O Nas
Dla Was

Diagnostyka in vitro

PIWet-PIB wydaje opinie o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej na potrzeby wnioskodawcy na wniosek:

  • wytwórcy
  • dystrybutora

Do wniosku o wydanie opinii o wyrobie należy dołączyć:

  • dokumentację wytwórcy dotyczącą sposobu i metodyki wykonywania badań przy użyciu wyrobu do diagnostyki in vitro,
  • wzór opakowania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej i dołączony do tego wyrobu wzór ulotek w języku polskim,
  • wyrób do diagnostyki in vitro w ilości zabezpieczającej wykonanie badań jego przydatności, jeżeli opinia będzie wydawana na podstawie badań.

WNIOSEK (pobierz)

Terminy:

PIWet-PIB wydaje opinie w terminie 60 dni od daty wpływu do Instytutu kompletnego wniosku wraz z próbką do badań (jeżeli dotyczy). W przypadku uzupełniania dokumentacji lub dosyłania próbek termin ten jest liczony od daty uzupełnienia dokumentacji lub daty dosłania próbek.

Opłaty:

Opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w PIWet-PIB.POWRÓT

Error was: