/PB-20 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń
69,00
729
ZHZZHZ/PB-12 Oznaczanie antybiotykooporności izolatów bakteryjnych metodą MIC
ttt
Uwagi: Campylobacter spp.
137,00
730
ZCHDPWD/PB-12 Diagnostyka zakażeń adenowirusami u drobiu metodą PCR, edycja 1
429,00
731
ZHZPN ISO 2917:2001/Ap1 Mięso i przetwory mięsne - Pomiar pH - Metoda odwoławcza
30,00
732
ZHZPN-A-86522:1992 Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie.
ttt
Uwagi: Oznaczanie zawartości wapnia w mięsie oddzielonym mechanicznie wg pkt. 5.3.6
135,00
733
ZHS Opracowanie opinii
2072,00
734
ZWZW/PB-32 Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gE BHV1 testem ELISA.
ttt
Uwagi: do 6 próbek
30,00
735
ZWZW/PB-32 Wykrywanie obecności przeciwciał dla glikoproteiny gE BHV1 testem ELISA.
ttt
Uwagi: powyżej 6 próbek
27,00
737
ZW Badanie na immunogenność szczepionki Resequin NN plus
7900,00
738
ZW Badanie na bezpieczeństwo szczepionki Resequin NN plus
27900,00
742
ZCHDPWD/PB-14 Badania jakościowe immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych pobranych "z rynku"-szczepionki inaktywowane - NOBILIS REO INAC oraz NOBILIS EDS
ttt
Uwagi: określenie jałowości, próba termostatowa, immunogenność i nieszkodliwość dla ptaków W przypadku wykonywania badań dotyczących określenia zewnątrzpochodnych zanieczyszczeń wirusowych, koszt badania wzrasta o 15 000 zł
20669,00
744
ZW Badanie na immunogenność szczepionki RISPOVAL 3
10956,00
746
ZW Badanie na bezpieczeństwo szczepionki RISPOVAL 3
29902,00
747
ZP Badanie skuteczności i nieszkodliwości szczepionki przeciw kokcydiozie drobiu
10852,00
748
ZW Badanie na immunogenność szczepionki Equip EHV1,4
7260,00
749
ZW Badanie na bezpieczeństwo szczepionki Duvaxyn EHV1,4
27900,00
753
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwierzęcego - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (9 kierunków badania)
1653,00
754
ZHZ Badania biegłości w zakresie mikrobiologii żywności pochodzenia zwięrzecego- laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (10 kierunków badania)
1804,00
755
ZW Kontrola seryjna szczepionek przeciw BVD
3529,00
756
ZW Kontrola seryjna szczepionek przeciwgrypowych
3691,00
757
ZHS Opracowanie ekspertyzy - opinii
686,00
760
ZHSZHS/PB-16 Wykrywanie i oznaczanie bawełny genetycznie zmodyfikowanej 281-24236/3006-210-23 w paszach
2198,00
761
ZCHRZCHR/PB-21 Identyfikacja herpeswirusa koi karpia (KHV) metodą PCR
550,00
762
ZCHRZCHR/PB-22 Identyfikacja wirusa zakaźnej anemii łososi (ISA) metodą RT-PCR
ttt
Uwagi: identyfikacja bezpośrednia do 10 szt ryb
497,00
763
ZCHRZCHR/PB-24 Izolacja i identyfikacja epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego - EHN
ttt
Uwagi: izolacja i identyfikacja do 10 szt ryb
595,00
764
ZCHRZCHR/PB-24 Izolacja i identyfikacja epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego - EHN
ttt
Uwagi: identyfikacja bezpośrednia do 10 szt. ryb
446,00
765
ZHZPN-EN ISO 13366-1:2009 Mleko. Oznaczanie liczby komórek somatycznych . Część 1: Metoda mikroskopowa (metoda odniesienia)
76,00
766
ZCHD Surowica dodatnia MM 1ml
350,00
767
ZPrZPr/PB-20 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR.
ttt
Uwagi: próbka 6-50 szt.
135,77
768
ZPrZPr/PB-20 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka - test RT-PCR.
ttt
Uwagi: próbka 51 i więcej szt.
107,33
770
ZCHBZCHB/PB-13 Oznaczanie w surowicy krwi przeciwciał anty-Coxiella burnetii za pomocą odczynu wiązania dopełniacza u ludzi
34,00
771
ZCHBZCHB/PB-14 Oznaczanie w surowicy krwi przeciwciał anty-Chlamydophila abortus/Chlamydophila psitaci za pomocą odczynu wiązania dopełniacza u ludzi
34,00
772
ZWZW/PB-31 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa BT metodą real-time RT-PCR.
ttt
Uwagi: Badanie pojedynczej próbki po rozpulowaniu dodatniej puli 1-4.
205,00
777
ZFTZFT/PB/08-03 Oznaczanie pozostałości barwników w wodzie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
817,00
778
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne -penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, dapson, pleuromutyliny, diaminopirymidyny.
817,00
779
ZCHD Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie metod serologicznych stosowanych w diagnostyce rzekomego pomoru drobiu /ND/ oraz grypy (influenzy) ptaków /AI/
444,00
780
ZCHD Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie metod serologicznych stosowanych w diagnostyce mykoplazmozy drobiu
505,00
781
ZAPZAP/PB-01 Badanie histopatologiczne w kierunku nowotworów zwierząt
55,00
782
CUZD Hodowla doświadczalnych świnek morskich
30,00
783
ZAPZAP/PB-06 Badanie w elektronowym mikroskopie transmisyjnym
ttt
Uwagi: wykonanie preparatu, jego ocena ultrastrukturalna
990,00
785
ZAPZAP/PB-07 Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym z utrwaleniem preparatu
ttt
Uwagi: wykonanie preparatu i jego ocena w SEM
1196,00
788
ZAPZAP/PB-08 Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym bez utrwalenia
ttt
Uwagi: wykonanie preparatu i jego ocena w SEM
545,00
789
ZWZW/PB-34 Wykrywanie obecności przeciwciał dla AHSV testem ELISA.
35,00
790
ZFTZFT/PB/02-11 Oznaczanie pozostałości fenikoli w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Tiamfenikol, florfenikol, florfenikol amina.
800,00
791
ZFTZFT/PB/04-23 Oznaczanie benzoimidazoli w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej
404,00
793
ZCHD Opiniowanie Laboratorium w związku z wnioskiem o zatwierdzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii
2472,00
794
ZWZW/PB-35 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa BVD-MD testem RT-PCR.
172,00
795
ZHSZHS/PB-18 Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach leczniczych metoda chromatografii cieczowej ze spektrometria mas
338,00
796
ZHSZHS/PB-18 Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Badanie pojedynczej próbki pierwotnej (homogeniczność, n=5)
193,00
797
ZHZISO/TS 21872-1:2007+Cor1:2008 Mikrobiologia żywności i pasz.Horyzontalna metoda wykrywania potencjalnie enteropatogennych Vibrio spp.Część 1: Metoda wykrywania Vibrio parahaemolyticus i Vibrio cholerae.Wykrywanie Vibrio parahaemolyticus
178,00
798
ZFTZFT/PB/05-06 Oznaczanie zawartości chromu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
259,00
807
ZFTZFT/PB/04-25 Oznaczanie pozostałości makrocyklicznych laktonów w mięśniach ryb metodą chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną
490,00
843
ZCHB Ocena jakościowa (bezpieczeństwo, moc ) szczepionki Clostrivax
67690,00
844
ZCHSwg Farmakopea Polska wyd. VII tom I,2006 (Monografia 01/2005:0962 Badanie serii szczepionki przeciw kolibakteriozie prosiąt - Clostiporc Coli
ttt
Uwagi: ocena bezpieczęństwa, jałowości, mocy
91970,00
845
ZCHSwg Farmakopea Polska wyd. VII tom I,2006 (Monografia 01/2005:1360) Badanie serii szczepionki przeciw pleuropneumonii świń - PORCILIS APP
ttt
Uwagi: ocena występowania endotoksyn bakteryjnych, bezpieczeństw, jałowości, mocy
121287,00
846
ZCHSwg Farmakopea Polska wyd. VII tom I,2006 (Monografia 01/2005:0962 Badanie serii szczepionki przeciw kolibakteriozie prosiąt - Colisulin-CL
ttt
Uwagi: ocena bezpieczeństwa, jałowości, mocy
91968,00
847
ZCHSwg Farmakopea Polska wyd. VII tom I,2006 (Monografia 01/2005:0745) Badanie serii szczepionki przeciw chorobie Aujeszkyego, żywej, liofilizowanej do podania pozajelitowego - AUSKIPRA
ttt
Uwagi: ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm,bezpieczeństwa, jałowości,mocy
90825,00
848
ZCHSwg Farmakopea Polska wyd. VII tom I,2006 (Monografia 01/2005:0745) Badanie serii szczepionki przeciw chorobie Aujeszkyego, żywej, liofilizowanej do podania pozajelitowego - PORCILIS BEGONIA
ttt
Uwagi: ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm,bezpieczeństwa, jałowości,mocy
90825,00
849
ZCHSwg Farmakopea Polska wyd. VII tom I,2006 (Monografia 01/2005:0745) Badanie serii szczepionki przeciw chorobie Aujeszkyego, żywej, liofilizowanej do podania pozajelitowego - AKIPOR
ttt
Uwagi: ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm,bezpieczeństwa, jałowości,mocy
90825,00
850
ZW Test mocy dla szczepionki przeciwko wsciekliźnie
2110,00
851
ZW Nieszkodliwość dla szczepionki przeciwko wściekliźnie
314,00
852
ZW Wirus resztkowy (inaktywacja) dla szczepionki przeciwko wściekliźnie
3554,00
866
ZFTZFT/PB/05-05 Oznaczanie zawartości selenu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
243,00
867
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Miód-fluorochinolony, makrolidy, tetracykliny, aminoglikozydy, linkozamidy.
884,00
868
ZFTZFT/PB/06-11 Oznaczanie zawartości toksyn T-2 i HT-2 w paszach metodą chromatografii cieczowej
485,00
869
PP Wykonanie pożywki bulionowej PPLO MS do izolacji Mycoplasma synoviae
ttt
Uwagi: w ilości 950 ml (3 x 250 ml, 1 x 200 ml)
741,00
870
PP Wykonanie pożywki bulionowej PPLO MG do izolacji Mycoplasma gallisepticum
ttt
Uwagi: w ilości 1 litr (4 x 250 ml)
634,00
871
ZCHS Przeprowadzenie RINGTESTU (badań międzylaboratoryjnych) w kierunku wirusa PRRS dla laboratoriów prywatnych
ttt
Uwagi: (ok. 10 surowic)
1508,00
872
ZHZPN-EN ISO 7937:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens. Metoda liczenia kolonii.
81,00
873
ZHZPN-ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdzy i pleśni. Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody mniejszej lub równej 0,95.
76,00
874
ZHZPN-ISO 21527-1:2009 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdzy i pleśni. Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95.
76,00
875
ZFTZFT/PB/04-20 Oznaczanie nikarbazyny w paszach i premiksach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
434,00
878
ZFTZFT/PB/04-21 Oznaczanie pozostałości leków przeciwrobaczych w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: edycja 2
686,00
880
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne-aminoglikozydy, tetracykliny,linkomycyna
817,00
881
ZFTZFT/PB/10-21 Oznaczanie pozostałości tyreostatykóww materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
656,00
882
ZFTZFT/PB/10-20 Oznaczanie pozostałości Stanazololu i 16B-OH-Stanazololu w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: dotyczy próbek moczu
656,00
883
ZHZZHZ/PB-24 Wykrywanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych mikrobiologiczną metodą skriningową
116,00
884
ZHZZHZ/PB-04 Wykrywanie pozostałości beta-laktamów i tetracyklin w mleku testem CHARM ROSA MRL BL/TET
51,00
885
ZHZPN ISO 6611:2007 PN ISO 6611:2007 Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie liczby jednostek tworzących kolonie drożdży i/lub pleśni. Metoda płytkowa w temperaturze 25 st. C.
54,00
887
ZWZW/PB-36 Genotypowanie Lyssavirusów
412,00
888
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych u drobiu wodnego metodą PCR
1671,00
889
ZCHB Oznaczanie koncentracji immunoglobuliny bydlęcej -IgG w surowicy, osoczu lub mleku
ttt
Uwagi: (1 próbka)
14,00
890
ZCHB Oznaczanie koncentracji immunoglobulin bydlęcych w surowicy, mleku i siarze
ttt
Uwagi: (1 próbka)
19,00
891
ZCHB Oznaczanie koncentracji immunoglobuliny bydlęcej -IgM w surowicy, osoczu lub mleku
ttt
Uwagi: (1 próbka)
14,00
892
ZCHB Oznaczanie koncentracji immunoglobuliny bydlęcej -IgA w surowicy, osoczu lub mleku
ttt
Uwagi: (1 próbka)
14,00
894
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (6 kierunków)
958,00
895
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (7 kierunków)
1059,00
896
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (8 kierunków)
1110,00
897
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (1 kierunek badań)
420,00
898
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (2 kierunki badań)
570,00
899
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (3 kierunki badań)
650,00
900
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (4 kierunki badań)
780,00
901
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (5 kierunków badań)
880,00
902
ZFTZFT/PB/05-01 Oznaczanie zawartości ołowiu i kadmu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
278,00
903
ZCHBZCHB/PB-15 Wykrywanie specyficznej sekwencji DNA dla Coxiella burnetii metodą real-time PCR
140,00
904
ZFTZFT/PB/04-26 Oznaczanie robenidyny w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej
426,00
910
ZPZP/PB-42 Wykrywanie jaj pasozytów jelitowych w osadach ściekowych
890,00
912
ZCHSZCHS/PB-76 Test Immunoperoksydazowy do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń
151,00
913
ZCHSZCHS/PB-75 Test Immunoblotting do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń
146,00
914
ZAPZAP/PB-09 Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową
ttt
Uwagi: badanie 1-50 próbek
247,00
915
ZAPZAP/PB-09 Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową
ttt
Uwagi: badanie 51-250 próbek
156,00
916
ZAPZAP/PB-09 Badanie zanieczyszczenia mięśni tkanką nerwową
ttt
Uwagi: badanie 251-500 próbek
62,00
934
ZFW Kontrola seryjna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
935
ZFW Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych będących przedmiotem obrotu lub stosowania.
ttt
Uwagi: Wydanie Protokołu z badań.
200,00
936
ZFW Koordynacja kontroli seryjnej wstępnej/zwolnień z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
113,00
938
ZCHR Badanie produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego z "rynku" - szczepionka Yersi-Fishvax
312,00
939
ZMZM/PB-44 Genotypowanie szczepów Salmonella spp metodą PFGE zgodnie z protokołem PulseNet
ttt
Uwagi: (badanie prównawcze 2 izolatów bakteryjnych)
570,00
940
ZMZM/PB-44 Genotypowanie szczepów Salmonella spp metodą PFGE zgodnie z protokołem PulseNet
ttt
Uwagi: (każdy kolejny izolat od 3 do 12 włącznie)
63,00
941
ZCHR Kontrola seryjna wstępna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia
337,00
943
ZMZM/PB-32 Badanie bakteriologiczne materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt
ttt
Uwagi: Identyfikacja szczepu
114,00
947
ZCHDZCHD/PB-28 Wykrywanie mykoplazm drobiu (MG/MS) metodą real time PCR
ttt
Uwagi: dotyczy MS
458,00
948
ZCHDZCHD/PB-03 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
ttt
Uwagi: Identyfikacja podtypu H7 wykrytego wirusa grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
73,00
949
ZCHDZCHD/PB-03 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
ttt
Uwagi: Identyfikacja podtypu H5 wykrytego wirusa grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
73,00
950
ZCHDZCHD/PB-03 Wykrywanie wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
ttt
Uwagi: Identyfikacja podtypu N1 wykrytego wirusa grypy (influenzy) ptaków metodą real time RT-PCR
73,00
951
ZW Szkolenie w zakresie metody PCR w diagnostyce BTV
1257,00
952
ZFTZFT/PB/10-24 Oznaczanie laktonów kwasu rezorcylowego i stilbenów w próbkach biologicznych pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektometrią mas
ttt
Uwagi: Metoda potwierdzająca oznaczania zeranolu, taleranolu, zearalenonu, α-zeralenolu, β- zeralenolu oraz dietylostilbestrolu, dienestrolu, heksestrolu w próbkach moczu
1212,00
953
ZCHDZCHD/PB-56 Wykrywanie zakażeń herpeswirusem gołębi (CoHV-1) metodą LAMP
ttt
Uwagi: Wykrywanie zakażeń herpeswirusem gołębi (CoHV-1) metodą amplifikacji w warunkach stałej temperatury (LAMP)
364,00
954
ZHZ PN-A-86734:1967 Ryby, przetwory rybne i produkty uboczne z ryb - Oznaczanie zawartości tłuszczu.
88,00
955
ZHZPN-A-86739:1974 Ryby i przetwory rybne. Oznaczanie zawartości soli kuchennej
61,00
956
ZCHSFarmakopea Polska wyd. VII tom I, 2006 (Monografia 01/2005:0745) Badanie serii (ocena występowanie wirusów zewnątrzpochodnych, mykoplazm, jałowości i miana wirusa choroby Aujeszkyego) szczepionki przeciw chorobie Aujeszkyego, żywej, liofilizowanej do podania pozajelitowego – Akipor 6.3
9734,00
958
ZB Surowica referencyjna ujemna N27 do białaczki bydła ( wycena 1ml surowicy)
16,00
959
ZB Surowica referencyjna dodatnia P9 do białaczki bydła (za 1ml)
16,00
970
ZCHDZCHD/PB-32 Różnicowanie szczepów Mycoplasma gallisepticum metodą RFLP.
180,00
971
ZCHDZCHD/PB-11 Metoda izolacji Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).
ttt
Uwagi: Dotyczy: Mycoplasma meleagridis (MM)
417,00
972
ZCHDZCHD/PB-11 Metoda izolacji Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM).
ttt
Uwagi: Mycoplasma synoviae (MS)
417,00
974
ZCHD Określenie miana infekcyjnego wirusa szczepionkowego w szczepionkach przeciwko chorobie Mareka dla kur w hodowli CEF
ttt
Uwagi: Badanie „Z RYNKU”
1839,00
976
ZCHD Surowica dodatnia AIV - H5 0,5 ml
163,00
977
ZCHD Surowica dodatnia AIV- H7 0,5 ml
163,00
978
ZCHD Surowica dodatnia PMV-1 (NDV) 0,5 ml
163,00
979
ZCHDZCHD/PB-05 Wykrywanie przeciwciał dla wirusów grypy (influenzy) ptaków metodą hamowania hemaglutynacji (z antygenem H7)
36,00
981
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI i GII w owocach miękkich metodą real- time (RT)PCR - 1 próbka.
1646,00
982
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI i GII w owocach miękkich metodą real- time (RT)PCR - 5 próbek.
2755,00
983
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 1 próbka.
1437,00
984
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 5 próbek.
2402,00
985
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 1 próbka.
1856,00
986
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w owocach miękkich metodą real-time (RT)PCR - 5 próbek.
3108,00
992
ZHSPN-EN ISO 6579:2003 Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. (5 próbek)
825,00
993
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Mycoplasma hyopneumoniae u świń; Ingelvac MycoFLEX
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
994
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Mycoplasma hyopneumoniae u świń - Mypravac Suis
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
995
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 1 i 2 u świń - Pleuro - Suivax
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
997
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom Leptospira borgpetersenii serovar hardjo u bydła - Spirovac
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
998
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej przeciw zakażeniom wywołanym przez enteropatogenne Escherichia coli i Clostridium perfringens typ C u świń – Clostriporc Coli
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
999
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej służącej do czynnego uodparniania świń przeciw parwowirozie i różycy – Parvosuin - MR
ttt
Uwagi: Opcjonalnie: jeśli na życzenie zleceniodawcy wykonywane będą badania na obecność wirusów zewnątrzpochodnych do ww. kalkulacji należy doliczyć kwotę 7575 zł brutto
2439,00
1000
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI i GII w mrożonych truskawkach metodą real- time (RT)PCR - 1 próbka.
1646,00
1005
ZCHB Surowica referencyjna
ttt
Uwagi: cena za 1 sztukę
153,00
1006
ZCHS Oznaczanie stężenia haptoglobiny (Hp) w surowicy świń
ttt
Uwagi: Badanie wg. instrukcji producenta zestawu. Minimalna ilość prób do badania 10 szt. Podana cena dotyczy 1 próbki.
661,00
1007
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI i GII w mrożonych truskawkach metodą real- time (RT)PCR - 5 próbek.
2755,00
1008
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR - 1 próbka.
1437,00
1009
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR - 5 próbek.
2402,00
1010
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI I GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR - 1 próbka.
1856,00
1011
ZWZSZWZS/PB-34 Wykrywanie norowirusa GI i GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie norowirusa GI I GII oraz wirusa zapalenia wątroby typu A w mrożonych truskawkach metodą real-time (RT)PCR - 5 próbek.
3108,00
1014
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas - w wodzie
ttt
Uwagi: woda - aminoglikozydy, tetracykliny, linkozamidy, penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, makrolidy, fluorochinolony, pleuromutyliny, diaminopirymidyny
595,00
1016
ZCHBZCHB/ PB-12 Izolacja i identyfikacja Campylobacter fetus subsp. veneralis metodą mikrobiologiczną
ttt
Uwagi: od 1 do 5 próbek
216,00
1017
ZCHBZCHB/ PB-12 Izolacja i identyfikacja Campylobacter fetus subsp. veneralis metodą mikrobiologiczną
ttt
Uwagi: powyżej 5 próbek
152,00
1023
ZHSPN-EN 15789:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych
300,00
1026
ZHSZHS/PB-26 Wykrywanie i oznaczanie rzepaku genetycznie zmodyfikowanego GT73, Ms8, Rf3, Ms8xRf3, T45 w paszach
2168,00
1027
ZM Organizacja badania biegłości w obszarze diagnostyki Salmonella (izolacja i identyfikacja)
2500,00
1028
ZMZM/PB-12 Wykrywanie Salmonella spp. w kale zwierząt i w próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej oraz ich identyfikacja (oczyszczanie szczepu).
66,00
1030
ZCHPZCHP/PB-15 Wykrywanie mikrosporydiów z rodzaju Nosema i identyfikacja gatunkowa metodą multiplex PCR
187,00
1031
ZHSPN-EN 15788:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E. faecium) spp.
300,00
1032
ZHZ Badania biegłości w zakresie substancji przeciwbakteryjnych
305,00
1033
ZCHBZCHB/ PB-18 Badanie serologiczne w kierunku boreliozy psów testem Elisa
182,00
1034
ZHZ Badania biegłości w zakresie chemii żywności pochodzenia zwierzęcego
500,00
1035
ZHZ Badania biegłości w zakresie oznaczania histaminy w rybach i produktach rybnych dla laboratoriów nieurzędowych
500,00
1036
ZW Zestaw materiałów eksploatacyjnych - monitoring entomologiczny
61,00
1037
ZHZ Wykrywanie obecności antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w wodzie (monitoring)
49,00
1049
ZHZZHZ/PB-16 Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i produktach rybnych metodą HPLC.
ttt
Uwagi: 9 próbek do oceny partii, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005.
900,00
1050
ZFWI-11/ZFW/KJZ Koordynacja badań jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych z „rynku" w ZFW.
1485,00
1052
ZHZI-34/ZHZ/PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Identyfikacja Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium izolowanych ze świeżego mięsa drobiowego
164,00
1060
ZHSPN-EN ISO 4833-2:2013-12 Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Cz.2. Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C
111,00
1062
ZFTZFT/PB/04-24 Oznaczanie kokcydiostatyków jonoforowych w paszach i premiksach metodą chromatografii cieczowej z derywatyzacją pokolumnową (PREMIKS, PASZA-ZAWARTOŚĆ)
491,00
1063
ZHSPN-R-64791:1994 Pasze. Wymagania i badania mikrobiologiczne, pkt 3.3.7 Oznaczanie ogólnej liczby grzybów
ttt
Uwagi: (czystość magazynu)
300,00
1064
ZHSZHS/PB-29 Wykrywanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach za pomocą metod przesiewowej detekcji GMO
2120,00
1065
ZCHSZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR (próbka paszy).
ttt
Uwagi: Jedna próbka pulowana z 2-3 próbek.
252,00
1067
ZPrZPr/PB-05 Wykrywanie przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test ELISA.
ttt
Uwagi: próbka 101 i więcej szt.
20,71
1069
ZFTZFT/PB/03-09 Oznaczanie pozostałości neuroleptyków w próbkach biologicznych pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
620,00
1089
ZCHRZCHR/PB-25 Identyfikacja wirusów ryb - VHS, IHN, IPN, SDV, SVC metodą RT-PCR
ttt
Uwagi: identyfikacja 1 wirusa
240,00
1091
ZHSPN-ISO 4832:2007 Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa
250,00
1092
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej SUIBIOVAC ERY
1087,00
1093
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych) szczepionki inaktywowanej SUIBIOVAC ERY
ttt
Uwagi: badanie wykonywane na życzenie zleceniodawcy (badanie opcjonalne)
10088,00
1094
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej Streptovac
1087,00
1095
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych) szczepionki inaktywowanej Streptovac
ttt
Uwagi: badanie wykonywane na życzenie zleceniodawcy (badanie opcjonalne)
10088,00
1096
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki inaktywowanej Ruvax
1087,00
1097
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych) szczepionki inaktywowanej Ruvax
ttt
Uwagi: badanie wykonywane na życzenie zleceniodawcy (badanie opcjonalne)
10088,00
1098
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki żywej Enterisol Ileitis
1087,00
1099
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych) szczepionki żywej Enterisol Ileitis
ttt
Uwagi: badanie wykonywane na życzenie zleceniodawcy (badanie opcjonalne)
10088,00
1101
ZBZB/PB-01 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 1
38.00
1102
ZBZB/PB-01 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 2
38,00
1103
ZBZB/PB-01 Wykrywanie w surowicy przeciwciał dla BLV testem ELISA według załącznika nr 3
43,00
1104
ZBZB/PB-05 Test AGID do wykrywania w surowicy przeciwciał dla wirusa białaczki bydła
25,00
1105
ZHS Charakterystyka szczepu Clostridium botulinum
13000,00
1106
ZHS Wytworzenie banku szczepu Clostridium botulinum
4000,00
1107
ZHSI-12/ZHS/KJZ Organizacja porównań międzylaboratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych pasz
2500,00
1108
ZMZM/PB-42 Izolacja i identyfikacja Escherichia coli.
57,00
1109
ZCHRZCHR/PB-26 Wykrywanie herpeswirusa koi (KHV) metodą Real Time PCR.
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę zbiorczą - od 2 do 5 sztuk ryb. Rutynowa próbka 30 sztuk ryb.
107,00
1110
ZCHD Badanie obecności czynników zewnątrzpochodnych z użyciem kurcząt SPF w serii siewnej szczepu szczepionkowego
32060,00
1111
ZCHS Surowica referencyjna ADV neg.
ttt
Uwagi: Cena z 1 ml surowicy.
37,00
1112
ZHSZHS/PB-30 Wykrywanie i oznaczanie tetracyklin i fluorochinolonów w wodzie techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym
317,00
1113
ZHS Międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie mikrobiologii pasz - laboratoria spoza Inspekcji Weterynaryjnej (9 kierunków).
1200,00
1117
ZCHDZCHD/PB-50 Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu u ptaków i koni.
ttt
Uwagi: Wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu testem ELISA u ptaków i koni.
84,00
1118
ZHSZHS/PB-31 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja jednego gatunku
352,00
1119
ZFTZFT/PB/04-22 Oznaczanie kokcydiostatyków w paszach niedocelowych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
721,00
1120
ZFTZFT/PB/05-08 Oznaczanie zawartości pierwiastków w materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
ttt
Uwagi: Jeden z pierwiastków - Al, Ag, As, Ba, Be, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Se, Sn, Tl, Pb, Th, V, Zn.
190,00
1121
ZFTZFT/PB/05-08 Oznaczanie zawartości pierwiastków w materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.
ttt
Uwagi: Powyżej 3 spośród wymienionych pierwiastków: Al, Ag, As, Ba, Be, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Se, Sn, Tl, Pb, Th, V, Zn.
700,00
1122
ZFTZFT/PB/01-10 Oznaczanie pozostałości pestycydów w pszczołach i produktach pszczelich metodami chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonymi z tandemową spektrometrią mas.
1114,00
1123
ZFTZFT/PB/12-03 Oznaczanie mocznika.
123,00
1124
ZCHSZCHS/PB-80 Wykrywanie genów CPA, CPB i CPB2 kodujących wytwarzanie toksyny α, β i β2 Clostridium perfringens przy użyciu testu PCR.
127,00
1128
ZCHDZCHD/PB-38 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa anemii zakaźnej kurcząt (CAV).
300,00
1129
ZHSZHS/PB-21 Identyfikacja gatunkowości mięsa testem F.A.S.T. (3 gatunki).
ttt
Uwagi: Od 1 do 3 próbek.
354,00
1130
ZHSZHS/PB-21 Identyfikacja gatunkowości mięsa testem F.A.S.T. (3 gatunki).
ttt
Uwagi: Powyżej 3 próbek.
301,00
1131
ZCHRZCHR/PB-23 Identyfikacja grzyba Aphanomyces invadans metodą PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie kwasu nukleinowego grzyba Aphanomyces invadans przy użyciu metody PCR.
231,00
1132
ZHZZHZ/PB-37 Wykrywanie pozostałości antybiotyków w mleku testem 4Sensor.
47,00
1133
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja jednego gatunku.
300,00
1134
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja dwóch gatunków.
491,00
1135
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa DNA białka zwierzęcego z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja trzech gatunków.
634,00
1136
ZPZP/PB-45, ZP/PB-47 Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą wytrawiania; Wykrywanie Anisakis spp. w rybach i produktach rybnych metodą kompresorową
ttt
Uwagi: kalkulacja kosztów szkolenia dla jednej osoby
564,00
1137
ZWZW/PB-41 Typowanie BTV
159,00
1161
ZP Szkolenie z zakresu diagnostyki Anisakis sipleks.
ttt
Uwagi: Cena za 1 osobę.
400,00
1169
ZPr Kontrola seryjna wstępna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia.
337,00
1176
ZHS Ilościowe oznaczenie kontaminacji PLWI (Quantitative test for bacterial and fungal contamination, SOP-426-0129)
519,00
1177
ZFTZFT/PB/06-13 Oznaczanie mikotoksyn w paszach metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
801,00
1178
ZPZP/PB-50 Badanie pepsyny.
258,00
1182
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
ttt
Uwagi: Reowirusy
448,00
1183
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
ttt
Uwagi: Cirkowirus kaczy (DuCV)
412,00
1184
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
ttt
Uwagi: Cirkowirus gęsi (GoCV)
412,00
1185
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
ttt
Uwagi: Gęsi poliomawirus (GHPV)
412,00
1186
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
ttt
Uwagi: Wirusowe zapalenie jelit kaczek (DEV)
412,00
1187
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
ttt
Uwagi: Wirusowe zapalenie wątroby kaczek (DHV).
448,00
1188
ZCHDZCHD/PB-55 Diagnostyka zakażeń wirusowych drobiu wodnego metodą PCR.
ttt
Uwagi: Parwowiroza kaczki piżmowej (MDPV)
375,00
1189
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 1 próbki.
704,00
1190
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 2-4 próbek.
936,00
1191
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 5-8 próbek.
1246,00
1192
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 9 próbek.
1445,00
1193
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 10-12 próbek.
1678,00
1194
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 13-16 próbek.
1987,00
1195
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 17-32 próbek.
3584,00
1196
ZWZW/PB-27 Badanie w kierunku BSE/trzęsawki testem hybrydowy WB.
ttt
Uwagi: Koszt zbadania 33-48 próbek.
5042,00
1197
ZCHRZCHR/PB-27 Identyfikacja Renibacterium salmoninarum metodą nested-PCR.
ttt
Uwagi: Wykrywanie kwasu nukleinowego bakterii Renibacterium salmoninarum przy użyciu metody nested-PCR.
274,00
1198
ZHS Szkolenie z zakresu wykrywania i oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach.
ttt
Uwagi: Cena za 1 osobę, 1 dzień szkolenia.
203,00
1199
ZPZP/PB-51 Wykrywanie pasożytów z rodzaju Giardia w kale zwierząt metodą PCR.
75,00
1200
ZHSZHS/PB-27 Wykrywanie i oznaczanie fluorochinolonów w paszach techniką chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym.
365,00
1201
ZCHS Sprzedaż szczepów terenowych.
513,00
1202
ZCHBZCHB/PB-20 Wykrywanie materiału genetycznego drobnoustroju Borrelia burgdorferii sensu lato metodą real-time PCR.
122,00
1203
ZCHSZCHS/PB-81 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Actinobacillus pleuropneumoniae przy użyciu testu PCR.
114,00
1204
ZPZP/PB-55 Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia w kale i ściekach z użyciem immunofluorescencji bezpośredniej.
113,00
1205
ZPZP/PB-56 Wykrywanie pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia z użyciem filtracji membranowej, immunomagnetycznej separacji i immunofluorescencji bezpośredniej.
440,00
1206
ZFT Opracowanie opinii, konsultacje z zakresu farmakologii i toksykologii w sprawie wyników badań.
ttt
Uwagi: Za 1 godzinę czynności.
83,00
1208
ZHSZHS/PB-33 Wykrywanie i oznaczanie tetracyklin w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
417,00
1210
ZCHD Szkolenie w zakresie metod serologicznych stosowanych w diagnostyce mykoplazmozy drobiu.
785,00
1211
ZCHDZCHD/PB-39 Badania nad określeniem czynnika chorobotwórczego.
247,00
1212
ZHS Udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych w kierunku wykrywania i oznaczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach dla laboratoriów innych niż Inspekcji Weterynaryjnej - 1 kierunek badań.
500,00
1213
ZHSPN-EN 15784:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus spp.
300,00
1214
ZCHSZCHS/PB-82 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa epidemicznej biegunki świń PEDV przy użyciu testu real time RT-PCR.
158,00
1215
ZPrZPr/PB-19 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa choroby niebieskiego języka.
21,00
1217
ZHSZHS/PB-34 Wykrywanie toksyn botulinowych typu A i B testem Badd Botulinum Toxin Test.
308,00
1218
ZHSZHS/PB-28 Wykrywanie i oznaczanie tylozyny w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
409,00
1220
ZHS Badanie potwierdzające obecność substancji przeciwbakteryjnych w paszach metodami chromatograficznymi
771,00
1221
ZHSZHS/PB-32 Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym.
200,00
1222
ZHSZHS/PB-32 Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detektorem diodowym.
ttt
Uwagi: Badanie homogeniczności (n=5)
731,00
1223
ZHS Badanie homogeniczności pasz leczniczych na podstawie oznaczenia zawartości substancji czynnej metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: Badanie próbki seryjnej (n=5)
805,00
1224
ZPZP/PB-57 Wykrywanie p-ciał anty-Neospora caninum w surowicy przeżuwaczy testem ELISA.
ttt
Uwagi: Kalkulacja kosztów badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu ≤4 próbek.
106,00
1225
ZPZP/PB-57 Wykrywanie p-ciał anty-Neospora caninum w surowicy przeżuwaczy testem ELISA.
ttt
Uwagi: Kalkulacja kosztów badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 4 próbek.
40,00
1226
ZHZPN-EN ISO 21871:2007 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania małych liczb przypuszczalnych Bacillus cereus. Wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby.
85,00
1228
ZAPZAP/PB-03 Badanie sekcyjne zwłok zwierząt małych z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji.
ttt
Uwagi: Sekcja zwłok psa (dorosłego ras małych), zwierzęcia futerkowego (do 5 szt.), ptaka (do 5 szt.), młodych zwierząt (szczenię, kocię, prosię) do 5 szt. i innych.
191,00
1229
ZAPZAP/PB-03 Badanie sekcyjne zwłok psa ras dużych i średnich oraz innnych zwierząt z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji.
ttt
Uwagi: Sekcja zwłok psa (dorosłego ras dużych i średnich), owcy, kozy, świni, źrebięcia, cielęcia, daniela, sarny, strusia i innych.
263,00
1230
ZAPZAP/PB-03 Badanie sekcyjne zwłok zwierząt dużych z opisem zmian anatomo-patologicznych i protokołem sekcji.
ttt
Uwagi: Sekcja zwłok konia, krowy i innych dużych zwierząt.
823,00
1232
ZFW Ocena zgodności opakowania i ulotki informacyjnej z zatwierdzonym wzorem
271,00
1233
ZWZW/PB-33 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
ttt
Uwagi: Przy badaniu próbek w liczbie 1-10 szt. cena odnosi się do każdej próbki.
27,00
1234
ZWZW/PB-33 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
ttt
Uwagi: Przy badaniu próbek w liczbie 11-50 szt. cena odnosi się do każdej próbki.
24,00
1235
ZWZW/PB-33 Wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
ttt
Uwagi: Przy badaniu próbek w liczbie 51 szt. i więcej cena odnosi się do każdej próbki.
23,00
1236
ZCHBZCHB/PB-21 Wykrywanie przeciwciał anty-Coxiella burnetii testem Elisa.
36,00
1237
ZFWZFW/PB-02 Woda - oznaczanie w skali mikro-w biopreparatach liofilizowanych.
448,00
1238
ZFWZFW/PB-03 Potencjometryczna metoda oznaczania pH w produktach leczniczych.
101,00
1239
ZFWZFW/PB-07 Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych (lepkości z użyciem wiskozymetru rotacyjnego)
129,00
1240
ZFWZFW/PB-07 Oznaczanie lepkości i gęstości produktów leczniczych (oscylacyjny pomiar gęstości)
129,00
1241
ZFWZFW/PB-08 Metoda oceny objętości produktów leczniczych.
148,00
1242
ZFWZFW/PB-09 Organoleptyczna metoda ocena wyglądu produktów leczniczych.
150,00
1243
ZMZM/PB-34 Kontrola seryjna biopreparatów.
ttt
Uwagi: Badanie plwi pobranego "z rynku" - jałowość.
1004,00
1244
ZPZP/PB-63 Ocena zawartości oocyst kokcydiów w szczepionce Livacox.
1123.00
1246
ZPr Badanie PLWI z rynku/wykrywanie substancji czynnej w szczepionce przeciwko RHD
350,00
1247
ZPZP/PB-62 Ocena zawartości oocyst kokcydiów w szczepionce Hipracox.
1123,00
1248
ZPrZPr/PB-20 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka test RT-PCR.
ttt
Uwagi: Pula próbek 1-4, wynik ujemny.
200,00
1249
ZPrZPr/PB-20 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka test RT-PCR.
ttt
Uwagi: Pojedyncza próbka po rozpulowaniu dodatniej puli 1-4.
200,00
1252
ZWZW/PB-40 Test RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusa EAV.
175,00
1254
ZWZS Ocena zgodności opakowania i ulotki informacyjnej z zatwierdzonym wzorem
271,00
1255
ZCHD Ocena zgodności opakowania i ulotki informacyjnej z zatwierdzonym wzorem
271,00
1257
ZCHBZCHB/PB-22 Wykrywanie materiału genetycznego dla Borrelia burgdorferii sensu lato, wirusa TBEV, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris i Anaplasma phagocytophilum metodą real-time PCR.
522,00
1262
ZFWZFW/PB-13 Mianowanie wirusa w szczepionkach doustnych przeciwko wściekliźnie.
729,00
1263
ZP Ocena zgodności opakowania i ulotki informacyjnej z zatwierdzonym wzorem.
271,00
1264
ZW Ocena zgodności opakowania i ulotki informacyjnej z zatwierdzonym wzorem.
271,00
1266
ZCHSZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Badanie 1 krwi lub 1 narządu od 1 świni lub 1 dzika.
87,00
1267
ZCHSZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Badanie pulowanych 2-3 krwi lub pulowanych 2-3 narządów od świń lub dzików.*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
101,00
1268
ZCHSZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Badanie 1 kości od 1 świni lub 1 dzika.
118,00
1269
ZCHS ZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Badanie pulowanych 2-3 kości od świń lub dzików.*
* Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
132,00
1270
ZCHSZCHS/PB-79 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń
ttt
Uwagi: Badanie jednej surowicy.
112,00
1271
ZCHSZCHS/PB-79 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń
ttt
Uwagi: Cena 1 próbki przy badaniu od 2 do 10 surowic
51,00
1272
ZCHSZCHS/PB-79 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa afrykańskiego pomoru świń
ttt
Uwagi: Cena 1 próbki przy badaniu powyżej 10 surowic
34,00
1273
ZPrZPr/PB-21 Wykrywanie materiału genetycznego wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV) metodą rRT-PCR.
141,00
1274
ZPr Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie protokołu.
450,00
1275
ZHZZHZ/PB-31 Wykrywanie i identyfikacja werotoksycznych Escherichia coli (VTEC) w tym O104:H4 w żywności metodą real -time PCR.
ttt
Uwagi: Wydanie 3 z dn. 20.01.2015 r.
577,00
1278
ZWZSZWZS/PB-40 Badanie jałowości hodowli komórek i płynów stosowanych do ich prowadzenia.
ttt
Uwagi: Ocena jałowości hodowli komórek i płynów używanych do badania PLWI przeznaczonych do stosowania u zwierząt mięsożernych i futerkowych.
500,00
1279
ZCHDZCHD/PB-45 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma spp.
537,00
1280
PORPOR/PB-08 Oznaczanie stężeń PCDD, PCDF i PCB w żywności techniką HRGC-HRMS z zastosowaniem systemu automatycznego oczyszczania.
Badanie wykonywane w trybie ekspresowym.
3718,00
1281
PORPOR/PB-06 Oznaczanie stężenia promieniotwórczego strontu-90 w żywności metodą ciekłej scyntylacji.
654,00
1282
PORPOR/PB-07 Oznaczanie stężenia PBDE w żywności metodą HRGC-HRMS.
1600,00
1284
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (Mycoplasma gallisepticum-MG, Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma synoviae - MG/MS)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę
13,00
1285
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (białaczka podgrupy J-ALV-J)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
13,00
1286
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie nosa i tchawicy -TRT)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
17,00
1287
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (reowirusy ptaków-REV)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
17,00
1288
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (Ornithobacterium rhinotracheale -ORT)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
13,00
1289
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (anemia zakaźna kurcząt - CAV)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
20,00
1290
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (rzekomy pomór drobiu - ND)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
13,00
1291
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie oskrzeli - IB)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
13,00
1292
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (choroba Gumboro- IBD)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
15,00
1293
ZCHDZCHD/PB-46 Wykrywanie przeciwciał testem ELISA (zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego -AE)
ttt
Uwagi: Cena za 1 próbkę.
18,00
1294
ZCHDZCHD/PB-47 Określenie typu wykrytego IBV metodą PCR/sekwencjonowanie.
110,00
1295
ZWZW/PB-42 Różnicowanie szczepów ulicznych i szczepu szczepionkowego wirusa wścieklizny metodą PCR-RFLP.
185,00
1296
ZFTZFT/PB/02-28 Oznaczanie pozostałości leków przeciwbakteryjnych w produktach pszczelich metodą chromatografii cieczowej ze spektometrią mas
832,00
1297
ZHSZHS/PB-35 Wykrywanie i oznaczanie sulfonamidów w paszach techniką chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną.
459,00
1298
ZHSZHS/PB-37 Wykrywanie i oznaczanie fenikoli w paszach techniką chromatografii cieczowej ze spektorometrią mas.
450,00
1299
ZHSZHS/PB-38 Oznaczanie zawartości fenikoli w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową.
ttt
Uwagi: Badanie pojedynczej próbki.
369,00
1300
ZHSZHS/PB-38 Oznaczanie zawartości fenikoli w paszach leczniczych techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową.
ttt
Uwagi: Badanie homogeniczności, n=5
1329,00
1301
ZFTZFT/PB/06-04 Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 w mleku i produktach mlecznych metodą chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym i tandemową spektrometrią mas, wydanie 4.
608,00
1302
ZHSZHS/PB-24 Wykrywanie genów kodujących neurotoksyny botulinowe typu A-F szczepów Clostridium spp. metodami PCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania odnosi się do 5 próbek.
600,00
1303
ZHSZHS/PB-20 Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania odnosi się do 5 próbek.
500,00
1304
ZHZZHZ/PB-39 Oznaczanie zawartości fosforu w żywności pochodzenia zwierzęcego.
ttt
Uwagi: Oznaczanie fosforu całkowitego w mięsie, przetworach mięsnych, rybach i produktach rybnych.
161,00
1306
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Miód - sulfonamidy, diaminopirymidyny.
728,00
1307
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: PSZCZOŁY -koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
79,00
1308
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: PSZCZOŁY - koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
70,00
1309
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: MIÓD (ZAPASY POKARMU CUKROWEGO) - koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
79,00
1310
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: MIÓD (ZAPASY POKARMU CUKROWEGO) - koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
70,00
1311
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: WOSK -koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
74,00
1312
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: WOSK -koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
62,00
1313
ZCHPZCHP/PB-21 Wykrywanie wirusów pszczół metodą multiplex RT-PCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania 1 próbki, przy badaniu w kierunku 3 wirusów pszczelich: DWV, SBV, CBPV lub ABPV, IAPV, BQCV.
170,00
1314
ZCHPZCHP/PB-21 Wykrywanie wirusów pszczół metodą multiplex RT-PCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania 1 próbki, przy badaniu w kierunku 6 wirusów pszczelich: DWV, SBV, CBPV, ABPV, IAPV, BQCV.
210,00
1315
ZHZZHZ/PB-39 Oznaczanie zawartości fosforu w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz PN-A-04018:1975.
ttt
Uwagi: Oznaczanie zawartości wielofosforanów dodanych do mięsa, produktów mięsnych, ryb i produktów rybnych.
198,00
1316
ZFTZFT/PB/06-14 Oznaczanie mikotoksyn w materiale biologicznym metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
1002,00
1317
ZFTZFT/PB/01-10 Oznaczanie pozostałości pestycydów w pszczołach i produktach pszczelich metodami chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonymi z tandemową spektrometrią mas.
ttt
Uwagi: Analiza do 20 związków np. pyretroidy, akarycydy i inne.
559,00
1318
ZHS Kontrola seryjna/zwolnienie z kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Wydanie orzeczenia.
337,00
1322
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: Czerw-koszt badania 1 próbki, przy badaniu od 1 do 10 próbek.
53,00
1323
ZCHPZCHP/PB-02 Wykrywanie bakterii Paenibacillus larvae metodą mikrobiologiczną.
ttt
Uwagi: Czerw-koszt badania 1 próbki, przy jednorazowym badaniu więcej niż 10 próbek.
50,00
1324
ZFWZFW/PB-10 Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Test przydatności metody z użyciem sączków membranowych.
3566,00
1325
ZFWZFW/PB-10 Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Badanie jałowości metodą z użyciem sączków membranowych.
3332,00
1326
ZFWZFW/PB-10 Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Test przydatności metody bezpośredniego posiewu.
1274,00
1327
ZFWZFW/PB-10 Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Badanie jałowości metodą bezpośredniego posiewu.
1325,00
1328
ZFWZFW/PB-16 Mianowanie wirusa szczepionkowego (NDV) na zarodkach kurzych SPF szczepionki BIO-VAC B1.
7943,00
1329
ZFWZFW/PB-16 Mianowanie wirusów szczepionkowych (NDV+IBV) na zarodkach kurzych SPF szczepionki BIO-VAC ND-IB.
15643,00
1330
ZFWZFW/PB-17 Mianowanie wirusa szczepionkowego (IBDV) na hodowli komórkowej CEF szczepionki Nobilis Gumboro D78.
7473,00
1331
ZFWZFW/PB-22 Wykrywanie obecności materiału genetycznego Mycoplasma spp.
537,00
1332
ZFTZFT/PB/06-15 Oznaczanie mikotoksyn w buforach metodą chromatogrfii cieczowej.
149,00
1333
ZFWZFW/PB-23 Ocena zawartości oocyst kokcydiów w szczepionce Paracox.
1574,00
1334
ZFWZFW/PB-10 Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Badanie jałowości metodą bezpośredniego posiewu-badanie odczynnika.
703,00
1335
ZFWZFW/PB-10 Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.
ttt
Uwagi: Badanie jałowości i test przydatności metody bezpośredniego posiewu-badanie odczynnika.
1120,00
1336
ZFWZFW/PB-16 Mianowanie wirusa szczepionkowego na zarodkach kurzych SPF w szczepionce Poxovac.
10666,00
1337
ZFWZFW/PB-17 Mianowanie wirusa szczepionkowego (IBDV) na hodowli komórkowej CEF szczepionki Poulvac Bursine 2.
8922,00
1338
ZFTZFT/PB/10-25 Oznaczanie estrów steroidów w sierści zwierząt rzeźnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas.
690,00
1339
ZHZZHZ/PB-23 Oznaczanie zawartości kwasu L-mlekowego w jajach i produktach jajecznych testem R-biopharm
ttt
Uwagi: Oznaczanie kwasu mlekowego. Metoda kolorymetryczna UV
174
1341
ZHZZHZ/PB-26 Oznaczanie zawartości kwasu 3-hydroksymasłowego w jajach i produktach jajecznych
ttt
Uwagi: Oznaczanie kwasu 3-hydroksymasłowego. Metoda kolorymetryczna.
182
1343
ZHSZHS/PB-39 Oznaczanie kolistyny w paszach leczniczych metodą mikrobiologiczną.
298,00
1344
ZCHDZCHD/PB-31 Określanie patogenności wirusów grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu metodą sekwencjonowania.
140,00
1345
LDSLDS/PB-16 Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla wirusa choroby Aujeszkyego (Idexx Herd Check PRV/ADV gB)
21,00
1346
ZFTZFT/PB/01-12 Oznaczanie pozostałości fipronilu w żywności metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
541,00
1347
ZHSZHS/PB-09 Wykrywanie i oznaczanie soi genetycznie zmodyfikowanej w paszach.
ttt
Uwagi: Wykrywanie obecności soi GMO.
862,00
1348
ZHSZHS/PB-08 Wykrywanie i oznaczanie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w paszach.
ttt
Uwagi: Wykrywanie obecności kukurydzy GMO.
862,00
1349
ZFTZFT/PB/12-04 Wykrywanie azotynów w materiale biologicznym.
ttt
Uwagi: Analiza jednej próbki.
160,00
1350
ZFTZFT/PB/12-04 Wykrywanie azotynów w materiale biologicznym.
ttt
Uwagi: Koszt analizy jednej próbki przy analizie od 2 do 4 próbek.
109,00
1351
ZFTZFT/PB/12-04 Wykrywanie azotynów w materiale biologicznym.
ttt
Uwagi: Koszt analizy jednej próbki przy analizie od 5 próbek wzwyż.
92,00
1352
ZHZPN-A-82055-4:1997/Az-1:2002 Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Badanie szczelności konserw hermetycznie zamkniętych.
ttt
Uwagi: Badanie konserw w opakowaniach metalowych i szklanych.
50,00
1353
ZCHSZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Badanie pulowanych 5 krwi lub pulowanych 5 narządów od świń lub dzików*
*Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
112,00
1354
ZCHSZCHS/PB-74 Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu Real-Time PCR.
ttt
Uwagi: Badanie pulowanych 5 kości od świń lub dzików*
*Pulowaniu nie podlegają: próbki od świń ze stwierdzonych ognisk, próbki od padłych dzików z obszaru zagrożenia, próbki od zwierząt z objawami choroby.
140,00
1355
ZPZP/PB-71 Wykrywanie DNA Histomonas meleagridis metodą PCR.
88,00
1356
ZFTZFT/PB/01-11 Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego metodami chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonymi z tandemową spektrometrią mas.
543,00
1357
ZHSPN-EN 15786:2009 Pasze. Wykrywanie i oznaczanie liczby Pediococcus spp.
300,00
1358
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja czterech gatunków.
772,00
1359
ZFWZFW/PB-14 Ocena miana wirusa myksomatozy w szczepionce Castomix.
ttt
Uwagi: Określenie miana wirusa zawartego w szczepionce
2527,00
1360
ZFWZFW/PB-15 Ocena miana wirusa myksomatozy w szczepionce Pestorin Mormyx i Myxoren.
ttt
Uwagi: Określenie miana wirusa zawartego w szczepionce Pestorin mormyx lub Myxoren (dotyczy jednej szczepionki)
2527,00
1361
ZFWZFW/PB-21 Ocena miana parwowirusa w hodowli komórkowej.
ttt
Uwagi: Określenie miana wirusa zawartego w szczepionce.
3160,00
1362
ZFTZFT/PB/10-26 Oznaczanie progesteronu w tkance mięśniowej metodą LC-MS/MS
ttt
Uwagi: Metoda oznaczania progesteronu w tkance mięśniowej
268,00
1363
ZHSZHS/PB-20 Wykrywanie genu kodującego neurotoksyny botulinowe u szczepów Clostridium spp. metodą qPCR.
ttt
Uwagi: Koszt badania odnosi się do 1 próbki.
298,00
2000
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (jałowości) szczepionki RINIPRAVAC-DT
1087,00
2001
ZCHSZCHS/PB-40, Farmakopea Polska Wyd. VII Tom I, 5.2 Badanie serii (ocena występowania wirusów zewnątrzpochodnych) szczepionki RINIPRAVAC-DT
ttt
Uwagi: badanie wykonywane na życzenie zleceniodawcy (badanie opcjonalne)
10088,00
2002
ZHZISO/TS 13136:2012 Oznaczanie obecności werotosycznych E. coli (VTEC) oraz oznaczanie serogrup O157, O111, O26, O103 i O145 metodą real-time PCR – w przypadku wyniku ujemnego
345,00
2003
ZHZISO/TS 13136:2012 Oznaczanie obecności werotosycznych E. coli (VTEC) oraz oznaczanie serogrup O157, O111, O26, O103 i O145 metodą real-time PCR – w przypadku wyniku dodatniego
661,00
2005
ZFTZFT/PB/02-20 Wykrywanie leków przeciwbakteryjnych metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
ttt
Uwagi: Bacytracyna, kolistyna
706,00
2006
ZHS Monitoring jakości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych - szczepionka CLOSTRIVAX (nie obejmuje badań na zwierzętach)
ttt
Uwagi: European Pharmacopoeia, 3rd edition, suplement 1999, 2.6.1
500,00
2010
ZCHR Badanie jałowości produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych stosowanych u ryb
500,00
2011
ZP Badanie próbek w kierunku włośni dla potrzeb Policji
977,20
2013
ZW Szkolenie w zakresie diagnostyki wścieklizny metodą izolacji wirusa wścieklizny w hodowli komórek mysiej neuroblastomy
1818,00
2022
ZMZM/PB-01 Wykrywanie obecności Bacillus anthracis w materiale biologicznym
ttt
Uwagi: Wykrywanie Bacillus anthracis w żywności pochodzenia zwierzęcego
349,00
2023
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja dwóch gatunków
491,00
2024
ZHSZHS/PB-19 Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka zwierzęcego w paszach z zastosowaniem techniki PCR.
ttt
Uwagi: Identyfikacja trzech gatunków.
634,00

Opłaty za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu. Dziennik Ustaw 2010 r. Nr. 173, Poz. 1177

pozycjanazwacena
wg Dz.U. z 2010r. nr 173. poz. 1177 par.1 p.2
dokonanie zmiany w opinii dotyczącej zmian parametrów wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej
738,00
wg Dz.U. z 2010r. nr 173. poz.1177 par.1 p.a
wydanie opinii o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej
1476,00
wg Dz.U. z 2010r. nr 173. poz.1177 par.1 p.b
przedłużenie ważności wpisu wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej
738,00
wg Dz.U. z 2010r. nr 173. poz.1177 par.2 p.1
wysokość opłat za przeprowadzenie badania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej, który służy do wykrycia: jednego czynnika, patogenu lub jednego rodzaju przeciwciał
3813,00
wg Dz.U. z 2010r. nr 173. poz.1177 par.2 p.2
wysokość opłat za przeprowadzenie badania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który służy do wykrycia: więcej niż jednego czynnika, patogenu lub przeciwciała, jest równa iloczynowi kwoty 3100 zł i liczby wykrytych czynni
3813,00
 
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2017 - PIWet