O Nas
Dla Was

Diagnostyka in vitro

Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest to wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania w medycynie weterynaryjnej (do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej), będący:

 • testem do diagnostyki in vitro stosowanym w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, oraz pozostałości substancji niedozwolonych, a także zanieczyszczeń biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - są to testy / odczynniki przeznaczone do stosowania ściśle w medycynie weterynaryjnej, np.:
  • gotowe zestawy/testy diagnostyczne służące do wykrywania zakażeń u zwierząt oraz wykrywania pozostałości substancji w tkankach zwierząt czy produktach,
  • odczynniki mające bezpośredni wpływ na wynik badania, np. pepsyna, koniugat do diagnostyki wścieklizny, surowica anty-Brucella, itp.,
  • podłoża mikrobiologiczne, wzorce antybiotyków, szczepy wzorcowe, odczynniki do identyfikacji biochemicznej oraz inne odczynniki pomocnicze, itp. - nie podlegają obowiązkowi wpisu do wykazu,
 • pojemnikiem na próbki typu próżniowego lub innym przeznaczonym przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz konserwacji próbek pochodzących od zwierząt do badania diagnostycznego in vitro, np.:
  • igło strzykawki,
  • zestawy do pobierania próbek z pnia mózgu do badań BSE,
  • inne przeznaczone do stosowania ściśle w medycynie weterynaryjnej,
  • pojemniki do pobierana próbek, wymazówki, końcówki do pipet, probówki typu Eppendorf, itp. - jeśli są wyrobem medycznym - nie podlegają obowiązkowi wpisu do wykazu,
 • sprzętem laboratoryjnym ogólnego zastosowania, jeżeli ze względu na jego właściwości jest on specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do badań diagnostycznych in vitro - sprzęt specjalnego przeznaczenia do stosowania w medycynie weterynaryjnej, np. trychinoskop.


POWRÓT

Error was: