O Nas
Dla Was

Usługi

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) zaprasza Państwa do współpracy oferując ponad 500 metod badawczych, kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, najnowocześniejszą aparaturę i laboratoria oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.

Ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie nauk weterynaryjnych oraz system zarządzania jakością zgodny z normą międzynarodową ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" pozwalają nam zagwarantować Państwu usługi badawcze na najwyższym poziomie. Obiektywnym potwierdzeniem naszych kompetencji są certyfikaty akredytacji o numerach AB 485, AB 544, AB 563,AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji S.A. (zakres akredytacji na www.pca.gov.pl).

Instytut posiada akredytacje w zakresie elastycznym (Zakład Farmakologi i Toksykologi AB 485, Zakład Higieny Pasz AB 633, Laboratorium Diagnostyki Serologicznej AB 544).
Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest do wglądu na życzenie klienta.

Sprawozdania z badań są generowane w formie elektronicznej (.pdf) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikację poprawności podpisu można przeprowadzić za pomocą jednej z wielu darmowych aplikacji dostępnych w Internecie, np. na stronie www.certum.pl. Ponadto klient może zweryfikować autentyczność sprawozdań pod adresem https://eklient.piwet.pulawy.pl/ poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania.

Na życzenie klienta wydawany jest wydruk potwierdzony na zgodność z oryginałem. Autentyczność informacji zamieszczonych na wydruku sprawozdania klient może zweryfikować poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania na zasadach określonych powyżej.

Z oferowanych przez Instytut usług badawczych mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczegóły dotyczące zawierania umów na wykonanie badań umieściliśmy w zakładce "UMOWY NA BADANIA". Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszego Instytutu.

Umowy na badania
Cennik
Klauzula informacyjna
Error was: